Muinaissuomi ei ole tieteellinen käsite; kielitieteilijät puhuvat varhaissuomesta.

Sillä tarkoitetaan suomen kieltä, joka oli jo selvästi ”suomea”, ei kantamuotoaan.

Tämä kehitysvaihe, jolloin suomi ja sen lähimmät sukukielet alkoivat erkaantua yhteisestä kantakielestään myöhäiskantasuomesta, käynnistyi suunnilleen ajanlaskun taitteessa. Kesti kuitenkin vuosisatoja, ennen kuin Suomenlahden pohjoispuoliset myöhäiskantasuomen jatkajamurteet saivat selvästi suomalaisiksi katsottavia piirteitä.

Seuraavasta mukaelmasta saa jonkinlaisen käsityksen siitä, miltä varhaissuomi saattoi kuulostaa noin tuhat vuotta sitten. Katkelma kuvastaa verraten hyvin myös myöhäiskantasuomea.

Alγussa Jumala loi taivahan ja maan.
Ja maa oli autio ja tyhjä ja pimeδys oli syvyδen
päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä.
Ja Jumala sanoi: ”Tulkohon valkeδus”.
Ja valkeδus tuli.
Ja Jumala näki, että valkeδus oli hyvä;
ja Jumala erotti valkeδuδen pimeδyδestä.
Ja Jumala kuυυui valkeδuδen päiväksi,
ja pimeδyδen hän kuυυui yöksi.
Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimäinen päivä.

Merkittävimmät erot olivat äänteellisiä: tuhat vuotta sitten kielessä oli nykykielestämme puuttuvia äänteitä. Niitä olivat niin sanotut spirantit eli rakoäänteet, joita tutkimuksessa on tapana merkitä kreikkalaisin kirjaimin δ, γ ja υ.
δ ja υ ovat tuttuja englannista: edellinen on samanlainen kuin sanoissa this ja that, υ esiintyy sanoissa path ja thunder. γ taas on tanskan kielestä tuttu ”kitalakispirantti”, vähän kuin huolimattomasti äännetty g. Konsonanttia d ei varhaissuomessa ollut, sen sijaan konsonantti h oli nykyistä yleisempi. Vokaalien pituus oli usein toinen kuin nykykielessä.

Varhaissuomi olisi siis kuulostanut varsin ymmärrettävältä nykysuomalaisellekin. Suurimmat vaikeudet olisivat liittyneet puheenaiheisiin ja niiden vaatimaan sanastoon.


Julkaistu Tiede-lehdessä 9/2005

Vastaaja:


Tapani Lehtinen


suomen kielen professori


Helsingin yliopisto

faq1
Seuraa 
Viestejä415
Liittynyt20.2.2014

Ymmärtäisikö nykysuomalainen muinaissuomea?

Rousseau 25.05.2014 klo 21:49 Algussa Jumala loi taivahan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä ja pimethys oli syvythen päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: Tulkohon valkethus. Ja valkethus tuli. Ja Jumala näki, että valkethus oli hyvä; ja Jumala erotti valkethuthen pimethythestä. Ja Jumala kuththui valkethuthen päiväksi, ja pimethythen hän kuththui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimäinen päivä. Miten tästä tulee joku murre mieleen, en vaan tiedä että mikä murre...
Lue kommentti

Varvaskuviot ovat yhtä yksilölliset kuin sormenjälkikuviot.

Ihmisellä on varpaissa ja jalkapohjissa vastaavia harjanteita kuin sormissa ja kämmenissä. Harjanteet kehittyvät sikiövaiheen alussa. Kuvioinnin ratkaisevat geenit, ja se on aivan yhtä yksilöllinen kuin sormenpäiden kuviointi.

Sormenjälkikuvioita on pitkään hyödynnetty rikostutkinnassa yksilöiden tunnistukseen. Tutkimusmenetelmät on pitkälle standardoitu, ja sormenjälkien haku ja vertailu tietokannoista on rutiinia.

Varpaanjälkiä voidaan periaatteessa käyttää rikostutkinnassa. Niiden tutkimusmenetelmät eivät kuitenkaan ole yhtä kehittyneitä eikä poliisi hyödynnä niitä yhtä rutiininomaisesti kuin sormenjälkiä. Syynä on esimerkiksi se, että rikospaikalle jää tavallisesti enemmän sormen- kuin varpaanjälkiä.

Sen sijaan poliisi turvautuu säännöllisesti muihin jalan yksilöllisiin piirteisiin, kuten jalan- ja kengänjälkiin, rikoksia selvittäessään.

Vastaajana Antti Sajantila,

geneettisen oikeuslääketieteen professori, Helsingin yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Pitäisi tuntea kieli ja lähettäjä.

Jos E.T. ottaisi yhteyttä, edellytyksemme tulkita sen viestejä ovat rajalliset.

Mikäli viesti on varta vasten suunnattu meille ihmisille – mikä tuntuu epätodennäköiseltä – lähettäjät ovat kenties osanneet muotoilla sen jollain tapaa aisteillemme ja logiikallemme sopivaksi eivätkä yritä viestittää mitään liian monimutkaista. ”Moi, olemme tämän toisen tähden vieressä tarkkailleet teitä!” -viestin tulkitseminen voisi siis onnistua.

Jos taas kyse on satunnaisesta viestistä, jonka ihmeen kaupalla satumme erottamaan avaruuden taustakohinasta, tilanne on paljon vaikeampi.

Viestin ymmärtäminen edellyttää edes jonkinlaista käsitystä lähettäjien elämänmuodosta ja tarkoitusperistä. Osaisimme enintään paikantaa lähettimen tai tarkoitetun vastaanottajan sijainnin sekä määritellä viestin sisällön monimutkaisuuden.

Vertailun vuoksi voi ajatella eläimiä, luolamaalauksia tai hieroglyfejä.

Emme oikein ymmärrä maapallolla elävien toisten olentojen keskinäisiä tai ihmisille suunnattuja viestejä. Emme myöskään osaa tulkita muinaisten ihmisten jättämiä kirjoituksia tai muita esityksiä ilman jonkinlaista koodiavainta.

Avaruusviestin aitouden, alkuperän ja merkityksen tutkiminen kestäisi todennäköisesti paljon pidempään kuin hieroglyfien tai eläinten välisen viestittelyn tarkka selvittäminen.

Vastaajana Tuukka Perhoniemi,

planetaarion johtaja, Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Samalla suunnalla kuin helvetin kuusikin.

Kansankielessä on paljon sanontoja, joissa mainitaan kuusi lopettamis- tai poistumiskehotuksen yhteydessä.

Lista on pitkä: Mee ny kuuseen munimaan (Nivala), Mene sie sen kuushen! (Rovaniemi) tai Mene kuuseen mateita onkimaan (Nivala).

Sanontaa on tehostettu voimasanalla: Meh helkkarin kuuseen (Tyrvää), Me helkatin kuuseen! (Tyrvää) tai Se meni se hemmeti kuusee (Ulvila). Nykykieli tuntee sanonnat Suksi kuuseen tai Painu helvetin kuuseen. Hevonkuusi lienee kaunisteltu versio helvetin kuusesta.

Vastaajana Kaisa Häkkinen,

suomen kielen emeritaprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016

Vanha maito saostuu.

Vanhan maidon pH on jo vähän alentunut, vaikka se ei vielä happamalta maistukaan. Happamuus yhdistettynä lämpöön saostaa maidon proteiinit nopeammin kuin pelkkä lämpö. Sama ilmiö tapahtuu, kun tehdään kotijuustoa piimästä.

Maidon kelpoisuuden voikin varmistaa kahvitestillä: jos maito saostuu kuumaan kahviin kaadettuna, sitä ei kannata enää käyttää.

Vastaajana Anu Hopia,

elintarvikekehityksen tutkimusprofessori, Turun yliopisto.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2016