Lapset odottavat lähtöä Ruotsiin vuonna 1943. Kaikkiaan 80
000 suomalaislasta evakuoitiin sodan aikana lähinnä Ruotsiin. Kuva: Kersantti N. Verronen/SA-kuva
Lapset odottavat lähtöä Ruotsiin vuonna 1943. Kaikkiaan 80 000 suomalaislasta evakuoitiin sodan aikana lähinnä Ruotsiin. Kuva: Kersantti N. Verronen/SA-kuva

Ongelmat siirtyivät äidiltä tyttärelle, mutta eivät pojalle.

Sotalapseksi joutumisen trauma vaikeuttaa elämää myös seuraavassa sukupolvessa, osoittaa laaja tutkimus sotalasten jälkeläisten psyykkisistä ongelmista.

Suomalaiset tutkijat yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa vertasivat sotalapsien omia lapsia näiden serkkuihin, joiden vanhempia ei ollut lähetetty sotalapsiksi.

Paljastui, että naispuolisten sotalasten tyttärillä on lähes viisinkertainen riski sairastua masennukseen kuin heidän serkuillaan, joiden äiti oli pysynyt kotona.

Sotalasten pojilla riski sairastua psyykkisesti ei ollut suurempi kuin serkuilla. Ongelmia ei ollut enempää myöskään naisilla, joiden isä oli ollut sotalapsena.

Ongelmat välittyivät siis vain äideiltä tyttärille.

Silti sotalapsena olleen äidin oma masennus ei selittänyt tyttären masennusriskiä paljonkaan. Siksi sotalapsen kokemuksessa voi olla jotain muita tekijöitä, jotka selittävät vaikeuksien periytymisen tyttärille.

”Äiti ehkä samaistuu tyttäreensä voimakkaammin kuin eri sukupuolta olevaan poikaansa”, pohtii tutkimusryhmään kuuluva tutkija Nina Santavirta Helsingin yliopistosta.

”Jos äiti on kokenut erotrauman, kokemukset ja vaikeat tunteet voivat uudelleen aktivoitua tilanteessa, jossa he saavat itse lapsia. Näin äidin ja lapsen kiintymyssuhde voi häiriintyä.”

Tutkijat puhuvat varovasti sotalapsisyndroomasta, joka ei ole kliininen masennus.

”Sotalapsikokemus on aiheuttanut hyvää mutta myös sellaista, joka on heikentänyt elämänlaatua. Siihen liittyy epävarmuuden tunnetta ja kokemusta, että on tullut petetyksi eikä pysty luottamaan muihin ihmisiin”, Santavirta kertoo.

Santavuoren mukaan myös epigeneettiset muutokset voivat selittää ongelmien periytymistä.

Epigeneettiset muutokset ovat sellaisia, jotka eivät muuta perintötekijöitä itseään vaan säätelytekijöitä, jotka vaikuttavat geenien toiminnan vahvistumiseen tai vaimentumiseen. Nämäkin muutokset voivat geenien tavoin siirtyä jälkipolville.

”Jos äiti on kokenut jotain traumaattista, geenien ilmentyminen voi muuttua niin, että stressin säätelyssä tulee ongelmia. Se taas johtaa siihen, että vuorovaikutussuhteet tai tunteiden hallinta vaikeutuu”, Santavirta selittää.

Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteritietojen perusteella psyykkisiä sairastumisia, joiden takia ihmiset olivat päätyneet sairaalaan asti.

”Huono puoli rekisteripohjaisessa tutkimuksessa on se, että piiloon jää sellainen psyykkinen pahoinvointi, joka ei ole johtanut sairaalahoitoon.”

Myös toisessa kaksi vuotta sitten julkaisemassaan tutkimuksessa ryhmä huomasi sukupuolieron sotalapsuuden vaikutuksissa.

Sen perusteella sotalapseksi lähettäminen koetteli kovimmin nimenomaan tyttöjä. He joutuivat kotiin jääneitä sisaruksiaan useammin sairaalahoitoon masennuksen takia.

Poikia taas evakkokokemus pikemminkin suojeli. He näet joutuivat päihteiden takia sairaalaan harvemmin kuin kotiin jääneet veljensä.

”Ajattelimme, että suojavaikutusta mahdollisesti selittäisi miehen malli eli ruotsalainen ”pappa”, joka heillä oli sijaisperheessä. Kotona isät olisivat sodassa. Monilla sotalapsilla oli hyvät olot Ruotsissa, ja he viihtyivät siellä”, Santavirta sanoo.

Sotalapsiksi lähetettiin Suomesta kaikkiaan 80000 lasta.

Uuden tutkimuksen julkaisi arvostettu JAMA Psychiatry.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä4400
Liittynyt21.7.2017

Sotalasten traumat periytyvät heidän lapsilleen

Oi että. Hyvä että moni auttoi... mutta ihan sitä eroa ajatellen, järkyttävää. Voi tosiaankin olla, että äiti samaistuu enemmän tyttäreen; ja mikäli äiti on sotalapsena kokenut, ettei ole vanhemmilleen pitämisen & rakkauden arvoinen, hän ei (tiedostamatta) ehkä jaksa uskoa tyttölapseen. Mutta pojan kanssa voi käydä jopa päinvastoin? Tiedän perheitä, joissa poikia arvostettiin tyttöjä enemmän. Kun näiden perheiden tytöt aikanaan saivat pojan, he tuntuivat suorastaan halveksivan vauvaa...
Lue kommentti

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5216
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Mikä on mt häiriö? Kuten sanoin, minusta lääkkeen käyttö tuohon tarkoitukseen on arveluttavaa. Siinä mennään ehkä peruuttamattomasti alueelle, jonne ei pitäisi mielestäni olla mitään asiaa suoranaisesti. Ehkä en nyt vain ymmärrä tarvetta nähdä hallittua "unta" - miksi ei vain kuvitella? Jos "hourailet" saman, tunnet sen varmaan voimakkaammin. Mutta toisaalta et ole siitä niin tietoinen kuin hereillä ollessa, vai mitä? Niin siis, siinä nimenomaan on täysin tietoinen että...
Lue kommentti