Onnittelumaljan ohessa toivotetaan terveyttä. Maalaus: Jan Skramlik:The Toast/Wikimedia Commons
Onnittelumaljan ohessa toivotetaan terveyttä. Maalaus: Jan Skramlik:The Toast/Wikimedia Commons

Terve-sana tunnetaan kaikissa suomen lähisukukielissä.

Fyysinen terveys ja hyvä kunto ovat kaikkina aikoina olleet ihmisille tärkeitä asioita. Jo muinaiset roomalaiset tervehtivät toisiaan sanalla salve. Se on käskymuoto verbistä, joka on tarkoittanut terveenä, hyvissä voimissa tai järjissään olemista.

Samaan yhteyteen kuuluva adjektiivi salvus on merkinnyt terveen lisäksi muun muassa ehjää, vahingoittumatonta, varjeltua tai pelastettua. Keskiajan kirkkolatinassa syntyi tämän pohjalta verbi salvare ’varjella, pelastaa’, jonka johdos salvator viittaa kristinuskossa erityisesti Jeesukseen, maailman pelastajaan. Romaanisella kielialueella tämän sanan nykyversio salvador tai salvatore on suosittu henkilön ja paikan nimi.

Vaikka terveyttä on pidetty tärkeänä, ei ole ollut itsestään selvää, että juuri sitä kuuluu toivottaa sanallisesti tietyissä tilanteissa. Käytöstavat heijastavat yhteisön arvoja ja voivat lainautua kulttuurista toiseen kuten muutkin hyödyllisinä tai muodikkaina pidetyt asiat. Muinaiset germaanit käänsivät salve-tervehdyksen omalle kielelleen sanalla heil.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Myös suomen terve on omaksuttu tervehdyssanaksi jo keskiajalla. Se esiintyy Mikael Agricolan teoksissa noin 50 kertaa, muun muassa Ave Maria -rukouksen alkusanoissa Terve Maria armoitettu. Agricola ei raatsinut jättää tätä kansan rakastamaa rukousta pois aapiskirjastaan, vaikka se ei oikeastaan enää kuulunut luterilaisen reformaation opetusohjelmaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Terve-sana tunnetaan kaikissa suomen lähisukukielissä. Sitä on arveltu johdokseksi balttilaisperäisestä lainasanasta terva, mutta merkityksen kannalta tämä yhdistelmä on epäilyttävä. Vaikka tervaa on pidetty terveellisenä aineena, se on tuskin voinut olla terveydenhoidossa niin keskeinen elementti, että koko terveyden käsite olisi hahmoteltu sen pohjalta.

Sanalle onkin esitetty myös muita lainaetymologioita. Vakuuttavimman selitysvaihtoehdon mukaan terve on hyvin vanha iranilainen laina ja samaa juurta kuin muinaisiranilaisen avestan kielen tervettä merkitsevä drvā.

Terve-sanasta on muodostettu monia johdoksia, esimerkiksi terveellinen, tervehdys, tervehtiä ja terveys. Toivotus terveisiä on alkuaan terveys-sanan monikollinen partitiivimuoto, joka on ahkerassa käytössä hämärtynyt rakenteeltaan. Karjalassa toivotetaan tervehyisie ja virossa terviseid.

Terveyttä toivotetaan monissa muissakin tilanteissa, esimerkiksi virpoessa tai onnittelumaljoja nostettaessa. Terveydeksi!

Kaisa Häkkinen on akateemikko ja suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistosta.

Julkaistu Tiede-lehdessä 12/2021

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla