Lentokonetta ja henkilöautoa voidaan koettaa verrata suhteuttamalla saastuminen matkustajien määrään ja kuljettuun matkaan.

Tyhjentävän vastauksen antaminen on kuitenkin mahdotonta, sillä saastuttaminen ei ole yksikäsitteinen asia. Pakokaasuissa on häkää, hiilivetyjä, typen oksideja, hiilidioksidia ja tuhansia muita yhdisteitä, joista kukin vaikuttaa omalla tavallaan. Siksi niitä ei voi laskea yhteen, vaan saastuttamista pitäisi verrata yhdiste kerrallaan.

Matkan pituus vaikuttaa paljon lentoliikenteessä, koska suuri osa päästöistä tulee nousussa. Mitä pitempi matka, sitä vähemmän tulee päästöjä kilometriä kohden. Tämän vuoksi pitäisi aina ilmoittaa, millä matkalla vertailu on tehty.

Jos liikennevälineessä on tilaa, yhden matkustajan mukaantulo lisää päästöjä erittäin vähän. Toisaalta jos matkustajia tulee niin paljon, että joudutaan ottamaan käyttöön uusi liikenneväline, päästöt lisääntyvät huomattavasti.

Jokaiseen liikennemuotoon liittyy myös erilaisia liityntämatkoja: esimerkiksi lentoliikenteessä matkat lentoasemalle. Pitäisikö ne lisätä lentämisen saasteisiin?

VTT:n linkissä http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/henkiloliikenne.htm on pelkistetty vastaus kysymykseen, paljonko eri liikennemuodot saastuttavat. Siinä on käytetty keskimääräisiä kuormitusasteita ja keskimääräisiä ajoneuvoja. Linkin taulukoista voi päätellä, että hiilimonoksidissa ja hiilivedyissä mitaten lentokone saastuttaa vähemmän ja typen oksideissa suurin piirtein saman verran kuin henkilöauto. Hiilidioksipäästöt (ja energiankulutus) ovat kuitenkin 2–3-kertaisia henkilöautoon verrattuna.

Yleisesti ottaen yksinkertaistettu vastaus on, että lentokone saastuttaa enemmän.


Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2004

Vastaaja:


Kari Mäkelä


erikoistutkija


Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT

Varvaskuviot ovat yhtä yksilölliset kuin sormenjälkikuviot.

Ihmisellä on varpaissa ja jalkapohjissa vastaavia harjanteita kuin sormissa ja kämmenissä. Harjanteet kehittyvät sikiövaiheen alussa. Kuvioinnin ratkaisevat geenit, ja se on aivan yhtä yksilöllinen kuin sormenpäiden kuviointi.

Sormenjälkikuvioita on pitkään hyödynnetty rikostutkinnassa yksilöiden tunnistukseen. Tutkimusmenetelmät on pitkälle standardoitu, ja sormenjälkien haku ja vertailu tietokannoista on rutiinia.

Varpaanjälkiä voidaan periaatteessa käyttää rikostutkinnassa. Niiden tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä kehittyneitä eikä poliisi hyödynnä niitä yhtä rutiininomaisesti kuin sormenjälkiä. Syynä on esimerkiksi se, että rikospaikalle jää tavallisesti enemmän sormen- kuin varpaanjälkiä.

Sen sijaan poliisi turvautuu säännöllisesti muihin jalan yksilöllisiin piirteisiin, kuten jalan- ja kengänjälkiin, rikoksia selvittäessään.

Vastaajana Antti Sajantila,

geneettisen oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Pitäisi tuntea kieli ja lähettäjä.

Jos E.T. ottaisi yhteyttä, edellytyksemme tulkita sen viestejä ovat rajalliset.

Mikäli viesti on varta vasten suunnattu meille ihmisille – mikä tuntuu epätodennäköiseltä – lähettäjät ovat kenties osanneet muotoilla sen jollain tapaa aisteillemme ja logiikallemme sopivaksi eivätkä yritä viestittää mitään liian monimutkaista. ”Moi, olemme tämän toisen tähden vieressä tarkkailleet teitä!” -viestin tulkitseminen voisi siis onnistua.

Jos taas kyse on satunnaisesta viestistä, jonka ihmeen kaupalla satumme erottamaan avaruuden taustakohinasta, tilanne on paljon vaikeampi.

Viestin ymmärtäminen edellyttää edes jonkinlaista käsitystä lähettäjien elämänmuodosta ja tarkoitusperistä. Osaisimme enintään paikantaa lähettimen tai tarkoitetun vastaanottajan sijainnin sekä määritellä viestin sisällön monimutkaisuuden.

Vertailun vuoksi voi ajatella eläimiä, luolamaalauksia tai hieroglyfejä.

Emme oikein ymmärrä maapallolla elävien toisten olentojen keskinäisiä tai ihmisille suunnattuja viestejä. Emme myöskään osaa tulkita muinaisten ihmisten jättämiä kirjoituksia tai muita esityksiä ilman jonkinlaista koodiavainta.

Avaruusviestin aitouden, alkuperän ja merkityksen tutkiminen kestäisi todennäköisesti paljon pidempään kuin hieroglyfien tai eläinten välisen viestittelyn tarkka selvittäminen.

Vastaajana Tuukka Perhoniemi,

planetaarion johtaja, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Samalla suunnalla kuin helvetin kuusikin.

Kansankielessä on paljon sanontoja, joissa mainitaan kuusi lopettamis- tai poistumiskehotuksen yhteydessä.

Lista on pitkä: Mee ny kuuseen munimaan (Nivala), Mene sie sen kuushen! (Rovaniemi) tai Mene kuuseen mateita onkimaan (Nivala).

Sanontaa on tehostettu voimasanalla: Meh helkkarin kuuseen (Tyrvää), Me helkatin kuuseen! (Tyrvää) tai Se meni se hemmeti kuusee (Ulvila). Nykykieli tuntee sanonnat Suksi kuuseen tai Painu helvetin kuuseen. Hevonkuusi lienee kaunisteltu versio helvetin kuusesta.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Vanha maito saostuu.

Vanhan maidon pH on jo vähän alentunut, vaikka se ei vielä happamalta maistukaan. Happamuus yhdistettynä lämpöön saostaa maidon proteiinit nopeammin kuin pelkkä lämpö. Sama ilmiö tapahtuu, kun tehdään kotijuustoa piimästä.

Maidon kelpoisuuden voikin varmistaa kahvitestillä: jos maito saostuu kuumaan kahviin kaadettuna, sitä ei kannata enää käyttää.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016