Millimetrin mittainen olio kivettyi kalkkikiveen noin 540 miljoonaa vuotta sitten. Kuva: S Conway Morris / Jian Han
Millimetrin mittainen olio kivettyi kalkkikiveen noin 540 miljoonaa vuotta sitten. Kuva: S Conway Morris / Jian Han

Puoli miljardia vuotta sitten eläneellä olennolla ei ollut edes peräaukkoa.

Tutkijat ovat löytäneet keskisestä Kiinasta fossiilin, jonka he uskovat edustavan ihmisen varhaisinta tähän asti tunnettua esi-isää.

Millin mittainen olio kuoli ja kivettyi kalkkikiveen arviolta 540 miljoonaa vuotta sitten.

Olio on soikea ja suurisuinen, ja säkkimäisen muotonsa vuoksi tutkijat antoivat sille nimen Saccorhytus.

Mikäli tutkijoiden Nature-tiedelehdessä esittelemät päätelmät pitävät paikkansa, se on vanhin tunnettu jälkisuisiin kuuluva eläin.

Jälkisuisilla tarkoitetaan eläinkunnan yläjaksoa, johon kuuluvat muun muassa meidän edustamamme pääjakso selkäjänteiset sekä piikkinahkaiset, joka käsittää esimerkiksi meritähdet, -siilit ja -makkarat.

Nyt löydetty Saccorhytus on siis ihmisten, merimakkaroiden ja lukuisten muiden eläinten varhaisin koskaan löydetty yhteinen esimuoto.

Ikivanhoja jälkisuisten fossiileja on toki kaivettu esiin ennenkin, mutta vanhimmat niistä ovat olleet vain 510–520 miljoonan vuoden ikäisiä.

Tuossa vaiheessa niiden joukko oli jo alkanut eriytyä varhaisiin selkärankaisiin, vaippaeläimiin ja esiselkäjänteisiin.

Siksi tutkijoiden on ollut vaikea kuvitella, miltä niiden varhaisempi yhteinen kantaisä tai -äiti on näyttänyt.

Selvisi, että otuksella oli mitä todennäköisimmin ohut joustava iho ja sen alla lihaksia, joiden avulla se pystyi liikkumaan kiemurtelemalla.

Suurella suullaan se nielaisi ruoaksi kelpaavia kappaleita ja mahdollisesti jopa toisia eläimiä.

Tutkijat päättelevät, että itsekin pientä hiekanjyvää muistuttava Saccorhytus eli meren pohjassa hiekan seassa. Nyt tuolloinen merenpohja on puristunut kalkkikiveksi.

”Löytääksemme fossiilit meidän täytyi prosessoida valtavia määriä kalkkikiveä, arviolta kolme tonnia”, selittää tutkimustiedotteessa tohtori Jian Han yhdysvaltalaisesta Northwestin yliopistosta.

Otukselta ei löydetty peräaukkoa perinpohjaisista tutkimuksista huolimatta. Anus puolestaan on yksi kaikkia jälkisuisia yhdistävä piirre.

”Jos näin todella oli, kaikki jäte olisi Saccorhytuksella yksinkertaisesti kulkenut takaisin ulos suun kautta, mikä meidän näkökulmastamme kuulostaa aika luotaantyöntävältä”, pohtii tiedotteessa Cambridgen yliopiston evolutiivisen paleobiologian professori Conway Morris.

Peräaukon puutteesta huolimatta Saccorhytuksesta tunnistettiin jälkisuisille tyypillisiä piirteitä, joten tutkijat rohkenivat pitää sitä jälkisuisten varhaisena esimuotona.

Sama tutkimusryhmän aiemmin tunnistamiin fossiileihin kuuluvat muun muassa varhaisin tunnettu kala ja muita ikivanhoja jälkisuisten jäänteitä.

Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan estää vähemmillä päästörajoituksilla kuin on arvioitu.

Ilmastomuutoksen estäminen on helpompaa kuin tiedeyhteisö on aiemmin arvioinut, väittää uusi tutkimus.

Maailman maat sopivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteesta, jonka mukaan maapallon lämpeneminen pidetään 1,5 asteessa tällä vuosisadalla. Ilmastotutkijat ovat tähän mennessä laskeneet, että tavoite on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Uusi tutkimus päätyy kuitenkin toiveikkaampaan tulokseen. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaankin vähemmän toimia ja päästörajoituksia kuin on uskottu, jos Oxfordin yliopiston Richard Millarin ja kumppaneiden laskelmat pitävät paikkansa.

Millarin ryhmä katsoo, että hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n ennusteet ovat yliarvioineet ihmisen osuutta ilmaston lämpenemiseen.

He itse päätyivät siihen, että ihmisen toimet ovat lämmittäneet ilmastoa 0,9 astetta 1800-luvun puolivälistä alkaen. Arvio on 0,3 astetta pienempi kuin hallitusten välisen ilmastopaneelin malleissa. Tämä tuo lisää liikkumavaraa hillintätoimiin.

Ryhmä laski Nature Geoscience -lehdessä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ihmiskunta voisi päästää vielä ilmaan, niin että lämpeneminen ei ylittäisi 1,5 astetta.

Tulos oli, että päästöjä saa olla jopa kolminkertainen määrä siitä, mitä IPCC on arvioinut. Puolentoista asteen lämpenemien sallisi 250–540 gigatonnia lisää hiiltä ilmakehään.

Vaikka ihmiskunta näyttäisi pääsevän helpommalla, edessä on silti kovia ponnisteluja päästöjen vähentämiseksi.

”Pariisin 1,5 asteen tavoite ei ole mahdoton. Se on vain hyvin vaikea”, kommentoi Millar Naturen uutisjutussa.

Päästöjä pitäisi joka tapauksessa vähentää uuden ennusteen mukaan enemmän kuin mihin maat ovat tähän mennessä sitoutuneet.

Ilmatieteen laitoksen professori Ari Laaksonen epäilee, että uusi tutkimus tulee herättämään vielä tieteellistä kiistaa.

”Tutkimus perustuu aika suoraviivaiseen tilastolliseen ajatteluun”, Laaksonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Millarin ryhmän käyttämistä lukuisista ilmastomalleista kolmasosa edelleen ennustaa, että 1,5 asteen tavoitteeseen on käytännössä mahdotonta päästä, vaikka otetaan huomioon 0,3 asteen korjaus.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan pelaamisen houkutus vähentää nuorten miesten muttei vanhempien miesten tai naisten työtunteja.

Tietokonepelit ovat kehittyneet niin hyviksi, että ne ovat houkutelleet nuoria miehiä vähentämään työntekoaan ja panostamaan vapaa-aikaan. Näin on käynyt ainakin Yhdysvalloissa tuoreen tutkimuksen mukaan.

Tämän vuosituhannen aikana Yhdysvalloissa nuorten, 21–30-vuotiaiden miesten keskimääräinen vuosityöaika on pienentynyt yli kahdellasadalla tunnilla vuodessa. Se on 40 tuntia enemmän kuin heitä vanhemmilla, 31–55-vuotiailla miehillä.

Työntekoa vähensi talouden alamäki, mutta se ei ole ainut syy.

Princetonin yliopiston Mark Aguiar ja työtoverit huomasivat, että työn kysynnän pienenemisen ohella muutoksen takana on nuorilla miehillä myös entistä viettelevämpi vapaa-aika.

Vapaa-ajassa nuoria miehiä näyttää kiehtovan eritoten yhä paremmiksi kehittyneiden tietokonepelien pelaaminen. Se on tutkijoiden mukaan erityisesti heille arjen ylellisyyttä.

Vuosina 2004–15 nuorten miesten viikoittainen vapaa-ajan määrä kasvoi 2,3 tuntia. Suurin osa eli noin 60 prosenttia tästä lisäyksestä kului pelaten, laskee tutkimusryhmä Yhdysvaltain taloustutkimuskeskuksen NBER:n julkaisemassa raportissaan.

Sitä vastoin naiset ja vanhemmat miehet käyttivät omasta lisääntyneestä vapaa-ajastaan vain pienen osan pelaamiseen.

Kaiken kaikkiaan nuoret miehet lisäsivät runsaassa kymmenessä vuodessa pelaamistaan noin sadalla tunnilla vuodessa. Se merkitsee 50 prosentin lisäystä.

Pelaaminen selittää tutkimuksen mukaan 23–46 prosenttia nuorten miesten työpanoksen vähenemisestä. Myös nuorten naisten työtunnit ovat aavistuksen laskeneet pelaamisen takia.

Tutkijat arvioivat, että myös muissa teollisuusmaissa pelaaminen on voinut syödä työhaluja. Heidän mukaansa pelaaminen ja siinä kehittyminen voivat tarjota niin paljon nautintoa, että sillä voi olla pysyviä vaikutuksia työn tarjontaan.

Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu vapaa-ajan houkutusten vaikutusta siihen, kuinka paljon työtä tehdään.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan nuorten miesten säännöllinen työaika on vaihdellut suhdanteiden mukaan mutta selvää laskua tai nousua ei ole ollut.

”Säännöllinen työaika pohjautuu useimmiten työsopimukseen. Halukkuuteen tehdä ylitöitä voi tietysti vaikuttaa se, että vapaa-ajan toiminnot ovat nousseet vaihtoehtona houkuttelevammaksi”, Taskinen toteaa.

Taskinen kuitenkin kysyy, miksi tietokonepelaamien vasta nyt korvaisi työntekoa, sillä ovathan tietokonepelit aina kiehtoneet niiden pelaajia.