Porkkanan syötävä osa on pääjuuren tyvi, ja juuren luontainen kasvusuunta on alaspäin.

Juuri painuu maan vetovoimaa kohti, koska juurenkärjen kasvusoluissa on eräänlaisia tasapainokiviä – vähän samaan tapaan kuin ihmisen sisäkorvan tasapainoelimessä.

Juurenkärjen solut lisääntyvät ja muodostavat erilaistuneita juurisolukoita koko kasvin eliniän, sillä kärjen, ns. Hunnun, solukko on erilaistumatonta, kuten alkiossa. Hunnun soluissa on irrallisia tärkkelysjyväsiä. Jos kasvia esimerkiksi töytäistään niin, että juuri kallistuu, painovoima pudottaa tärkkelysjyväset solun alimmaksi jäävälle puolelle. Siellä ne virittävät säätelysignaaleja, jotka johtavat senpuoleisen soluseinän kasvuun. Juuren kärki alkaa taas kasvaa suoraan alaspäin; aloituskohtaan jää mutka.

Kasvi pystyy siis aistimaan ulkoisia muutoksia ja liikkumaan niiden perusteella. Tutumpi esimerkki lienee huonekasvien lehtien kääntyminen kirkkainta valoa kohti. Valoon suuntautumisen mekanismi tunnetaan kuitenkin huonommin kuin painovoiman vaikutus. Kasvi reagoi vahvimmin siniseen valoon, mutta tätä vastaanottavien molekyylien rakennetta ja sijaintia solussa ei ole vielä selvitetty. Valosignaalin tiedetään kuitenkin aiheuttavan auksiini-kasvihormonin kertymistä verson varjopuolelle. Tämä edistää siellä olevien solujen pituuskasvua, jolloin kasvi kasvamalla taipuu kohti valoa. Auksiini on myös mukana säätelemässä juuren reaktiota painovoimaan.

Kasvin juuri hakeutuu varmasti myös tiettyjä kosteus-, ravinne- ja happamuusoloja kohti, mutta tästä tarvittaisiin lisätutkimuksia. Sienillä asia tunnetaan paremmin: sienirihman tiedetään kasvavan suuremman ravinnepitoisuuden suuntaan.

Julkaistu Tiede 2000-lehdessä 4/1998

Vastaaja:


Marjatta Raudaskoski


Kasvifysiologian professori


Helsingin yliopisto

Varvaskuviot ovat yhtä yksilölliset kuin sormenjälkikuviot.

Ihmisellä on varpaissa ja jalkapohjissa vastaavia harjanteita kuin sormissa ja kämmenissä. Harjanteet kehittyvät sikiövaiheen alussa. Kuvioinnin ratkaisevat geenit, ja se on aivan yhtä yksilöllinen kuin sormenpäiden kuviointi.

Sormenjälkikuvioita on pitkään hyödynnetty rikostutkinnassa yksilöiden tunnistukseen. Tutkimusmenetelmät on pitkälle standardoitu, ja sormenjälkien haku ja vertailu tietokannoista on rutiinia.

Varpaanjälkiä voidaan periaatteessa käyttää rikostutkinnassa. Niiden tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä kehittyneitä eikä poliisi hyödynnä niitä yhtä rutiininomaisesti kuin sormenjälkiä. Syynä on esimerkiksi se, että rikospaikalle jää tavallisesti enemmän sormen- kuin varpaanjälkiä.

Sen sijaan poliisi turvautuu säännöllisesti muihin jalan yksilöllisiin piirteisiin, kuten jalan- ja kengänjälkiin, rikoksia selvittäessään.

Vastaajana Antti Sajantila,

geneettisen oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Pitäisi tuntea kieli ja lähettäjä.

Jos E.T. ottaisi yhteyttä, edellytyksemme tulkita sen viestejä ovat rajalliset.

Mikäli viesti on varta vasten suunnattu meille ihmisille – mikä tuntuu epätodennäköiseltä – lähettäjät ovat kenties osanneet muotoilla sen jollain tapaa aisteillemme ja logiikallemme sopivaksi eivätkä yritä viestittää mitään liian monimutkaista. ”Moi, olemme tämän toisen tähden vieressä tarkkailleet teitä!” -viestin tulkitseminen voisi siis onnistua.

Jos taas kyse on satunnaisesta viestistä, jonka ihmeen kaupalla satumme erottamaan avaruuden taustakohinasta, tilanne on paljon vaikeampi.

Viestin ymmärtäminen edellyttää edes jonkinlaista käsitystä lähettäjien elämänmuodosta ja tarkoitusperistä. Osaisimme enintään paikantaa lähettimen tai tarkoitetun vastaanottajan sijainnin sekä määritellä viestin sisällön monimutkaisuuden.

Vertailun vuoksi voi ajatella eläimiä, luolamaalauksia tai hieroglyfejä.

Emme oikein ymmärrä maapallolla elävien toisten olentojen keskinäisiä tai ihmisille suunnattuja viestejä. Emme myöskään osaa tulkita muinaisten ihmisten jättämiä kirjoituksia tai muita esityksiä ilman jonkinlaista koodiavainta.

Avaruusviestin aitouden, alkuperän ja merkityksen tutkiminen kestäisi todennäköisesti paljon pidempään kuin hieroglyfien tai eläinten välisen viestittelyn tarkka selvittäminen.

Vastaajana Tuukka Perhoniemi,

planetaarion johtaja, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Samalla suunnalla kuin helvetin kuusikin.

Kansankielessä on paljon sanontoja, joissa mainitaan kuusi lopettamis- tai poistumiskehotuksen yhteydessä.

Lista on pitkä: Mee ny kuuseen munimaan (Nivala), Mene sie sen kuushen! (Rovaniemi) tai Mene kuuseen mateita onkimaan (Nivala).

Sanontaa on tehostettu voimasanalla: Meh helkkarin kuuseen (Tyrvää), Me helkatin kuuseen! (Tyrvää) tai Se meni se hemmeti kuusee (Ulvila). Nykykieli tuntee sanonnat Suksi kuuseen tai Painu helvetin kuuseen. Hevonkuusi lienee kaunisteltu versio helvetin kuusesta.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Vanha maito saostuu.

Vanhan maidon pH on jo vähän alentunut, vaikka se ei vielä happamalta maistukaan. Happamuus yhdistettynä lämpöön saostaa maidon proteiinit nopeammin kuin pelkkä lämpö. Sama ilmiö tapahtuu, kun tehdään kotijuustoa piimästä.

Maidon kelpoisuuden voikin varmistaa kahvitestillä: jos maito saostuu kuumaan kahviin kaadettuna, sitä ei kannata enää käyttää.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016