Ääntä voimistava kuulokoje ei riitä avuksi kaikkiin vammoihin. Uusia keinoja on tulossa.

Teksti: Katri Pajusola

Ääntä voimistava kuulokoje ei riitä avuksi kaikkiin vammoihin. Uusia keinoja on tulossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2013

Istutteesta impulsseja kuulohermoon

Sisäkorvaistutteiden tulo 1980-luvulla mullisti kuurojen ihmisten maailman täysin, sillä se palautti kuuloa myös täysin kuuroille. Nykyään kaikille syntymäkuuroille lapsille pyritään asentamaan istute, ennen kuin he täyttävät kaksi vuotta.

Istutteessa pieni päänulkoinen proses­sori vastaanottaa ympäristön äänet ja muuttaa ne sähköisiksi impulsseiksi, jotka sisäkorvaan asennetun elektrodin kautta stimuloivat kuulohermoa. Näin viesti kulkee suoraan aivoihin ohittaen tuhoutuneet sisäkorvan kuuloaistinsolut.

Istute mahdollistaa puheen kuulemisen mutta ei vastaa tervettä korvaa. Kehitystyön tavoitteena on aidompi kuuloaistimus.

Kymmenen vuotta sitten kehitettiin elektro-akustisesti stimuloituvat istutteet. Niillä kuulohermoa voi stimuloida sähkön lisäksi äänellä, jos kuulovammaisen sisäkorvaan on jäänyt mataliin ääniin reagoivia aistinsoluja. Nämä hyvin kalliit laitteet eivät vielä ole Suomessa käytössä.

Uusia kuuloaistinsoluja

Kuulon menetyksen syynä on joko kuuloaistinsolujen tai kuulohermosolujen tuhoutuminen. Sisäkorvan kuuloaistinsolut eli karvasolut ovat pitkälle erilaistuneita soluja, jotka eivät enää kykene jakaantumaan. Miten siis saada tuhoutuneiden tilalle uusia samanlaisia?

Tärkeä edistysaskel otettiin muutama vuosi sitten, kun huomattiin karvasolujen tukisolujen pystyvän muuttumaan kantasolun suuntaan eli jakaantumiskykyisiksi. Jos säätely opitaan, tukisoluista voidaan kenties synnyttää uusia karvasoluja. Esimerkiksi linnuilla tällaista tapahtuu luonnostaan, mutta nisäkkäillä kyky on uinumistilassa.

Tukisolun kantasolumaistuminen on mutkikas tapahtumasarja, johon ei riitä minkään yksittäisen geenin säätäminen. Tukisolusta täytyy esimerkiksi purkaa sisäistä tukirankaa, jota solu on erilaistumisensa aikana tuottanut.

Lisää kuulohermosoluja

Entä miten saada uusia kuulohermosoluja? Erilaistuneet hermosolut eivät enää osaa jakaantua. Äskettäin julkaistiin toivoa herättävä tutkimus.

Britanniassa tutkijat erilaistivat ihmisalkion kantasoluja soluviljelmässä hermosolujen suuntaan. Kun niitä siirrettiin kuuroutuneiden gerbiilien sisäkorvaan omien tuhoutuneiden hermosolujen korvikkeiksi, kuulo saatiin osittain palautetuksi.

Alkion kantasoluilla voisi korvata myös ne kuulohermosolut, joita tuhoutuu sisäkorvaistutetta asennet­taessa. Hermosoluja yritetään säästää asennusvaiheessa lisäämällä mukaan hermosolujen kasvutekijöitä. Tämä käsittely on jo käytössä Yhdysvalloissa.

Eroon korvien soimisesta

Aistimuksen liiallisuuskin voi olla ongelma. Tinnituksessa kuuloaivokuori aistii äänen, jonka lähdettä ei todellisuudessa ole olemassa.

Yleensä tinnitus johtuu kovan melun aiheuttamasta kuulovammasta. Siinä kuuloradan yhteydet muuttuvat niin, että kuuloaivokuoressa syntyy ylimääräistä sähkötoimintaa. Häiriötila pyrkii korjautumaan, mutta se ei onnistu, vaan tuloksena on vääränlainen hermoston muovautuminen.

Ajoittaisesta tinnituksesta kärsii 10–15 prosenttia ihmisistä. Prosentille siitä kehittyy pitkäaikainen tila, joka häiritsee esimerkiksi nukkumista.

Parina viime vuotena tinnituksen hoidossa on edistytty. Tinnitus on saatu vähenemään ääniterapialla. Siinä ihminen kuuntelee pari tuntia päivässä musiikkia, josta hänen aistimansa tinnitustaajuus on poistettu.

Tinnitukseen voi auttaa myös melualtistuksen jälkeinen äänihoito. Kissoilla tehtiin koe, jossa ne heti meluvaurion jälkeen siirrettiin 40 desibelin ääniympäristöön. Tämä esti vakavampien kuulovammojen syntymisen.c

Katja Pajusola on solu- ja molekyylibiologian dosentti. Hän toimii Life Science -alan konsulttina ja tiedekirjoittajana.

Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25775
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1189
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.