Hakkuutähteiden mukana metsästä poistuu- ravinteita, jotka ovat välttämättömiä puiden kasvulle; hakkuutähteiden ravinnepitoisuus on lähes kymmenkertainen runkopuuhun verrattuna.

Eniten ravinteita katoaa lehtien ja neulasten mukana.

Avohakkuun yhteydessä energiaksi kerättävien tuoreiden hakkuutähteiden mukana kuusikko menettää typpeä jopa 250 kiloa ja männikkö 80 kiloa hehtaaria kohti. Määrät ovat suuria verrattuna metsälannoitukseen, jossa hehtaarille käytetään noin 150 kiloa typpeä. Sen vaikutus kestää 6–8 vuotta, jona aikana metsä tuottaa noin 15–20 kuutiometriä "ylimääräistä" runkopuuta.

Hakkuutähteiden poisto vaikuttaa kahtalaisesti. Toisaalta ravinteiden pois vienti alentaa lievästi seuraavan puusukupolven pituuskasvua, toisaalta risuttomaan maahan syntyy tasaisempi ja tiheämpi taimikko. Taimikoissa risukon poiston myönteisten vaikutusten arvioidaankin korvaavan haitat.

Harvennushakkuiden hakkuutähteissä on vain kolmannes avohakkuun ravinteista, mutta niiden keruu vaikuttaa metsän kasvuun, erityisesti nuorissa kuusikoissa. Laajan pohjoismaisen tutkimuksen mukaan kasvutappio on hakkuita seuraavan vuosikymmenen aikana 17 kuutiometriä hehtaaria kohti. Männiköissä menetys jää noin 5 kuutiometriin. Kokeet eivät anna vielä lopullista vastausta kasvutappion kestosta.

Nykytiedon perusteella vihreiden hakkuutähteiden poistamista harvennusmetsistä ei suositella kasvutappioiden vuoksi. Kielto on ehdottomin kuusikoissa. Avohakkuiden jälkeinen oksien ja latvusten keruu kuusikoista hyväksytään yleisesti.


Julkaistu Tiede-lehdessä 6/2005

Vastaaja:


Kari Mielikäinen


tutkimusjohtaja


Metsäntutkimuslaitos

Varvaskuviot ovat yhtä yksilölliset kuin sormenjälkikuviot.

Ihmisellä on varpaissa ja jalkapohjissa vastaavia harjanteita kuin sormissa ja kämmenissä. Harjanteet kehittyvät sikiövaiheen alussa. Kuvioinnin ratkaisevat geenit, ja se on aivan yhtä yksilöllinen kuin sormenpäiden kuviointi.

Sormenjälkikuvioita on pitkään hyödynnetty rikostutkinnassa yksilöiden tunnistukseen. Tutkimusmenetelmät on pitkälle standardoitu, ja sormenjälkien haku ja vertailu tietokannoista on rutiinia.

Varpaanjälkiä voidaan periaatteessa käyttää rikostutkinnassa. Niiden tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä kehittyneitä eikä poliisi hyödynnä niitä yhtä rutiininomaisesti kuin sormenjälkiä. Syynä on esimerkiksi se, että rikospaikalle jää tavallisesti enemmän sormen- kuin varpaanjälkiä.

Sen sijaan poliisi turvautuu säännöllisesti muihin jalan yksilöllisiin piirteisiin, kuten jalan- ja kengänjälkiin, rikoksia selvittäessään.

Vastaajana Antti Sajantila,

geneettisen oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Pitäisi tuntea kieli ja lähettäjä.

Jos E.T. ottaisi yhteyttä, edellytyksemme tulkita sen viestejä ovat rajalliset.

Mikäli viesti on varta vasten suunnattu meille ihmisille – mikä tuntuu epätodennäköiseltä – lähettäjät ovat kenties osanneet muotoilla sen jollain tapaa aisteillemme ja logiikallemme sopivaksi eivätkä yritä viestittää mitään liian monimutkaista. ”Moi, olemme tämän toisen tähden vieressä tarkkailleet teitä!” -viestin tulkitseminen voisi siis onnistua.

Jos taas kyse on satunnaisesta viestistä, jonka ihmeen kaupalla satumme erottamaan avaruuden taustakohinasta, tilanne on paljon vaikeampi.

Viestin ymmärtäminen edellyttää edes jonkinlaista käsitystä lähettäjien elämänmuodosta ja tarkoitusperistä. Osaisimme enintään paikantaa lähettimen tai tarkoitetun vastaanottajan sijainnin sekä määritellä viestin sisällön monimutkaisuuden.

Vertailun vuoksi voi ajatella eläimiä, luolamaalauksia tai hieroglyfejä.

Emme oikein ymmärrä maapallolla elävien toisten olentojen keskinäisiä tai ihmisille suunnattuja viestejä. Emme myöskään osaa tulkita muinaisten ihmisten jättämiä kirjoituksia tai muita esityksiä ilman jonkinlaista koodiavainta.

Avaruusviestin aitouden, alkuperän ja merkityksen tutkiminen kestäisi todennäköisesti paljon pidempään kuin hieroglyfien tai eläinten välisen viestittelyn tarkka selvittäminen.

Vastaajana Tuukka Perhoniemi,

planetaarion johtaja, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Samalla suunnalla kuin helvetin kuusikin.

Kansankielessä on paljon sanontoja, joissa mainitaan kuusi lopettamis- tai poistumiskehotuksen yhteydessä.

Lista on pitkä: Mee ny kuuseen munimaan (Nivala), Mene sie sen kuushen! (Rovaniemi) tai Mene kuuseen mateita onkimaan (Nivala).

Sanontaa on tehostettu voimasanalla: Meh helkkarin kuuseen (Tyrvää), Me helkatin kuuseen! (Tyrvää) tai Se meni se hemmeti kuusee (Ulvila). Nykykieli tuntee sanonnat Suksi kuuseen tai Painu helvetin kuuseen. Hevonkuusi lienee kaunisteltu versio helvetin kuusesta.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Vanha maito saostuu.

Vanhan maidon pH on jo vähän alentunut, vaikka se ei vielä happamalta maistukaan. Happamuus yhdistettynä lämpöön saostaa maidon proteiinit nopeammin kuin pelkkä lämpö. Sama ilmiö tapahtuu, kun tehdään kotijuustoa piimästä.

Maidon kelpoisuuden voikin varmistaa kahvitestillä: jos maito saostuu kuumaan kahviin kaadettuna, sitä ei kannata enää käyttää.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016