Sisuksen rakenteesta saadaan tietoja mittaamalla mm.

maanjäristyksissä syntyviä seismisiä aaltoja. Koska Maa on pallo, aallot ovat kulkeneet sitä syvemmältä, mitä kauempaa niitä havaitaan.

Poikittaisesti aaltoileva S-aalto häviää sellaisilla etäisyyksillä, joissa aaltojen pitäisi käydä noin 2 900 kilometrin syvyydellä. Se osoittaa, että tuolla syvyydellä maapallo on nestemäinen, koska poikittainen aalto ei voi edetä nesteessä.

Vielä syvemmältä saadaan selvä vaikkakin heikko heijaste pitkittäisestä P-aallosta. P-aallon nopeus myös muuttuu äkisti noin 5 000 kilometrin syvyydellä eli 1 300 kilometrin päässä Maan keskipisteestä, mikä osoittaa, että siellä on kiinteän aineen rajapinta. Näin siis Maan kova ja kiinteä ydin on läpimitaltaan 2 600 kilometriä. Koko maapallon läpimitta on 12 700 kilometriä.

Koska maapallon massa ja pintakerrosten tiheydet ja tilavuudet tunnetaan, voidaan ytimen tiheydeksi arvioida 12 g/cm3. Ytimen lämpötila on noin 5 000 astetta ja paine kolme miljoonaa kertaa normaalia ilmanpainetta suurempi.

Laboratoriomittausten mukaan tällaisissa oloissa tiheys 12 g/cm3 vastaa seosta, joka koostuu pääosin raudasta. Jonkin verran siinä on myös nikkeliä sekä muutamia muita alkuaineita, lähinnä happea.
Arviot ytimen koostumuksesta perustuvat maapallon ulkopuolisten rautameteoriittien ainekoostumukseen, sillä kaikki aurinkokunnan osaset lienevät syntyneet samoihin aikoihin.

Eräät jalometallit voisivat tiheytensä puolesta tulla kysymykseen, mutta niitä on maailmankaikkeudessa niin vähän, etteivät ne voisi muodostaa Maalle näin suurta metalliydintä.

Julkaistu Tiede 2000-lehdessä 4/2000

Vastaaja:


Matti Tarvainen


seismologi


Helsingin yliopisto

Varvaskuviot ovat yhtä yksilölliset kuin sormenjälkikuviot.

Ihmisellä on varpaissa ja jalkapohjissa vastaavia harjanteita kuin sormissa ja kämmenissä. Harjanteet kehittyvät sikiövaiheen alussa. Kuvioinnin ratkaisevat geenit, ja se on aivan yhtä yksilöllinen kuin sormenpäiden kuviointi.

Sormenjälkikuvioita on pitkään hyödynnetty rikostutkinnassa yksilöiden tunnistukseen. Tutkimusmenetelmät on pitkälle standardoitu, ja sormenjälkien haku ja vertailu tietokannoista on rutiinia.

Varpaanjälkiä voidaan periaatteessa käyttää rikostutkinnassa. Niiden tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä kehittyneitä eikä poliisi hyödynnä niitä yhtä rutiininomaisesti kuin sormenjälkiä. Syynä on esimerkiksi se, että rikospaikalle jää tavallisesti enemmän sormen- kuin varpaanjälkiä.

Sen sijaan poliisi turvautuu säännöllisesti muihin jalan yksilöllisiin piirteisiin, kuten jalan- ja kengänjälkiin, rikoksia selvittäessään.

Vastaajana Antti Sajantila,

geneettisen oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Pitäisi tuntea kieli ja lähettäjä.

Jos E.T. ottaisi yhteyttä, edellytyksemme tulkita sen viestejä ovat rajalliset.

Mikäli viesti on varta vasten suunnattu meille ihmisille – mikä tuntuu epätodennäköiseltä – lähettäjät ovat kenties osanneet muotoilla sen jollain tapaa aisteillemme ja logiikallemme sopivaksi eivätkä yritä viestittää mitään liian monimutkaista. ”Moi, olemme tämän toisen tähden vieressä tarkkailleet teitä!” -viestin tulkitseminen voisi siis onnistua.

Jos taas kyse on satunnaisesta viestistä, jonka ihmeen kaupalla satumme erottamaan avaruuden taustakohinasta, tilanne on paljon vaikeampi.

Viestin ymmärtäminen edellyttää edes jonkinlaista käsitystä lähettäjien elämänmuodosta ja tarkoitusperistä. Osaisimme enintään paikantaa lähettimen tai tarkoitetun vastaanottajan sijainnin sekä määritellä viestin sisällön monimutkaisuuden.

Vertailun vuoksi voi ajatella eläimiä, luolamaalauksia tai hieroglyfejä.

Emme oikein ymmärrä maapallolla elävien toisten olentojen keskinäisiä tai ihmisille suunnattuja viestejä. Emme myöskään osaa tulkita muinaisten ihmisten jättämiä kirjoituksia tai muita esityksiä ilman jonkinlaista koodiavainta.

Avaruusviestin aitouden, alkuperän ja merkityksen tutkiminen kestäisi todennäköisesti paljon pidempään kuin hieroglyfien tai eläinten välisen viestittelyn tarkka selvittäminen.

Vastaajana Tuukka Perhoniemi,

planetaarion johtaja, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Samalla suunnalla kuin helvetin kuusikin.

Kansankielessä on paljon sanontoja, joissa mainitaan kuusi lopettamis- tai poistumiskehotuksen yhteydessä.

Lista on pitkä: Mee ny kuuseen munimaan (Nivala), Mene sie sen kuushen! (Rovaniemi) tai Mene kuuseen mateita onkimaan (Nivala).

Sanontaa on tehostettu voimasanalla: Meh helkkarin kuuseen (Tyrvää), Me helkatin kuuseen! (Tyrvää) tai Se meni se hemmeti kuusee (Ulvila). Nykykieli tuntee sanonnat Suksi kuuseen tai Painu helvetin kuuseen. Hevonkuusi lienee kaunisteltu versio helvetin kuusesta.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Vanha maito saostuu.

Vanhan maidon pH on jo vähän alentunut, vaikka se ei vielä happamalta maistukaan. Happamuus yhdistettynä lämpöön saostaa maidon proteiinit nopeammin kuin pelkkä lämpö. Sama ilmiö tapahtuu, kun tehdään kotijuustoa piimästä.

Maidon kelpoisuuden voikin varmistaa kahvitestillä: jos maito saostuu kuumaan kahviin kaadettuna, sitä ei kannata enää käyttää.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016