Makakiuroksista se, jolla on paljon kavereita, saa enemmän jälkeläisiä.

"Olemme pystyneet osoittamaan, että sosiaalisen liittoutumisen hyöty kasaantuu 'omien ja toisten sosiaalisten suhteiden manipuloinnista', mikä on yksi politiikan määritelmistä, sanoi  Oliver Schülke Göttingenin yliopistosta.

"Sosiaalinen side ei suoraan vaikuta pääsyyn tavoiteltuihin voimavaroihin, mutta helpottaa yksilöitä kiipeämään sosiaalisessa portaikossa ja pysymään siellä muiden, statuksensa menettäneiden urosten kustannuksella."

Aiemmin on saatu näyttöä siitä, että monien lajien naaraat elävät pitempään ja saavat enemmän jälkeläisiä, jos ne muodostavat vahvoja ystävyyssuhteita toisten naaraiden kanssa. Ystävyyden hyöty selittyy yleensä paremmalla ravinnon ja turvan saatavuudella.

Koska uroksilla on kuitenkin käynnissä kova kilpailu naaraista, tutkijat ovat yleensä odottaneet että evoluution voimat työskentelisivät urosten yhteistyötä vastaan varsinkin makakien kaltaisten lajien kohdalla. Makakiurokset samassa laumassa eivät yleensä ole lähisukulaisia.

Nyt Schülke ja hänen kollegansa Julia Ostner tutkivat luonnonvaraisia urosmakakeja (Macaca assamensis) niiden luonnollisessa elinympäristössään Thaimaassa.

He huomasivat, että urokset ylläpitivät muiden uroksien kanssa sosiaalisia suhteita, joissa osapuolet viettävät aikaa yhdessä ja siistivät toinen toisiaan. Nämä siteet eivät liity sukulaisuuteen.

Urokset, joilla oli voimakkaamia siteitä muihin uroksiin, muodostivat koalitioita, ja nämä yhteenliittymät ennustivat sosiaalista dominanssia. Urosten sosiaalisten siteiden vahvuus oli suoraan yhteydessä niiden jälkikasvun määrään.

"Olemme osoittaneet ensi kerran, että hyvät ystävät tekevät urokset menestyvämmiksi kilpailussa sosiaalisesta statuksesta ja isyydestä", Ostner sanoi.

Tutkijat sanoivat olevansa vakuuttuneita siitä, että yhteys ei ole päinvastainen - siis että menestyneimmät urokset vain houkuttelisivat enemmän ystäviä. "Ystävyyden vaikutus menestykseen aineellistuu tulevaisuudessa", he sanoivat. "Menestys ei synnytä tulevia ystävyyksiä."

Tutkijat uskovat, että heidän löytönsä on yleistettävissä muihinkin lajeihin, joiden urokset elävät laajoissa ryhmissä tarpeeksi kauan muodostaakseen siteitä ja hyötyäkseen niistä. Löydökset kädellisistä voivat myös kertoa jotain omasta sosiaalisesta elämästämme.

"Tuloksemme viittaavat siihen, että ihmisten universaali taipumus muodostaa sosiaalisia siteitä perustuu evoluutioon perheen ulkopuolella", tutkijat sanoivat. "Tämä perustavan sosiaalisen piirteen pitkä evoluutiohistoria voi myös selittää, miksi ystävyyden tai sosiaalisen eheyden menetys voi aiheuttaa niin vakavia seurauksia ihmisen henkiselle ja fyysiselle terveydelle."

Embargoed for release: 18-Nov-2010 12:00 ET
(18-Nov-2010 17:00 GMT)


[ Print ] [ Close Window ]

Contact: Elisabeth (Lisa) Lyons
elyons@cell.com
617-386-2121
Cell Press

For macaques, male bonding is a political move

"We were able to show that the benefit of social bonding accrues through 'the manipulation of ones' own and others' social relationships,' which is one definition of politics," said Oliver Schülke of Georg August University Göttingen in Germany. "The bond does not directly affect access to desirable resources but helps males to climb up the social ladder and to stay up there at the cost of other males that lose their status."

Earlier evidence had shown that female animals live longer and have more offspring when they form strong bonds with other females. The benefit of friendship in the case of females is usually explained by greater access to food and safety. But, given the strong competition among males for access to mates, scientists had generally expected that evolutionary forces would work against male bonding, particularly in groups like those of the macaques, in which male members typically aren't close kin.

In the current study, Schülke and his colleague Julia Ostner focused on wild male Assamese macaques living in their natural environment in Thailand. They found that males do maintain social relationships with other males in which both members spend time together and groom one another. Those bonds aren't confined to potential kin.

Males with stronger bonds to other males tended to form coalitions, and those coalitions predicted future social dominance, the researchers report. The strength of males' social bonds was directly linked to the number of offspring they sired.

"We have shown for the first time that having close friends makes males more successful in terms of social status and paternity," Ostner said.

The researchers added that they are "quite confident" that it is not the other way around—that successful males attract more friends. "The effect of friendship on success materializes in the future," they said. "Success does not make for future friendships."

Schülke and Ostner said that earlier work in chimpanzees starting with Jane Goodall had shown that strong bonds among males promote alliance formation in conflicts over status. But, they said, chimps are different from macaques in that they stay in their natal groups all their lives, often bonding with brothers or at least with other males that they are sure to live with for long periods of time. On the other hand, male macaques all leave the groups they are born into sooner or later, resulting in a male society that is much more fluid.

The researchers expect that their findings will apply to other species, in cases in which males live in large groups with many males for long enough to develop bonds and benefit from them. The findings in primates may also provide insight into our own social lives.

"Our results suggest that the universal tendency of humans to form close social ties has evolutionary roots outside the extended family," the researchers said. "This long evolutionary history of a fundamental social trait may also explain why the loss of friendship or social integration has severe consequences for human mental and physical health."

###

The primary author for this research is Oliver Schülke, Georg August University.

In additional to Schülke, this paper was co authored by:

Jyotsna Bhagavatula, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Linda Vigilant, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Julia Ostner, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology and Georg August University

Luonnon nanorakenteet auttavat kasvia yhteyttämään varjossa.

Kasvien vihreä väri kertoo, että niissä on viherhiukkasia, joissa kasvit muuttavat auringonvaloa kemialliseksi energiaksi.

Viidakon varjoissa viihtyvä Begonia pavonina hehkuu sen sijaan sinisenä, etenkin kun sitä katsoo sopivasta kulmasta.

Sinisyys auttaa brittitutkimuksen mukaan kasvia yhteyttämään tehokkaasti varjoisissa oloissa. Sen vihreät lehdet sinistyvät, jos kasvi on hyvin hämärässä.

Tutkijat halusivat alun perin selvittää, suojeleeko sininen hehku Begonia pavoninaa päätymästä ruuaksi vai mikä on värin selitys.

Lehtien sinisyys on erikoista, koska yleensä lehtivihreä imee sinistä ja punaista valoa mutta heijastaa vihreän.

Kasvin salaisuutta tutkittiin laboratoriossa yksilöllä, joka oli jalostettu kahdesta begonialajikkeesta. Alkuperäinen Malesian viidakossa lymyävä kasvi on herkkä olojen vaihteluille.

Mikroskoopissa begonian lehtien viherhiukkasista paljastui luonnon nanotekniikkaa.

Kasvien viherhiukkasissa on energiaa valosta kerääviä elimiä eli tylakoideja, jotka ovat yleensä hiukkasissa siellä täällä. Begonia pavoninan lehdissä ne ovat järjestyneet siten, että ne kaappaavat valoa mahdollisimman tehokkaasti.

Ne kasautuvat kristallimaisiksi rakenteiksi, jotka heijastavat valon sinisiä aallonpituuksia. Tiheät latvustot imevät sinistä valoa, joten varjoihin sopeutuneille begonioille sitä riittää vähemmän.

Kasvin viherhiukkasten rakenteet hyödyntävät alas pääsevää vihreää ja punaista valoa. Näin Begonia pavonina saa 5–10 prosenttia enemmän energiaa kuin muut kasvit varjossa.

Brittiläisen Bristolin yliopiston ja Essexin yliopistojen tutkimus ilmestyi Nature Plants -lehdessä.

Suomalaisten suurimmat pelonaiheet on selvitetty.

Suomalaisten pelonaiheet on selvitetty. Kärkeen nousi huoli läheisistä.

Turun yliopiston lääketieteellisen kuvantamisen apulaisprofessori Lauri Nummenmaa ryhmineen laati verkkoon kyselyn, josta ihmiset voivat poimia pelkäämänsä asiat 150 vaihtoehdon joukosta.

Kysely jatkuu yhä, mutta välitulosten perusteella ihmiset pelkäävät eniten läheistensä kuolemaa tai näiden vakavaa sairastumista. Vasta kolmanneksi nousee oma vakava sairastuminen.

”Tämä on mielestäni kiinnostavin tulos. Ihmiset ovat ainakin Suomessa niin sosiaalisia ja toiset ihmiset niin tärkeitä, että olemme enemmän huolissamme toisistamme kuin itsestämme”, Nummenmaa kertoo.

Yleisimmät pelot ovat yleensä myös voimakkaimpia. Monia niistä ihmiset eivät ole kohdanneet omakohtaisesti elämässään.

Pelkojen kirjo osoittautui laajaksi. Kaikki 150 eri pelonaihetta sai ainakin joitakin mainintoja. Vähintään viidestä kymmeneen vastaajaa ilmoitti pelkäävänsä esimerkiksi polkupyöriä, avaruusolentoja tai ihmisten koskemista.

Julkinen esiintymien on joskus noussut kärkeen suomalaisille tehdyissä pelkokyselyissä. Nummenmaan ja kumppanien tutkimuksessa erilaiset sosiaaliset pelot sijoittuvat keskivaiheille.

Tavalliset pelonaiheet ja pakkomielteiset pelot eli fobiat näyttävät kohdistuvan eri asioihin. Erilaiset eläimiin, vaikkapa käärmeisiin, tai esineisiin kuten aseisiin kohdistuvat pelot olivat harvinaisia, vaikka ne ovat patologisista peloista yleisimpiä.

”Sellaiset asiat, jota saattavat nyrjäyttää pelkosysteemin yliherkäksi, eivät yleensä pelota perusterveitä vastaajia”, Nummenmaa sanoo.

Suomalaisten pelkojen kymmenen kärki

1. Läheisen ihmisen kuolema

2. Läheisen ihmisen sairastuminen vakavasti

3. Vakavasti sairastuminen

4. Syöpä

5. Aggressiiviset ihmiset

6. Korkeat paikat

7. Raiskatuksi tuleminen

8. Puolison kuolema

9. Sota

10. Väkivalta

Tutkimusryhmän erilaisiin tutkimuksiin voi osallistua verkossa.

Lihan tuottamiseen laboratoriossa tarvittaisiin vain vähän eläimiä, ja niillä voisi olla hyvät oltavat.

Tekolihasta tehty hampurilaispihvi nousi kuuluisuuteen kolme vuotta sitten, eikä vähiten hurjan hintansa takia. Vaatimaton pihvi maksoi 250 000 euroa.

Halvempaa on kuitenkin luvassa, kertoo Helsingin Sanomien juttu. Ensimmäisen tekopihvin valmistaja, Maastrichtin yliopiston tutkija Mark Post totesi viime vuonna, että tekolihan kilohinta olisi painettavissa kymmeniin euroihin, jolloin pihvi olisi melkein kohtuuhintainen.

Laaja tuotanto onnistuu kuitenkin vasta 20–30 vuodessa. Toistaiseksi tekolihaa tehdään käytännössä käsityönä.

Hollantilaistutkijoiden yritys tosin lupaili BBC:ssä tekolihaa myyntiin viidessä vuodessa ainakin erikoistuotteena.

”Tekolihan valmistaminen on vielä kallista, koska siinä käytetään saman tyyppisiä prosesseja kuin lääketeollisuudessa ja kantasolujen tuotannossa”, kertoo tutkija Hanna Tuomisto Lontoon School of Hygiene & Tropical Medicine -keskuksesta.

”Tekolihaa kehittää jo useita yrityksiä, kun vielä pari vuotta sitten sitä tutki vain muutama ryhmä”, Tuomisto tietää.

Tavoite on kehittää aluksi jauhelihan kaltainen tuote. 

Ensimmäinen iso haaste on kehittää lihassoluille ravintoliuos ravinteineen ja kasvutekijöineen. Sitä tarvittaisiin teollisessa tuotannossa paljon.

Nyt tekolihaa kasvatetaan pieniä määriä eläinperäisessä, kalliissa ravintoliuoksessa. Siihen tarvitaan esimerkiksi seerumia naudan vasikoista.

Tavoitteena on kasvipohjainen ravintoliuos, joka olisi eettisesti kestävämpi ja halvempi vaihtoehto.

”Pulmana on, että sama kasvipohjainen ravintoliuos ei sovi kaikille solutyypeille”, Tuomisto sanoo.

Liuosten suuri määrä ei silti ole Tuomiston mielestä ongelma. Nytkin tuotantoeläimille täytyy tuottaa valtavasti rehua.

Naudanlihakilon tuottaminen vaatii kilokaupalla viljaa. Tekolihan tuotannossa hyötysuhde olisi parempi.

Tekolihaa varten ei tarvitse kasvattaa kokonaista eläintä, vain eläimestä eristettyjä soluja.

”Tarvittaisiin vain vähän eläimiä, ja niillä voisi olla hyvät oltavat”, Tuomisto toteaa.

Perinteinen lihantuotanto kuormittaa ympäristöä. Lihantuotanto on vallannut maatalousmaan. Se kuluttaa valtavan määrän makeaa vettä ja tuottaa enemmän kasvihuonekaasuja kuin liikennevälineet.

Tekoliha rasittaisi ympäristöä merkittävästi vähemmän.

Söisitkö tekolihaa?

Käyttäjä1602
Seuraa 
Viestejä6
Liittynyt4.2.2016

Viikon gallup: Söisitkö tekolihaa?

Luultavasti samoin kuin muut "uudet pääruoka-aineet". Onko kukaan laskenut ympäristövaikutuksia ja kilpailua ympäristöresursseista? Nurmirehua ja laidunta on tavallisesti alueilla, joilla muu ruuantuotanto ei kannata. Yksi vaihtoehto on syöttää eläimille, mutta voiko tekoliha hyödyntää samaa resurssia? Ellei, niin tekoliha kilpailee resursseissa enemmän sianliha- ja kananlihasektorien rehuntuotannon kanssa? Suomalainen maidontuotanto ja sen pääsivuvirta (naudanliha) on sitten erillään?
Lue kommentti
Vatkain
Seuraa 
Viestejä27326
Liittynyt4.3.2008

Viikon gallup: Söisitkö tekolihaa?

Vähä kalskahti tuo että ravintoliuoksessa kätetään osia lehmän vasikasta. Kroitsfelt-jaakobit yms prioni9taudit tuli mieleen ihan hakematta. Eli liökö tuota sittekään uskaltaisi. Sinällään olen kyllä tekolihan puolella. Mielummin söisin pihviksi kasvatettua pihviä kuin pihviksi kasvatettua lehmää.
Lue kommentti

Hämmentää.

Ikäviä asioita työstävien aivoalueiden yhteydet ovat vahvemmat kuin terveillä.

Kiinalaistutkijoiden aivokuvaus vihjaa, miksi onnellisuus on masentuneelle vaikeaa.

Kun jotain mukavaa tapahtuu, tietty alue aivoissa vilkastuu ja alkaa tuottaa mielihyvää. Paitsi jos olet masentunut, raportoi kiinalais-brittiläinen tutkijaryhmä.

Ilmiötä tarkasteli Jianfeng Feng Fudanin yliopistosta työtovereineen. Tutkijat värväsivät 909 kiinalaista vapaaehtoista aivojen magneettikuvaukseen. Lähes puolella tutkimukseen osallistuneista oli diagnosoitu vakava masennus, loput olivat terveitä.

Kuvat paljastivat, että masentuneen palkitsemisesta ja rankaisemisesta huolehtivien aivoalueiden kytkennät olivat erilaiset kuin terveiden verrokkien.

Palkintoalueen yhteydet muistiin olivat tavallista heikommat. Tutkijoiden mukaan tämä voi liittyä masennusoireisiin muun muassa siten, että masentuneen on hankala tavoittaa myönteisiä muistoja.

Sen sijaan yhteydet ikäviä asioita, kuten rangaistuksia, työstävälle aivoalueelle osoittautuivat masentuneilla lujemmiksi kuin terveillä. Erityisesti reitit mieleenpalauttamisen sekä itsetietoisuuden alueille olivat vahvat.

Tämä voi aiheuttaa sen, että masentuneen on vaikea olla tyytyväinen itseensä. Ikävät kokemukset palaavat mieleen helposti.

Masennuslääke voi tasoittaa epätasapainoa, tutkijat huomasivat. Kun he vertasivat lääkityksellä olevia masentuneita muihin potilaisiin, ilmeni, että lääkkeitä syövien aivoissa rangaistusalue toimi laiskemmin.

Tutkimuksen julkaisi Brain.