Älyä pidetään yksilöllisenä, ihmisen pään sisäisenä ominaisuutena. Sitäkään se ei ole.Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2007Ihmisen aivot ovat pysyneet muuttumattomina kymmeniätuhansia vuosia. Silti pystymme ratkaisemaan aina vain monimutkaisempia ongelmia. Se on mahdollista, koska voimme rakentaa aikaisempien polvien saavutusten ja perinteen varaan. Älyllinen toiminta perustuu biologisten ja kulttuuristen tekijöiden symbioosiin.

Niiden erottelua vaikeuttaa, että geenien lisäksi ihminen perii myös kulttuurin, jossa hän kasvaa. Keskiluokkaisten, hyvin koulutettujen vanhempien lapsi on kuullut kolmivuotiaana noin 30 miljoonaa itselleen osoitettua sanaa, työväenluokan lapsi 20 miljoonaa. Sosiaaliavun varassa elävän perheen perillinen on joutunut tyytymään 10 miljoonaan sanaan. Yhden sukupolven saavutukset muodostavat seuraavan älyllisen kehityksen lähtökohdan.

Hyvällä ravinnolla ja virikkeisellä ympäristöllä on suuri vaikutus jo pelkistettyyn testiälyyn. Älykkyystestien pistemäärät ovat teollisuusmaissa nousseet melkoista vauhtia. Suomessakin on useaan kertaan kiristetty pisterajoja, jotta suoritusten keskiarvo saataisiin pysymään sadassa.

Yksilö myös vaikuttaa ympäristöön, jossa hän elää. Jos lapsi osoittaa kiinnostusta satuihin, hänelle luetaan niitä enemmän. Se edistää lapsen älyllisten taitojen kehitystä, ja kehityksen huomattuaan vanhemmat rohkaistuvat siirtymään vaativampiin tarinoihin. Tällä tavalla syntyy kerrannaisvaikutuksia, jotka räjäyttävät alun perin vähäiset erot yksilöiden älyllisessä suorituskyvyssä, motivaatiossa ja suuntautumisessa.

Vaativimpaan älylliseen toimintaan tarvitaan välttämättä myös kulttuurin tuottamia ulkoisia apuvälineitä. Kirjoitustaidon syntyminen 5 000 vuotta sitten oli valtava harppaus. Se avasi ulkoisen muistikentän, jonka varassa on mahdollista ylittää mielensisäisen tiedonkäsittelyn rajoituksia.

Kynällä ja paperilla voi siirtää tietoa, mutta myös ajatella. Kun fysiikan nobelistilta Richard Feynmanilta kerran kysyttiin, kuinka hän oli päätynyt ideoihinsa, Feynman ojensi vastaukseksi läjän muistiinpanoja. Kysyjä ihmetteli, oliko Feynman kuvannut niissä ajattelunsa etenemistä. Vastaus oli kieltävä. Se ei ole kuvaus prosessista vaan prosessi itse, Feynman ilmoitti. - Työ täytyy tehdä paperilla, ja tässä on se paperi.


Pohjaan saakka sosiaalista

Yksinäinen muurahainen ei ole kovin fiksu. Yhdyskuntana muurahaiset kulkevat toistensa tekemiä polkuja ja seuraavat kemiallisia jälkiä. Ne rakentavat pesänsä ja kasvattavat jälkeläisensä joukkovoimalla, hajaantuneen älyn turvin.

Myös ihmisen merkittävät älylliset saavutukset perustuvat älyllisten ponnistusten jakamiseen yhteisöissä ja verkostoissa. - Ihmisen äly on lajityypillisesti sosiaalista älyä. Me osaamme valaa ja hitsata älyllistä toimintaa yhteen muiden kanssa. Vain tällä tavalla pystytään rakentamaan vaikka tulevaisuuden avaruussiirtokuntia, oppimistutkimuksen professori Kai Hakkarainen sanoo.

Parhaita tuloksia tulee, kun verkoston jäsenillä on toisiaan täydentävää osaamista. Yksi saattaa olla erityisen hyvä näkemään asioiden ytimeen. Toinen pystyy muuttamaan ideat organisoituneeksi toiminnaksi, esimerkiksi johtamaan laboratoriota. Joku kolmas saattaa olla hyvä sosiaalisen verkoston rakentamisessa. Neljäs tarjoaa muille olkapään vaikeana hetkenä.


Viisas ajattelee tulevia polvia

Asiantuntijoiden aherrus voi aiheuttaa myös kauaskantoisia katastrofeja. Toisinaan esiintyy kollektiivisen viisauden sijasta kollektiivista tyhmyyttä, Hakkarainen huomauttaa. Sellaiseen päädytään, jos ryhmän jäsenet jättävät vastuun auktoriteeteille ja keskittyvät vain omaan työhönsä. Näin tulivat mahdollisiksi muun muassa Hitlerin Saksan hirmuteot. Ihmisyhteisöt ovat myös tuhonneet omia elinmahdollisuuksiaan, kuten kävi Pääsiäissaarella. Siellä eli kehittynyt kulttuuriyhteisö, joka kykeni rakentamaan taidokkaita patsaita mutta hakkasi samalla saariensa puuston niin perusteellisesti, että kuoli lopulta nälkään.

Tällaisen tyhmän älynkäytön vastakohta on viisaus, jossa yhdistyvät huippuosaaminen ja eettisyys.
Viisautta on vaikea saavuttaa, mutta se on helppo tunnistaa. Sitä osaavat arvostaa niin vertaisryhmät kuin maallikotkin.

Yksi tekijä näyttää yhdistävän kaikkein kunnioitetuimpia tekijöitä alasta riippumatta. He keskittyvät erityisesti huolehtimaan tulevien sukupolvien hyvästä. Howard Gardner ja kumppanit toteavat kirjassa Good Work (Basic Books 2001), että tämä on yhteistä niin genetiikan kuin journalismin johtotähdille.

Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25744
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1186
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.