Suomessa muistisairauksille altistavien elämäntapatekijöiden kärki on erilainen kuin muualla maailmassa.

Perimämme määrittää paljolti sitä, millä todennäköisyydellä sairastumme dementiaan. Mutta itsekin voimme vaikuttaa sen riskiin monin tavoin, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Lääketieteen julkaisu The Lancet nimeää kaksitoista riskitekijää, joihin pystymme vaikuttamaan niin omilla valinnoillamme kuin yhteiskunnallisilla ponnisteluillakin.

”Neljäkymmentä prosenttia dementiatapauksista voitaisiin ehkäistä tai lykätä tarttumalla näihin kahteentoista muuttuvaan riskitekijään”, kirjoittaa The Lancetin komissioksi kutsuttu asiantuntijaryhmä loppukesästä julkaistussa raportissaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ryhmä on laskenut, mikä osuus kullakin kahdellatoista tekijällä on maailman dementiatapauksista ja mihin elämänvaiheeseen riskit painottuvat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Prosenttiosuuksiltaan suurimmiksi nousevat vähäinen koulutus elämän alkupuolella ja kuulon heikkeneminen keski-iässä. Yli 65-vuotiailla suurin riskitekijä on tupakointi.

Vaikka ihmisellä olisi kaikki kaksitoista riskitekijää, se ei tarkoita, että hän varmasti sairastuu dementiaan, huomauttaa Helsingin yliopiston epidemiologian professori Mika Kivimäki. Hän on yksi The Lancetin komission 28 jäsenestä ja raportin kirjoittajista.

Ja toisin päin: vaikka yksikään luetelluista riskitekijöistä ei täyttyisi, dementiaan voi silti sairastua.

Kaikkein varmin näyttö on saatu tutkimuksissa siitä, että korkea verenpaine keski-iässä voi johtaa myöhemmin muistisairauden puhkeamiseen.

Verenpaineen jälkeen vahvin näyttö on alkoholin, aivovammojen, diabeteksen, vähäisen koulutuksen, tupakoinnin ja lihavuuden vaikutuksista, Kivimäki kertoo.

Sen sijaan kuulon heikkeneminen, yksinäisyys, masennus, ilmansaasteet ja liikunnan vähyys ovat yhteydessä dementiariskiin, mutta ei ole täyttä varmuutta, aiheuttavatko ne muistisairauksia.

”Niiden merkitys ei ole välttämättä niin suuri kuin niiden prosentit antavat ymmärtää.”

Kysely

Pelkäätkö dementiaa?

Pelkään.
Pelkään.
74.3%
En pelkää.
En pelkää.
12.8%
Olen sen ikäinen, ettei kysymys ei tunnu ajankohtaiselta.
Olen sen ikäinen, ettei kysymys ei tunnu ajankohtaiselta.
12.8%
Ääniä yhteensä: 78
Sisältö jatkuu mainoksen alla