Tutkimus kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista on vasta alussa, mutta puolueet ilmoittavat jo kantojaan.

Poliitikot ajavat nyt kaksivuotista esiopetusta, vaikka sen hyödyistä ei ole vielä kunnollista näyttöä, kertoo Helsingin Sanomien artikkeli.

Sosiaalidemokraattinen puolue haluaa laajentaa lasten esiopetuksen kaksivuotiseksi. Myös Kokoomus on jo pitempään ajanut esiopetuksen varhaistamista.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan pakollisella kaksivuotisella esiopetuksella tasattaisiin lasten välisiä taitoeroja jo ennen kouluun menoa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Hallituksen käynnistämä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on vasta alussa. Siihen osallistuu 15 000 5-vuotiaana esiopetuksen piiriin tulevaa lasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kokeilun vaikutuksia seurataan tutkimuksella, josta saadaan tuloksia 2025. Silloin selviää, ovatko kaksivuotisen esiopetuksen käyneiden lasten sosiaaliset taidot, hyvinvointi sekä matemaattiset ja kielelliset valmiudet erilaisia kuin nykymuotoiseen esiopetukseen osallistuneilla.

Tutkijat arvioivat etenkin sitä, missä määrin kaksivuotinen esiopetus tasoittaa erilaisista perhetaustoista ponnistavien lasten eroja.

Ennestään ei ole hyvää tutkimusta, joka näihin vastaisi kysymyksiin, sanoo HS:lle tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä (Itla).

”Todennäköisesti se tasoittaa perhetaustasta kumpuavien eroja vaikka ei kauhean paljon. Ainakaan siitä ei pitäisi olla haittaa”, Ristikari sanoo.

Jyväskylän yliopiston emeritaprofessori Lea Pulkkinen pelkää, että esiopetuksen varhaistamisella kouluikää ”hivutetaan epäsuorasti” alemmaksi.

Pulkkinen huomauttaa, että hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa varhaiskasvatus nostetaan avaintekijäksi Suomen suoritus- ja kilpailukyvyn voimistamisessa.

”Varhaiskasvatus nollavuotiaasta lähtien kuvataan Suomen koulutusjärjestelmän ensimmäisenä portaana. Missä on lapsuus ja vanhempien osuus lapsen kasvatuksessa?”

Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa esiopetuksen tavoitteita ei ole perusteltu lapsen laaja-alaisen kehityksen näkökulmasta. Ne on asetettu tiedollista puolta painottaen.

”Tavoitteet ovat aikuisten tavoitteita, mutta mitä ne tarkoittavat lapselle? Asiakirja ei kerro millainen on lapsen päivä.”

Hän sanoo pitävänsä hienona, jos viisivuotiaat pääsevät ilmaiseksi mukaan monipuoliseen ja innostavaan toimintaan, jossa lapsuuden kulttuuri säilyy.

Tehtävävihkoja lapset eivät kaipaa vaan ympäristöä, jossa tiedollinen, esteettinen, eettinen, henkinen, fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen kehitys etenevät.

Kysely

Onko kaksivuotinen esiopetus hyvä idea?

Käyttäjä29178
Seuraa 
Viestejä2

Antakaa lasten olla lapsia., leikkiä, laulaa, piirtää ja liikkua vapaasti ilman pätemisen tarvetta ja stressiä. Olen sitä mieltä että vuoden esikoulu on riittävä tuomaan valmiuksia koulunkäyntiin. Lapsille ei pidä luoda lisää ylimääräisiä paineita päteä. Nykypäivänä kaikenlainen kilpailu ja päteminen on jo viety äärimmilleen. Eri asia on sitten tuo taloudellinen kysymys.

Sisältö jatkuu mainoksen alla