Taiteilijan näkemys elämästä meren ja maan rajalla 335 miljoonaa vuotta sitten. Tämä taksi kuljetti bakteeritkin maalle. Kuva: Mark Witton
Taiteilijan näkemys elämästä meren ja maan rajalla 335 miljoonaa vuotta sitten. Tämä taksi kuljetti bakteeritkin maalle. Kuva: Mark Witton

Vakavia sairaalainfektioita aiheuttavia enterokokkibakteereita elää lähes kaikkien maaeläinten suolistossa.

Kun elämä alkoi levittäytyä merestä maalle yli 450 miljoonaa vuotta sitten, se toi mukanaan ikävän seuralaisen: enterokokkibakteerit.

Enterokokit ovat hyvin yleisiä, käytännössä kaikkien maaeläinten suolistossa eläviä bakteereja. Osa niistä on kehittynyt vastustuskykyisiksi antibiooteille ja aiheuttaa vaarallisia sairaalainfektioita.

Yhdysvaltalaisen Massachusettsin silmä- ja korvasairaalan sekä Harvardin ja MIT:n yhteisen Broad-instituutin tutkijat ovat penkoneet enterokokkien perimää ja evoluutiohistoriaa.

Kun monisoluinen elämä kehittyi yksinkertaisten mikrobien hallitsemassa valtameressä, bakteerit sopeutuivat elämään monimutkaisempien eliöiden sisällä ja ympärillä. Noin 542 miljoonaa vuotta sitten alkanut kambrikauden suuri lajiräjähdys tuotti yhä monimuotoisempaa elämää, ja kun lopulta elämä kömpi maalle, bakteerit seurasivat mukana.

Suolistobakteerin näkökulmasta maaelämä on kuitenkin vaarallista. Meressä eläinten ulostamat bakteerit päätyvät merenpohjan sedimenttiin ja pysyvät ravintoketjussa, kun pohjan eläimet syövät tätä mikrobimassaa ja tulevat vuorostaan itse kalojen syömäksi. Yhdessä pisarassa merivettä on noin 5 000 enimmäkseen harmitonta bakteeria.

Maalla bakteerit kuitenkin tipahtavat eläimen ulosteen mukana maahan ja kuivuvat kuoliaiksi. Vaan eivät enterokokit. Ne kestivät nälkää ja kuivuutta ja ovat myöhemmin kehittyneet yhä sitkeämmiksi.

”Tiedämme nyt, mitä geenejä enterokokit saivat satoja miljoonia vuosia sitten, kun ne kehittyivät sietämään kuivuutta ja myöhemmin antibiootteja, jotka hyökkäävät niiden soluseinämiin”, kertoo tutkimusta johtanut tohtori Michael Gilmore, Harvardin yliopiston tarttuvien tautien instituutin päällikkö.

Tutkijat huomasivat, että kaikki enterokokkilajit, myös ne, joita ei sairaaloista tavata, ovat luonnostaan vastustuskykyisiä kuivuudelle, desinfiointiaineille ja tietyille antibiooteille.

Tutkijat olettivat, että koska enterokokkeja elää nykyään käytännössä kaikkien maaeläinten suolistossa, bakteerien on täytynyt elää myös jo sukupuuttoon kuolleiden lajien, kuten dinosaurusten, sisällä. Bakteerien perimän vertailu osoitti, että asia on näin.

Tutkijat huomasivat, että uusia bakteerilajeja kehittyi samassa tahdissa uusien eläinlajien kanssa. Kun permikauden joukkotuho ajoi valtaosan eläinlajeista sukupuuttoon 250 miljoonaa vuotta sitten, uusia eläimiä kehittyi tilalle – ja niiden mukana uusia enterokokkeja.

Kun bakteerin perimää ja kehitystä ymmärretään, voidaan toivon mukaan kehittää parempia antibiootteja ja desinfiointiaineita, jotka tepsisivät täsmällisesti näihin sitkeisiin mikrobeihin.

Tutkimuksen julkaisi Cell.

Uuden tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan estää vähemmillä päästörajoituksilla kuin on arvioitu.

Ilmastomuutoksen estäminen on helpompaa kuin tiedeyhteisö on aiemmin arvioinut, väittää uusi tutkimus.

Maailman maat sopivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteesta, jonka mukaan maapallon lämpeneminen pidetään 1,5 asteessa tällä vuosisadalla. Ilmastotutkijat ovat tähän mennessä laskeneet, että tavoite on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Uusi tutkimus päätyy kuitenkin toiveikkaampaan tulokseen. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaankin vähemmän toimia ja päästörajoituksia kuin on uskottu, jos Oxfordin yliopiston Richard Millarin ja kumppaneiden laskelmat pitävät paikkansa.

Millarin ryhmä katsoo, että hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n ennusteet ovat yliarvioineet ihmisen osuutta ilmaston lämpenemiseen.

He itse päätyivät siihen, että ihmisen toimet ovat lämmittäneet ilmastoa 0,9 astetta 1800-luvun puolivälistä alkaen. Arvio on 0,3 astetta pienempi kuin hallitusten välisen ilmastopaneelin malleissa. Tämä tuo lisää liikkumavaraa hillintätoimiin.

Ryhmä laski Nature Geoscience -lehdessä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ihmiskunta voisi päästää vielä ilmaan, niin että lämpeneminen ei ylittäisi 1,5 astetta.

Tulos oli, että päästöjä saa olla jopa kolminkertainen määrä siitä, mitä IPCC on arvioinut. Puolentoista asteen lämpenemien sallisi 250–540 gigatonnia lisää hiiltä ilmakehään.

Vaikka ihmiskunta näyttäisi pääsevän helpommalla, edessä on silti kovia ponnisteluja päästöjen vähentämiseksi.

”Pariisin 1,5 asteen tavoite ei ole mahdoton. Se on vain hyvin vaikea”, kommentoi Millar Naturen uutisjutussa.

Päästöjä pitäisi joka tapauksessa vähentää uuden ennusteen mukaan enemmän kuin mihin maat ovat tähän mennessä sitoutuneet.

Ilmatieteen laitoksen professori Ari Laaksonen epäilee, että uusi tutkimus tulee herättämään vielä tieteellistä kiistaa.

”Tutkimus perustuu aika suoraviivaiseen tilastolliseen ajatteluun”, Laaksonen sanoo.

Hän muistuttaa, että Millarin ryhmän käyttämistä lukuisista ilmastomalleista kolmasosa edelleen ennustaa, että 1,5 asteen tavoitteeseen on käytännössä mahdotonta päästä, vaikka otetaan huomioon 0,3 asteen korjaus.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan pelaamisen houkutus vähentää nuorten miesten muttei vanhempien miesten tai naisten työtunteja.

Tietokonepelit ovat kehittyneet niin hyviksi, että ne ovat houkutelleet nuoria miehiä vähentämään työntekoaan ja panostamaan vapaa-aikaan. Näin on käynyt ainakin Yhdysvalloissa tuoreen tutkimuksen mukaan.

Tämän vuosituhannen aikana Yhdysvalloissa nuorten, 21–30-vuotiaiden miesten keskimääräinen vuosityöaika on pienentynyt yli kahdellasadalla tunnilla vuodessa. Se on 40 tuntia enemmän kuin heitä vanhemmilla, 31–55-vuotiailla miehillä.

Työntekoa vähensi talouden alamäki, mutta se ei ole ainut syy.

Princetonin yliopiston Mark Aguiar ja työtoverit huomasivat, että työn kysynnän pienenemisen ohella muutoksen takana on nuorilla miehillä myös entistä viettelevämpi vapaa-aika.

Vapaa-ajassa nuoria miehiä näyttää kiehtovan eritoten yhä paremmiksi kehittyneiden tietokonepelien pelaaminen. Se on tutkijoiden mukaan erityisesti heille arjen ylellisyyttä.

Vuosina 2004–15 nuorten miesten viikoittainen vapaa-ajan määrä kasvoi 2,3 tuntia. Suurin osa eli noin 60 prosenttia tästä lisäyksestä kului pelaten, laskee tutkimusryhmä Yhdysvaltain taloustutkimuskeskuksen NBER:n julkaisemassa raportissaan.

Sitä vastoin naiset ja vanhemmat miehet käyttivät omasta lisääntyneestä vapaa-ajastaan vain pienen osan pelaamiseen.

Kaiken kaikkiaan nuoret miehet lisäsivät runsaassa kymmenessä vuodessa pelaamistaan noin sadalla tunnilla vuodessa. Se merkitsee 50 prosentin lisäystä.

Pelaaminen selittää tutkimuksen mukaan 23–46 prosenttia nuorten miesten työpanoksen vähenemisestä. Myös nuorten naisten työtunnit ovat aavistuksen laskeneet pelaamisen takia.

Tutkijat arvioivat, että myös muissa teollisuusmaissa pelaaminen on voinut syödä työhaluja. Heidän mukaansa pelaaminen ja siinä kehittyminen voivat tarjota niin paljon nautintoa, että sillä voi olla pysyviä vaikutuksia työn tarjontaan.

Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu vapaa-ajan houkutusten vaikutusta siihen, kuinka paljon työtä tehdään.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan nuorten miesten säännöllinen työaika on vaihdellut suhdanteiden mukaan mutta selvää laskua tai nousua ei ole ollut.

”Säännöllinen työaika pohjautuu useimmiten työsopimukseen. Halukkuuteen tehdä ylitöitä voi tietysti vaikuttaa se, että vapaa-ajan toiminnot ovat nousseet vaihtoehtona houkuttelevammaksi”, Taskinen toteaa.

Taskinen kuitenkin kysyy, miksi tietokonepelaamien vasta nyt korvaisi työntekoa, sillä ovathan tietokonepelit aina kiehtoneet niiden pelaajia.