Mikä on myrkkyä meille, on myrkkyä myrkkyä myös koiralle. Kuva: Shutterstock
Mikä on myrkkyä meille, on myrkkyä myrkkyä myös koiralle. Kuva: Shutterstock

Kyllä, mutta myrkynsieto vaihtelee lajista toiseen.

Monet sorkkaeläimet ja jyrsijät käyttävät ravinnokseen suursienten itiöemiä, ja joidenkin Australian pienten pussieläinten ravinto koostuu valtaosin sienten maanalaisista itiöemistä. Useat eläimet syövät myös myrkyllisiä sieniä, mutta myrkynsieto vaihtelee lajista toiseen. Kaikilla sitä ei ole ollenkaan.

Esimerkiksi koirille myrkyllisiä ovat periaatteessa samat sienilajit kuin ihmiselle. Märehtijöillä taas pötsin symbionttiset mikrobit voivat hajottaa sienimyrkkyjä.

Myrkyllisiä yhdisteitä on kehittynyt sienten itiöemiin ainakin osin lisääntymistä varmistamaan. Yhdisteet estävät eläimiä tuhoamasta itiöemiä tai lykkäävät niiden syöntiä, kunnes itiöt ovat kypsiä ja valmiita leviämään. Eläimet voivat myös oppia välttämään myrkyllisiä lajeja, jos syönnistä seuraa myrkytysoireita.

Sienisääskien toukat käyttävät ainoaksi ravinnokseen itiöemiä, ja ne syövät myös ihmiselle myrkyllisiä lajeja, kuten kärpässieniä, ja ihmisen ruoansulatuskanavaa ärsyttäviä kirpeitä rouskuja. Myös etanat ja kovakuoriaisten toukat syövät myrkkysieniä.

Itiöemät eivät yleensä ole kauttaaltaan yhtä myrkyllisiä, vaan myrkkyä on usein enemmän heltoissa ja pilleissä kuin mallossa. Myrkkypitoisuus voi myös alentua itiöiden kypsyessä. Oravat taas ripustavat itiöemiä kuivumaan talviravinnoksi oksanhankoihin. Todennäköisesti kuivatus vähentää myrkkyä.

Vastaajana Annamari Markkola,

yliopistotutkija, Oulun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2016

Juuriyhteydet pitävät hengissä pitkään. Kuva: Shutterstock

Vanhimmat ovat olleet lähes satavuotiaita.

Kanto voi elää omilla varastoravinteillaan ja -hiilihydraateillaan pari vuotta, mutta ne kannot, joilla on juuriyhteyksiä eläviin puihin, saattavat säilyä elossa vuosikymmeniä. Juuriyhteyksiä on löydetty yli 150 puulajilta, muun muassa männyltä, kuuselta ja koivulta. Eniten niitä syntyy tiheässä kasvaville puille.

Kannon elossaolo havaitaan helpoimmin paksuuskasvusta, mikä havupuilla näkyy uusien vuosirenkaiden muodostumisena. Kantojen paksuuskasvusta on runsaasti tutkimuksia yli sadan vuoden ajalta pääosin Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta.

Suomessa professori Paavo Yli-Vakkuri havaitsi 1940–1950-luvulla, että kaadettujen mäntyjen kannoista joka kymmenes oli jäänyt eloon. Hänen tuloksensa viittasivat siihen, että kanto voi juuriyhteyksillä säilyä elossa yhtä kauan kuin sen isäntäpuukin eli vuosikymmeniä.

Yli-Vakkuri havaitsi myös, että vesi voi kulkeutua kaadettujen puiden juuristoista niiden kanssa juuriyhteydessä oleviin eläviin puihin.

Keski-Euroopasta Juravuoristosta on raportoitu vuonna 1743 kaadetun hopeakuusen kannon olleen elossa vielä vuonna 1836. Kannossa oli 92 vuosirengasta, jotka olivat syntyneet hakkuun jälkeen. Kannon vanha keskiosa hakkuuta edeltäneeltä ajalta oli kokonaan kadonnut.

Vastaajana Heljä-Sisko Helmisaari,

metsämaatieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2017

Joillakin virtsaamistarve syntyy jo 2,5 desilitrasta.

Aikuisen ihmisen virtsarakkoon mahtuu melko helposti noin neljä desilitraa virtsaa. Viimeistään silloin tekee mieli tyhjentää rakko. Jos tässä vaiheessa jää pidättelemään, tulee melko pian niin tukala olo, että haluaa vessaan ja kiireesti.

Virtsaamistarve on kuitenkin yksilöllinen. Joillakin pissahätä syntyy jo 2,5 desilitrasta.

Virtsan määrä vaihtelee juodun nestemäärän mukaan. Keskimäärin nautimme nesteitä sen verran, että pissaamme päivässä vähintään litran, usein enemmänkin. Pissakäyntejä kertyy siten vähintään kolme päivässä, mutta monesti useampia.

Jos pissaamista lykkää, virtsarakko venyy yli, ja se tuntuu kipuna. Kukaan ei kykenekään pidättämän pissaamista niin pitkään, että siitä olisi elimellistä haittaa.

Joissakin sairauksissa virtsarakon tyhjeneminen häiriintyy, ja silloin rakkoon voi toistuvasti kertyä liikaa virtsaa. Jos tilaa ei hoideta ajoissa, seuraukset ovat huonot. Rakon ylipaine välittyy virtsanjohtimia munuaisiin, jotka vaurioituvat nopeasti.

Vastaajana Pertti Mustajoki,

professori, sisätautien erikoislääkäri.

Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2017