Mikä ettei, jos hyväksytään, että aina ei tuuli puhalla. 

Pitää täysin paikkansa, että jos aluksen asentaa täyteen roottoripurjeita, muuttuu se lopulta purjealukseksi, joka liikkuu halutulla matkanopeudella pelkkien roottoripurjeiden avulla aina, kun tuuliolosuhteet eli tuulen nopeuden ja tuulikulman yhdistelmä ovat suotuisat.

Haasteeksi tässä erittäin vähäpäästöisessä skenaariossa muodostuu kuitenkin se, että vaikka roottoripurjeita olisikin reilusti, tuuliolosuhteet ovat suhteellisen suuren osan ajasta sellaiset, ettei halutun matkanopeuden saavuttaminen onnistu pelkkien roottoripurjeiden avulla. Alus ei pysy tuolloin aikataulussaan ilman, että moottoria käytetään kompensoimaan tuuliolosuhteista johtuva tuulityöntövoiman puute.

Norsepowerin tekemät simulaatiot todistavat, että mikäli tyypillisillä rahtialusreiteillä liikkuvan kaupallisen aluksen matkanopeus halutaan pitää yli 10 solmun suuruisena vakionopeutena, roottoripurjeiden teoreettinen maksimisäästöpotentiaali päästöissä on noin 30 prosenttia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Norsepower onkin päätynyt simulaatioidensa kautta siihen lopputulokseen, että purjelaivojen aikakaudella aikanaan operoineet kaupalliset rahtialukset eivät ole todennäköisesti aina pysyneet tavoiteaikataulussaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vastaajana

toimitusjohtaja Tuomas Riski, roottoripurjeita valmistava Norsepower-yhtiö

Tiede-lehden asiantuntijat vastaavat Hyvät ja huonot uutiset -ohjelmassa heränneisiin kysymyksiin. Klippejä kysymyksistä jaetaan ohjelman Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/hyvatjahuonotuutiset.

Sisältö jatkuu mainoksen alla