Ihminen on tehnyt osuutensa. Kuva: Shutterstock
Ihminen on tehnyt osuutensa. Kuva: Shutterstock

Vesiteitä on ollut enemmän kuin nyt näemme.

Maapallolla on paljon täysin kalattomia järviä. Valtaosassa kaloja kuitenkin esiintyy, joten niiden on täytynyt jossain vaiheessa päästä järviin vesireittejä myöten. Vaikka nykyisin yhteys puuttuisi, tilanne on ollut toisenlainen joskus kauan sitten.

Esimerkiksi viime jääkauden jälkeen vesi peitti pääosan nykyisestä Suomesta. Maan kohoamisen seurauksena painaumakohtiin jäi vettä ja ajan vieriessä järvi toisensa jälkeen jäi erilleen. Niihin jäi myös kaloja, ja joet mahdollistivat niiden levittäytymisen uusiin järviin. Osasta järviä yhteys puuttuu, ja niiden kalakannat ovat siten ammoista perua.

Oman lukunsa muodostavat korkealla sijaitsevat vuoristojärvet, joilla ei enää ole vesiyhteyttä. Suuri osa niistä on hyvin vanhoja järviä, jotka ovat aikoinaan sijainneet alempana ja siirtyneet ylemmäksi.

Esimerkiksi Himalajalla järvet kaloineen siirtyvät korkeammalle edelleen, sillä vuoristo kasvaa muutaman sentin vuosivauhtia.

Varsin merkittävä kalojen siirtäjä on myös ihminen, joka on kuljettanut lukuisia kalalajeja järvestä ja jopa maanosasta toiseen.

Vastaajana Hannu Lehtonen,

kalataloustieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2017

Juuriyhteydet pitävät hengissä pitkään. Kuva: Shutterstock

Vanhimmat ovat olleet lähes satavuotiaita.

Kanto voi elää omilla varastoravinteillaan ja -hiilihydraateillaan pari vuotta, mutta ne kannot, joilla on juuriyhteyksiä eläviin puihin, saattavat säilyä elossa vuosikymmeniä. Juuriyhteyksiä on löydetty yli 150 puulajilta, muun muassa männyltä, kuuselta ja koivulta. Eniten niitä syntyy tiheässä kasvaville puille.

Kannon elossaolo havaitaan helpoimmin paksuuskasvusta, mikä havupuilla näkyy uusien vuosirenkaiden muodostumisena. Kantojen paksuuskasvusta on runsaasti tutkimuksia yli sadan vuoden ajalta pääosin Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta.

Suomessa professori Paavo Yli-Vakkuri havaitsi 1940–1950-luvulla, että kaadettujen mäntyjen kannoista joka kymmenes oli jäänyt eloon. Hänen tuloksensa viittasivat siihen, että kanto voi juuriyhteyksillä säilyä elossa yhtä kauan kuin sen isäntäpuukin eli vuosikymmeniä.

Yli-Vakkuri havaitsi myös, että vesi voi kulkeutua kaadettujen puiden juuristoista niiden kanssa juuriyhteydessä oleviin eläviin puihin.

Keski-Euroopasta Juravuoristosta on raportoitu vuonna 1743 kaadetun hopeakuusen kannon olleen elossa vielä vuonna 1836. Kannossa oli 92 vuosirengasta, jotka olivat syntyneet hakkuun jälkeen. Kannon vanha keskiosa hakkuuta edeltäneeltä ajalta oli kokonaan kadonnut.

Vastaajana Heljä-Sisko Helmisaari,

metsämaatieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2017

Joillakin virtsaamistarve syntyy jo 2,5 desilitrasta.

Aikuisen ihmisen virtsarakkoon mahtuu melko helposti noin neljä desilitraa virtsaa. Viimeistään silloin tekee mieli tyhjentää rakko. Jos tässä vaiheessa jää pidättelemään, tulee melko pian niin tukala olo, että haluaa vessaan ja kiireesti.

Virtsaamistarve on kuitenkin yksilöllinen. Joillakin pissahätä syntyy jo 2,5 desilitrasta.

Virtsan määrä vaihtelee juodun nestemäärän mukaan. Keskimäärin nautimme nesteitä sen verran, että pissaamme päivässä vähintään litran, usein enemmänkin. Pissakäyntejä kertyy siten vähintään kolme päivässä, mutta monesti useampia.

Jos pissaamista lykkää, virtsarakko venyy yli, ja se tuntuu kipuna. Kukaan ei kykenekään pidättämän pissaamista niin pitkään, että siitä olisi elimellistä haittaa.

Joissakin sairauksissa virtsarakon tyhjeneminen häiriintyy, ja silloin rakkoon voi toistuvasti kertyä liikaa virtsaa. Jos tilaa ei hoideta ajoissa, seuraukset ovat huonot. Rakon ylipaine välittyy virtsanjohtimia munuaisiin, jotka vaurioituvat nopeasti.

Vastaajana Pertti Mustajoki,

professori, sisätautien erikoislääkäri.

Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2017