Lääketiede ja terveys: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Kofeiini metaboloituu enimmäkseen virtsahapoiksi.
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget ... y+hsa00232

Kofeiinilla ja sen aktiivisilla aineenvaihduntatuotteilla on hyvin samankaltaisia vaikutuksia keskushermostoon.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8529334

Kofeiini alentaa veren virtsahappopitoisuutta.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17530681

Kofeiini kertyy kehoon ja sitä on päivittäiskäyttäjällä veressä 24/7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2060564

Kofeiini estää adenosiinia ja lisää katekolamiinien tuotantoa (adrenaliini, noradrenaliini). Adenosiini on tärkein verisuonia laajentava välittäjäaine, kun taas adrenaliini ja noradrenaliini supistavat niitä. Koska kofeiini vaikuttaa voimakkaasti kaikkien keskeisten välittäjäaineiden tasoihin, sen vaikutus on systeeminen. Paitsi keskushermostoa, sen vaikutus solun sisäiseen kemialliseen tasapainoon laajentaa sen vaikutuksen koskemaan koko kehon jokaista solua, jota kautta se muuttaa elinten toimintatapoja ja aiheuttaa oireilua, jotka perustuvat yksilöllisille perinnöllisille ja ympäristötekijöille.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14508236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11815511

Adrenaliini ja noradrenaliini supistavat munuaisten verisuonia, joka estää munuaisia erittämästä virtshappoja verestä virtsaan. Heikentyneen verenkierron vuoksi munuaiset saavat vähemmän ravinteita ja happea, ja niiden solujen, kuten kaikkien muidenkin solujen sisäinen kemiallinen tasapaino on hyökkää/pakene-valmiudessa 24/7.
http://emedicine.medscape.com/article/244255-overview
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3721778

Kun verenkierron heikkeneminen ja munuaisfunktion muutos kohottavat kehon virtsahappopitoisuutta, nousee pitoisuus veressä niin korkeaksi, että virtsahapot alkavat kiteytyä sellaisiin kudoksiin, joissa nesteiden virtaus on hidasta, kuten luustoon, sidekudokseen ja rasvaan. Happotason aleneminen veressä on tutkimusten mukaan suhteessa käytetyn kofeiinin määrään, joten mitä enemmän käytät, sitä tehokkaammin hapot kiteytyvät kudoksiin.
http://www.youtube.com/watch?v=TB1un6xzlRIOlen selvittänyt kofeiinin aineenvaihdunnan tuntemattomia puolia etsimällä selitystä omille oireilleni tieteellisistä tutkimuksista. Olen hoitanut itseäni kofeiinivieroituspotilaana näiden periaatteiden mukaisesti ja todistanut päätelmieni paikkansapitävyyden paitsi omilla kokemuksilla, myös muiden, jotka ovat toimineet samoilla perusteilla.

Kofeiinin käytön vähentäminen ei ole ratkaisu koska pienetkin määrät kofeiinia vain lisäävät kehon happokuormaa entisestään. Kofeiini ei poistu kehosta itsestään kahdesta syystä. Niin kauan, kuin kehon happamuus on liian korkealla, kiteytyneet happojäämät eivät sula. Jäämät sulavat kyllä itsestäänkin vaihtelevalla nopeudella kertymien tulehtuessa ajoittain syystä tai toisesta, mutta vaikka ne sulavat, valtaosa niistä ohjautuu takaisin kudoksiin koska ne sulkevat munuaiset samantien ilmaantuessaan verenkiertoon.

Kun veressä olevan kofeiinin konsentraatio nousee hyvin hitaasti, se aiheuttaa hitaasti etenevän kroonisen myrkytystilan, kofeinismin. Kofeinismissa aivopuoliskojen väliset yhteydet eivät toimi normaalisti, ja muisti ja oppimiskyky heikkenevät, joka aiheuttaa depersonalisaatiota. Kun kuva omasta minästä hämärtyy, on mahdoton tiedostaa persoonallisuusmuutoksia, joita kofeiinin käyttö tuo mukanaan kuten aggressiivisuus, putkinäköisyys, älykkyysosamäärän lasku jne. Kofeinismissa aivot toimivat lievässä psykoosissa, eikä sellaista tilaa ole helppo tiedostaa itse. Vasta lopettamisen jälkeen alat tunnistaa uudelleen itsesi kun persoonallisuutesi ja ajattelukykysi alkavat normalisoitua. Aktiivisella hoidolla vaikutus voi olla dramaattisen nopea.

Ryhtymällä poistamaan kehoon kertyneitä virtsahappoja tämän periaatteen mukaisesti, useimmat kofeinismioireet alkavat helpottaa vuorokaudessa tai parissa. Kofeinismin aiheuttamissa psyykkisissä ongelmissa, kuten masennuksessa ja ahdistuneisuudessa, nopea hoitovaste ehkäisee itsemurhia. Veren korkealla kofeiinipitoisuudella on todettu selvä korrelaatio vaikeaan masennukseen, ja masennuksella on todettu 80% korrelaatio itsemurhiin.

Kofeiinin pitkäaikaiskäyttö on, kuin ajaisi autolla kapeaan umpikujaan. Sinulla ei ole hajuakaan missä olet, ja ulos et pääse, kuin hitaasti peruuttamalla. Happojäämien neutralointi ja poisto ravitsemuksella on prosessi josta tulee elämäntapa pakostakin. Voit joutua taistelemaan vuosikausia äärimmäisen tarkalla ruokavaliolla ja rajoitetuilla elämätavoilla pitääksesi happojen sulamisen aiheuttaman oireilun kurissa. Pahimmassa tapauksessa väärät valinnat voivat tappaa akuuttiin kofeiinimyrkytykseen, mutta mitään muuta keinoa ei ole.“Long-term overuse of caffeine can elicit a number of psychiatric disturbances in adults. Two such disorders recognized by the American Psychiatric Association (APA) are caffeine-induced sleep disorder and caffeineinduced anxiety disorder. In some individuals, large (ingestion of 500 mg caffeine or more) amounts of caffeine can induce anxiety severe enough to necessitate clinical attention. This caffeine-induced anxiety disorder can take many forms, from generalised anxiety, to panic attacks, obsessive-compulsive symptoms, or even phobic symptoms. Because this condition can mimic organic mental disorders, such as panic disorder, generalised anxiety disorder, bipolar disorder, or even schizophrenia, a number of medical professionals believe caffeine-intoxicated people are routinely misdiagnosed and unnecessarily medicated when the treatment for caffeine-induced psychosis would simply be to withhold further caffeine. A study in the British Journal of Addiction concluded that caffeinism, although infrequently diagnosed, may afflict as many as one person in ten of the general population (Nehlig et al. 1992).”
Evira: Risk assessment of caffeine among children and adolescents in the Nordic countries

[quote author="qmies" time="17.11.2012 klo 14:13"]

Kofeiini metaboloituu enimmäkseen virtsahapoiksi.
http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget ... y+hsa00232

Kofeiinilla ja sen aktiivisilla aineenvaihduntatuotteilla on hyvin samankaltaisia vaikutuksia keskushermostoon.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8529334

Kofeiini alentaa veren virtsahappopitoisuutta.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17530681

Kofeiini kertyy kehoon ja sitä on päivittäiskäyttäjällä veressä 24/7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2060564

Kofeiini estää adenosiinia ja lisää katekolamiinien tuotantoa (adrenaliini, noradrenaliini). Adenosiini on tärkein verisuonia laajentava välittäjäaine, kun taas adrenaliini ja noradrenaliini supistavat niitä. Koska kofeiini vaikuttaa voimakkaasti kaikkien keskeisten välittäjäaineiden tasoihin, sen vaikutus on systeeminen. Paitsi keskushermostoa, sen vaikutus solun sisäiseen kemialliseen tasapainoon laajentaa sen vaikutuksen koskemaan koko kehon jokaista solua, jota kautta se muuttaa elinten toimintatapoja ja aiheuttaa oireilua, jotka perustuvat yksilöllisille perinnöllisille ja ympäristötekijöille.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14508236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11815511

Adrenaliini ja noradrenaliini supistavat munuaisten verisuonia, joka estää munuaisia erittämästä virtshappoja verestä virtsaan. Heikentyneen verenkierron vuoksi munuaiset saavat vähemmän ravinteita ja happea, ja niiden solujen, kuten kaikkien muidenkin solujen sisäinen kemiallinen tasapaino on hyökkää/pakene-valmiudessa 24/7.
http://emedicine.medscape.com/article/244255-overview
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3721778

Kun verenkierron heikkeneminen ja munuaisfunktion muutos kohottavat kehon virtsahappopitoisuutta, nousee pitoisuus veressä niin korkeaksi, että virtsahapot alkavat kiteytyä sellaisiin kudoksiin, joissa nesteiden virtaus on hidasta, kuten luustoon, sidekudokseen ja rasvaan. Happotason aleneminen veressä on tutkimusten mukaan suhteessa käytetyn kofeiinin määrään, joten mitä enemmän käytät, sitä tehokkaammin hapot kiteytyvät kudoksiin.
http://www.youtube.com/watch?v=TB1un6xzlRIOlen selvittänyt kofeiinin aineenvaihdunnan tuntemattomia puolia etsimällä selitystä omille oireilleni tieteellisistä tutkimuksista. Olen hoitanut itseäni kofeiinivieroituspotilaana näiden periaatteiden mukaisesti ja todistanut päätelmieni paikkansapitävyyden paitsi omilla kokemuksilla, myös muiden, jotka ovat toimineet samoilla perusteilla.

Kofeiinin käytön vähentäminen ei ole ratkaisu koska pienetkin määrät kofeiinia vain lisäävät kehon happokuormaa entisestään. Kofeiini ei poistu kehosta itsestään kahdesta syystä. Niin kauan, kuin kehon happamuus on liian korkealla, kiteytyneet happojäämät eivät sula. Jäämät sulavat kyllä itsestäänkin vaihtelevalla nopeudella kertymien tulehtuessa ajoittain syystä tai toisesta, mutta vaikka ne sulavat, valtaosa niistä ohjautuu takaisin kudoksiin koska ne sulkevat munuaiset samantien ilmaantuessaan verenkiertoon.

Kun veressä olevan kofeiinin konsentraatio nousee hyvin hitaasti, se aiheuttaa hitaasti etenevän kroonisen myrkytystilan, kofeinismin. Kofeinismissa aivopuoliskojen väliset yhteydet eivät toimi normaalisti, ja muisti ja oppimiskyky heikkenevät, joka aiheuttaa depersonalisaatiota. Kun kuva omasta minästä hämärtyy, on mahdoton tiedostaa persoonallisuusmuutoksia, joita kofeiinin käyttö tuo mukanaan kuten aggressiivisuus, putkinäköisyys, älykkyysosamäärän lasku jne. Kofeinismissa aivot toimivat lievässä psykoosissa, eikä sellaista tilaa ole helppo tiedostaa itse. Vasta lopettamisen jälkeen alat tunnistaa uudelleen itsesi kun persoonallisuutesi ja ajattelukykysi alkavat normalisoitua. Aktiivisella hoidolla vaikutus voi olla dramaattisen nopea.

Ryhtymällä poistamaan kehoon kertyneitä virtsahappoja tämän periaatteen mukaisesti, useimmat kofeinismioireet alkavat helpottaa vuorokaudessa tai parissa. Kofeinismin aiheuttamissa psyykkisissä ongelmissa, kuten masennuksessa ja ahdistuneisuudessa, nopea hoitovaste ehkäisee itsemurhia. Veren korkealla kofeiinipitoisuudella on todettu selvä korrelaatio vaikeaan masennukseen, ja masennuksella on todettu 80% korrelaatio itsemurhiin.

Kofeiinin pitkäaikaiskäyttö on, kuin ajaisi autolla kapeaan umpikujaan. Sinulla ei ole hajuakaan missä olet, ja ulos et pääse, kuin hitaasti peruuttamalla. Happojäämien neutralointi ja poisto ravitsemuksella on prosessi josta tulee elämäntapa pakostakin. Voit joutua taistelemaan vuosikausia äärimmäisen tarkalla ruokavaliolla ja rajoitetuilla elämätavoilla pitääksesi happojen sulamisen aiheuttaman oireilun kurissa. Pahimmassa tapauksessa väärät valinnat voivat tappaa akuuttiin kofeiinimyrkytykseen, mutta mitään muuta keinoa ei ole.“Long-term overuse of caffeine can elicit a number of psychiatric disturbances in adults. Two such disorders recognized by the American Psychiatric Association (APA) are caffeine-induced sleep disorder and caffeineinduced anxiety disorder. In some individuals, large (ingestion of 500 mg caffeine or more) amounts of caffeine can induce anxiety severe enough to necessitate clinical attention. This caffeine-induced anxiety disorder can take many forms, from generalised anxiety, to panic attacks, obsessive-compulsive symptoms, or even phobic symptoms. Because this condition can mimic organic mental disorders, such as panic disorder, generalised anxiety disorder, bipolar disorder, or even schizophrenia, a number of medical professionals believe caffeine-intoxicated people are routinely misdiagnosed and unnecessarily medicated when the treatment for caffeine-induced psychosis would simply be to withhold further caffeine. A study in the British Journal of Addiction concluded that caffeinism, although infrequently diagnosed, may afflict as many as one person in ten of the general population (Nehlig et al. 1992).”
Evira: Risk assessment of caffeine among children and adolescents in the Nordic countries

[/quote]

"Olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi."
"Kaikella tiedolla on kolme vaihetta: ensin sitä pilkataan; toiseksi sitä vastustetaan raivokkaasti; ja kolmanneksi se hyväksytään itsestäänselvyytenä."
ps. Keisarilla ei ole vaatteita.

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

No saatana.

Kaffe on kiva juoda. Ei se ehkä hyvää tee.

Töissä juon aina kahvia ja tulee joka kerta sydänsykytyksiä. Siis että sydän alkaa hakkaa kuin olisi juossut maratoonin yms. Kai se aineenvaihdunta kiihtyyy tai jotain.

[quote author="Ronron" time="17.11.2012 klo 14:33"]

No saatana.

Kaffe on kiva juoda. Ei se ehkä hyvää tee.

Töissä juon aina kahvia ja tulee joka kerta sydänsykytyksiä. Siis että sydän alkaa hakkaa kuin olisi juossut maratoonin yms. Kai se aineenvaihdunta kiihtyyy tai jotain.

[/quote]

くそっ!

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Aloittajalla taitaa olla kofeiinin yliannostus, kun on noin putkinäköinen ja mieli keskittynyt vain yhteen asiaan.

[quote author="kabus" time="17.11.2012 klo 14:43"]

Aloittajalla taitaa olla kofeiinin yliannostus, kun on noin putkinäköinen ja mieli keskittynyt vain yhteen asiaan.

[/quote]

...ja aina askeleen edellä.

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

icon_eek.gif no niin, kahvikin pitäisi jättää pois.

Teessä oli joskus teiiniä tai jotain? ja se on myrkkyä ilman maitoa?

Kolajuomat ovat myrkkyä ja syövät hampaat.

Maito on kovaa eläinrasvaa ja siitäkin kiistellään onko rasvaton pahempi terveysriski kuin täysrasvainen maito.

Vettä ei uskalla enää juoda päivittäin kun sekin oli jonkun mukaan pahasta, varsinkin jos sitä kittaa liikaa. Ja esimerkiksi (täällä) maaseuden lähdevedessä on ajoittain kolibakteereita ilmeisesti runsaiden sateiden ja maatalouden takia.

Keinomakeutettuja juomia ei suositella.

Sokerisia juomia pitää välttää turhan energian ja hampaiden pilaantumisen takia.

Alkoholia ei saa käyttää koska elämästä luiskahtaa äkkiä kaksikymmentä vuotta pois.

Kuka keksii soijajuomalle jonkun muun syyn kuin geenimanipulaation?

Mitä voi juoda??

[quote author="Röyh!" time="17.11.2012 klo 14:49"]

icon_eek.gif no niin, kahvikin pitäisi jättää pois.

Teessä oli joskus teiiniä tai jotain? ja se on myrkkyä ilman maitoa?

Kolajuomat ovat myrkkyä ja syövät hampaat.

Maito on kovaa eläinrasvaa ja siitäkin kiistellään onko rasvaton pahempi terveysriski kuin täysrasvainen maito.

Vettä ei uskalla enää juoda päivittäin kun sekin oli jonkun mukaan pahasta, varsinkin jos sitä kittaa liikaa. Ja esimerkiksi (täällä) maaseuden lähdevedessä on ajoittain kolibakteereita ilmeisesti runsaiden sateiden ja maatalouden takia.

Keinomakeutettuja juomia ei suositella.

Sokerisia juomia pitää välttää turhan energian ja hampaiden pilaantumisen takia.

Alkoholia ei saa käyttää koska elämästä luiskahtaa äkkiä kaksikymmentä vuotta pois.

Kuka keksii soijajuomalle jonkun muun syyn kuin geenimanipulaation?

Mitä voi juoda??

[/quote]

Haisen, joten en siis enää ole olemassa?

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Soijassahan on jotain estrogeeniagonisteja, eli hormoonituotanto menee sekaisin.

[quote author="kabus" time="17.11.2012 klo 15:01"]

Soijassahan on jotain estrogeeniagonisteja, eli hormoonituotanto menee sekaisin.

[/quote]

...ja aina askeleen edellä.

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

:shock: no niin, kahvikin pitäisi jättää pois.

Teessä oli joskus teiiniä tai jotain? ja se on myrkkyä ilman maitoa?

Kolajuomat ovat myrkkyä ja syövät hampaat.

Maito on kovaa eläinrasvaa ja siitäkin kiistellään onko rasvaton pahempi terveysriski kuin täysrasvainen maito.

Vettä ei uskalla enää juoda päivittäin kun sekin oli jonkun mukaan pahasta, varsinkin jos sitä kittaa liikaa. Ja esimerkiksi (täällä) maaseuden lähdevedessä on ajoittain kolibakteereita ilmeisesti runsaiden sateiden ja maatalouden takia.

Keinomakeutettuja juomia ei suositella.

Sokerisia juomia pitää välttää turhan energian ja hampaiden pilaantumisen takia.

Alkoholia ei saa käyttää koska elämästä luiskahtaa äkkiä kaksikymmentä vuotta pois.

Kuka keksii soijajuomalle jonkun muun syyn kuin geenimanipulaation?

Mitä voi juoda??

Juomien kuningas, elämän vesi.

ardbeg4blog.jpg
Vain terveydeksi.

http://www.aim-digest.com/gateway/pages ... whisky.htm
"In conclusion

The results indicate that whisky acts as an antioxidant with a similar efficiency to a-tocopherol and greater efficiency than ascorbic acid. Given these results, a shot of whisky will give the equivalent "antioxidant potential" to the recommended daily intake of vitamin C! We are at present investigating the source of the antioxidant action with a view to utilizing it for neurodegenerative conditions."

[quote author="sapetix" time="17.11.2012 klo 15:01"]

[quote author="Röyh!"]:shock: no niin, kahvikin pitäisi jättää pois.

Teessä oli joskus teiiniä tai jotain? ja se on myrkkyä ilman maitoa?

Kolajuomat ovat myrkkyä ja syövät hampaat.

Maito on kovaa eläinrasvaa ja siitäkin kiistellään onko rasvaton pahempi terveysriski kuin täysrasvainen maito.

Vettä ei uskalla enää juoda päivittäin kun sekin oli jonkun mukaan pahasta, varsinkin jos sitä kittaa liikaa. Ja esimerkiksi (täällä) maaseuden lähdevedessä on ajoittain kolibakteereita ilmeisesti runsaiden sateiden ja maatalouden takia.

Keinomakeutettuja juomia ei suositella.

Sokerisia juomia pitää välttää turhan energian ja hampaiden pilaantumisen takia.

Alkoholia ei saa käyttää koska elämästä luiskahtaa äkkiä kaksikymmentä vuotta pois.

Kuka keksii soijajuomalle jonkun muun syyn kuin geenimanipulaation?

Mitä voi juoda??[/quote]
Juomien kuningas, elämän vesi.

ardbeg4blog.jpg
Vain terveydeksi.

http://www.aim-digest.com/gateway/pages ... whisky.htm
"In conclusion

The results indicate that whisky acts as an antioxidant with a similar efficiency to a-tocopherol and greater efficiency than ascorbic acid. Given these results, a shot of whisky will give the equivalent "antioxidant potential" to the recommended daily intake of vitamin C! We are at present investigating the source of the antioxidant action with a view to utilizing it for neurodegenerative conditions."

[/quote]

Jep jep.

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Kofeiinin aineenvaihduntatuote theobromiini on verisuonia laajentava. Kaakaossahan tuo theobromiini on valmiissa muodosssaan pääasiallinen methylxanthiini ja varsinaisen kofeiinin määrä on pieni (en nyt puhu mistään markettien sokeri"kaakaoista"). En itsekään pidä puhtaan kofeiinin vaikutuksista kovinkaan isoina määrinä. Yhdistämällä max 100mg määrään kofeiinia joitain vasodilatiivisia aineita toimii mukavasti esim. treeniä boostaamaan. En mitään oireyhtymää näillä annoksilla ole saanut aikaiseksi.

[quote author="Podorov" time="17.11.2012 klo 16:48"]

Kofeiinin aineenvaihduntatuote theobromiini on verisuonia laajentava. Kaakaossahan tuo theobromiini on valmiissa muodosssaan pääasiallinen methylxanthiini ja varsinaisen kofeiinin määrä on pieni (en nyt puhu mistään markettien sokeri"kaakaoista"). En itsekään pidä puhtaan kofeiinin vaikutuksista kovinkaan isoina määrinä. Yhdistämällä max 100mg määrään kofeiinia joitain vasodilatiivisia aineita toimii mukavasti esim. treeniä boostaamaan. En mitään oireyhtymää näillä annoksilla ole saanut aikaiseksi.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

:shock: no niin, kahvikin pitäisi jättää pois.

Teessä oli joskus teiiniä tai jotain? ja se on myrkkyä ilman maitoa?

Kolajuomat ovat myrkkyä ja syövät hampaat.

Maito on kovaa eläinrasvaa ja siitäkin kiistellään onko rasvaton pahempi terveysriski kuin täysrasvainen maito.

Vettä ei uskalla enää juoda päivittäin kun sekin oli jonkun mukaan pahasta, varsinkin jos sitä kittaa liikaa. Ja esimerkiksi (täällä) maaseuden lähdevedessä on ajoittain kolibakteereita ilmeisesti runsaiden sateiden ja maatalouden takia.

Keinomakeutettuja juomia ei suositella.

Sokerisia juomia pitää välttää turhan energian ja hampaiden pilaantumisen takia.

Alkoholia ei saa käyttää koska elämästä luiskahtaa äkkiä kaksikymmentä vuotta pois.

Kuka keksii soijajuomalle jonkun muun syyn kuin geenimanipulaation?

Mitä voi juoda??

Juomien kuningas, elämän vesi.

ardbeg4blog.jpg
Vain terveydeksi.

http://www.aim-digest.com/gateway/pages ... whisky.htm
"In conclusion

The results indicate that whisky acts as an antioxidant with a similar efficiency to a-tocopherol and greater efficiency than ascorbic acid. Given these results, a shot of whisky will give the equivalent "antioxidant potential" to the recommended daily intake of vitamin C! We are at present investigating the source of the antioxidant action with a view to utilizing it for neurodegenerative conditions."

Paremminpa asiaa ei voi kiteyttää icon_biggrin.gif

[quote author="bergepanther" time="17.11.2012 klo 17:09"]

[quote author="sapetix"][quote author="Röyh!"]:shock: no niin, kahvikin pitäisi jättää pois.

Teessä oli joskus teiiniä tai jotain? ja se on myrkkyä ilman maitoa?

Kolajuomat ovat myrkkyä ja syövät hampaat.

Maito on kovaa eläinrasvaa ja siitäkin kiistellään onko rasvaton pahempi terveysriski kuin täysrasvainen maito.

Vettä ei uskalla enää juoda päivittäin kun sekin oli jonkun mukaan pahasta, varsinkin jos sitä kittaa liikaa. Ja esimerkiksi (täällä) maaseuden lähdevedessä on ajoittain kolibakteereita ilmeisesti runsaiden sateiden ja maatalouden takia.

Keinomakeutettuja juomia ei suositella.

Sokerisia juomia pitää välttää turhan energian ja hampaiden pilaantumisen takia.

Alkoholia ei saa käyttää koska elämästä luiskahtaa äkkiä kaksikymmentä vuotta pois.

Kuka keksii soijajuomalle jonkun muun syyn kuin geenimanipulaation?

Mitä voi juoda??[/quote]
Juomien kuningas, elämän vesi.

ardbeg4blog.jpg
Vain terveydeksi.

http://www.aim-digest.com/gateway/pages ... whisky.htm
"In conclusion

The results indicate that whisky acts as an antioxidant with a similar efficiency to a-tocopherol and greater efficiency than ascorbic acid. Given these results, a shot of whisky will give the equivalent "antioxidant potential" to the recommended daily intake of vitamin C! We are at present investigating the source of the antioxidant action with a view to utilizing it for neurodegenerative conditions."
[/quote]
Paremminpa asiaa ei voi kiteyttää icon_biggrin.gif

[/quote]

Humanity will save us at the speed of light

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Miten vierottaudutaan? Kerrasta poikki ja krapula? Siis kofeiinista.

[quote author="Paul M" time="17.11.2012 klo 18:01"]

Miten vierottaudutaan? Kerrasta poikki ja krapula? Siis kofeiinista.

[/quote]


Hiilinieluexpertti. Antiteesitehtailija.
Luonnontieteet: Maailman suurin uskonto.

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Miten vierottaudutaan? Kerrasta poikki ja krapula? Siis kofeiinista.

Lopettaminen on suunniteltava tapauskohtaisesti. Kofeiinin farmakologia on melko monimutkainen jo sinänsä, ja yksilölliset erot tekevät asiasta vielä monta kertaa monimutkaisemman.

Pahemman luokan virhe voi maksaa hengen.

http://qmies.blogspot.fi/p/yksinkertais ... aohje.html

[quote author="qmies" time="17.11.2012 klo 18:35"]

[quote author="Paul M"]Miten vierottaudutaan? Kerrasta poikki ja krapula? Siis kofeiinista.[/quote]
Lopettaminen on suunniteltava tapauskohtaisesti. Kofeiinin farmakologia on melko monimutkainen jo sinänsä, ja yksilölliset erot tekevät asiasta vielä monta kertaa monimutkaisemman.

Pahemman luokan virhe voi maksaa hengen.

http://qmies.blogspot.fi/p/yksinkertais ... aohje.html

[/quote]

"Olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi."
"Kaikella tiedolla on kolme vaihetta: ensin sitä pilkataan; toiseksi sitä vastustetaan raivokkaasti; ja kolmanneksi se hyväksytään itsestäänselvyytenä."
ps. Keisarilla ei ole vaatteita.

Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö

Re: Uutta tietoa - miten kofeiini kertyy elimistöön

Maailman pitkäikäisimmät ihmisryhmäthän aasiassa juo vihreätä teetä aamusta iltaan jossa on kofeiinia käsittääkseni? Joten olisi tämän huomioon ottaen varsin outoa jos kofeiini olisi suunnaton terveysriski.

[quote author="Vierailija" time="17.11.2012 klo 18:47"]

Maailman pitkäikäisimmät ihmisryhmäthän aasiassa juo vihreätä teetä aamusta iltaan jossa on kofeiinia käsittääkseni? Joten olisi tämän huomioon ottaen varsin outoa jos kofeiini olisi suunnaton terveysriski.

[/quote]
Vastaa Lainaa Ilmoita asiaton sisältö
Keskusteluun osallistuminen vaatii kirjautumista.