Suomalainen suurtutkimus pöyhii perimästä väkivallalle altistavia geenivirheitä. Tuloksia saadaan tänä vuonna.

Teksti: Jukka Ruukki

Suomalainen suurtutkimus pöyhii perimästä väkivallalle altistavia geenivirheitä. Tuloksia saadaan tänä vuonna.

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2013

Joulun alla 20-vuotias Adam Lanza tunkeutui Yhdysvaltain Newtownissa alakouluun ja aloitti silmittömän ammuskelun. 20 lasta ja kuusi aikuista kuoli. Pian tapauksen jälkeen keskustelu medias­sa kääntyi ampujan taustaan. Voisiko veritekoon löytyä selitys geeneistä?

Uutistietojen mukaan Adam Lanzalle on tarkoitus tehdä kattava geenitutkimus, jossa hänen dna:staan etsittäisiin erityisesti väkivallalle altistavia geenejä.

– Siitä on tuskin suurta hyötyä, jos haittaakaan, arvioi rikollisen mielen biologiaa tutkinut Jari Tiihonen,  Tukholman Karoliinisen instituutin ja Itä- Suomen yliopiston psykiatrian professori.

Tiihosen mukaan väkivaltageenien penkominen on vielä melkoista hakuammuntaa. Osumia tulee, mutta niillä ei ole välttämättä suurta merkitystä.

– Kouluampujan dna:sta voi paljastua jokin aggressiolle altistava geenimuoto, mutta lähialueella saattaa asua satatuhatta muuta, jotka kantavat samaa ominaisuutta mutteivät ole aseeseen tarttuneet.

Kaksi pääehdokasta

1990-luvulta alkaen on tunnistettu useita geenejä, jotka kytkeytyvät  impulsiiviseen väkivaltaan, tuhopolttoihin ja käytöshäi­riöihin. Tutkijoilla on silti sama pulma kuin usein poliisilla. Epäiltyjä on, mutta varma näyttö syyllisyydestä puuttuu.

– Kiinnostavia tuloksia on saatu, mutta

pettymykseksi havaintoja ei juuri ole pystytty luotettavasti toistamaan, Tiihonen summaa.

Vahvimmin väkivaltaisuuteen on kytketty kaksi geeniä: maoa ja htr2b. Näistä ensimmäinen ohjaa monoamiinioksidaasi-entsyymiä, joka hajottaa aivojen mielialakemikaaleja. Ylivilkas geenimuoto vähentää erityisesti mielihyvää tuottavaa dopamiinia, ja alkoholin kanssa vaje lietsoo aggressiota.

Toisaalta on huomattu, että laiskan maoa-muodon kantajat syyllistyvät aikuisena väkivaltarikoksiin, jos heitä on lapsena kohdeltu kaltoin. – Rankoilla kokemuksilla ja ravitsemuksella voi olla kauas­kantoisia vaikutuksia, koska ne muuttavat geenien toimintaa.   

Serotoniinireseptori 2b on puolestaan yhdistetty impulsiiviseen humalaväkivaltaan tutkimuksissa, joissa taparikollisilta ja häiriökäyttäytyjiltä on mitattu matalia serotoniinipitoisuuksia.

– Poikkeavuudet liittyvät masennus- ja ahdistustaipumukseen, ja erityisesti miehet lääkitsevät ahdistuneisuutta yleisimmin alkoholilla, Tiihonen sanoo.

Kumpikaan näistä mutaatioista ei tuota suurimmalle osalle kantajistaan mitään harmia. Esimerkiksi ylivilkas maoa-entsyymi löytyy joka toiselta suomalaiselta.

Koko genomi täsmentää

Tiihonen kuvailee nykyistä tietoa geenivirheiden ja väkivaltarikollisuuden yh­teydestä ”jalostamattomaksi möykyksi”. – Meillä on paljon viitteitä riskigeeneistä, mutta yhtä hyvin ne voivat olla geenejä, jotka altistavat sekalaisille ongelmille, kuten päihderiippuvuuksille ja persoonallisuushäiriöille, jotka ovat yleisiä väkivaltarikollisten keskuudessa. Varmuus saadaan vain riittävän isolla aineistolla ja vertaamalla väkivaltarikollisia muihin rikollisiin ja mattimeikäläisiin.

Varmempaa tietoa on luvassa suomalaisten johtamasta suurtutkimuksesta, jossa hyödynnetään genominlaajuista analyysia. Niin kutsutussa Gwas-tutkimuksessa (Genome-wide association­ study) verrataan yli 500 väkivaltarikollisen ja 200 ei-väkivaltaisen ihmisen geenitietoja yli 6 000 tavallisen suomalaisen vastaaviin tietoihin. Hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Karoliininen instituutti Ruotsista ja Sanger-instituutti Britanniasta.

– Tällä menetelmällä ja aineistolla voimme joko vahvistaa tai kumota aikaisemmat havainnot ja mahdollisesti löytää uusia geenivirheitä.

Yhtä syyllistä ei löydy

Ensimmäisiä Gwas-tuloksia odotellaan julki loppuvuodesta, mutta yksi asia näyttää jo selvältä: yhtä vahvaa väkivaltageeniä tuskin löytyy.

– Geeni ei tee kenestäkään murhamiestä, sillä jo pelkkä väkivalta-alttius on monen geenin summa, hieman kuin alttius sairastua sepelvaltimotautiin tai diabetekseen. Mitä useampi ikävä mutaatio kohdalle osuu, sitä suuremman osan ne selittävät väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Usein, ja varsinkin Suomessa, lopullinen laukaiseva tekijä on alkoholi.

Jari Tiihonen arvelee, että ennen pitkää tuomioistuimet alkavat huomioida väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla olevat biologiset tekijät – oli siinä järkeä tai ei. Yhdysvalloissa tästä on jo viitteitä. Science-l­ehden tuoreen tutkimuksen mukaan enemmistö amerikkalaistuomareista lieventäisi murhatuomiota, jos psykopaatilta löytyy geenivirhe.

– Sen ei pitäisi vaikuttaa syyntakeisuuteen, sanoo Tiihonen. – Olennaista on, ymmärtääkö tekonsa luonteen ja pystyykö hillitsemään itsensä. Jos on riehunut humalassa puukon kanssa, tietää, miten voi käydä, kun ottaa viinaa.

satakunta uhria vuodessa Suomessa tehdään vuosittain runsaat sata henkirikosta. Määrä on vähentynyt selvästi 20 viime vuoden aikana. Silti meillä surmataan kaksi–kolme kertaa enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, vaikka niiden yhteis­kunnat eivät olennaisesti poikkea omastamme.

 

suomen surmaajissa Kolme tyyppiä

Äkkipikaiset80–85 prosenttia kaikista henkirikoksen uusijoista. Tyypillisesti 30–40-vuotiaita antisosiaalisia ja alkoholisoituneita miehiä, jotka pikaistuksissa riistävät hengen ryyppykaveriltaan.

KieroutuneetÄkkipikaisten alaryhmä. Harkitsevia psykopaatteja, jotka saattavat tappaa vaikka rahasta.

PsykoottisetSairaita, usein skitsofree-nikkoja, jotka harhoissaan tekevät 10 prosenttia henkirikoksista.

Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25758
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1187
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.