Lasten hyväksikäyttäjiin on kokeiltu kastrointia, lääkkeitä ja terapiaa. Voiko pedofiili parantua?

Teksti: Annikka Mutanen

Lasten hyväksikäyttäjiin on kokeiltu kastrointia, lääkkeitä ja terapiaa. Voiko pedofiili parantua?

Julkaistu Tiede -lehdessä 6/2010.Munat pois ja linnaan. Tätä vaaditaan usein rangaistukseksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneille. Yhdistelmää on myös käytetty. Tšekissä kivesten poistoja on tehty vielä tällä vuosituhannella noin sadalle seksuaalirikolliselle. Suomessa lapsenraiskaajien kastrointi lopetettiin 1950-luvulla.Vankila ja kastrointi toimivat pelotteina, mutta kumpikaan ei tee pedofiilista vaaratonta. Vankilatuomio päättyy aikanaan, ja ihmisen sukuvietti on voimakas. Se ei välttämättä lamaannu edes kivesten poistosta. Lisämunuainen alkaa korvata niiden toimintaa erittämällä mieshormonia. Jos halu on tallella, kaikenlaista voi tehdä myös ilman erektiota.

Lääkitys lamaa vietinKirurgista kastraatiota tehokkaampi on lääkitys, joka lamaa seksuaalisen halun kokonaan. Tanskassa hormonihoitoon suostuminen on pantu ehdoksi joidenkin seksuaalirikollisten ehdonalaiselle vapaudelle. Suomessa lääkkeitä ei juuri käytetä, koska laki ei siihen velvoita. Satunnaisia vapaaehtoisia on hoidettu yksityisissä klinikoissa ja vankilaterveydenhuollossa. Motivaatio oman sukupuolivietin lamaamiseen on harvinainen, mutta jotkut potilaat ovat tyytyväisiä saadessaan rauhan pakkomielteiltään. Oikeusministeriön asettama työryhmä on nyt ehdottanut lääkehoitoa vakavista seksuaalirikoksista tuomituille. Hoito aloitettaisiin vankilassa, ja vanki voisi päästä valvottuun koevapauteen, jos hän suostuu lääkehoidon jatkamiseen ehdonalaisessa vapaudessa.

Mieshormonit pois päältäMiten nämä aineet toimivat? 1960-luvulta saakka on kokeiltu syproteroniasetaattia, joka vähentää testosteronin määrää verenkierrossa. Leuprolidi ja triptoreliini estävät mieshormonia piiskaavan gonadotropiinin vapautumisen niin, että tuloksena on käytännössä kemiallinen kastraatio. Leuprolidia ja triptoreliinia pystytään myös annostelemaan pistoksina parin viikon tai kolmen kuukauden välein, joten viranomaiset voivat kontrolloida käyttöä. Lääkkeillä on myös sivuvaikutuksia. Ne voivat aiheuttaa painon nousua ja maksan toimintahäiriöitä sekä heikentää luustoa.Seksuaalirikosten uusimisriskiä on yritetty vähentää paitsi hormonihoidoilla myös serotoniinin takaisinoton estäjillä, joilla lääkitään yleensä masennusta ja pakko-oireista häiriötä. Pakonomaisen seksuaalisen ajattelun ja käyttäytymisen mekanismi näyttää olevan sama kuin pakko-oireisen häiriön, sillä hoito toimii samoin: fantasiat lievenevät, ja tekemisiään on helpompi hallita. Näitä lääkkeitä voivat käyttää myös lasten hyväksikäyttöön syyllistyneet naiset, ja niillä on vähemmän sivuvaikutuksia. Niitä on kuitenkin vain suun kautta otettavina valmisteina, ja siksi niiden käyttöä on vaikea valvoa. 2000-luvulla on kokeiltu myös naltreksonia, jota käytetään alkoholismin ja muiden riippuvuuksien hoidossa.Kemiallinen kastrointi ja lääkityksen muut vaikutukset eivät ole peruuttamattomia. Kun aineiden käyttö lopetetaan, hormonitasot ja sukupuolivietti palautuvat noin puolessa vuodessa. Tätä voi pitää myös hoidon huonona puolena. Jos pedofiilin mielitekojen halutaan lopullisesti loppuvan, hoitoa täytyy jatkaa vanhuuteen saakka. Siihen on ketään vaikea pakottaa, kun tuomiot on kärsitty.

Stop valheellisille ajatuksilleTanskassa parhaita tuloksia on saatu, kun lääkitykseen on liitetty terapiaa. Yhdistelmä näyttää selvästi vähentävän rikosten uusimista lääkehoidon lopettamisen jälkeen. Myös Suomen oikeusministeriön työryhmä haluaisi yhdistää lääkitykseen psykososiaalista hoitoa ja tukea.Monien maiden vankiloissa toimii ohjelmia, joissa seksuaalirikollisia ohjataan näkemään oikein omat tekonsa. Pedofiilit vähättelevät usein rikoksiaan ja niiden seurauksia lapsen hyvinvoinnille. Ne, joiden seksuaalinen kiinnostus suuntautuu ensisijaisesti lapsiin, saattavat jopa kuvitella, että lapset haluavat seksiä ja viettelevät heidät. Heidät yritetään saada näkemään lapsen todelliset tunteet ja häneen syntyvät vauriot.Toinen pedofiilien alalaji on kiinnostunut seksistä aikuisten kanssa, mutta saattaa stressiä kohdatessaan purkaa viettiään heikompaan kohteeseen, usein väkivalloin. Tämä ryhmä pitäisi saada hallitsemaan impulssejaan ja väkivaltaisuuttaan.Molempien pitäisi oppia tuntemaan empatiaa uhria kohtaan, karsia valheellisia ajatusmalleja ja omaksua keinoja oman käyttäytymisen hallitsemiseen.Suomessakin on kymmenen vuotta ollut pedofiileille tarjolla Stop-ohjelma, joka on kehitetty Britanniassa. Erilaisista seksuaalirikoksista tuomitut vangit kokoontuvat ryhmäistuntoihin 3–5 kertaa viikossa kahdeksan kuukauden ajan. Istunnoissa jokainen joutuu kertomaan omasta rikoksestaan, kohtaamaan sen seuraukset ja eläytymään uhrin asemaan. Tekijöiden täytyy perustella omat ajatuskuvionsa, joita ohjaajat ja toiset ryhmäläiset sitten kyseenalaistavat.

Raiskaajat ja pedofiilit puhuvatRyhmiin valitaan eri-ikäisiä ja erilaisiin seksuaalirikoksiin syyllistyneitä vankeja, sillä aikuisen naisen väkivaltainen raiskaaja ei useinkaan voi hyväksyä lasta hyväksi käyttäneen tekoa eikä sen selityksiä, vaikka pystyykin ehkä selittelemään omaa toimintaansa. Toisten vankien palaute voi mennä perille paremmin kuin pelkkien ohjaajien.Ryhmiin otetaan vapaaehtoisia, joiden uusimisriski on keskitasoa. Suurimman uusimisriskin psykopaatteja ei huolita mukaan, koska he eivät yleensä halua muuttaa toimintaansa ja saattavat tarkoituksellisesti sabotoida muiden terapiaa.Suomen Stop-ohjelman läpikäyneistä 163 vangista on palannut seksuaalirikoksen vuoksi vankilaan kolme prosenttia, kun keskimääräinen uusimisriski on 20 prosenttia. Todellista tehoa on silti vaikea arvioida, koska osallistujat ovat valikoituneita eikä verrokkiryhmää ole. Jo pelkkä motivaatio itsensä muuttamiseen parantaa ennustetta. Pedofilia ei ole yksi yhtenäinen piirre, eivätkä asiantuntijat oleta, että siitä voi varsinaisesti parantua. Lääkkeillä voi kuitenkin pitää himon sammuksissa, ja terapia auttaa jättämään teot toteuttamatta mielihaluista huolimatta.

Artikkelia varten on haastateltu Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäriä, tutkimusprofessori Hannu Lauermaa.Lisäksi lähteinä: Oikeusministeriön työryhmämietintö 2009/1: Seksuaalirikollisten hoito; Anne-Maarit Antikainen, ”Ihmisellä on oikeus ja kyky muuttua”. Lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien kuntouttaminen. Pro gradu, Kuopion yliopisto 2007.

Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25731
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1186
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.