Tasapuolisuus on journalismin tärkeitä hyveitä. llmastoskeptikot ovat oppineet käyttämään sitä omaksi edukseen.


vat oppineet käyttämään sitä omaksi edukseen.
Paljonko on kaksi plus kaksi? Useimmat meistä vastaavat, että neljä. Mutta miten suhtautuisimme, jos joku väittäisikin, että kaksi plus kaksi on viisi?

Unohtakaamme nyt postmoderni relativismi, jonka mukaan kaksi plus kaksi voi samanaikaisesti olla neljä ja viisi, miksei kuusikin.

Tavallisessa ihmisyhteisössä vitosmies varmaan naurettaisiin pihalle, mutta ei tiedemaailmassa, sillä se on hyvin poikkeuksellinen yhteisö. Tieteen ihanteiden mukaista olisi analysoida rauhallisesti vähemmistön argumentit. Sitten vitoskoulukunnan näkemykset voitaisiin joko hyväksyä, tai - mikä paljon todennäköisempää - todeta, ettei mikään järkiperuste puolla luopumista tiedeyhteisön konsensuksesta. Kaksi plus kaksi on edelleen neljä.


Tasapainosta tulee pakkopaita

Journalismi kunnioittaa samaa lähtökohtaa, ja varsinkin laatumediassa ihanne johtaa helposti siihen, että kaksi plus kaksi on yhtä hyvin neljä kuin viisi. Lukija saattaa järkeillä, että totuus löytyy varmaan jostain puolivälistä. Kaksi plus kaksi on neljä ja puoli.

Laatujournalismi pyrkii puolueettomuuteen, objektiivisuuteen. Se sopii hyvin esimerkiksi presidentinvaalien kaksintaisteluun tai oikeusjuttuihin: molemmille ehdokkaille tai riidan osapuolille annetaan yhtäläinen tilaisuus tulla kuulluksi.

Tieteeseen sovellettuna journalismin klassisesta hyveestä on kuitenkin tullut pakkopaita, "tasapainon tyranniaa", kuten tilannetta luonnehti New York Timesin tiedetoimittaja Andrew Revkin helmikuussa Bostonissa järjestetyllä Yhdysvaltain tiedeviikolla.

Toimittajat ovat tottuneet etsimään haastateltavakseen toisinajattelijan todistaakseen oman riippumattomuutensa ja puolueettomuutensa. Yleensä kilpaileva näkemys myös löytyy. - Jokaista filosofian tohtoria kohden on olemassa vastaava, mutta vastakkainen filosofian tohtori, Revkin väittää.

Revkinin mukaan lopputuloksena on keskustelun mustavalkoistuminen. Harmaalla vyöhykkeellä vallitseva tieteen yhteisymmärrys tulee huonosti esiin.


Ilmasto tarjoaa malliesimerkin

Näin on käynyt varsinkin keskustelussa ihmisen osuudesta ilmaston lämpenemiseen. Yhdysvalloissa ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen epäilijät ovat saaneet mediassa lähes saman painoarvon kuin ilmastotutkijoiden enemmistö, joka pitää ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasuja osasyynä ilmaston lämpenemiseen.

Asetelmassa on paradoksaalista se, että alttein tälle vääristymälle on laatujournalismi. Ympäristöliikkeeseen sitoutuneiden lehtien ei tarvitse löytää harvoja ilmastoskeptikkoja kommentoimaan ilmastouutista. Objektiivisuuden ihanteeseen sitoutuneiden lehtien tarvitsee.

Journalismin pelisäännöt ovat olemassa lukijoiden palvelemiseksi, mutta taloudelliset eturyhmät osaavat käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa. Teollisuutta palvelevat ilmastoskeptikot luovat epävarmuutta samalla periaatteella kuin ovat luoneet tupakkayhtiöt viime vuosikymmeninä. Pienikin joukko toisinajattelevia tutkijoita saa sanomansa läpi laatumediassa.


Journalisti varoo alarmistin leimaa

John Holdren, Harvardin yliopiston ympäristötutkimuksen professori, väittää, että toimittajia pelottaa ympäristöalarmistin leima. Alarmismilla tarkoitetaan aiheetonta vaarojen paisuttelua, jota ympäristöjournalismissa toisinaan esiintyykin.

Esimerkiksi viime syksynä Nobel-palkitun Al Goren dokumenttielokuvaa Epämiellyttävä totuus on kutsuttu alarmistiseksi. Englantilainen tuomioistuin katsoi elokuvasta löytyvän yhdeksän virhettä, joiden takia elokuvaa saa käyttää Britannian kouluissa opetuksessa vain, jos opettaja mainitsee virheet.

Elokuvan väitetyt puutteet uutisoitiin maailmalla näkyvästi, mutta johtavien ilmastotutkijoiden mukaan Epämiellyttävä totuus on tieteellisesti hyvin paikkansapitävä.

Holdrenin mielestä tiedetoimittajat antavat suhteettoman paljon palstatilaa ilmastoskeptikoille vakuuttaakseen neutraaliuttaan ja erottautuakseen alarmistisen ympäristökirjoittelun perinteestä.

Myös tiedeyhteisön omat pelisäännöt voivat Holdrenin mukaan johtaa ilmastonmuutoksen hyssyttelyyn. Tutkijoita ei nimittäin koskaan paheksuta oman löydöksensä vähättelystä. Sen sijaan epävarman tutkimustuloksen esittäminen varmempana kuin se onkaan, on vastoin tieteen normeja.


Otetaan käyttöön ilmastonromahdus

Holdrenin mielestä median yleisesti käyttämät ilmaisut ilmastonmuutos, climate change, tai globaali lämpeneminen, global warming, antavat liian laimean kuvan siitä, mitä planeettamme ilmastossa on tapahtumassa. Mukavaahan se vain on, jos vähän lämpimämpiä ilmoja pitelee.

Holdren ehdottaa, että ilmaston lämpenemisen tilalle otettaisiin "maailmanlaajuinen ilmastonromahdus", global climate disruption.

Revkin ei usko, että hänen päällikkönsä koskaan hyväksyisivät tätä ilmausta etusivun otsikkoon.

Tiede-lehden skeptikkogallup


Tiede-lehti kysyi verkkosivujensa viikkogallupissa 10.-16.3. "Ovatko ilmastoskeptikot saaneet oikean painoarvon suomalaisessa mediassa?".
Vastauksia saimme viikon kuluessa 517 lukijalta. Tulosten perusteella ilmastonmuutoksen epäilijät ovat myös meillä hyötyneet journalismin puolueettomuudesta ja saavuttaneet huomattavan suuren arvovallan.
Lisää näkemyksiä: www.tiede.fi/gallup


Ilmastoskeptikkoja kuullaan liian vähän 36%
Ilmastoskeptikkoja kuullaan liikaa 34%
Ilmastoskeptikkoja kuullaan sopivasti 30%

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5259
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Lucid unet näen ehkä vähän samantyyppisenä kuin hypnoosin, niiden avulla voinee käsitellä asioita jotka eivät tule suoraan tietoisuuteen ja vaikuttaa siihen miten tietyt piirteet itsessään kokee. Mulla ne kuulu tiettyyn elämänvaiheeseen, olisinko ollut joku 25vuotias tjsp. Painajaisia oli, aika rajujakin jotka toistui samanlaisena lukuisia kertoja, pomppasin unissani sängyssä istumaan ja huusin ja uni vaan jatku ja jatku, näin päällekkäin unta ja todellisuutta. Kesti pitkään ennenkö uni lakkasi...
Lue kommentti