Ympyrän neliöiminen tarkoittaa täsmälleen ympyrän pinta-alan omaavan neliön konstruoimista käyttäen vain harppia ja viivoitinta eli ns.

euklidisia työkaluja. Jos ympyrän säde r valitaan pituusyksiköksi eli r=l, ympyrän pinta-ala πr2=π. Tehtävänä on siis konstruoida neliö, jonka pinta-ala on π:n suuruinen.

On melko helppo päätellä, että harpin ja viivoittimen avulla voidaan piirtää vain sellaisia janoja, joiden pituudet saadaan lähtöjanojen pituuksista yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä neliöjuuren oton avulla.

Harpin ja viivoittimen käyttö voidaan tulkita suorien ja ympyröiden leikkauspisteiden etsimiseksi. Suorien yhtälöt ovat ensimmäisen asteen polynomeja ja ympyröiden yhtälöt toisen asteen polynomeja, ja leikkauspisteiden lausekkeet voidaan aina muodostaa yhtälöiden kertoimista vain edellä lueteltuja operaatioita sisältävien kaavojen avulla.

Saksalainen Ferdinand Lindemann todisti 1882, että luku π kuuluu niin sanottuihin transsendenttilukuihin, joita ei voi muodostaa kokonaisluvuista pelkin algebrallisin operaatioin. Janaa, jonka pituuden mittaluku on transsendenttinen, ei voi konstruioida yksikköjanasta harpin ja viivoittimen avulla.

Lindemannin todistus, joka vaatii kohtuullisen syvällistä matematiikkaa, pani peruuttamattomasti pisteen yli 2000 vuotta jatkuneille ympyrän neliöimisyrityksille. Ne eivät silti olleet turhia: jo antiikin aikana kehitettiin muita keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Ympyrän neliöinnin ja sille sukua olevien, ratkeamattomien ongelmien, kuten kuution kahdentamisen ja kulman kolmijaon, pohdinta on tuonut matematiikkaan paljon mielenkiintoista.

Julkaistu Tiede 2000-lehdessä 2/1996

Vastaaja:


Matti Lehtinen


matematiikan dosentti


Helsingin yliopisto

Varvaskuviot ovat yhtä yksilölliset kuin sormenjälkikuviot.

Ihmisellä on varpaissa ja jalkapohjissa vastaavia harjanteita kuin sormissa ja kämmenissä. Harjanteet kehittyvät sikiövaiheen alussa. Kuvioinnin ratkaisevat geenit, ja se on aivan yhtä yksilöllinen kuin sormenpäiden kuviointi.

Sormenjälkikuvioita on pitkään hyödynnetty rikostutkinnassa yksilöiden tunnistukseen. Tutkimusmenetelmät on pitkälle standardoitu, ja sormenjälkien haku ja vertailu tietokannoista on rutiinia.

Varpaanjälkiä voidaan periaatteessa käyttää rikostutkinnassa. Niiden tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä kehittyneitä eikä poliisi hyödynnä niitä yhtä rutiininomaisesti kuin sormenjälkiä. Syynä on esimerkiksi se, että rikospaikalle jää tavallisesti enemmän sormen- kuin varpaanjälkiä.

Sen sijaan poliisi turvautuu säännöllisesti muihin jalan yksilöllisiin piirteisiin, kuten jalan- ja kengänjälkiin, rikoksia selvittäessään.

Vastaajana Antti Sajantila,

geneettisen oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Pitäisi tuntea kieli ja lähettäjä.

Jos E.T. ottaisi yhteyttä, edellytyksemme tulkita sen viestejä ovat rajalliset.

Mikäli viesti on varta vasten suunnattu meille ihmisille – mikä tuntuu epätodennäköiseltä – lähettäjät ovat kenties osanneet muotoilla sen jollain tapaa aisteillemme ja logiikallemme sopivaksi eivätkä yritä viestittää mitään liian monimutkaista. ”Moi, olemme tämän toisen tähden vieressä tarkkailleet teitä!” -viestin tulkitseminen voisi siis onnistua.

Jos taas kyse on satunnaisesta viestistä, jonka ihmeen kaupalla satumme erottamaan avaruuden taustakohinasta, tilanne on paljon vaikeampi.

Viestin ymmärtäminen edellyttää edes jonkinlaista käsitystä lähettäjien elämänmuodosta ja tarkoitusperistä. Osaisimme enintään paikantaa lähettimen tai tarkoitetun vastaanottajan sijainnin sekä määritellä viestin sisällön monimutkaisuuden.

Vertailun vuoksi voi ajatella eläimiä, luolamaalauksia tai hieroglyfejä.

Emme oikein ymmärrä maapallolla elävien toisten olentojen keskinäisiä tai ihmisille suunnattuja viestejä. Emme myöskään osaa tulkita muinaisten ihmisten jättämiä kirjoituksia tai muita esityksiä ilman jonkinlaista koodiavainta.

Avaruusviestin aitouden, alkuperän ja merkityksen tutkiminen kestäisi todennäköisesti paljon pidempään kuin hieroglyfien tai eläinten välisen viestittelyn tarkka selvittäminen.

Vastaajana Tuukka Perhoniemi,

planetaarion johtaja, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Samalla suunnalla kuin helvetin kuusikin.

Kansankielessä on paljon sanontoja, joissa mainitaan kuusi lopettamis- tai poistumiskehotuksen yhteydessä.

Lista on pitkä: Mee ny kuuseen munimaan (Nivala), Mene sie sen kuushen! (Rovaniemi) tai Mene kuuseen mateita onkimaan (Nivala).

Sanontaa on tehostettu voimasanalla: Meh helkkarin kuuseen (Tyrvää), Me helkatin kuuseen! (Tyrvää) tai Se meni se hemmeti kuusee (Ulvila). Nykykieli tuntee sanonnat Suksi kuuseen tai Painu helvetin kuuseen. Hevonkuusi lienee kaunisteltu versio helvetin kuusesta.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Vanha maito saostuu.

Vanhan maidon pH on jo vähän alentunut, vaikka se ei vielä happamalta maistukaan. Happamuus yhdistettynä lämpöön saostaa maidon proteiinit nopeammin kuin pelkkä lämpö. Sama ilmiö tapahtuu, kun tehdään kotijuustoa piimästä.

Maidon kelpoisuuden voikin varmistaa kahvitestillä: jos maito saostuu kuumaan kahviin kaadettuna, sitä ei kannata enää käyttää.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016