Kasvit tietävät, miten tehokkaimmin napata auringonvaloa. Ne ovat mallina uusimmille, kolmannen polven aurinkokennoille, joiden valtti edeltäjiin verrattuna on halpa raaka-aine. Hyötysuhteen parantamisessa on urakkaa, mutta se kannattaa: tulevaisuuden energiavaihtoehdoista aurinko on ainoa riittävä.


kolmannen polven aurinkokennoille, joiden valtti edeltäjiin verrattuna on halpa raaka-aine. Hyötysuhteen parantamisessa on urakkaa, mutta se kannattaa: tulevaisuuden energiavaihtoehdoista aurinko on ainoa riittävä.
Kääntelen käteeni annettua pientä muovilevyä varovasti kuin kruununjalokiveä. Sen läpikuultavan punaisesta keskustasta sojottaa kaksi ohutta sähköjohtoa kuin viikset. Muistoissa herää mielleyhtymiä lapsuuden rakennussarjoihin, mutta tällä läpyskällä on vakavampi tehtävä: vuosisadan puoliväliin mennessä se kaltaisineen saattaa tuottaa viidesosan ihmiskunnan tarvitsemasta sähköstä.

- Suomen tutkimuspanokset aurinkoenergiassa ovat pienet, mutta meilläkin on omia kapeita alojamme, joihin erikoistumalla olemme menestyneet, kertoo teknillisen fysiikan professori Peter Lund Teknillisestä korkeakoulusta.
Yhtä menestysalaa edustaa tämä viiksekäs pikku muovineliö, jota kilpailusyistä ei saa valokuvata. Se on nanokenno, aurinkokennojen uusinta ja enimmäkseen vielä tutkimusasteella olevaa sukupolvea. Teknillisellä korkeakoululla on maailmanennätys muovisten väriainenanokennojen hyötysuhteen parantamisessa.

Nanokennoja tutkitaan myös Jyväskylän yliopistossa. Tampereen teknillisessä yliopistossa puolestaan on syvennytty orgaanisiin materiaaleihin, jotka ovat toinen uusi keino valjastaa aurinko sähköntuotantoon.

- Ne toimivat lähes samalla periaatteella kuin led-valot, mutta vastakkaiseen suuntaan, kertoo Helge Lemmetyinen, kemian professori ja Tampereen teknillisen yliopiston ympäristötekniikan osaston johtaja. Ledit tuottavat valoa, kun niihin syötetään sähköä. Lemmetyisen tutkimissa valokennoissa vastaavat reaktiot pistetään töihin toisin päin, jolloin auringon valo saa aikaan elektronien liikettä eli sähköä.


Printaten hinta putoaa

Nanokennojen ja orgaanisten puolijohteiden houkuttelevin puoli on, että jahka tekniikka saadaan kehitettyä teollisen tuotannon asteelle, sillä voidaan tuottaa aurinkokennoja halvalla ja paljon.

- Nanoteknologian avulla kehitetään keinoja printata aurinkokennoja mustesuihkutulostimella, Lund kertoo. - Printteriin laitetaan erikoispaperi ja pari kasettia materiaaleja ja valitaan oikea tulostusohjelma, ja siitä tulee ulos aurinkokennoja.

Joka kodin aurinkokennoprintterin lisäksi tavoitteena ovat isot painolaitokset, jotka suoltaisivat aurinkokennoja massatuotantona. Auringonvalosta sähköä tuottavaa "kangasta" voisi sitten ostaa halvalla metritavarana.

Esimakua on jo saatu. EU:n rahoittamassa H-Alpha-Solar-tutkimusohjelmassa toimivat ruotsalaiset ja hollantilaiset tutkijat saivat viime vuonna aikaan orgaanisen puolijohdekalvon, jota voi ommella vaikka takin selkämykseen ja joka lataa aurinkosähköllä kantajansa kännykän tai mp3-soittimen. Keski-Euroopassa sen ennakoidaan tulevan kauppoihin vuoden 2008 tienoilla, ja takinselkään riittävän palasen hinnaksi ennakoidaan pariakymmentä euroa.

- Jos nanokennojen ja orgaanisten puolijohteiden tutkimukseen satsataan nyt riittävästi, niillä tuotetaan vuonna 2050 ehkä noin 10-20 prosenttia maailman sähköstä, Lund arvioi. - Mutta se 30 vuotta panostusta todella tarvitaan, jotta tekniikka kaupallistuisi. Jos ei nyt tehdä mitään, niin se ei tule.


Nyt eletään piikautta

Aurinkosähkötekniikat jakautuvat kolmeen eri sukupolveen. Nyt käytettävistä aurinkokennoista noin 95 prosenttia on vielä ensimmäistä sukupolvea, jonka keskeinen raaka-aine on pii. Hyötysuhde on parhaimmillaan parikymmentä prosenttia, eli tämä osa kennoon osuvasta auringon energiasta saadaan muutettua sähköksi.

- Hyötysuhde vaikuttaa suoraan hintaan, Lund selittää. - Mitä parempi hyötysuhde, sitä vähemmän tarvitaan kennopintaa ja raaka-aineita.

Hyötysuhteen parantuessa ja tuotannon kasvaessa kennojen hinnat ovat laskeneet vuosi vuodelta. Japanissa, joka on yksi aurinkoenergian suurvalloista, aurinkokennoilla tuotettu sähkö on hinnaltaan jo kilpailukykyistä ilman yhteiskunnan tukia. Myös Portugalissa ja Italiassa aurinkosähkö alkaa jo pärjätä sähkömarkkinoilla omillaan.

Suurimmassa osassa maailmaa juuri hinta on yhä piipohjaisten kennojen pullonkaula. Pii itsessään on yleinen alkuaine, mutta sen erottaminen piidioksidista eli kvartsista on kallis prosessi. Tähän asti aurinkosähköteollisuus on saanut puolijohdeteollisuudesta eräänlaista jätepiitä, joka ei laadultaan yllä piirilevyjen vaatimuksiin mutta sopii mainiosti aurinkokennoihin. Nyt tuotanto on kuitenkin kasvanut niin suureksi, että ylijäämäpii ei enää riitä, vaan kennoihin joudutaan ostamaan myös moninkertaisesti kalliimpaa raaka-ainetta suoraan piivalmistajilta. Nämä tosin ovat vastanneet tilanteeseen hyökkäämällä hintakilpailuun keskenään, joten priimapiin hinta saattaa lähivuosina pudota. Tällöin aurinkokennoista voi yllättäen tulla kilpailukykyinen sähköntuottaja monessakin maailmankolkassa.


Kolmas polvi tulee kovaa

Ratkaisuksi kalliin piin ongelmaan on kehitetty aurinkokennojen toinen sukupolvi, niin kutsutut ohutkalvokennot. Niiden raaka-aineena käytetään amorfista piitä, joka on halvempaa, tai kupari-indium-galliumselenidikalvoa, jolloin puhutaan CIGS-kennoista. Tämänhetkinen hyötysuhde on kymmenisen prosenttia, eli perinteisten piikennojen tasoon on vielä matkaa. Osuus maailmanmarkkinoista on niin ikään toistaiseksi pieni, vain nelisen prosenttia.

Kolmas polvi - nanokennot ja orgaaniset puolijohteet - suoltaa sähköään vielä enimmäkseen laboratorioissa. Hyötysuhteita on pakko parantaa, koska Teknillisen korkeakoulun maailmanennätyskennossakin ne jäävät vielä alle viiden prosentin. Silti joitain kaupallisia käyttökohteita jo on: kennolaskimen omistajat kantavat taskussaan kolmannen polven aurinkoenergiatekniikkaa, ja sotateollisuus on niin ikään jo ehtinyt ottaa sen käyttöönsä.

- Tämä on kiinnostavaa aikaa aurinkosähkölle, Lund sanoo. - Tuotantovolyymit ovat suuria, ja markkinat kasvavat niin, että kaupallinen läpimurto lähestyy. Kukaan ei vielä tiedä, tekevätkö sen ensimmäisen polven piikennot vai hypätäänkö suoraan uusiin tekniikoihin.

Vedonlyöjille vinkkiä voi hakea siitä, että kolmannella polvella on hallussaan valtti, johon kaksi ensimmäistä eivät ehkä koskaan yllä: sekä nanokennon pääraaka-ainetta titaanidioksidia että orgaanisiin puolijohteisiin käytettäviä  polymeereja on helppo valmistaa suurina määrinä halvalla.


Nanokenno syntyy helposti

Titaanidioksidi on monikäyttöinen aine, jota katselemme usein arkipäivämme aikana. Se antaa valkoista väriä muun muassa hammastahnalle, maalille ja paperille. Nanokennoissa se on pikkuriikkisinä hiukkasina, joiden läpimitta on kymmenen nanometriä eli millimetrin miljoonasosaa. Nanokennon pohjaksi laitetaan sähköä johtava muovi- tai metallilevy, jolle levitetään hyvin ohut kerros titaanidioksidia: noin kymmenen mikrometriä eli millimetrin sadasosa.

- Sitten se leivotaan uunissa noin kolmensadan asteen lämpötilassa, minkä jälkeen huokoisen titaanidioksidikerroksen sisään uutetaan väriaine, Lund kuvailee. - Kun auringonvalon fotoni osuu väriaineeseen, se aiheuttaa siinä elektronin virittymisen, ja elektroni lähtee liikkeelle.

Elektronien virta eli sähkö soljuu sitten titaanidioksidikerroksen kautta kennosta ulos sähköjohtoon, sähköä käyttävään laitteeseen ja sieltä taas takaisin. Elektronien paluun ylläpitämiseksi reseptiin on lisätty vielä jodia.

Kennon muovi- tai metallipohja toimii miinusnapana ja päällimmäiseksi laitettu elektrodi plusnapana. Sitten vain läpinäkyvä suoja päälle.

- Näissä uusissa, kolmannen sukupolven kennoissa otamme mallia  luonnosta, siitä miten kasvit ja niiden fotosynteesi toimivat, Lund sanoo. - On jännittävää havaita, että kun luonnon prosesseja ymmärretään syvällisemmin, teknisistä ratkaisuista saadaan yksinkertaisempia. Nanokennojakin pystyvät meillä tekemään opiskelijat harjoitustöinään. Pari tuntia, ja kenno on valmis.


Valo vipisyttää kalvoja

Tampereella on niin ikään nautittu yksinkertaisuuden kauneudesta. Muovin kaltaisia orgaanisia puolijohteita on tuotettu 1970-luvulta alkaen, ja niiden valmistus on halpaa. - Pääosin käytämme kaupallisia, helposti saatavia puolijohteita, Lemmetyinen kertoo. - Valmistamme ohuita kalvoja, joiden rajapintojen lävitse syntyy elektronien liikettä, kun rakenteita säteilytetään valolla.

Jotta elektroniliikenne sujuisi mahdollisimman tehokkaasti, tamperelaiset rakentavat kennoihinsa elektroneja luovuttavien ja  vastaanottavien molekyylien kerroksittaisia yksiköitä. Elektroninsa liikkeelle lähettävänä aineena käytetään erilaisia porfyriineja, jotka ovat klorofyllin eli lehtivihreän johdannaisia. Vastaanottajana on fullereeni eli hiilen suurimolekyylisin muoto.

- Teemme vielä perustutkimusta emmekä ole alkaneet maksimoida kokonaistehoa, Lemmetyinen kertoo. Prototyyppi kuitenkin on tamperelaisillakin valmiina, ja hyötysuhteen parantamisessa on askellettu eteenpäin.

Teoreetikkojen laskelmissa häämöttää jo aurinkosähkön neljäs polvi. Uusia mahdollisuuksia avaa erityisesti kvanttifysiikan kehitys.

Valo koostuu fotoneista, ja yhdellä fotonilla on yleensä enemmän energiaa kuin tarvitaan yhden elektronin sysäämiseen liikkeelle. Kvanttifysiikka saattaa tulevaisuudessa tarjota keinot siihen, että jokainen aurinkokennoon osuva fotoni suistaakin raiteiltaan kaksi elektronia yhden sijaan, jolloin kennosta soljuva elektronien virta eli siitä saatava sähkö siis kaksinkertaistuisi kertaheitolla.

- Tämä on kuitenkin vielä teoreettisella tasolla, Lund huomauttaa. - Fysiikka ymmärretään jo, mutta sen muuttaminen laitteeksi ei ole vielä onnistunut.


Pitää nähdä pitemmälle

Onko tulevaisuus siis aurinkoinen? Tuleeko kolmannen polven massatuotantokennoista ja muista aurinkoenergian mahdollisuuksista totta?

Suomalaisia päättäjiä aurinkoenergia ei ole sytyttänyt; ilmastonmuutokseen havahtuminenkaan ei vielä mainittavasti näy aurinkoenergian tutkimusrahoituksessa. Kuitenkin meidän pitäisi olla haitekkimyönteistä kansaa, jonka päätä ei palellut silloinkaan, kun kännyköille aukeavaa globaalia markkinarakoa alettiin täyttää. Mistä siis johtuu suomalaispoliitikkojen laimea suhde aurinkoenergiatekniikkaan?

- Ensimmäinen jarru on, ettei ymmärretä mistä on kysymys, Peter Lund huokaa. - Tässä on kyse teknologioista, jotka saattavat pitkällä aikavälillä olla yksi niistä lopullisista energiaratkaisuista. Poliitikoilta puuttuu visio siitä.

Toinen hidaste on Lundin mukaan kulttuurissamme vallitseva tapa ajatella  riskittömästi: kaupallisen mitan sovelluksia pitäisi syntyä nopeasti. - Mutta ilman riskejä ei tule voittoja eikä läpimurtoja. Meidän innovaatiojärjestelmämme on tehty isoille toimijoille - aurinkoenergiateknologian kehittämisessä taas tarvittaisiin pieniä juttuja, riskijuttuja, ja pitkäjänteisyyttä. Perustutkimustakin kaivattaisiin vielä kipeästi lisää.

Lemmetyinenkin perää pitkää sihtiä. - Kansallisella ja osin kansainväliselläkin tasolla maailma kulkee nykyään kvartaalitaloudessa. Politiikassa ei ole tapana sanoa, että kun näin tehdään, niin 30-40 vuoden päästä on hyvä, hän huomauttaa.

- Aurinkoenergian tekniset ongelmat ovat ratkaistavissa, mutta se edellyttää laajoja kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja yhteistyötä. Samoin kuin nyt on olemassa Kioton sopimus, pitäisi maailmanlaajuisesti sopia aurinkoenergiasta: siitä, että ihmiskunta panostaa tehokkaasti sen tutkimiseen.


Helena Telkänranta on vapaa tiedetoimittaja ja tietokirjailija. Tämän artikkelin tiedonkeruutyöhön hän on saanut apurahan Suomen tiedetoimittajain liitto ry:ltä.Isoin reaktori on välttämätön


Miksi energiantuotannossa kannattaa olla kiinnostunut nimenomaan aurinkoenergiasta? Siksi, että se on tulevaisuudessa ainoa riittävä energian lähde.

- Jos Kiina, Intia sekä Etelä- ja Väli-Amerikan maat jatkavat kehittymistään nykyistä vauhtia, ihmiskunnan energiankulutus kasvaa seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana nykyisestä 14 terawatista noin 45 terawattiin, kemian professori Helge Lemmetyinen laskee.

- Jos energian säästössä ja biopolttoaineiden käytössä edistytään, tarve voi jäädä 40 terawattiin. Siinäkin on 25 TW:n lisäys nykyiseen. Mistä se otetaan?

Ilmastonmuutoksen takia fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei voi lisätä nykyisestä. Jos taas merkittävä osa ihmiskunnan sähkönkulutuksesta yritetään kattaa ydinvoimalla, päädytään lukuihin, jotka ovat suorastaan absurdeja:

- Vaikka uraanin oletettaisiin riittävän, 25 terawatin lisäys edellyttää, että maapallolle rakennetaan uusia 1 000 megawatin voimaloita 25 000. Se vastaa 833:a ydinvoimalaa vuodessa tai 2,3:a ydinvoimalaa joka päivä seuraavien 30 vuoden ajan!

Yhden megawatin tuulivoimaloita puolestaan tarvittaisiin 25 miljoonaa, siis 2 300 uutta tuulivoimalaa joka päivä huomisesta alkaen.

Entä fuusio? Jos fuusiotekniikka joskus saadaan kaupalliselle asteelle, se on turvallisempaa kuin nykyinen fissiovoima, mutta sen tehokkaampia voimalat eivät ole. - Ei niitäkään ole mahdollista rakentaa niin suuria määriä, että ne ratkaisisivat koko maailman energiahuollon. Maapallolla ei yksinkertaisesti ole sellaista varantoa, jolla voisi tuottaa tuon määrän energiaa, Lemmetyinen tiivistää.

Ainoa tarpeeksi iso reaktori on se, joka loimuaa avaruudessa. Auringosta maapallolle lankeavan säteilyn teho on 172 500 terawattia. Se on lähes 7 000-kertainen verrattuna niihin 25 terawattiin, jotka ihmiskunnan pitää keksiä jostain.


Saloilla ja saarissa


- Noin 60 000 suomalaista kesämökkiä saa sähkönsä aurinkopaneeleista. Saaristossa ja sisämaan syrjäseuduilla tämä on halvin ratkaisu, jos sähköä ei tarvita talvella.

- Parituhatta suomalaista majakkaa ja väyläloistoa toimii aurinkoenergialla.

- Lapin erämaapuhelinten voimanlähteenä aurinko on niin ikään yleistynyt.


Auringosta sähköä ja lämpöä


Auringosta säteilevän energian voi valjastaa käyttöön monella eri tavalla. Nykyään kolme yleisintä keinoa ovat seuraavat:

- Aurinkokeräimet vangitsevat auringon säteilyä ja kuumentavat sillä putkissa virtaavan veden. Se pannaan kiertämään lämpöpattereissa tai käytetään talousvetenä. Erilaisista aurinkoenergiatekniikoista tämä on maailmassa laajimmalle levinnyt.

- Aurinkokennot muuttavat auringon säteilyä sähköksi. Aurinkokennot ovat sähköä tuottavien aurinkopaneelien sydän. Yhdessä paneelissa on monta kennoa, jotta saadaan aikaan riittävä sähkövirta.

Kysyntä ja valmistus kasvavat teollisuusmaiden lisäksi etenkin nopeimmin kehittyvissä kehitysmaissa, kuten Intiassa. Vuoden 2005 aikana maailmassa valmistettiin aurinkopaneeleja 1 400 megawatin edestä, mikä on suunnilleen sama kuin Olkiluotoon rakennettavan uuden ydinvoimalan teho.

Aurinkokennoilla tuotetulla sähköllä voidaan hajottaa vettä vedyksi ja hapeksi ja kuljettaa vety putkia pitkin. Tekniikka, jolla ratkaistaisiiin energian siirto, on vielä kehittelyasteella.

- Aurinkovoimalat ovat tavallisia sähköä tuottavia höyryturbiinivoimaloita. Erona on, miten turbiinia pyörittävä vesihöyry saadaan aikaan: aurinkovoimalassa vesi höyrystetään keskittämällä auringon säteily vesisäiliöön isojen peilien avulla.

Aurinkovoimaloita on muun muassa Australiassa ja Yhdysvaltain eteläosassa. Maailmassa on tähän mennessä rakennettu niitä noin 600 megawatin edestä.


Tätä Suomi vie


Aurinkoenergian tutkimuspanokset ovat Suomessa pieniä, mutta on meillä silti jokunen kansainvälisesti merkittävä yritys. Alan kotimarkkinat ovat 5-7 miljoonaa euroa vuodessa, vienti vuosittain 35-40 miljoonaa euroa.

- NAPS (Neste Advanced Power Systems) on ollut alalla vuosikymmeniä. Se myy sähköverkon ulkopuolella olevien talojen energiaratkaisuksi sopivia aurinkosähköjärjestelmiä. NAPSin myyntiluvut kasvavat hitaammin kuin sen tärkeimpien ulkomaisten kilpailijoiden, jotka panostavat tuotteidensa kehittämiseen suomalaisia enemmän.

- Luvata (entinen Pori Copper, sitä ennen Outokumpu) tekee kuparia aurinkokeräimiin ja joihinkin aurinkosähköpaneelien osiin. Euroopassa valmistettavista aurinkokeräimistä noin puolella on uumenissaan suomalaista kuparia. Luvatan kuparin happipitoisuus on tavallista pienempi, mikä vaikuttaa korroosioherkkyyteen ja pinnoittumisominaisuuksiin.

- Espoolainen Endeas Oy tekee aurinkosimulaattoreita aurinkopaneelitehtaille. Endeasin "tekoaurinko" ampuu valopulsseja ja analysoi, kuinka hyvin aurinkopaneeli toimii. Endeas on hyvä esimerkki siitä, että pienikin yritys voi olla merkittävä, kun se löytää hyvän markkinaraon.

Hyvä harrastus – ja helppo. Lukemista löytyy aina. Kuva: Shutterstock

Kieli rikastuu, ajattelu syvenee ja sosiaalinen taju kehittyy.

Tietokirjan järki on selvä: saa tietoa, jolla jäsentää maailmaa ja vaientaa mutuilijat. Riittävästi tietoa hankkimalla tulee asiantuntijaksi, ja sillä on selvä hyötyarvo.

Entä missä on fiktion lukijan tulosvastuu? Mitä itua on kuluttaa aikaansa tuntitolkulla hatusta vedettyjen ihmisten hatusta vedettyihin edesottamuksiin? Paljonkin: romaani tai novelli opettaa toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Fiktio simuloi sosiaalista maailmaa, esittää asiaa tutkinut Toronton yliopiston psykologian professori Keith Oatley. Niin kuin lentosimulaattori opettaa lentotaitoja, sosiaalisten tilanteiden simulaattori – romaani – opettaa sosiaalisia taitoja.

Kokeet vahvistavat, että fiktiota lukeneet tajuavat paremmin so­siaalisia kuvioita kuin tietotekstiä lukeneet. 

Suvaitsevaisuus kasvaa

Kuvitteellisesta tarinasta on sekin ilo, että pääsee väliaikaisesti jonkun toisen nahkoihin. Samastuminen tarinan henkilöön voi muuttaa lukijan käyttäytymistä ja pistää asenteet uusiksi, ovat kokeillaan osoittaneet Ohion yliopiston tutkijat.

Samastumisella on vaaransa. Romaanin aiheuttama itsemurha-aalto koettiin 1700-luvun lopulla, kun nuoret onnettomat miehet matkivat Johan Wolfgang von Goethen päähenkilön tekoa Nuoren Wertherin kärsimyksissä.

Ohiolaistutkimuksessa vaikutus oli rakentavampi: kun nuoret aikuiset olivat lukeneet tarinan miehestä, joka meni äänestämään, he menivät hanakammin vaaliuurnille vielä viikon kuluttua lukemisesta. He olivat saaneet kansalaishyvetartunnan.

Valkoihoisten suvaitsevaisuutta taas kasvattivat tarinat, joissa päähenkilö osoittautui homoseksuaaliksi tai afroamerikkalaiseksi. Lukijoilta karisi myös stereotypioita. Tämä kuitenkin edellytti, että päähenkilön ”erilaisuus” paljastui vasta tarinan myöhemmässä vaiheessa ja lukijat olivat ehtineet asettua hänen nahkoihinsa.

Stressi väistyy

Kun uppoutuu lukemaan, maailman meteli jää kauas ja paineet hellittävät. Tuttu tunne, josta on myös tieteelliset näytöt: lukeminen poistaa stressiä.

Terveystieteen opiskelijat saivat Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lukeakseen netistä ja aikakauslehdestä poimittuja artikkeleita, jotka käsittelivät historiallisia tapauksia ja tulevaisuuden innovaatioita. Aihepiirit olivat siis kaukana tenttikirjojen pakkolukemistosta.

Puolentunnin lukutuokio riitti laskemaan verenpainetta, sykettä ja stressin tuntua. Huojennus on yhtä suuri kuin samanpituisella joogahetkellä tai televisiohuumorin katselulla. Mikä parasta, apu löytyy helposti, lukemista kun on aina saatavilla.

Sanasto karttuu

Kirjoitettu kieli on ylivoimaisesti suurempi uusien sanojen lähde kuin puhuttu. Erot lasten sanavaraston runsaudessa voi johtaa suoraan siihen, miten paljon he altistuvat erilaisille teksteille, vakuuttavat lukemisen tutkijat Anne Cunningham ja Keith Stanovich.

Tiuhimmin uutta sanastoa kohtaa tieteellisten julkaisujen tiivistelmissä: tuhatta sanaa kohti harvinaisia on peräti 128. Sanoma- ja aikakauslehdissä harvinaisten sanojen tiheys nousee yli 65:n ja aikuisten kirjoissa yli 50:n.

Lastenkirjakin voittaa sanaston monipuolisuudessa televisio-ohjelman mennen tullen. Lapsilukija kohtaa kirjassa yli 30 harvinaista sanaa tuhatta kohti, kun aikuisten telkkariviihdettä katsoessa niitä tulee vastaan 23 ja lastenohjelmissa 20.

Juttelukaan ei pahemmin kartuta sanavarastoa. Aikuispuhe sisältää vain 17 epätavallista sanaa tuhatta kohti.

Syntyy omia ajatuksia

Ihmisen aivoja ei ole ohjelmoitu lukemaan. Kun taito kehittyi 5 500 vuotta sitten, näkemiseen, kuulemiseen, puhumiseen ja ajatteluun rakentuneet alueet alkoivat tehdä uudenlaista yhteistyötä.

Nyt olemme jälleen uudenlaisen lukukulttuurin alussa. Verkkolukeminen on tullut jäädäkseen, ja jotkut pelkäävät, että tyhmistymme, kun totutamme aivomme ärsyketulvaan ja pikaselailuun netissä. Tiedonvälitys on lisääntynyt räjähdysmäisesti mutta niin myös häly.

Syventyvän lukemisen kohtalosta kantaa huolta professori Maryanne Wolf Tufts-yliopistosta. Tapaa näet kannattaisi vaalia. Aivokuvaukset paljastavat, että paneutuva lukija käyttää laajasti molempia aivopuoliskojaan. Hän ei vain vastaanota kirjoittajan sanomaa vaan vertaa sitä aiemmin hankkimaansa tietoon, erittelee sitä ja rakentaa omaa ajatteluaan. Pintalukijalla ei tähän ole aikaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2012 

Täysin raittiiden suomalaisnuorten osuus on moninkertaistunut vuosituhannen alusta.

Nuoruus raitistuu, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Nuorten alkoholin käyttö kasvoi vuoteen 1999, joka oli myös kaikkein kostein vuosi. Silloin vain joka kymmenes yhdeksäsluokkalainen ilmoitti, ettei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.

Sittemmin täysin raittiiden osuus on moninkertaistunut, ilmenee vuoteen 2015 ulottuneesta eurooppalaisesta, nuorten päihteidenkäyttöä käsittelevästä Espad-tutkimuksesta.

Jopa muut eurooppalaiset jäävät jälkeen. Suomessa täysin raittiita 15–16-vuotiaista nuorista on joka neljäs, kun Euroopassa heitä on keskimäärin joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kollegoineen on ­koettanut tunnistaa niitä nuoruuden muutoksia, jotka voisivat selittää humalan hiipumista.

Ratkaisevaa näyttää olleen ainakin se, että alaikäisten on yhä vaikeampi saada alkoholia. Nykynuoret kokevat sen selvästi hankalammaksi kuin aiemmat ikäpolvet.

Kauppojen omavalvonta on osaltaan tehonnut. Kassoilla kysytään kaikilta alle 30-vuotiaan näköisiltä papereita.

Vanhemmat ja muutkin aikuiset ovat tiukentaneet asenteitaan nuorten juomiseen.

”Tietoisuus alkoholin haitoista on ehkä lisääntynyt. On tullut paljon tutkimustietoa esimerkiksi siitä, miten alkoholi vaikuttaa nuorten aivojen kehitykseen”, Raitasalo pohtii.

Nuorten omakin maailma on muuttunut toisenlaiseksi. Älylaitteet, pelit ja sosiaalinen media kyllästävät arkea. Pussikaljoittelu joutuu kilpailemaan monen muun kiinnostavan ajanvietteen kanssa ja on ehkä osittain hävinnyt niille.

Juovuksissa olemisesta on ehkä tullut myös tyylirikko. Nuoret eivät enää näytä arvostavan kännissä örveltämistä.

Kysely

Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Neutroni
Seuraa 
Viestejä25744
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

Käyttäjä4809 kirjoitti: Eiköhän syy ole -90 luvulla alkaneen laman menetetyt työpaikat ja samalla supistettu koulutus, minkä seurauksena vuodestä -99 alkaen vanhemmilla ei enää ole ollut niin paljon rahaa annettavaksi nuorisolle. Sekä myös nuorisolle soveltuvien työpaikkojen vähentyminen ja samaan aikaan tapahtunut kohtuuton vuokrien nousu, vasinkin pääkaupunkiseudulla. En tiedä, mutta en usko rahaan. Esimerkiksi kilju, 10 % juoma joka maksaa joitain senttejä litralta, tuntuu olevan...
Lue kommentti
molaine
Seuraa 
Viestejä1186
Liittynyt3.8.2011

Viikon gallup: Mikä mielestäsi raitistaa nuoria?

En kyllä usko, että rahalla on iso merkitys ja veikkaan, että käytettävissä olevat rahat on vain kasvaneet, jos verrataan vaikka omaan nuoruuteen. Ei viina suomessa ole niin kallista, etteikö köyhälläkin olisi varaa dokailla. Oma junnu ei läträä lainkaan viinan kanssa. Iso osa kavereistakaan ei, vaikka osa ilmeisesti jonkin verran lipittelee. Kyllä nuorten asenteet on mielestäni muuttuneet ihan selkeästi. Ehkä alkoholipolitiikka on toiminut? Kotoa ei meillä kyllä tällaista ole opittu...
Lue kommentti

Panterarosa: On selvää, että "Partitava kisaa kurupati-kuvaa" ei oikein aukene kehitysmaalaisille N1c- kalmukinperseille.