Kun hiilidioksisidi on saatu eroon savukaasuista, ratkaisu on vasta puolivälissä. Myös hiilijätteelle on tehtävä jotain.


Myös hiilijätteelle on tehtävä jotain.
Tähän mennessä esimerkiksi maakaasusta erotettu hiilidioksidi, jolle ei ole ollut käyttöä, on vain laskettu ilmaan.
Hiilijätteen varastointiurakka on suurempi kuin tulee ajatelleeksi.

Maailman ydinvoimalat tuottavat vuodessa kymmenentuhatta tonnia ydinjätettä, jonka käsittelyssä on puuhaa pitkäksi aikaa (ks. Ydinvoima tuo myös ydinjätteet, Tiede 8/2007, s. 27-42). Hiilivoimalat tuottavat hiilidioksidia kymmenen miljardia tonnia vuodessa eli miljoonakertaisen määrän.


Meren alle kiven sisään

Italialaisfyysikko Cesare Marchetti ehdotti 1970-luvulla, että hiilidioksidi sijoitettaisiin mereen tai meren pohjaan. Nykyäänkin tutkijat pitävät valtamerisijoitusta mahdollisena, mutta varmemmaksi ja siksi ensisijaiseksi varastoksi on ajateltu kallioperää.

Hiilidioksidi pumpattaisiin huokoisiin, suolaveden täyttämiin kivikerroksiin, jotka sijaitsevat tiiviin kalliokannen alla vähintään 800 metrin syvyydessä.

Ensimmäinen suuri varasto on Utsiran hiekkakivikerrostuma Sleipnerin kaasukentällä Pohjanmerellä. Varasto on noin kilometrin syvyydessä merenpinnasta. Norjalaiset ovat jo yli kymmenen vuoden ajan pumpanneet sinne hiilidioksidia noin miljoona tonnia vuodessa.


Hiilihappo voi syödä kalliota

Massachusettsin teknisen korkeakoulun MIT:n tutkijat pohtivat viime vuonna julkaisemassaan Clean Coal -raportissa myös varastointiongelmaa. Sleipnerista MIT:n energia- ja ympäristölaboratorion päätutkija Ernest Moniz sanoo, että tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin, mutta varastoon ei ole asennettu niin tarkkoja mittauslaitteita kuin tutkijat haluaisivat.

Raportti on hankalaa luettavaa, jos haluaa yksinkertaisia vastauksia. Yleensä edellytykset hiilidioksidin geologiselle sijoitukselle ovat erinomaiset, tutkijat sanovat, mutta lisäävät heti, että olennaisia kysymyksiä jää auki.
Moniz mainitsee yhden esimerkin Scientific American -lehden haastattelussa: Kun hiilidioksidi sekoittuu suolaveteen, se toisinaan muodostaa hiilihappoa, joka voi syödä kiveä. Kukaan ei tiedä varmasti, miten kauan hiilidioksidi pysyy kalliossa.

Arvioita kyllä on. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC arvioi, että hiilidioksidista yli 99 prosenttia on sadan vuoden päästä paikoillaan "erittäin todennäköisesti" ja tuhannen vuoden päästä "todennäköisesti". Silloin edellytetään, että sijoituspaikat ovat hyvin valittuja, suunniteltuja ja hallittuja.


Kuljetus lisää hintaa

Varastoinnin lisäksi pitää järjestää kuljetus. Joka paikassa hiilidioksidia ei voida haudata suoraan voimalaitoksen alle, kuten kauniit värikuvat huomisen hiilijalostamoista esittävät.

MIT:n tutkijat sanovat, että Yhdysvalloissa nesteytetyn hiilidioksidin kuljettamista varten tarvitaan putkisto, joka on mitoiltaan verrattavissa maan kuuluisaan moottoritieverkkoon.

Suomalaisilla on oma kuljetusongelmansa. Meikäläinen tiivis peruskallio sopii hyvin ydinjätteiden hautaamiseen mutta ei hiilidioksidin. Erotettu hiilidioksidi on rahdattava muualle. Esimerkiksi kiinalaisia on sijoituspaikkojen suhteen onnistanut paremmin: heiltä löytyy sopivia sedimenttikerrostumia.

Kuljetus lisää kustannuksia tuntuvasti. IPCC:n raportin mukaan hiilidioksidin sieppaus voimalaitoksella maksaa 20-40 dollaria hiilidioksiditonnia kohti. Kuljetus tuhannen kilometrin päähän tuo lisähintaa 10-15 dollaria.


Karbonaatteina maan päälle?

Myös hiilidioksidin sijoittamista maan päälle on tutkittu. Säilyttäminen paineastioissa olisi liian kallista ja vaivalloista. Jos sen sijaan sidotaan hiilidioksidi kemiallisesti sopivaan mineraaliin, lähinnä kalsiumin tai magnesiumin oksideihin, saadaan vakaita karbonaatteja.

Suomessa Teknillinen korkeakoulu, Fortum ja Geologian tutkimuskeskus ovat selvittäneet, miten meillä esiintyvää magnesiummineraalia, serpentiiniä, voitaisiin käyttää hiilidioksidin sitomiseen. Hiilidioksidi kuljetettaisiin silloin johonkin louhokseen tai kaivokseen Keski- tai Pohjois-Suomeen ja jalostettaisiin karbonaateiksi. Lopputuloksena syntyisi keinotekoinen karbonaattivuori.

Tekniikka on tutkimusvaiheessa. Yksi ongelmista on selvästi hinta. Hiilidioksidin sitominen kiinteisiin mineraaleihin tulee vielä kalliimmaksi kuin pumppaaminen maan sisään.Kalevi Rantanen on diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25764
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1187
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.