Opiskelijoiden juhlissa Senaatintorilla juotiin ja laulettiin juomalauluja. Kuva: Christian Westerback
Opiskelijoiden juhlissa Senaatintorilla juotiin ja laulettiin juomalauluja. Kuva: Christian Westerback

Kosteaa opiskelijaelämää viettäneiden aivoissa näkyy samoja piirteitä kuin kroonisilla alkoholisteilla.

Kasvava tutkimusnäyttö viittaa siihen, että turvallista alkoholinkäyttöä ei ole olemassakaan.

Nyt Frontiers in Behavioral Neuroscience -lehdessä julkaistu uusi tutkimus näyttää osoittavan, että jo verrattain harmittomana ja kiinteänä osana opiskelijaelämää pidetty ajoittainen ryypiskely aiheuttaa nuorten aivoihin muutoksia.

Espanjalaistutkijat halusivat selvittää, vaikuttaako satunnainen alkoholinkäyttö aivojen aktiivisuuteen ja erityisesti levossa, mitä ei toistaiseksi juuri ole tutkittu. Alkoholin vaikutusta erilaisista tehtävistä suoriutumiseen on perattu enemmän.

Tutkijat haalivat Espanjassa kokeisiin ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoita ja selvittivät heidän alkoholinkäyttöään.

Heiltä kysyttiin, ovatko he harrastaneet humalahakuista juomista viimeisen kuukauden aikana. Humalahakuisuuden raja määriteltiin miehillä vähintään viideksi annokseksi kahden tunnin sisällä nautittuna ja naisilla neljäksi annokseksi. Kyse ei siis ollut edes kovin rankasta juomisesta opiskelijajuhlien mittapuulla.

Verrokkeina oli opiskelijoita, jotka eivät koskaan olleet harrastaneet humalahakuista juomista.

Opiskelijoiden aivojen sähköistä aktiivisuutta mitattiin elektrodeilla.

Alkoholia kuukauden sisällä juoneiden aivoista mitattiin suurempia beta- ja thetaoskillaatioita oikeanpuoleisessa ohimolohkossa ja tietyillä alueilla takaraivolohkossa. Vastaavia muutoksia sähkötoiminnassa on havaittu myös kroonisten alkoholistien aivoissa.

Tutkijat arvelevat, että sähköisen toiminnan muutos näillä alueilla voi kertoa alentuneesta kyvystä reagoida ulkoisiin ärsykkeisiin ja vaikeuksista käsitellä informaatiota. Muutoksissa voi olla kyse jopa alkoholin aiheuttamien aivovaurioiden aivan varhaisista merkeistä.

Nuorten aikuisten aivot kehittyvät vielä, joten alkoholinkäytöllä voi olla heihin muita suurempi vaikutus, tutkijat sanovat tiedotteessa.

He kuitenkin korostavat, että lisätutkimuksissa täytyy vielä selvittää tarkemmin, johtuvatko havaitut muutokset juuri humalahakuisesta juomisesta ja vaarantaako se aivojen kehitystä.

Vastaavia tuloksia saatiin aivan hiljattain myös Suomessa.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksissa havaittiin, että runsaasti alkoholia käyttäneiden koehenkilöiden aivot reagoivat magneettikenttään voimakkaammin kuin raittiiden tai vähän alkoholia käyttävien verrokkien aivot. Se viittasi tutkijoiden mukaan pitkäkestoisiin muutoksiin aivojen reaktioherkkyydessä.

Suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin nuoria aikuisia, jotka olivat käyttäneet vuosien ajan runsaasti alkoholia, vähintään 20 annosta viikossa.

Himuli
Seuraa 
Viestejä1385
Liittynyt10.3.2016

Jo lievempikin kännääminen voi rappeuttaa aivoja

Mutta miten tämä rappeutuminen käytännössä tapahtuu? Sitähän on sanottu nyttemmin ettei alkoholi oikeastaan tapakaan aivosoluja vaikka niin on joskus luultu. Lähinnä jotain B-vitamiinipuutoksia aiheuttaa ja saattaa surkastuttaa sellaisia osia niistä neuroneista tms mutta ne kai voisivat palautua? En usko mihinkään aivorappeutumiseen ennenkuin selitetään tarkalleen mitä fyysistä vauriota siellä tapahtuu ja mitä se vaatii ja onko se peruuttamatonta.
Lue kommentti

Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan estää vähemmillä päästörajoituksilla kuin on arvioitu.

Ilmastomuutoksen estäminen on helpompaa kuin tiedeyhteisö on aiemmin arvioinut, väittää uusi tutkimus.

Maailman maat sopivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteesta, jonka mukaan maapallon lämpeneminen pidetään 1,5 asteessa tällä vuosisadalla. Ilmastotutkijat ovat tähän mennessä laskeneet, että tavoite on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Uusi tutkimus päätyy kuitenkin toiveikkaampaan tulokseen. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaankin vähemmän toimia ja päästörajoituksia kuin on uskottu, jos Oxfordin yliopiston Richard Millarin ja kumppaneiden laskelmat pitävät paikkansa.

Millarin ryhmä katsoo, että hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n ennusteet ovat yliarvioineet ihmisen osuutta ilmaston lämpenemiseen.

He itse päätyivät siihen, että ihmisen toimet ovat lämmittäneet ilmastoa 0,9 astetta 1800-luvun puolivälistä alkaen. Arvio on 0,3 astetta pienempi kuin hallitusten välisen ilmastopaneelin malleissa. Tämä tuo lisää liikkumavaraa hillintätoimiin.

Ryhmä laski Nature Geoscience -lehdessä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ihmiskunta voisi päästää vielä ilmaan, niin että lämpeneminen ei ylittäisi 1,5 astetta.

Tulos oli, että päästöjä saa olla jopa kolminkertainen määrä siitä, mitä IPCC on arvioinut. Puolentoista asteen lämpenemien sallisi 250–540 gigatonnia lisää hiiltä ilmakehään.

Vaikka ihmiskunta näyttäisi pääsevän helpommalla, edessä on silti kovia ponnisteluja päästöjen vähentämiseksi.

”Pariisin 1,5 asteen tavoite ei ole mahdoton. Se on vain hyvin vaikea”, kommentoi Millar Naturen uutisjutussa.

Päästöjä pitäisi joka tapauksessa vähentää uuden ennusteen mukaan enemmän kuin mihin maat ovat tähän mennessä sitoutuneet.

Ilmatieteen laitoksen professori Ari Laaksonen epäilee, että uusi tutkimus tulee herättämään vielä tieteellistä kiistaa.

”Tutkimus perustuu aika suoraviivaiseen tilastolliseen ajatteluun”, Laaksonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Millarin ryhmän käyttämistä lukuisista ilmastomalleista kolmasosa edelleen ennustaa, että 1,5 asteen tavoitteeseen on käytännössä mahdotonta päästä, vaikka otetaan huomioon 0,3 asteen korjaus.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan pelaamisen houkutus vähentää nuorten miesten muttei vanhempien miesten tai naisten työtunteja.

Tietokonepelit ovat kehittyneet niin hyviksi, että ne ovat houkutelleet nuoria miehiä vähentämään työntekoaan ja panostamaan vapaa-aikaan. Näin on käynyt ainakin Yhdysvalloissa tuoreen tutkimuksen mukaan.

Tämän vuosituhannen aikana Yhdysvalloissa nuorten, 21–30-vuotiaiden miesten keskimääräinen vuosityöaika on pienentynyt yli kahdellasadalla tunnilla vuodessa. Se on 40 tuntia enemmän kuin heitä vanhemmilla, 31–55-vuotiailla miehillä.

Työntekoa vähensi talouden alamäki, mutta se ei ole ainut syy.

Princetonin yliopiston Mark Aguiar ja työtoverit huomasivat, että työn kysynnän pienenemisen ohella muutoksen takana on nuorilla miehillä myös entistä viettelevämpi vapaa-aika.

Vapaa-ajassa nuoria miehiä näyttää kiehtovan eritoten yhä paremmiksi kehittyneiden tietokonepelien pelaaminen. Se on tutkijoiden mukaan erityisesti heille arjen ylellisyyttä.

Vuosina 2004–15 nuorten miesten viikoittainen vapaa-ajan määrä kasvoi 2,3 tuntia. Suurin osa eli noin 60 prosenttia tästä lisäyksestä kului pelaten, laskee tutkimusryhmä Yhdysvaltain taloustutkimuskeskuksen NBER:n julkaisemassa raportissaan.

Sitä vastoin naiset ja vanhemmat miehet käyttivät omasta lisääntyneestä vapaa-ajastaan vain pienen osan pelaamiseen.

Kaiken kaikkiaan nuoret miehet lisäsivät runsaassa kymmenessä vuodessa pelaamistaan noin sadalla tunnilla vuodessa. Se merkitsee 50 prosentin lisäystä.

Pelaaminen selittää tutkimuksen mukaan 23–46 prosenttia nuorten miesten työpanoksen vähenemisestä. Myös nuorten naisten työtunnit ovat aavistuksen laskeneet pelaamisen takia.

Tutkijat arvioivat, että myös muissa teollisuusmaissa pelaaminen on voinut syödä työhaluja. Heidän mukaansa pelaaminen ja siinä kehittyminen voivat tarjota niin paljon nautintoa, että sillä voi olla pysyviä vaikutuksia työn tarjontaan.

Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu vapaa-ajan houkutusten vaikutusta siihen, kuinka paljon työtä tehdään.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan nuorten miesten säännöllinen työaika on vaihdellut suhdanteiden mukaan mutta selvää laskua tai nousua ei ole ollut.

”Säännöllinen työaika pohjautuu useimmiten työsopimukseen. Halukkuuteen tehdä ylitöitä voi tietysti vaikuttaa se, että vapaa-ajan toiminnot ovat nousseet vaihtoehtona houkuttelevammaksi”, Taskinen toteaa.

Taskinen kuitenkin kysyy, miksi tietokonepelaamien vasta nyt korvaisi työntekoa, sillä ovathan tietokonepelit aina kiehtoneet niiden pelaajia.