Esimerkiksi mopseilla on usein hengitysvaikeuksia. Kuva: Liisa Takala
Esimerkiksi mopseilla on usein hengitysvaikeuksia. Kuva: Liisa Takala

Kasvattajien tulisi välttää koiria, joilla on hyvin lyhyt kuono, leveät kasvot ja paksu niska, tutkija neuvoo.

Lyhytkalloisista koiraroduista kuten mopseista ja ranskanbulldogeista jopa puolet kärsii hengitysvaikeuksista. Ne johtuvat niiden lyttyyn jalostettujen kasvojen rakenteesta.

Ongelma kuitenkin on, että hengitysvaikeudet ilmenevät usein vasta, kun koiralla on jo teetetty pennut.

Siksi geenit jatkavat rodussa ja niitä on vaikea jalostaa terveiksi, osoittaa Cambridgen yliopiston tutkimus.

Tutkijat tarkastelivat, voisiko päällepäin terveestä nuoresta koirasta erottaa kuonon ulkoisten mittojen ja ominaisuuksien perusteella, kehittyykö koiralle hengitysvaikeuksia myöhemmin – kannattaisiko se siis jättää pennuttamatta.

Tulos oli, että ei oikein voi.

Tutkijat keskittyivät kolmeen rotuun: mopsiin, bulldogiin ja ranskanbulldogiin.

He ottivat 600 koiralta mittoja päästä, niskasta ja sieraimista sekä laskivat lihavuutta määrittävät kehon kuntopisteet. Hengityksen toiminta arvioitiin myös.

Pään ulkoiset mitat eivät ennusta kovin hyvin hengitysvaikeuksia. Tuleviin ongelmiin parhaiten korreloivat mitat olivat myös erilaiset eri roduilla.

Parin vuoden takaisessa Lontoon yliopiston tutkimuksessa esitettiin, että paras tapa ennakoida hengitysongelmia olisi mitata koiran kallon ja kuonon suhde.

Huono merkki olisi se, että koiran kuono on alle puolet sen kallon pituudesta. Ennustavana tekijänä tuossa tutkimuksessa nähtiin myös niskan paksuus. Vanha tutkimus löytyy täältä.

Cambridgen tutkijat eivät onnistuneet toistamaan näitä löydöksiä. Nämä aiemmin havaitut mittarit eivät välttämättä toimikaan.

Bulldogeilla ja ranskanbulldogeilla paksu niska ja sen suhde rintakehän paksuuteen ennustivat jonkin verran tulevia hengitysvaikeuksia, etenkin uroksilla.

Paras yksittäinen ennustava piirre oli sierainten avoimuus.

Kaikki tutkijoiden nyt käyttämät mitat yhdessä ennustivat lopulta noin 80 prosentin tarkkuudella, kehittyykö koirille hengitysvaikeuksia myöhemmin.

Tutkijat huomauttavat, että tarkkojen mittojen ottaminen on hyvin vaikeaa, kun koirat eivät tapaa pysyä paikallaan. He antavat kuitenkin neuvon:

”Paras yksinkertainen keino parantaa näiden rotujen terveyttä on luultavasti se, että valitsee jalostukseen koiria, joilla on mahdollisimman avoimet sieraimet”, kehottaa tutkimusta johtanut tohtori Nai-Chieh Liu tiedotteessa.

”Kasvattajien tulisi välttää koiria, joilla on hyvin lyhyt kuono, leveät kasvot ja paksu niska.”

Tutkimuksen julkaisi PLOS One.

Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan estää vähemmillä päästörajoituksilla kuin on arvioitu.

Ilmastomuutoksen estäminen on helpompaa kuin tiedeyhteisö on aiemmin arvioinut, väittää uusi tutkimus.

Maailman maat sopivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteesta, jonka mukaan maapallon lämpeneminen pidetään 1,5 asteessa tällä vuosisadalla. Ilmastotutkijat ovat tähän mennessä laskeneet, että tavoite on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Uusi tutkimus päätyy kuitenkin toiveikkaampaan tulokseen. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaankin vähemmän toimia ja päästörajoituksia kuin on uskottu, jos Oxfordin yliopiston Richard Millarin ja kumppaneiden laskelmat pitävät paikkansa.

Millarin ryhmä katsoo, että hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n ennusteet ovat yliarvioineet ihmisen osuutta ilmaston lämpenemiseen.

He itse päätyivät siihen, että ihmisen toimet ovat lämmittäneet ilmastoa 0,9 astetta 1800-luvun puolivälistä alkaen. Arvio on 0,3 astetta pienempi kuin hallitusten välisen ilmastopaneelin malleissa. Tämä tuo lisää liikkumavaraa hillintätoimiin.

Ryhmä laski Nature Geoscience -lehdessä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ihmiskunta voisi päästää vielä ilmaan, niin että lämpeneminen ei ylittäisi 1,5 astetta.

Tulos oli, että päästöjä saa olla jopa kolminkertainen määrä siitä, mitä IPCC on arvioinut. Puolentoista asteen lämpenemien sallisi 250–540 gigatonnia lisää hiiltä ilmakehään.

Vaikka ihmiskunta näyttäisi pääsevän helpommalla, edessä on silti kovia ponnisteluja päästöjen vähentämiseksi.

”Pariisin 1,5 asteen tavoite ei ole mahdoton. Se on vain hyvin vaikea”, kommentoi Millar Naturen uutisjutussa.

Päästöjä pitäisi joka tapauksessa vähentää uuden ennusteen mukaan enemmän kuin mihin maat ovat tähän mennessä sitoutuneet.

Ilmatieteen laitoksen professori Ari Laaksonen epäilee, että uusi tutkimus tulee herättämään vielä tieteellistä kiistaa.

”Tutkimus perustuu aika suoraviivaiseen tilastolliseen ajatteluun”, Laaksonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Millarin ryhmän käyttämistä lukuisista ilmastomalleista kolmasosa edelleen ennustaa, että 1,5 asteen tavoitteeseen on käytännössä mahdotonta päästä, vaikka otetaan huomioon 0,3 asteen korjaus.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan pelaamisen houkutus vähentää nuorten miesten muttei vanhempien miesten tai naisten työtunteja.

Tietokonepelit ovat kehittyneet niin hyviksi, että ne ovat houkutelleet nuoria miehiä vähentämään työntekoaan ja panostamaan vapaa-aikaan. Näin on käynyt ainakin Yhdysvalloissa tuoreen tutkimuksen mukaan.

Tämän vuosituhannen aikana Yhdysvalloissa nuorten, 21–30-vuotiaiden miesten keskimääräinen vuosityöaika on pienentynyt yli kahdellasadalla tunnilla vuodessa. Se on 40 tuntia enemmän kuin heitä vanhemmilla, 31–55-vuotiailla miehillä.

Työntekoa vähensi talouden alamäki, mutta se ei ole ainut syy.

Princetonin yliopiston Mark Aguiar ja työtoverit huomasivat, että työn kysynnän pienenemisen ohella muutoksen takana on nuorilla miehillä myös entistä viettelevämpi vapaa-aika.

Vapaa-ajassa nuoria miehiä näyttää kiehtovan eritoten yhä paremmiksi kehittyneiden tietokonepelien pelaaminen. Se on tutkijoiden mukaan erityisesti heille arjen ylellisyyttä.

Vuosina 2004–15 nuorten miesten viikoittainen vapaa-ajan määrä kasvoi 2,3 tuntia. Suurin osa eli noin 60 prosenttia tästä lisäyksestä kului pelaten, laskee tutkimusryhmä Yhdysvaltain taloustutkimuskeskuksen NBER:n julkaisemassa raportissaan.

Sitä vastoin naiset ja vanhemmat miehet käyttivät omasta lisääntyneestä vapaa-ajastaan vain pienen osan pelaamiseen.

Kaiken kaikkiaan nuoret miehet lisäsivät runsaassa kymmenessä vuodessa pelaamistaan noin sadalla tunnilla vuodessa. Se merkitsee 50 prosentin lisäystä.

Pelaaminen selittää tutkimuksen mukaan 23–46 prosenttia nuorten miesten työpanoksen vähenemisestä. Myös nuorten naisten työtunnit ovat aavistuksen laskeneet pelaamisen takia.

Tutkijat arvioivat, että myös muissa teollisuusmaissa pelaaminen on voinut syödä työhaluja. Heidän mukaansa pelaaminen ja siinä kehittyminen voivat tarjota niin paljon nautintoa, että sillä voi olla pysyviä vaikutuksia työn tarjontaan.

Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu vapaa-ajan houkutusten vaikutusta siihen, kuinka paljon työtä tehdään.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan nuorten miesten säännöllinen työaika on vaihdellut suhdanteiden mukaan mutta selvää laskua tai nousua ei ole ollut.

”Säännöllinen työaika pohjautuu useimmiten työsopimukseen. Halukkuuteen tehdä ylitöitä voi tietysti vaikuttaa se, että vapaa-ajan toiminnot ovat nousseet vaihtoehtona houkuttelevammaksi”, Taskinen toteaa.

Taskinen kuitenkin kysyy, miksi tietokonepelaamien vasta nyt korvaisi työntekoa, sillä ovathan tietokonepelit aina kiehtoneet niiden pelaajia.