Keisaripingviinit elävät Antarktiksella. Kuva: Martin Passingham / Reuters
Keisaripingviinit elävät Antarktiksella. Kuva: Martin Passingham / Reuters

Kylmilläkin merialueilla on yllättävästi elämää. Herkässä ekosysteemissä jokainen eliö on tärkeä.

Tieto maailman suurimman merensuojelualueen perustamisesta Etelämantereen edustalle Rossinmerelle herätti kysymyksen, elääkö hyisillä vesillä muita kuin pingviinejä.

”Sitä on sanottu merten Serengetiksi”, ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen Maailman luonnonsäätiöstä WWF:stä sanoo. Viittaus Afrikan kuuluisaan kansallispuistoon kertoo Rossinmeren arvostuksesta.

Perustettava merensuojelualue on melkein viiden Suomen kokoinen merialue Etelämantereen edustalla. Se on myös ensimmäinen suojelualue kansainvälisillä vesillä, Vilhunen lisää.

Meristä vasta alle neljä prosenttia on suojeltu ja osittain vain paperilla. WWF:n tuoreen raportin mukaan merieläinten määrä on vähentynyt hälyttävästi 1970-luvun jälkeen.

Mutta mitä hyisellä merialueella suojellaan? Vilhusen mukaan koko herkkää ravintoketjua. Kylmilläkin merialueilla on valtavasti valtamerten elämää ylläpitävää perustuotantoa muun muassa jäälevinä.

”Merialueella on kasviplanktonia, joka elättää eläinplanktonia, jota syövät krillit eli kuoriäyriäiset. Krillejä syövät kalat, merilinnut ja hetulavalaat kuten ryhävalaat”, Vilhunen kuvailee.

”Rossinmeren ekosysteemi tarvitsee krillejä enemmän kuin ihmiskunta”, hän jatkaa. Krillejä pyydetään muun muassa kalanviljelylaitoksille ravinnoksi ja terveysvalmisteisiin.

Perustettavalla suojelualueella on jopa tuhansia lajeja, jotka ovat sopeutuneet hyisiin oloihin.

Rossinmerellä viihtyvät esimerkiksi kalat, joilla on pakkasnestettä suonissaan, tutkija Cassandra Brooks vuonna kuvaili 2013 National Geographicin verkkosivulla.

Hän tarkoitti ilmeisimmin jääahveniin kuuluvia hammaskaloja, jotka erittävät vereensä jäätymistä estäviä yhdisteitä, glykoproteiineja. Ne sietävät hyvin hyisiä syvyyksiä. Kalastusta ne kestävät huonosti, koska ne lisääntyvät hitaasti.

Rannikoilla elää 25 prosenttia maapallon keisaripingviineistä, jotka voivat kasvaa 1,3 metrin pituisiksi ja yli 40-kiloisiksi.

Rossinmeren alueella elää liki puolet weddellinhylkeistä, joka on maailman eteläisin nisäkäs. Alueella elää muitakin hylkeitä, kuten krillihylkeitä ja merileopardeja, joille maistuvat esimerkiksi pingviinit.

Alueella ui myös merkittävä osa maapallon miekkavalaista, kertoo ympäristöjärjestö Pew. Miekkavalaat jahtaavat vuorostaan hylkeitä.

Lentävistä linnuista jäämyrskyliitäjät syövät krillejä, kalaa ja mustekaloja. Etelämantereenkihun on osoitettu viihtyvän adelienpingviinien läheisyydessä.

Rossinmeri on parhaiten säilynyt merellinen ekosysteemi maapallolla, arvioi Biological Conservation -lehdessä julkaistu tutkimus.

Alueella kielletään kalastus 35 vuodeksi. Kalastaminen on täysin kielletty 1,1 miljoonan neliökilometrin alueella. Joillakin alueilla saa pyytää krillejä ja hammaskaloja rajoitetusti.

Suojelualue perustetaan vuoden päästä joulukuun alussa.

Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan estää vähemmillä päästörajoituksilla kuin on arvioitu.

Ilmastomuutoksen estäminen on helpompaa kuin tiedeyhteisö on aiemmin arvioinut, väittää uusi tutkimus.

Maailman maat sopivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteesta, jonka mukaan maapallon lämpeneminen pidetään 1,5 asteessa tällä vuosisadalla. Ilmastotutkijat ovat tähän mennessä laskeneet, että tavoite on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Uusi tutkimus päätyy kuitenkin toiveikkaampaan tulokseen. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaankin vähemmän toimia ja päästörajoituksia kuin on uskottu, jos Oxfordin yliopiston Richard Millarin ja kumppaneiden laskelmat pitävät paikkansa.

Millarin ryhmä katsoo, että hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n ennusteet ovat yliarvioineet ihmisen osuutta ilmaston lämpenemiseen.

He itse päätyivät siihen, että ihmisen toimet ovat lämmittäneet ilmastoa 0,9 astetta 1800-luvun puolivälistä alkaen. Arvio on 0,3 astetta pienempi kuin hallitusten välisen ilmastopaneelin malleissa. Tämä tuo lisää liikkumavaraa hillintätoimiin.

Ryhmä laski Nature Geoscience -lehdessä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ihmiskunta voisi päästää vielä ilmaan, niin että lämpeneminen ei ylittäisi 1,5 astetta.

Tulos oli, että päästöjä saa olla jopa kolminkertainen määrä siitä, mitä IPCC on arvioinut. Puolentoista asteen lämpenemien sallisi 250–540 gigatonnia lisää hiiltä ilmakehään.

Vaikka ihmiskunta näyttäisi pääsevän helpommalla, edessä on silti kovia ponnisteluja päästöjen vähentämiseksi.

”Pariisin 1,5 asteen tavoite ei ole mahdoton. Se on vain hyvin vaikea”, kommentoi Millar Naturen uutisjutussa.

Päästöjä pitäisi joka tapauksessa vähentää uuden ennusteen mukaan enemmän kuin mihin maat ovat tähän mennessä sitoutuneet.

Ilmatieteen laitoksen professori Ari Laaksonen epäilee, että uusi tutkimus tulee herättämään vielä tieteellistä kiistaa.

”Tutkimus perustuu aika suoraviivaiseen tilastolliseen ajatteluun”, Laaksonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Millarin ryhmän käyttämistä lukuisista ilmastomalleista kolmasosa edelleen ennustaa, että 1,5 asteen tavoitteeseen on käytännössä mahdotonta päästä, vaikka otetaan huomioon 0,3 asteen korjaus.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan pelaamisen houkutus vähentää nuorten miesten muttei vanhempien miesten tai naisten työtunteja.

Tietokonepelit ovat kehittyneet niin hyviksi, että ne ovat houkutelleet nuoria miehiä vähentämään työntekoaan ja panostamaan vapaa-aikaan. Näin on käynyt ainakin Yhdysvalloissa tuoreen tutkimuksen mukaan.

Tämän vuosituhannen aikana Yhdysvalloissa nuorten, 21–30-vuotiaiden miesten keskimääräinen vuosityöaika on pienentynyt yli kahdellasadalla tunnilla vuodessa. Se on 40 tuntia enemmän kuin heitä vanhemmilla, 31–55-vuotiailla miehillä.

Työntekoa vähensi talouden alamäki, mutta se ei ole ainut syy.

Princetonin yliopiston Mark Aguiar ja työtoverit huomasivat, että työn kysynnän pienenemisen ohella muutoksen takana on nuorilla miehillä myös entistä viettelevämpi vapaa-aika.

Vapaa-ajassa nuoria miehiä näyttää kiehtovan eritoten yhä paremmiksi kehittyneiden tietokonepelien pelaaminen. Se on tutkijoiden mukaan erityisesti heille arjen ylellisyyttä.

Vuosina 2004–15 nuorten miesten viikoittainen vapaa-ajan määrä kasvoi 2,3 tuntia. Suurin osa eli noin 60 prosenttia tästä lisäyksestä kului pelaten, laskee tutkimusryhmä Yhdysvaltain taloustutkimuskeskuksen NBER:n julkaisemassa raportissaan.

Sitä vastoin naiset ja vanhemmat miehet käyttivät omasta lisääntyneestä vapaa-ajastaan vain pienen osan pelaamiseen.

Kaiken kaikkiaan nuoret miehet lisäsivät runsaassa kymmenessä vuodessa pelaamistaan noin sadalla tunnilla vuodessa. Se merkitsee 50 prosentin lisäystä.

Pelaaminen selittää tutkimuksen mukaan 23–46 prosenttia nuorten miesten työpanoksen vähenemisestä. Myös nuorten naisten työtunnit ovat aavistuksen laskeneet pelaamisen takia.

Tutkijat arvioivat, että myös muissa teollisuusmaissa pelaaminen on voinut syödä työhaluja. Heidän mukaansa pelaaminen ja siinä kehittyminen voivat tarjota niin paljon nautintoa, että sillä voi olla pysyviä vaikutuksia työn tarjontaan.

Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu vapaa-ajan houkutusten vaikutusta siihen, kuinka paljon työtä tehdään.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan nuorten miesten säännöllinen työaika on vaihdellut suhdanteiden mukaan mutta selvää laskua tai nousua ei ole ollut.

”Säännöllinen työaika pohjautuu useimmiten työsopimukseen. Halukkuuteen tehdä ylitöitä voi tietysti vaikuttaa se, että vapaa-ajan toiminnot ovat nousseet vaihtoehtona houkuttelevammaksi”, Taskinen toteaa.

Taskinen kuitenkin kysyy, miksi tietokonepelaamien vasta nyt korvaisi työntekoa, sillä ovathan tietokonepelit aina kiehtoneet niiden pelaajia.