Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuuria pidetään matematiikan merkittävimpänä otaksumana, mutta pitääkö se paikkansa?

Teksti: Kaisa Kangas

Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuuria pidetään matematiikan merkittävimpänä otaksumana, mutta pitääkö se paikkansa?

Julkaistu Tiede -lehdessä 6/20111960-luvun alkupuolella kaksi brittiläistä matemaatikkoa, Bryan Birch ja Peter Swinnerton-Dyer, tekivät laskelmia yhdellä sen ajan tehokkaimmista tietokoneista. Tarkoituksena oli tutkia, milloin niin sanotuilla elliptisillä käyrillä on ääretön määrä pisteitä, joiden koordinaatit ovat kokonais- tai murtolukuja. Saamansa aineiston pohjalta he muodostivat otaksuman, jonka mukaan näin on täsmälleen silloin, kun tietyt ehdot toteutuvat. Tämä väite tunnetaan Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuurina. Jos joku onnistuu todistamaan sen oikeaksi, hänelle on luvassa miljoonan dollarin palkinto. Tehtävä ei ole helppo, sillä jo itse väitteen sisäistäminen voi olla hankalaa matemaatikollekin, mikäli tämän erikoisala ei ole kokonaislukujen ominaisuuksia tutkiva lukuteoria.Jotkut pitävät Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuuria koko matematiikan merkittävimpänä otaksumana, sillä elliptisillä käyrillä on yhteyksiä useisiin matematiikan eri alueisiin. Ne olivat ratkaisevassa osassa myös aikamme suurimmassa matemaattisessa menestystarinassa, Fermat’n suuren lauseen todistamisessa.

Fermat kirjoitti marginaaliin Fermat’n suuren lauseen tarina alkaa 1600-luvulta, jolloin ranskalainen Pierre de Fermat lueskeli 200-luvulla eläneen Diofantos Aleksandrialaisen kirjoittamaa Arithmetica-teosta, johon on koottu algebrallisia tehtäviä. Kirjassa on kohta, joka käsittelee erästä hyvin tunnettua matemaattista kaavaa, Pythagoraan lausetta. Sen mukaan suorakulmaisen kolmion pisimmän sivun neliö on lyhyempien sivujen neliöiden summa. Toisin sanoen kolme kokonaislukua voivat olla suorakulmaisen kolmion sivuina vain, jos ne toteuttavat yhtälön x potenssiin 2 + y potenssiin 2 = z potenssiin 2. On mahdollista piirtää loputtoman monta erilaista suorakulmaista kolmiota, joten löytyy ääretön määrä lukukolmikoita, jotka toteuttavat yhtälön. Esimerkiksi x = 3, y = 4, z = 5 ja x = 5, y = 12, z = 13 ovat tällaisia Pythagoraan lukuja. Fermat kirjoitti Pythagoraan yhtälöä koskevan sivun marginaaliin väitteen, josta tuli kuuluisa: mikäli eksponenttina esiintyvä luku 2 korvattaisiin jollakin suuremmalla luvulla, yhtälölle ei löytyisi lainkaan kokonaislukuratkaisuja, joissa luvut x, y ja z olisivat nollaa suurempia.Fermat kirjoitti myös keksineensä asialle nerokkaan todistuksen, joka ei ikävä kyllä mahtunut marginaaliin. Muutaman vuosisadan ajan matemaatikot yrittivät tuloksetta keksiä, millainen Fermat’n nerokas todistus olisi voinut olla. Tehtävä oli pitkään Guinnessin ennätysten kirjassa maailman vaikeimpana matemaattisena ongelmana. Se olisi varmasti päässyt Millennium-listalle, ellei sitä olisi ratkaistu vuonna 1994.

Elliptinen käyrä yhdistää1960-luvun alussa, samoihin aikoihin kun Birch ja Swinnerton-Dyer tekivät laskel¬miaan, kymmenvuotias Andrew Wiles selaili lähikirjastonsa kirjoja ja törmäsi Fermat’n suureen lauseeseen. Itse väite oli niin yksinkertainen, että lapsikin kykeni ymmärtämään sen. Silti matemaatikot olivat kolmensadan vuoden ajan yrittäneet osoittaa sitä todeksi – tuloksetta. Andrew päätti ratkaista ongelman. Fermat’n suuri lause pysyi hänen mielessään läpi kouluvuosien ja yliopisto-opintojen. Aina oppiessaan uudenlaista matematiikkaa hän pohti, voisiko sitä soveltaa tähän ongelmaan. Vuonna 1994, keskityttyään yli seitsemän vuotta yhtäjaksoisesti yksinomaan Fermat’n ongelmaan, Wiles lopulta onnistui toteuttamaan lapsuuden haaveensa. Yli 350 vuotta oli kulunut siitä kun Fermat kirjoitti kuuluisat sanansa marginaaliin.Keskeisessä asemassa Wilesin todistuksessa olivat elliptiset käyrät. Jo aiemmin oli käynyt ilmi, että mikäli Fermat’n yhtälöllä vastoin matemaatikkojen odotuksia olisi kokonaislukuratkaisu, voisi tämän ratkaisun avulla muodostaa elliptisen käyrän, jolla olisi varsin kummallisia ominaisuuksia. Wiles onnistui osoittamaan, että tällaista käyrää ei voi olla olemassa. Näin ollen myöskään Fermat’n yhtälöllä ei ole kokonaislukuratkaisuja.  Wilesin todistus oli yli sata sivua pitkä, joten sitä tuskin olisi saanut mahdutettua marginaaliin vaikka olisi käyttänyt kuinka pientä käsialaa. Wiles myös käytti matemaattisia menetelmiä, joita ei tunnettu Fermat’n elinaikana, joten on varsin epätodennäköistä, että Fermat olisi todella ratkaissut ongelman. Jotkut ovatkin sanoneet Fermat’ta kaikkien aikojen suurimmaksi matemaattiseksi huijariksi. Fermat’n suuren lauseen todistusta pidetään aikamme suurimpana matemaattisena menestystarinana. Se toi Wilesille paitsi maailmanmainetta myös kasapäin erilaisia palkintoja. Pyydettiinpä Wiles mukaan myös Millennium-ongelmat valinneeseen asiantuntijaraatiin. Vastoin yleistä odotusta Wiles sai kuitenkin jäädä ilman ”matematiikan Nobelina” tunnettua Fieldsin mitalia. Palkinnon jakamista koskevat säännöt nimittäin kieltävät sen myöntämisen yli 39-vuotiaille. Wiles oli 41-vuotias saadessaan Fermat’n lauseen todistuksen päätökseen.

Juuret antiikissaPythagoraan ja Fermat’n yhtälöt ovat esimerkkejä Diofantoksen ongelmista. Niissä etsitään kokonaislukuratkaisuja polynomimuotoisille yhtälöille, joiden kertoimet ovat kokonaislukuja. Antiikissa Diofantoksen yhtälöitä käsiteltiin toisistaan irrallisina ajatuspähkinöinä, mutta nykymatematiikassa on pyritty kehittämään niitä koskevaa yleispätevää teoriaa. Tehtävä on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.Yksi hedelmällinen lähestymistapa on ollut keskittyä tarkastelemaan sellaisia Diofantoksen yhtälöitä, joille voidaan antaa geometrinen tulkinta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että niiden avulla voidaan piirtää jokin käyrä. Tällöin kysymys kokonaislukuratkaisuista palautuu siihen, että yritetään etsiä kyseiseltä käyrältä rationaalipisteitä eli pisteitä, joiden koordinaatit ovat kokonais- tai murtolukuja. Yksi keskeisistä kysymyksistä on tutkia, milloin käyrällä on ääretön määrä tällaisia pisteitä. Suurelta osin tämä ongelma on jo onnistuttu ratkaisemaan. Useimmissa tapauksissa osataan nimittäin selvittää, onko polynomimuotoisella käyrällä ääretön määrä rationaalipisteitä. Päänvaivaa matemaatikoille aiheuttavat kuitenkin elliptiset käyrät, joiden tapauksessa luokittelu on varsin hankalaa. Mikäli Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuuri pitää paikkansa, saadaan tämä viimeinenkin palanen loksahtamaan kohdalleen.

Voisiko soveltaa salaukseenElliptisillä käyrillä tarkoitetaan käyriä, jotka saadaan piirtämällä kuvaajia muotoa y potenssiin 2 = (x potenssiin 3) + ax + b olevista yhtälöistä, joissa a ja b ovat kokonais- tai murtolukuja . Esimerkiksi y potenssiin 2 = (x potenssiin 3) - x ja y potenssiin 2 = (x potenssiin 3) - x + 1 ovat elliptisiä käyriä (ks. kuvat). Nimitys on sikäli hieman harhaanjohtava, että käyrät eivät muistuta ellipsiä. Käsite ”elliptinen käyrä” juontaa juurensa ellipsien kaarenpituuksien laskemiseen. Birchin ja Swinnerton-Dyerin konjektuurin mukaan elliptisellä käyrällä on siis äärettömän monta rationaalipistettä täsmälleen silloin kun eräs tietty ehto toteutuu. Tämä kriteeri on yleispätevä ja sitä voi soveltaa mihin tahansa elliptiseen käyrään. Niinpä konjektuurin todistus veisi päätökseen osan antiikissa alkunsa saanutta löytöretkeä. Samalla saataisiin varmasti paljon uutta tietoa elliptisistä käyristä, jotka ovat tärkeässä osassa monilla matematiikan alueilla.Elliptisillä käyrillä on sovelluksia myös puhtaan matematiikan ulkopuolella. Niitä käytetään hyväksi salausjärjestelmiä kehitettäessä, ja elliptisiin käyriin pohjautuvat kryptosysteemit ovat olleet varsin menestyksekkäitä. Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA pitää elliptisiin käyriin perustuvaa ECC-salausjärjestelmää (Elliptic Curve Cryptography) niin luotettavana, että hyväksyy sen käytön suojattaessa huippusalaista materiaalia. Myös Birchin ja Swinnerton-Dye¬rin konjektuurille on odotettavissa sovelluksia tällä saralla.Elliptisten käyrien matemaattisen merkityksen osoittaa jo niiden rooli Fermat’n lauseen todistuksessa. Birchin ja Swinnerton-Dye¬rin konjektuurin todistus syventäisi merkittävästi ymmärrystä näistä olioista. Kuka tietää, mitä uusia menestystarinoita se voisi poikia.

Kaisa Kangas on matematiikan jatko-opiskelija, filosofian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti.

pöhl
Seuraa 
Viestejä863
Liittynyt19.3.2005

Seikkailua elliptisellä käyrällä

"Elliptisillä käyrillä tarkoitetaan käyriä, jotka saadaan piirtämällä kuvaajia muotoa y potenssiin 2 = (x potenssiin 3) + ax + b olevista yhtälöistä, joissa a ja b ovat kokonais- tai murtolukuja . Esimerkiksi y potenssiin 2 = (x potenssiin 3) - x ja y potenssiin 2 = (x potenssiin 3) - x + 1 ovat elliptisiä käyriä " Tässä on muuten oikaistu rajusti. Elliptisen käyrän määritelmä löytyy kirjasta Qing Liu: Algebraic Geometry and Arithmetic Curves Sitä paitsi kirjan Takeshi Saito: Fermat's Last...
Lue kommentti
Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25775
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1189
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.