Aatos Erkosta

Seuraa 
Viestejä358
Liittynyt15.12.2007

Aatos Erkko ja Suomen median tila

"Media keskittyy ja mediatalot kasvavat ja valtaavat markkinaosuuksia. Niistä tulee viihteen suurtuottajia ja -välittäjiä. Mahtavat viihteentuottajat pystyvät manipuloimaan ihmisiä. Ne kykenevät hankkimaan yhteiskunnassa kokoaan suuremman vaikutusvallan, koska niillä on teollisuuden muiden sektoreiden rinnalla verraton etulyöntiasema niin sanottuina sananvapauden vaalijoina.

Jos kännykkäyhtiöt tekevät huonoja puhelimia tai huonekalutehtaiden tuotteista liima irtoaa ja jalat leviävät käytössä, ne näkevät sen tuloksessaan ja joutuvat vastaamaan viallisesta tuotannosta asiakkailleen ainakin kuluttajavalitusviraston lausuntojen nojalla tai jopa oikeudessa. Kun suuret mediayhtiöt manipuloivat uutisvirtaa ja mielipiteitä, ne eivät joudu vastaamaan vajaalaatuisesta tuotannostaan, koska ne voivat vedota sananvapauteen ja perustamaansa itsesääntelyelimeen Julkisen sanan neuvostoon.

Mediayhtiöt saattavat ryhtyä tahalliseen ja määrätietoiseen kilpailijoidensa tai muulla tavalla itselleen vastenmielisten ihmisten, aatteiden ja ilmiöiden ajojahtiin ja pukea sen kaiken sananvapauden puolustamisen savuverhoon. Tiedonvälitysalalla ei ole samanlaista tuotevastuuta kuin muilla liiketoiminnan aloilla, vaikka eri alojen olosuhteet ovat muuten muuttuneet ja lähentyneet toisiaan, kun mediasta on tullut yhtä kaupallista kuin muustakin tavara- ja palvelutuotannosta.

Muuttunut media on tekopyhää ja hurskastelevaa. Sitä eivät edes tasavallan presidentti eikä maan hallitus tohdi sanoa ääneen median koston pelossa. Mahtavat mediayhtiöt pystyvät leimaamaan aatteita ja ihmisiä halunsa mukaan ilman vastuuta ja siten ne kasvavat uhkaksi demokratialle.

Median keskeisiä perusteluja -- tekosyitä -- torjua kaikki puuttumiset ja tiukat säännöt on alan monimuotoisuus. Alalle mahtuu kaikenlaista yrittäjää perinteisistä sanomalehtitaloista puhtaaseen viihdetuotantoon ja pornoon, tiedejulkaisuista sarjakuvalehtiin, ammattiyhdistyslehdistä eri alojen erikoislehtiin, uskonnollisista urheilulehtiin, harrastetuotteista ammattijulkaisuihin, painetuista sähköisiin ja internetlehtiin ja lisää uusia versioita tulee vanhasta teemasta.

Siellä on vaikka mitä vanhasta perinteisen ammattitaitoisesta mediasta uudella markkinatavalla ammattitaitoiseen 'mediamafiaan' asti, mutta aivan samaan tapaan modernin maailman liiketoiminnassa ja teollisuudessa on luvuttomia sektoreita ja niillä alasektoreita, lohkoja ja kenttiä, jotka tuottavat mitä erilaisimpia asioita ja silti ne kaikki mahtuvat kattavaan lainsäädäntöön.

Kaupalliseksi toiminnaksi pelkistynyt tiedonvälityssektori ei logiikaltaan poikkea muusta liike-elämästä ja teollisuudesta, joten sisältöä koskevaa tuotevastuuta kattava lainsäädäntö on eduskunnan säädettävissä, kunhan poliittinen tahto ja uskallus heräävät.

Yleisö on huutanut mediallekin tuotevastuuta pitkään, koska käytännön esimerkkejä tiedotusvälineiden tavoista väärinkäyttää erivapauksiaan on tarjolla jokseenkin päivittäin. Median piirissä omistajat ja toimittajat vannovat puolustavansa sananvapautta ja torjuvat arvostelun juuri sananvapauden nimissä.

Esimerkiksi Martti ja Eeva Ahtisaari, Max Jakobson, Matti Klinge, Kalevi Sorsa, Paavo Lipponen, Jaakko Itälä ja lukemattomat muut tunnetut ja vähemmän tunnetut suomalaiset ovat korottaneet viime vuosina äänensä ja peränneet medialta edes jonkinlaista vastuuta. Jokseenkin jokainen saa niskaansa median suurelta osalta lokaryöpyn pienestäkin arvostelusta eikä heitä yhtään auta toteamus, ettei sanomalehdistä kannata välittää enempää kuin päiväperhosesta. Se ei edistä yhteiskunnankaan asioita: sanomalehdet ovat yhteiskunnan toimijoita jo hyvin kauan voimassa olleen tehtävien jaon puitteissa ja niillä täytyy olla täysi vastuu teoistaan samalla tavalla kuin muillakin toimijoilla."

"Helsingin Sanomat tarjosi esimerkin tuotevastuun erilaisuudesta kahden pörssiyhtiön, SanomaWSOY:n ja Nokian, välillä julkaistessaan Turun kauppakorkeakoulun koulutuspäällikön ja viestinnän dosentin Jukka-Pekka Puron kirjoituksen "Suomettumisesta nokialisoitumiseen". (HS, 14.1.01.)

Sujuva kirjoitus pilkkasi humoristisesti paitsi Nokian johtajiston ja henkilökohtaisesti Jorma Ollilan yletöntä herkkänahkaisuutta myös yleensä suomalaisten typerää alistumista ensin suomettumiseen ja sitten Nokian ylivaltaan. Oivaltavalta kirjoittajalta jäi huomaamatta, että kukaan tässä maassa ei pystyisi saamaan julkisuuteen samanlaista kirjoitusta Sanoma Osakeyhtiöstä ja henkilökohtaisesti sen johtajistosta ja omistajista.

Kuitenkin kaiken aikaa on tarjolla todistuksia Sanomien väen hienohipiäisyydestä. Lehdenomistaja perheineen rankaisee poikkipuolisen sanan sanoneita, vaikka sanat sanottaisiin kaukana periferiassa. Toimittajat ja dosentit kuvittelevat kirjoittelunsa olevan journalismia, kun he voivat vapaasti pilkata Jorma Ollilaa vaikka eivät tohdi osoittaa Aatos Erkkoa.

Tuo esimerkki osoittaa, miten pörssiyhtiö SanomaWSOY pystyy pilkkaamaan pörssiyhtiö Nokiaa -- ja kaikkia muita yhtiöitä ja ihmisiä, mutta Nokian ei ole helppo tehdä samaa SanomaWSOY:lle eikä sitä voi tehdä mikään muukaan median ulkopuolella toimiva yhtiö. Helsingin Sanomat toimii suurimpana alalla, jossa ei ole tuotevastuuta. Lehti voi vedota sananvapauden vartijan asemaan, jos Nokia nostaisi kanteen vaikkapa liiketoiminnan häiritsemisestä.

Sananvapaus liikemiehen ahneissa käsissä merkitsee lupaa painaa rahaa muiden kustannuksella. Se muistuttaa suuresta ongelmasta: kaikki eivät ole tasavertaisia lain edessä. Tieto ei Suomessa kulje esimerkiksi Erkon perheen osalta, vaikka Erkon perhe voi pistää lompakkoonsa osingot kaikesta siitä tiedosta ja muiden ihmisten kustannuksella nauramisesta, minkä sen sanomalehdet ja tv-kanavat suinkin pystyvät keksimään ja myymään.

Erkon suvun herkkänahkaisuudesta oivan esimerkin vaatimattomalla arkipäivän journalismin tasolla tarjoaa Uuden Suomen erään aiemman toimittajan tapaus. Hän oli jossakin jutussaan Uudessa Suomessa noin puolitoista vuosikymmentä sitten maininnut Erkon perheen erään jäsenen kriittisin sanakääntein.

Uuden Suomen kuoltua sekä Hesari että Ilta-Sanomat olivat ryhtyneet julkaisemaan hänen juttujaan, kunnes äkkiä Sanoma Osakeyhtiö langetti hänelle täyden julkaisukiellon. Kävi ilmi, että joku jossakin oli kirjannut hänen nimensä rekisteriin noin vuonna 1985 ja vetänyt sen kohdalle ison miinusmerkin. Rekisterinpitäjä oli huomannut sittemmin hänen nimensä ilmaantuvan lehtitalon julkaisujen sivuille ja pannut toimituksille menemään ehdottoman kiellon ostaa hänen kirjoituksiaan.

Sanoma Osakeyhtiö pitää mustaa listaa ja vahtii, etteivät epäkunnioittavat toimittajat pääse harjoittamaan ammattiaan. Valvonta koskee kaikkia suomalaisia lehtiin kirjoittajia. Jokainen toimittaja tietää jättää Erkon perheen, ison lehtiyhtiön johtohenkilöt ja yhtiön itsensä rauhaan ainakin jos aikoo hakea työpaikkaa SanomaWSOY-yhtymästä.

Siinä on kyse sananvapaudesta ja journalismista, ei liiketoimista eikä businessstrategioiden yhteentörmäyksestä. Tuollaiset mustat listat rikkovat moniarvoisen läntisen journalismin periaatteita. Niiden mukaan jopa isonkin omistajan on kyettävä sietämään kritiikkiä.

Vertailu herkkänahkaisuudesta kiteytyy median erityiseen kykyyn leimata ihmisiä ja yrityksiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Ilta-Sanomat julkaisi pääuutisena tiedon 'Kansanedustaja on mukana pornovideoyrityksessä' ja toisti saman mustin suurin kirjaimin lööpissään. (IS, 3.9.02.)

Uutisesta kävi ilmi, että kansanedustaja Kari Kantalainen (kok) on mukana Poptori- nimisessä yrityksessä, joka myy myös pornovideoita äänilevyjen ohella. Lehti esitti Kantalaisen liiketoiminnat paheksuvassa sävyssä kuten aidon moraalinvartijan voi otaksuakin tekevän.

Todellisessa elämässä samaan aikaan Kantalainen oli ryhtynyt ehdokkaaksi Suomen Yrittäjien puheenjohtajavaalissa, josta ensi kertaa pitkään aikaan odotettiin kovaa kilpaa. (Al, 28.9.02.) Ilta-Sanomat oli leimannut Kantalaisen moraaliltaan arveluttavaksi ja sillä tavalla antanut oman panoksensa puheenjohtajakilpaan, johon ilmoittautuneista kuudesta ehdokkaasta Kantalainen on ennakkoveikkailujen kärjessä yhdessä kauppaneuvos Eero Lehden kanssa.

Ilta-Sanomat leimasi Kantalaisen kertomatta kuitenkaan asioiden taustoja. Todellisessa elämässä savuisissa takahuoneissa jokin kyllin vaikutusvaltainen taho oli pannut Ilta- Sanomat mustaamaan Kantalaista. Maallikko ajattelee, että mustaaminen tapahtui jonkun toisen eduksi viidestä kilpailijasta. Sananvapauden ritari Ilta-Sanomat käytti valtaansa ja ryhtyi vaikuttamaan puheenjohtajavaaliin tavalla, joka rikkoo moniarvoisen läntisen yhteiskunnan hyväksymiä journalismin sääntöjä.

Jos Kantalainen tekee valituksen Julkisen sanan neuvostolle, Ilta-Sanomat puolustautuu ilmoittamalla, että se vain käytti sananvapautta ja JSN hyväksyy tapojensa mukaan ilmoituksen ja toteaa Ilta-Sanomien toiminnan olleen eettisesti kestävää journalismia.

Samaan aikaan toisaalla Ilta-Sanomien pääomistaja ministeri Aatos Erkko on voinut todeta tulojensa pornobusineksesta vähentyneen, sillä Helsingin Sanomat luopui menneenä kesänä julkaisemasta prostituutioilmoituksia. Hesari lopetti julkaisemasta hyvin tuottavia ilmoituksia, koska Suomen Naisliitto oli ryhtynyt protestikampanjaan, jonka seurauksena lehden tilauksia oli peruutettu jo niin paljon, että päätoimittaja säikähti tulojen vähentymistä.

Parin viime vuoden aikana tehtyjen selvitysten valossa osakeomistusten mukaan laskettuna juuri Erkko on Suomessa ansainnut ilmeisen selvästi eniten prostituutiosta, koska hänen sanomalehtensä ovat keränneet suurimpiin kuuluvan potin alan ilmoittelusta. Ilta-Sanomat ei ole kiirehtinyt leimaamaan Erkkoa pornokeisariksi. Kaikki ovat säilyttäneet työpaikkansa Ilta-Sanomissa."

"Konsensus on Suomessa ehtinyt vaientaa sisä- ja talouspolitiikan kriittiset äänet. Se oli vaivatonta, koska ensin kansakunta oli nuijittu hiljaiseksi ulkopolitiikan keinoin. Nyt konsensus on edennyt tiedonvälityksen alalle ja tuhonnut julkisen sanan perinteiset tehtävät ja arvot. Konsensuksen maassa rakennetaan yhteisvoimin taloudellista hyvää eikä protestoida. Median työnä ei ole tiedonvälitys, maailmankuvan rakentaminen eikä epäkohtien arvostelu vaan viihdyttäminen. Vahtikoirasta on tullut kultainen noutaja.

Huvittava paradoksi on, että yhteiskunnallisen konsensuksen käsitteen ja käytännön viime vuosikymmeninä Suomeen tilaustyönä istuttanut ja sen takia sekä närkästystä, vihaa että kiitosta niittänyt ja lopulta ansioistaan ministerin arvonimen saanut aiempi toimittaja Max Jakobson on tuntenut tarvetta ryhtyä kritisoimaan median nykyistä tilannetta. (HS, 23.10.99.) Jakobson sai aikaan konsensuksen, mutta konsensus mediassa on kriittisen tiedonvälityksen vihollinen.

Jakobson ja Sorsa kirjoittivat aika lailla samasta asiasta, mutta kun Sorsa arvioi mediaa puoluejohtajana ja poliitikkona, lähestyi Jakobson tiedonvälitysteollisuutta osittain sisäpiiristä kolumnistina. Miesten ehdotusten ja ratkaisujen välillä oli myös selvä ero, sillä Sorsa halusi toimenpiteitä kun Jakobson taipui puolustamaan muuttuvaa mediaa ja hyväksymään ajatuksen median kyvystä korjata itse omat epäkohtansa.

Tiedonvälityksen murroskausi juuri nyt edellyttää uusia normeja, uutta lainsäädäntöä ja juhlallisesti sanottuna uudenlaista yhteiskuntasopimusta. Julkisen sanan on syytä luopua teeskentelystä, että se yhä edelleen on neljäs valtiomahti, joka valvoo tasapuolisesti omia etuja etsimättä muita valtiomahteja eli yhteiskunnan hallitsevaa eliittiä, lainsäädännön, toimeenpanon ja tuomiovallan sektoreita.

Keskeinen osa julkista sanaa ei enää valvo eliittiä, koska se on itse työntynyt eliittiin nauttimaan vallasta sen sijaan, että se pyrkisi muuttamaan yhteiskuntaa ja edistämään oikeudenmukaisuutta.

Jakobsonin ikävä ongelma on nähdä, miten hyviä tuloksia tuonut konsensus on mediassa toimivien ihmismielen manipuloijien käsissä kääntynyt tarkoitustaan vastaan. Konsensuksen tilalle kaivataan jotakin uutta ja muuttuvia aikoja vastaavaa, kenties osaavaa kriittistä ajattelua, mutta eniten tarvitaan median sisäistä kilpailua.

Jakobson huomautti Sorsan kehittämästä isku- tai inhosanasta 'infokratia', että siinä Sorsa tarkoitti toimittajavaltaa. Jakobsonin mukaan nyt maassa keskustellaan omistajavallasta. On paikallaan yhdistää teemat ja katsoa, miten todelliset käskytyssuhteet toimitusten piirissä kulkevat. Toimittajien valta on kaksijakoista: käytännön työtehtävässä toimittaja puuhaa jutun, tekee työn, mutta käskytys ja tulosten hyväksyminen kulkevat yleensä päällikkötoimittajien ja heidän yläpuolellaan hierarkiassa päätoimittajien kautta.

Jakobson teki Sorsan tapaan harhaanjohtavan yleistyksen ja jätti jokseenkin kokonaan huomiotta päätoimittajat, vaikka juuri nämä ratkaisevat toimittajille delegoidun käyttövallan määrän ja laadun."

"Vaikutusvallan voi muuttaa vallaksi ja sen voi muuttaa rahaksi, joka taas lisää vaikutusvaltaa, mikä synnyttää nöyryyttä ympäristössä. Juuri tästä Suomen mediateollisuuden uudet ongelmat ovat lähtöisin. Sen erityinen kasvuvipu on median kyky hallita viimeistä sanaa.

Tämä on erittäin rahanarvoinen kyky silloin, kun mediayritys käyttää omistamaansa tiedotusvälinettä omien taloudellisten ja poliittisten tavoitteittensa ajamiseen. Poliittisena tavoitteena ei tarvitse olla omistajan pääsy eduskuntaan tai ministeriksi hallitukseen. Berlusconit ja murdochit asuvat isoissa maissa, joissa heitä kutsutaan mediamoguleiksi tai lehtiparoneiksi. He käyttelevät avoimesti valtaansa ja yhteiskunta voi reagoida myös avoimesti ja suorasukaisesti.

Suomen järjestelmässä omistajat valitsevat mieluummin sijaisia, bulvaaneja, jotka hoitavat poliittisen vallan käyttämisen. Vaikutusvalta ja raha muuttuvat vallaksi yhteiskunnan labyrinteissä. Suomalaista mediamogulia kutsutaan äärimmäisen kohteliaasti ministeriksi. Avoimuuden laita on niin ja näin eikä kritiikkiä suvaita ollenkaan.

Jakobson yrittää ymmärtää modernin median työskentelytapoja: 'Jatkuvaan suoranaiseen vaikuttamiseen ei omistajilla ole käytännön syistä yleensä kykyä, vaikka olisi halua. Mediayrityksen tuotteet ovat päivittäisen improvisaation tulosta, jonka syntyyn yläkerroksen väki ei yleensä ehdi ajoissa puuttua'.

Tuo näkemys ei enää pidä paikkaansa suurissa toimituksissa, joissa paljon henkilökuntaa vaativan seitsenpäiväisen ja kellon ympäri ulottuvan rutiinin pyörittämisen lisäksi riittää kymmeniä toimittajia suunnitteluryhmiin, jotka kaavailevat viikkojen, kuukausien tai jopa vuosienkin päästä julkaistavia juttuja ja sarjoja. Nämä pitkän tähtäyksen suunnitelmat ovat sitä varsinaista median vaikutusvaltaa ja vallankäyttöä, jota päälliköt säätelevät ja heidän kauttaan omistaja tai omistajat tilaavat ja valvovat.

Päivittäinen improvisaatio koskee lopulta vain etusivun ja muutaman uutissivun sisältöä ja taittoa. Uutisia on tarjolla enemmän kuin lehteen mahtuu ja toimitus valitsee niistä turvallisimmat siten, ettei omistajan käskyjä rikota. Kaikki muu on hallinnassa monen päivän ajan. Tekstejä ja nopeasti työstettäviä puolivalmisteita on varastoissa, hyllyissä ja tietokoneissa odottamassa napin painallusta.

Moderni tekniikka antaa myös yläkerran väelle aiempaa paremmat mahdollisuudet puuttua asioihin ilman, että pitäisi olla fyysisesti paikalla.

MEDIAN OMISTAJAVALTA

'Mediavalta on yhä suuremmassa määrin omistajista tai muista taustaryhmistä irtaantunutta riippumatonta toimittajavaltaa', Jakobson jatkoi pitkää kirjoitustaan. Pinnalta katsottuna tuon vaikutelman saa, mutta siihen on vahvoja varauksia, jotka mitätöivät väitteen jokseenkin kokonaan.

Tärkein huomautus on raja toimittajien ja päätoimittajien välillä. Tavalliset sanomalehtien ja sähköisten uutistoimitusten rivitoimittajat ahertavat käytännön rutiinien parissa, vuorotyössä aamusta yömyöhään viikon seitsemänä päivänä ja hoitavat kukin muutaman työtunnin ajan seuraavan aamun lehden uutissivujen täyttämistä tai myöhempien juttujen valmistelua.

Heidän työnsä menevät päällikkötoimittajien tarkastuksen kautta eteenpäin ilman, että useimmat heistä käyttävät mainittavaa vaikutusvaltaa tai valtaa. He eivät pääse itse täysin valikoimaan uutisvirrasta julkaistaviksi otettavia tapahtumia ja voivat harjoittaa vain vähän tekstinkäsittelyä tai puuttua uutissisältöön, sillä he toteuttavat päällikkötoimittajien työmääräyksiä.

Rivitoimittajilla suurissa toimituksissa ei ole tilaisuutta kirjoittaa kolumneja ennen kuin he ovat edenneet urallaan kastiin, joka on jo lähellä päällikkötoimittajia ja näiden sisäpiiriä. Pienissä maaseutulehtien toimituksissa asiat ovat toisin, toimittajat ovat yleismiehiä ja - naisia.

Päällikkötoimittajat taas toteuttavat esimiehiltään saamiaan ohjeita, jotka ovat päätoimittajien kerroksen antamia. Jos jokin uutisjuttu tai kommentti on jollakin tavalla normaalista poikkeava ja yllättävä, se menee päätoimittajan tai tämän sijaisen katsottavaksi. Se kuuluu päivittäiseen rutiiniin. Päätoimittajat tekevät päätöksensä lehden linjan mukaisesti eli he toteuttavat päivittäisessä työssään omistajan tahtoa.

On selvää, ettei omistaja ole joka päivä takomassa tahtoaan päätoimittajien mieleen. Päätoimittajat varovat työpaikkansa menettämistä ja toimivat sillä tavalla, kuin he otaksuvat omistajan kulloinkin tahtovan. Päätoimittajat ovat omistajille paljon kuuliaisempia kuin rivitoimittajat. Näiltä menee irtisanottaessa vain työpaikka ja kuukausipalkka, mutta päätoimittajat menettävät lisäksi yhteiskunnallisen asemansa ja pitkän rivin erilaisia verottomia etuja ja nautintaoikeuksia luottokortteja, autoa ja jopa asuntoa myöten."

"Journalistisella työllä sinänsä ei ole erityistä merkitystä, koska median piirissä merkitystä on vain sillä kuka työn ja jutut tekee, vaikka jutut olisivat tyhjiä tai jopa täysin vääriä. Omistajat saavat rahansa ja käyttävät valtaansa, päätoimittajat nauttivat yhteiskunnallisesta asemastaan ja eduistaan ja toimittajat nostavat palkkaansa vaivautumatta ajattelemaan.

Toisinajattelijat ahdetaan marginaaliin ja lopulta erotetaan, elleivät he suostu pysymään hiljaa ja tyydy nostamaan kuukausipalkkaansa. Suomalaisen median nautalaumoissa ei kapinaa synny vaikka Sorsa ja kumppanit sellaista toivoisivatkin.

Päätoimittajat sinänsä elävät korporatismin aikaa, kuten Kalevi Sorsa kolumnissaan kirjoitti, vaikka heidän johtamansa julkaisut kilpailisivatkin keskenään. Päätoimittajien keskinäinen solidaarisuus muistuttaa keskiaikaista kiltalaitosta. Sellaiselle ei ole sijaa muualla yhteiskunnassa teollisuuden muilla sektoreilla, mutta tämä median keskinäisen kehumisen kerho saa Suomessa omistajien toimeksiannosta valvoa sananvapautta. Sellainen oikeus tekee ihmisen helposti sokeaksi."

"En usko, että Suomen mediassa on tätä nykyä yhtään ainoaa millään tavalla merkittävän tai edes puolisuuren sanoma- tai aikakauslehden päätoimittajaa, jolla olisi käytössään omistajasta tai muista taustaryhmistä riippumatonta valtaa.

Väite on tietenkin ruma. Sitä tukevat pitkä sormituntuma toimitusten käytännön työhön ja muissa toimituksissa olevien kollegojen kertomukset. Väitteen vahvistaa se, että Suomen media on vaisua eikä pyri muuttamaan yhteiskuntaa eikä nykyistä sosiaalista hierarkiaa. Suomalaisilla tiedotusvälineillä ei ole konsensuksen yhteiskunnassa tarvetta eikä halua tutkia eliittiä ja sen seinäkaappeja tai analysoida sen syvemmin eliitin päätöksiä ja tavoitteita, koska tiedotusvälineiden omistajat eivät sellaista tahdo. Omin valtuuksin eivät toimittajat median millään sektorilla uskalla tarttua torjuttuihin aiheisiin. Varoittavia esimerkkejä alalta tunnetaan aivan tarpeeksi."

In this report I will attempt to give a personal insight on things important to White nationalists, that concern Finland.

The media

All non-state owned TV channels and almost all important medias are owned by two groups – Sanoma WSOY and Alma Media.

58,4 percent of Sanoma WSOY is owned by Aatos Erkko, the richest person in Finland. The mother of Aatos Erkko was Violet Sutcliffe, a well kept secret, a Jewess from England who came into Finland during the Bolshevik revolution of Russia. Of the rest of Sanoma WSOY, at least 14 percent is owned by Erkko's sister and his sister's children. Erkko's sister's other child owns 5,3 percent. I am unable to tell whether rest of the owners are Erkko's or his relatives. All in all Erkko family controls at least the 77,7% of the Sanoma WSOY and quite probably close to 80-85% percent through the different Erkko owned businesses. A picture of the mostly non-Finnish looking Jew Aatos Erkko and his English wife: http://www.yle.fi/linnanjuhlat/1997/kuvat/kuva24_i.jpg

Alma Media is 33% owned directly by Bonnier Service, that is a Jewish family business from Sweden, that changed its name from Hirschel to Bonnier. 23.4% is owned by TV4, that is in turn owned 23,4% by the Bonnier family. 33% is owned by Talentum Oy, a media corporation, of which Bonnier family owns 33% in turn. All in all in the least the majority of Alma Media is owned by the Bonnier family, which has tightened its grip on Alma Media each year. About 20 percent, in small parts , are owned by Finnish insurance companies.

Alma and Sanoma WSOY together own 51% of STT, Finland's news agency, which supplies news to Finnish media including the state owned YLE along with the multinational news agencies such as the Reuters.

(Some of the data was from: http://kotisivu.mtv3.fi/jorma.uski/omistus.html , collected in 2002)

Finnish Television

Nelonen, MTV3 and SUB-TV, the three commercial and by far the most watched channels (in this order) in Finland, which are owned by Sanoma WSOY (Nelonen) and Alma Media respectively. They supply the nation with most of the consumer crap: the only Finnish TV channels with adverts, TV-shops, Mobile phone on screen chats, -games and -mobile dating services. The American soap series (for example. the Bold and the Beautiful), American drama series (like Six feet under or the Party of Five), some politically correct scifi like the Stargate and then Hollywood movies. Then there are the different Real TV shows like for example American cop shows and survivors (even a Finnish versions of it). MTV3 also runs the Finland's own soap series, "Secret lives", which uses for all I know and international format, including gay main character, drugs, lot's of commercialism correct social life and of course endless sex and dating drama. It is apparently played by utterly and completely non-gifted actors, deduced from a sample size of some seven episodes. A male actor of this series apparently also got his owns series, where he poses as a Finland's famous porn star, who fictionally appears daily in the headlines of the real evening newspapers in Finland. MTV3 also airs TV series such as Don't tell momma, a drama series about the “everyday life” of gays, Sex and the City, an obviously Jewish series about not having babies and living under a commercial Jewish controlled democracy. Sanoma WSOY's Nelonen is the same, if not worse, with material like Do you want to be a millionaire?, dozens of American shows I don't want to even know about considering their names like Felicity, 4Pop or Judging Amy. Sub-TV airs mostly American tv-shows, their Finnish imitations and mobile phone games: http://www.subtv.fi/ohjelmat.shtml .

I could grind on endlessly about the specific examples, but the fact is that these channels are thoroughly pro-Jewish, pro-multicultural society, pro-commercialism etc. It's kind of sad that I have to mention United States of America as the origin of the trash culture entertainment, but the fact is that Jewish interests created American pop-culture not only for Americans, but also to be able to export it to the other nations, and this they surely have done.

Finland has also the Yleisradio TV, which provides channels non-commercial channels YLE 1 and YLE 2, and lately also a special documentary and news channels for the digital TV. It is a state owned and controlled media, which has a mission, as stated in law, to provide quality content for the nation. It provides education, news and entertainment. YLE is directly controlled by the parliament and thus reflects the values of the elected officials, which currently politically means (Jewish controlled) Social Democracy. YLE has by far fewer amount of viewers than the commercial channels. It does, or at least did, provide some quality children's cartoons, documentaries about the nature, Finnish TV-series etc. Then it provides the news, lotto and other gambling, the essentials for a totalitarian social democracy. YLE 2 has also picked mobile phone games for the mornings and late nights. YLE also runs an animated comedy series about the cabinet members and prominent politicians, which I think is an international concept. Naturally the series is excellent as propaganda in favour of social democracy, but most lemmings actually see it as exactly the opposite, which of course makes it even better propaganda. YLE channels also air some of the somewhat better American entertainment like the Frasier and Babylon 5, at least the latter of which reflects Jewish values by the self-proclaimed atheist Jew J. M. Strazynski. In JMS's latest series, the Jeremiah, A Negro and a White guy go about the wrecked U.S., fighting white and black supremacists, hate and bigotry. For example the leading character actually gases skinheads almost to death in one episode, but is stopped by his Negro partner. Jeremiah is obviously intended as propaganda against nationalistic movements and in support of the Jewish New World Order.

Then the Helsinki television cable, which is owned by Sanoma WSOY, provides the European Music Television, which is the Jewish for gentiles pop and rap culture channel, and the Eurosport TV channel. There were some less-mainstream Finnish TV channels on the HTV cable also, but the content they provided was mostly rubbish (my personal opinion) and the channels aren't alive anymore. One of these latter mentioned supplied pornography during late nights to the Finnish nation.

All in all most Finns are pretty happy with the overwhelming Jewish television entertainment and of course 95% are happily ignorant on the fact, that the television doesn't reflect their traditional values. Though since the social democrats have managed to demolish the traditional family unit, there are really very little Finnish values left in the average urban family to cherish, let alone in the upcoming new multiculturally aware, highly educated, utterly underpaid and highly ignorant working families.

At this point I recommend: http://www.nicehouse.fi/median_maail...s/herkman.html, a page about the Sanoma WSOY and Alma Media monopoly. Also there is in English partly similar text at: http://www.uta.fi/viesverk/fmcs/convergence/herkman.htm .

Radio in Finland (my insights are rather limited here). YLE has channels ranging from news to entertainment, many of which seem to be suffering from the lack of listeners. Then there are the commercial, pop-culture, 12-year old prostitution encouraging channels like Kiss-FM and Energy, both of which are part of different multinational media corporations (Lack of resources to find out about Jewish ownership, it being highly likely). Alma Media runs Radio Nova, which is a pop-culture station for the adults.

Newspapers. First of all we have the Finland's biggest and the most respected newspaper, Helsingin Sanomat, which is owned by Sanoma WSOY. It has the usual perspective: pro-multinational corporations, pro-European Union, pro-Nato, anti-nationalistic and of course pro-Israel. It is highly aligned with the Finland's most prominent political part: Social Democrats. Erkko also made money with prostitution adverts until just a few years ago until a feminist group managed to force Helsingin Sanomat to drop the adverts by canceling subscriptions. The next biggest daily newspaper is Aamulehti (“Morning paper”), which is an Alma Media publication.

Of the rest of the mainstream business or newspapers, most are owned by Alma and WSOY. In the north there are still some important independent regional newspapers, like Kaleva, but I don't think there are any important newspapers having a non-democratic or non-Jewish point of view.

There are exactly two competing evening newspapers, Iltalehti and Iltasanomat, owned by Alma Media and Sanoma WSOY respectively. They are designed for the stupid masses with Jewish for gentiles values, and thus most educated people think them as entertaining rubbish made solely for the purpose of making money. Most people fail to realize that making money is generally not an objective, it is a means to an end and for the Jews it is all better to make money while destroying the Finnish / western culture.

Also, there are exactly two competing business newspapers, Taloussanomat and Kauppalehti, owned by WSOY and Alma Media respectively.

Sanoma WSOY also owns Sanoma Magazines Finland Oy, Finland's biggest magazine print, which is responsible for publications such as the Cosmopolitan (For young European women), Gloria (“lifestyle” magazine for women), Me naiset (“We the women”) and Donald Duck (Which was turned into Jewish propaganda after the Walt Disney's death and Disney's fall into Jewish ownership). Sanoma Magazines also publishes magazines throughout western Europe.

The next biggest magazine publisher is Yhtyneet Kuvalehdet Oy, which publishes material such as Anna (Women's magazine), Painonvartijat (Fitness magazine. The last issue had a cover picture of popular mulatto, Lola), 2 plus (Baby magazine, I can't say anything about it), Suosikki (“Popular”, looks like to be a rap culture magazine for teenagers), Seura (“Company”, family magazine about popular culture and celebrities) and Suomen Kuvalehti (“The Finland's picture magazine). All in all Yhtyneet Kuvalehdet at least has noticeably less directly corrupting publications than Sanoma Magazines. Yhtyneet Kuvalehdet Oy is part of the Otava-Kuvalehdet Oy, which is completely owned by the secretive Swedish Olli Reenpää family. The founder of Otava was Hannes Gebhard in 1890 (Jewish surname from Poland), but I'm not sure if Olli Reenpää is related. The next owner was Alvar Rengvist, who is the grandfather of Olli Reenpää (The family has changed its surname from Swedish to Finnish one, Rengvist -> Reenpää). http://www.otava-kuvalehdet.fi/images/ollireenpaa.jpg at least he does not look like a Finn, but a Swede or a Jew.

Otava-Kuvalehdet also runs the Finland's second biggest book printing. The biggest is [of course] WSOY, owned of by Sanoma WSOY Oy.

The monopoly of Sanoma WSOY and Alma Media is staggering, truly a big lie, but the situation is similar throughout U.S. and Europe, and thus this is nothing special. According to the herkman link given earlier, in the 1980 majority of the mass-media was still in control of the parliament and the current situation is result from the development of the last twenty-five years – Even though the commercial media held a prominent position even back then. Perhaps this might explain partly why Finland still having relatively homogeneous people – the mass media started effectively pushing multiculturalism and Jewish-for-gentiles values only some twenty or twenty five years ago. Naturally this also means that the current generations have lived all their lives influenced by these medias and thus race-mixing is going to skyrocket if a lot of Negroes are let into Finland in the coming years.

For Finnish reading people, a speech of Aatos Erkko, where he talks about the need of privatization of Finnish infrastructure, such as the post service and railroads, the need for urbanization, the need for European Union and Euro, the need for Nato, the joys of social democracy and manipulating of the youth for healthy values. He promises that if Finns follow his advice – they can have success in the New World Order. http://www.saunalahti.fi/merniemi/hpark/erkkoa.htm

Legal situation

Finland is a republic with a constitution, although unlike in the United States of America, constitution means very little in Finland. Parliament can change it when needed (and often does – 5/6 and 2/3 majorities are needed to do this quickly) and laws seemingly can be unconstitutional. As in most European countries, Finland has a law, that restricts constitutional free speech when it comes to races, Jews or immigration: "Agitation against a group of citizens is prohibited" with a prison sentence of up to two years in jail or fines. Lately this was used against a publisher, who published a book which mentions the Russian Czar family and their Jewish murderers. He got three hundred Euros in fines. Even mentioning the Jews, Erkko family or Alma Media in a bad light can get one in a trouble, and in a blacklist, which effectively bans you from WSOY and Alma media corporations and thus from a career of a journalist, a writer (to newspapers) or being interviewed in these medias.

As for immigration, there are very clear laws against discrimination. Naturally such laws don't apply to Jews – no one would dare to bring such an issue to public or hope to win such a case in Finnish court. Now I don't altogether object to such a law, but the problem lies in letting Zionist Jews and Negroes into being Finnish citizens, and this makes the law very problematic.

In a late event the father of current Finnish prime minister was investigated by the police for possibly agitation, when Helsingin Sanomat published in a weekly extra paper an interview with Tatu Vanhanen, who is a co-author to the I.Q. and the Wealth of Nations. It looked like an attack on the prime minister and Center party in favour of Social democratic party. This has been discussed here in Stormfront under other topics. The senior Vanhanen's interview springed a discussion about races and I.Q. in Helsingin Sanomat, where humanists got to ridicule the old racist's views - humanists who think they could make a professor out of a chimpanzee, if the people weren't so prejudiced and would give it a fair change. There was at least one decent opinion published, which noted that I.Q. test score differences between races are in fact, facts.

Also in a very late (2.9.2004) humorous event during “the nation's discussion about IQ”, a group of Somalis (Negroes from South-East Africa, the only Negroes with good numbers in Finland) challenged a group of Finns to an IQ test by Mensa. I've not seen the show, but it was aired on a MTV3 program 45-minutes. The cognitive elite of Somalis, all six of them, managed to score reportedly “nearly as much as an average Finn”, meaning 85-95 (STD 24), while the group of high school (?) Finns scored “exceptionally high”, the latter which was only hastily mentioned during the show. The data was not shown, but the host, according to an Internet forum, said outside the show that the average was on the edge of the requirement for Mensa. The conclusion that was drawn in the show was that the Somalis are on average as intelligent as native Finns. All data was later apparently commissioned to be destroyed by the Finnish police.

In summary no political party in Finland can exist, which is officially against the Jewish influence. If there were to be a national socialistic party in Finland, it would have to formulate its critique of the society and media in general terms – omitting facts not unlike ones I have presented here. The agitation law was obviously made in protection of the Jews in 1995 (or at least revisited in 1995). The exact law in Finnish: http://www.heikniemi.net/rikoslaki/rl11.html .

Political parties

There are three prominent political parties. SDP (Social Democrats) 53 seats, KESKUSTA (Center) 55 seats, KOKOOMUS (Conservative) 40 seats. Then VASEMMISTOLIITTO (The left wing) 19, VIHREÄ LITTO (Green party) 11, RKP (Swedish national party) 8, KD (Christian democrats) 7 and PS ('True Finns') 3. Of all these parties only PS is critical against the European Union and VASEMMISTOLIITTO has some doubts (ideologically it should be fiercely against).

That Keskusta won the last elections was obviously a minor setback for the Jewish interests. This was quickly fixed by a media attack on the new prime minister – Anneli Jäätteenmäki. The campaign, fueled by Sanoma WSOY and Alma Media, was successful and Jäätteenmäki resigned. Jäätteenmäki had possibly something to do (the charges were dropped in court) with publishing information about Paavo Lipponen meeting secretly George Bush in the White house about the war in Iraq, Nato and Finnish grenade launchers – A true patriotic act from Jäätteenmäki! The next prime minister was and still is Matti Vanhanen, from Keskusta. The Jews are still not completely happy with him judging by the latest partly failed media attack having to do with Tatu Vanhanen. Nevertheless the policy of Vanhanen is at least from the outside inextricable from the policy of SDP's Paavo Lipponen.

The current President of Finland, Tarja Halonen is the most unqualified President from the history of any nation. She doesn't take any stances - she has no opinion on anything important, except on helping the third world by bringing the Negroes here. Secondly, she was lately awarded a honorary doctor status in a poor African country for providing them help - I guess the president is not really interested or concerned about Finland. She was the SDP's candidate and of course she is highly backed up by the Sanoma WSOY and Alma Media, and even YLE. Also in the polls, where they ask how happy the folk are about the President, she receives mostly happy or very happy opinions – I have a high doubt about the extend of her appreciation outside the manipulating polls. In any case a patriotic media would not have much problems criticizing her, if there were to be one in Finland. Some of this traitor's comments from memory: “What will the others think if we don't get rid of the mines?” (Apparently the President of the Finland and commander of the military force thinks, that Finland has mined the borders during peace time) “What will the others think if we don't increase our third world help to 0.7% of our GDP like the U.N. tells us to?” For crying out aloud.

In my experience the Green party, led by Osmo Soinivaara, is a social democratic party that additionally supports: Making drugs legal (especially cannabis), Making the military service more selective as in non-mandatory for some, getting rid of the mines as a weapon, Somali immigration, urbanization, feminization, gay rights etc. A detail to be considered, is that these “greens” seem to have very limited and selective opinions, or even knowledge, on the preservation of the beautiful Finnish nature.

Now this might be gross-simplification, but Kokoomus (Conservatives) and SDP have pretty much the same platform: Jewish controlled democracy, social-care, pro-big businesses, pro-Nato and pro-trade unions. Kokoomus has a focus on pleasing the more educated masses while SDP focuses on the 'proletariat' of Finland. In its essence, the new constitution of the European Union is a culmination of conservative and social democratic values – both parties of course fully support the European Union and Euro.

Of the leading parties I find Keskusta the least repulsive, but still utterly repulsive. Keskusta actually might have something to do with why Somalis aren't led into this country en masse. As far as its general policy is concerned, it is “between conservatives and social democrats”, which equals to it having the exact same values as Kokoomus and SDP.

Vasemmistoliitto are the mild communists and the only prominent, thought pathetic, opposition to the three identical leading parties. Vasemmistoliitto is the most visible monument left from the Marxist Jew's ideology in Finland, who like their free market brothers support one world government and Jewish controlled democracy, but seem to disagree on whether the gentiles are to be controlled by global communism or global free-markets.

RKP are conservatives and social democrats, who additionally serve the Swedish minority in Finland.

Christian democrats are conservatives and social democrats, but some notable disparities are to be found. CDs support the family as important unit in society and seek by their policy to serve the whole of the nation's folk. They also support an independent Finland and think this can be achieved even inside the European Union. Nevertheless they are pro-Israel, pro-Negro immigration (because of their Christian “everyone must be equal” - values) and generally they fail to see the real problems in our society. As history records, the Christian politicians are willing to change their views and the Christian democrats are perhaps one of the only currently prominent party, that could ally ideologically with White nationalists or national socialists.

The True Finns are the most nationalistic party in the parliament. They support a social democracy and are against privatization, they support medium to small enterprises, they are against drugs [for the masses], they support the mother's traditional role in family and the family unit, they support an equal development for the countryside and in urban areas. Also they support an independent Finland. Many of them are healthy values, but the party lacks radicality – perhaps though to attract more voters. Their politicians are not intelligent enough to see the real problems, or at least the real solutions for our society's problems. The media has skillfully taken advantage of Tony Halme, the party's most known face, as a stereotype for a man of nationalistic ideologies: dumb, violent, racist and a skinhead.

There were also some nationalistic parties in the last parliament election such as Muutosvoimat Suomi (“The forces of change in Finland”). It got about 0.4% of all votes. By the looks of it, it has pinpointed some of the real problems: Euro and European Union, but as a party and especially on the propaganda department it is a failure. Nevertheless this party could perhaps supply a White nationalistic or a national socialistic party with some members.

I dare to say that this is pitiful condition of the political life is the natural development in a Jewish controlled democracy - or indeed in any democracy since the most united and resourceful front will gain the power without any responsibility through the free media.

Finland utterly lacks real revolutionary parties, be it communistic, national socialistic or global capitalist (2/3 which are Jewish ideologies), which is partly because many Finns so very much like to believe in social democracy and absolute equality of individuals and races. As to why there are more radical parties in pretty much every western country, there are really not simple reasons. Finland is an old Jewish democracy, which has not had its own monarch independent from Sweden or Russia. Finland was also one of the fastest countries to pick a democracy after the bloody Jewish and Freemason led revolution in France.

On the other hand Finland has a very heavy taxation, a badly working health care, the lowest wages in the whole EU for the educated people, and a brain dead political life – all this screams for radicalization.

Immigration

In Finland there are at least 10.000 Gypsies (exact amount unknown, since Gypsies are labeled only according to the country of origin), 4600+2500 Somalis (latter have the Finnish citizenship), of which 60 percent are unemployed and in total about 4300 Negroes with Finnish citizenship. About one thousand Iraqis, of which 70 percent are unemployed. 26.500 Russians, 14.400 Estonians and 3000 Chinese including both citizens and non-citizens (With citizenship: 3757 Russians, 1655 Estonians and 846 Chinese).

All in all there are about 110.000 foreigners in Finland and about 24.000 foreigners with Finnish citizenship, of which 14.000 are non-Europeans.

I believe some White nationalists here would give up their house for these figures, but nevertheless in Helsinki one does easily come across about 20-40 Negroes a day just by walking through the center. As for race-mixing, there are seemingly good amount of White and Black moms with Mulatto children in eastern and to a lot lesser extern, western Helsinki.

I believe a very strong majority of Finns would not want themselves to race-mix and there are many racialist and racist Finns, especially outside the major cities – despite the best efforts of the Jewish media (I don't think I've lately seen an MTV3 newsreel about junior school where the camera was not zoomed into a Mulatto child). But the current teenagers and children are noticeably less race conscious. As for me personally, a Negro who lives and mates amongst his own kind here in Finland is tolerable for the moment, but seeing Mulatto children is always depressing. Just the unemployment, crime and rape rates should tell clearly, that in general, Negroes do not fit into our society – they should be given help to built their own in Africa.

Public schooling and some media lies

"You could take a human baby from 20.000 years ago and he would raise to be a normal modern citizen in today's society" That is, the Marxist view on cultural evolution completely replacing the biological evolution. "Finland has an aging population and thus needs lot of immigration to compensate". An often repeated slogan in the media and in the history classes I attended through the school. How about instead supporting the making of more Finnish babies instead of pushing womens into careers and into a trendy single life by the Jewish media? "If Hitler would have won, it quite probably would have meant a genocide for us all" Something, that at least two different history teachers kept repeating.

My understanding is that in comparison to many other European countries or the U.S., Finland still has quite a good quality public schooling. This I guess is partly the result of skilled teachers, who have to have an university degree to teach in any school. They are though heavily underpaid and constantly and rightly moan about it. Some of the other factors for the good statistics in several focal matters like the reading skills, might be the still relatively small amount of Negroes.

Finland

I regard the Finnish nature highly, the lakes, the trees, the animals I've grown with. The careful balance the course of the evolution has brought into this area. I would not want to destroy it by bringing over hostile foreign plants and predators, that would upset the balance and consume her diversity by killing many native species. I especially enjoy the Finnish culture – unique language and customs – the way one does not have to constantly talk indifferent matters to feel comfortable or babble like a group of Negroes in a public service vehicle. Finland has no oil, no precious metals to mention of, no outstanding natural resources except for the fresh water. The folk have to rely on their professional skill to prosper in the global world. By bringing over the Negroes we do not only destroy ourselves, we will rid Finland of its ultimately most valuable resource.

Huolestuttavaa, eikö totta?

Sivut

Kommentit (18)

pagus
Seuraa 
Viestejä358
Liittynyt15.12.2007

Jewish Media Control in Sweden and Finland

The logic is that all Gentiles criticizing Jews do so, always, without any real reason except for an irrational, pathologic hatred. These anti-Semitic Gentiles further blame Jews for all the bad things happening to them in the world. Well, what if we apply that logic to Jews, what do we have? Jews are constantly blaming Gentiles for being anti-Semitic whenever they are having any problems.

Jewish Media Influence in Sweden and Finland

Every now and then we get some really interesting evidence from readers of this web site. This was just emailed to us from a reader originally from Sweden. We hope the enlightened in other nations will find their way to us and research their own country's media apparatus, and who controls it.

This paradigm of Jewish dominance of mass media information sources is evidenced throughout the world, from the U.S. to Great Britain, from Brazil to Australia, from Poland to Peru.

Dear Sir,

First of all I would like to laud you for an exhaustive and well-prepared site. You have certainly gone through the Jewish question thoroughly before compiling your observations and analysis. Reading your This week's Jewish News as usual today there was one piece of news that made my face wreathed in smiles. The piece of news concerned how the Jewish community of Lithuania accused LNK television for anti-Semitism.

Well, the far too familiar irony is that the LNK, as stated in the article is owned by the Bonnier family, based in my country of origin, Sweden. Worth mentioning then is that the Bonniers are Jewish themselves. Bonnier is a taken name; originally the family was named Hirschel. Not only is the Bonnier family Jewish and not only do they own LNK, but they are the far most influential media group in Sweden and in Finland.

Of the seven largest daily newspapers in Sweden, the seven with a daily circulation of over 100,000, the Bonnier family owns four, Dagens Nyheter (the Daily News), Expressen (the Express), Sydsvenska Dagbladet (the Southern Swedish Daily News) and Dagens Industri (the Industry of Today). The largest of the private channels in Sweden is TV4. The Bonnier family directly holds 21,6% of TV4 and through their ownership of the Finnish based Alma media company they hold an additionally 23,4%, totalling up 45% and a virtual control. As head of TV4 we find the Jew Jan Scherman. Through Alma Media, Bonnier also controls MTV3, the most popular channel in Finland with 39,1% of the total viewing time (in 2001) and Subtv, the third largest commercial television channel in Finland, aiming mainly at young adults.

Apropos Finland, Bonnier also owns 23% of MTV in that country. In Finland, Bonnier also controls the leading daily Iltalehti and Kauppalehti, Finland's largest business media with a circulation of 85.000 per day. Bonnier also control the printing house Lehdentekijät, that produces 40 regularly published magazines in Finland. In addition to that they own five regional papers, 15 local papers and nine free-distribution papers in Finland alone. They further control the Baltic News Service, the leading news bureau in the Baltic region, providing the world with news about the Baltic with a Bonnier touch.

Beside the Bonnier family in Sweden there is the Jew Peter Hjörne (Kaplan), owner and chief editor of Göteborgs-Posten (the Gothenburg Post; GP), the fourth largest newspaper in Sweden with a circulation of 253,700, reaching 600,000 readers daily. GP is furthermore the only newspaper in Sweden's second city, Gothenburg. Hjörne is also the owner of two local newspapers, Bohuslänningen (32.400) and Strömstads tidning (5,200); both distributed in the Swedish north-west coast area. In addition he controls 22% of Liberala tidningars konsortium (the consortium of liberal newspapers) and thereby Nerike Allehanda (The eighth largest newspaper in Sweden with a circulation of 66,300), Motala tidning/Vadstena tidning (12,800), Bergslagsposten (10,600) and Nya Ludvika tidning (9,500). Finally he also holds 9% of Hallandsposten (31,000).

Hjörne is a part of the old Jewish establishment in Gothenburg and has his way to influence the Gentiles of that city. For instance, when the Jew Steven Spielberg¹s movie Schindler¹s List reached the screens Hjörne personally paid so all senior high school students would see it. The Bonnier family owns 30% and Hjörne owns 10% of The Swedish News-agency Tidningarnas Telegrambyrå (the Swedish Central News Agency), the mainly news source for the none-local news stories in most minor papers in Sweden.

The largest newspaper in Sweden is Aftonbladet (the Evening Post), jointly owned by the Swedish Labour Union and the Norwegian Schibstedt company. The chief editor, however, is the Jewess Helle Klein, great granddaughter of the former grand rabbi of Stockholm, Rabbi Gottlieb Klein. Her father, Ernst Klein, is influential in Swedish media as well. 1990-1999 he was the chief editor of Östgöta Correspondenten, the ninth largest newspaper in Sweden, and now he sits on its board. He furthermore is president of Svensk Presshistorisk Förening (Swedish association of press history).

Beside Klein there are several Jewish staffers working at Aftonbladet.

In other words, of the seven largest news papers in Sweden, six are either owned by or edited by Jews. And please note, there are fewer than 20,000 Jews in Sweden making up roughly 0.2% of the total population. Actually, I could go on and on describing the Jewish media influence in Sweden but I guess you see where I am heading. That LNK or Bonnier would be anti-Semitic is about the most ridiculous I have heard. Keep up the good work!

Regards, M

Lithuanian Jewish community blames LNK television for anti-Semitism

Interfax, October 23, 2003
"The Jewish Community of Lithuania (JCL) has demanded that the private TV channel LNK stop the "anti- Semitic propaganda" in its programs, JCL Chairman Simonas Alperavicius told Interfax on Wednesday. JCL has sent LNK's managers, Swedish media group Bonnier, which owns the station, and the Swedish media community an open letter saying that "the authors of the humorous program Dviracio Zynios (Bicycle News), pretending to engage in parodies, incites spectators against the Jewish people," Alperavicius said. This was especially clear in the program dealing with the September visit of Israeli Knesset Chairman Reuven Rivlin to Vilnius. "When the humorous issues of this TV channel concern the Jewish theme, a character parodying a Jew is always presented as a swindler or thief trying to get rich in a dishonest way - how long are we going to tolerate this?" Alperavicius said. Rivlin's statements in Lithuania "have evoked a tide of intolerance and anti-Semitism, and websites have seen over four thousand anti-Semitic remarks that were beyond any standards of civilized dialogue," he said. "In this situation, the escalation of negative stereotypes on a TV channel's programs could influence the state of mind in unhealthy people and encourage some politicians to make irresponsible statements or even verbal attacks against Lithuanian citizens of Jewish origin," the letter says. Israeli Knesset speaker Reuven Rivlin, during his September visit, was categorical about the responsibility of Lithuanians for slaughtering Jews during the Nazi occupation, which caused a controversial response. In particular, Seimas Chairman Arturas Paulauskas told Lithuanian radio that Rivlin's visit "was not something that could serve the improvement of our relations or better understanding of our positions."

M's Follow-up:

... [T]here is a Jew named Robert Aschberg in Sweden who wields a great lot of power in our media. He owns the largest production company in Sweden called Strix Television and produces programs for every major channel, especially TV3 where almost all programs that aren’t Hollywood produced sitcoms, talk shows (Ricky Lake and Jerry Springer) or bad movies comes from Strix. It was Strix by the way that first came up with the idea of the show Survivor, now broadcasted also in the USA. Aschberg himself is the head of several of these usually noisy and chaotic shows and has thus been called Sweden’s Michel Friedman. His maternal grandfather is the banker Olof Aschberg who helped finance the Russian revolution and his brother, Richard Aschberg, works at Aftonbladet (the Evening Post). Robert Aschberg is further an important financer of eXpo, a Swedish version of the ADL, while it however is not an exclusively Jewish organization.

To analyze the Jewish influence in Sweden is a delicate matter, much due to the fact that the influence in many regards is indirect ...

http://jewishtribalreview.org/sweden.htm

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007

Pikkunatsit taas luikertelemassa...

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Vierailija
Seppo_Pietikainen
Pikkunatsit taas luikertelemassa...

Missäs Pietis-Sepi taas natseja näkee? sängyn alla vai patterin välissä?

-

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
Joku Toinen
Seppo_Pietikainen
Pikkunatsit taas luikertelemassa...Missäs Pietis-Sepi taas natseja näkee? sängyn alla vai patterin välissä?

-

Kappas vaan, toinenkin pikkunatsi herasi horroksestaan...

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Vierailija
Seppo_Pietikainen

Kappas vaan, toinenkin pikkunatsi herasi horroksestaan...

Milloinkas Pietikäisen aivo-horros päättyy? Eikö edes kasvihuoneilmiö sulata ikijäätä?? Ai jaa? Että asut "kasvihuoneessa" l. kroonikkojen osastolla?

Sehän selittää kaiken.

-

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
pagus

Croak Croak Croak croak Croak croak Croak

Croak croak croak croak croak Croak croak Croak croak croak, croak, croak croak croak croak croak croak croak croak, croak croak. Croak croak-Croak Croak croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak. Croak, croak croak croak croak croak croak croak Croak, croak croak croak croak? Croak croak croak croak Croak croak croak croak-Croak croak croak croak croak croak croak.

Croak Croak Croak croak Croak croak Croak

Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak. Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak. Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak'croak croak croak, croak croak croak croak.

Croak croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak, croak croak CROAK.CROAK. croak Croak Croak, croak Croak croak Croak, croak Croak croak Croak.

Croak Croak,

Croak croak croak CROAK croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak-croak croak. Croak croak croak croak croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak. Croak croak Croak croak'croak Croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak. Croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak croak CROAK croak croak croak-Croak.

Croak, croak croak croak croak croak croak croak croak CROAK, croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak croak, croak croak croak croak croak croak, Croak. Croak croak croak croak croak croak Croak croak Croak croak. Croak croak croak croak croak; croak croak croak croak croak Croak. Croak croak croak croak Croak croak Croak croak croak croak croak croak croak CROAK, croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak.

Croak croak croak croak croak croak croak Croak, croak croak croak croak croak croak croak croak 100,000, croak Croak croak croak croak, Croak Croak (croak Croak Croak), Croak (croak Croak), Croak Croak (croak Croak Croak Croak Croak) croak Croak Croak (croak Croak croak Croak). Croak croak croak croak croak croak croak Croak croak CROAK. Croak Croak croak croak croak 21,6% croak CROAK croak croak croak croak croak croak Croak croak Croak croak croak croak croak croak croak 23,4%, croak croak 45% croak croak croak croak. Croak croak croak CROAK croak croak croak Croak Croak Croak. Croak Croak Croak, Croak croak croak CROAK, croak croak croak croak croak Croak croak 39,1% croak croak croak croak croak (croak 2001) croak Croak, croak croak croak croak croak croak croak Croak, croak croak croak croak croak.

Croak Croak, Croak croak croak 23% croak CROAK croak croak croak. Croak Croak, Croak croak croak croak croak croak Croak croak Croak, Croak'croak croak croak croak croak croak croak croak 85.000 croak croak. Croak croak croak croak croak croak Croakäcroak, croak croak 40 croak croak croak croak Croak. Croak croak croak croak croak croak croak croak croak, 15 croak croak croak croak croak-croak croak croak Croak croak. Croak croak croak croak Croak Croak Croak, croak croak croak croak croak croak Croak croak, croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak croak.

Croak croak Croak croak croak Croak croak croak croak Croak Croak Croaköcroak (Croak), croak croak croak croak croak CROAKöcroak-Croak (croak Croak Croak; CROAK), croak croak croak croak croak Croak croak croak croak croak 253,700, croak 600,000 croak croak. CROAK croak croak croak croak croak croak Croak'croak croak croak, Croak. Croaköcroak croak croak croak croak croak croak croak croak, Croakäcroak (32.400) croak Croaköcroak croak (5,200); croak croak croak croak Croak croak-croak croak croak. Croak croak croak croak 22% croak Croak croak croak (croak croak croak croak croak) croak croak Croak Croak (Croak croak croak croak croak Croak croak croak croak croak 66,300), Croak croak/Croak croak (12,800), Croak (10,600) croak Croak Croak croak (9,500). Croak croak croak croak 9% croak Croak (31,000).

Croaköcroak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak croak. Croak croak, croak croak Croak Croak Croak¹croak croak Croak¹croak Croak croak croak croak Croaköcroak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak. Croak Croak croak croak 30% croak Croaköcroak croak 10% croak Croak Croak Croak-croak Croak Croakå (croak Croak Croak Croak Croak), croak croak croak croak croak croak croak-croak croak croak croak croak croak croak croak Croak.

Croak croak croak croak Croak croak Croak (croak Croak Croak), croak croak croak croak Croak Croak Croak croak croak Croak Croak croak. Croak croak croak, croak, croak croak Croak Croak Croak, croak croak croak croak croak croak croak croak Croak, Croak Croak Croak. Croak croak, Croak Croak, croak croak croak Croak croak croak croak. 1990-1999 croak croak croak croak croak croak Öcroaköcroak Croak, croak croak croak croak croak Croak, croak croak croak croak croak croak croak. Croak croak croak croak croak Croak Croak CROAKöcroak (Croak croak croak croak croak).

Croak Croak croak croak croak Croak croak croak croak Croak.

Croak croak croak, croak croak croak croak croak croak croak Croak, croak croak croak croak croak croak croak croak Croak. Croak croak croak, croak croak croak croak 20,000 Croak croak Croak croak croak croak 0.2% croak croak croak croak. Croak, CROAK croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak croak Croak croak CROAK croak croak croak croak CROAK croak croak. Croak CROAK croak Croak croak croak croak-Croak croak croak croak croak croak CROAK croak croak. Croak croak croak croak croak!

Croak, Croak

Croak Croak croak croak CROAK croak croak croak-Croak

Croak, Croak 23, 2003
"Croak Croak Croak croak Croak (CROAK) croak croak croak croak croak CROAK croak CROAK croak croak "croak- Croak croak" croak croak croak, CROAK Croak Croak Croak croak Croak croak Croak. CROAK croak croak CROAK'croak croak, Croak croak croak Croak, croak croak croak croak, croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak "croak croak croak croak croak croak Croak Croak (Croak Croak), croak croak croak croak croak, croak croak croak croak Croak croak," Croak croak. Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak Croak Croak Croak Croak croak Croak. "Croak croak croak croak croak croak CROAK croak croak croak Croak croak, croak croak croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak - croak croak croak croak croak croak croak croak?" Croak croak. Croak'croak croak croak Croak "croak croak croak croak croak croak croak croak-Croak, croak croak croak croak croak croak croak croak-Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak," croak croak. "Croak croak croak, croak croak croak croak croak croak croak CROAK croak'croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak croak," croak croak croak. Croak Croak croak Croak Croak, croak croak Croak croak, croak croak croak croak croak croak Croak croak croak Croak croak croak Croak croak, croak croak croak croak croak. Croak croak, Croak Croak Croak Croak croak Croak croak croak Croak'croak croak "croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak."

CROAK'croak Croak-croak:

... [CROAK]croak croak croak Croak croak Croak Croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak. Croak croak croak croak croak croak croak Croak croak Croak Croak croak croak croak croak croak croak croak, croak CROAK croak croak croak croak croak croak’croak Croak croak croak, croak croak (Croak Croak croak Croak Croak) croak croak croak croak croak Croak. Croak croak Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak, croak croak croak croak croak CROAK. Croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak Croak’croak Croak Croak. Croak croak croak croak croak croak Croak Croak croak croak croak croak Croak croak croak croak croak, Croak Croak, croak croak Croak (croak Croak Croak). Croak Croak croak croak croak croak croak croak croak, croak Croak croak croak croak CROAK, croak croak croak croak croak croak croak Croak croak.

Croak croak croak Croak croak croak Croak croak croak croak croak, croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak croak ...

http://jewishtribalreview.org/sweden.htm

Muunsin sen muillekin pikkunatseille ymmarrettavampaan muotoon. Ei tarvitse kiittaa...

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
Joku Toinen
pagus
Voi Seppo_Pietikainen. Älä enempää nolaa itseäsiSe sekos lopullisesti?

-

Croack croack...

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
Joku Toinen
Seppo_Pietikainen
Joku Toinen
pagus
Voi Seppo_Pietikainen. Älä enempää nolaa itseäsiSe sekos lopullisesti?

-
Croack croack...Täällä sun hengenheimolaises ääntelee vähän samaan tapaan: http://www.sanajaylistys.org/

Katso videot!

-

Hey! You are an idiot, not me!

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
pagus
Voi Seppo_Pietikainen. Älä enempää nolaa itseäsi

Oi anteeksi! Taidatkin sitten olla oikein [size=200:37gv4hws]ISO[/size:37gv4hws] pikku-natsi?

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Vierailija

Kysymys ei ole juutalaisista ja nationalisteista vaan siitä, miksi media on yksittäisten lähinnä juutalaisten käsissä eikä esimerkiksi puolet perussuomalaisten käsissä? Perussuomalaisten ei tietenkään tule kansallistaa mediaa, mutta mikseivät he perusta omia sanomalehtiään?

Seppo_Pietikainen
Seuraa 
Viestejä7615
Liittynyt18.10.2007
Dredex
Kysymys ei ole juutalaisista ja nationalisteista vaan siitä, miksi media on yksittäisten lähinnä juutalaisten käsissä eikä esimerkiksi puolet perussuomalaisten käsissä? Perussuomalaisten ei tietenkään tule kansallistaa mediaa, mutta mikseivät he perusta omia sanomalehtiään?

Mista helvetista tuo "lahinna juutalaisten kasissa" idiotismi oikein lahtee? Voisiko joku selvittaa taustan tuolle paskalle?

Kuvittelevatko jotkut todellakin, etta uutisvalitys Suomessa ja maailmalla yleensakin on jonkun yksittaisen etnisen ryhman hallinnassa ja uutiset sensuroidaan etukateen ao. ryhmien etujen ajamiseksi?

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuoto

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat