Monissa kulttuureissa suositaan poikavauvoja tyttöjen kustannuksella. Aasiassa ilmiö on saanut valtavat mitat. Mitä seuraa, kun miljoonat nuorukaiset jäävät naimattomiksi?


Aasiassa ilmiö on saanut valtavat mitat. Mitä seuraa, kun miljoonat
nuorukaiset jäävät naimattomiksi?
"Kiinan hallitus pelkää maassa tikittävää poikamiespommia ja aikoo määrätä rangaistuksia niille, jotka tekevät abortin saatuaan selville, että sikiö on tyttö", ilmoitti maan virallinen uutistoimisto Xinhua elokuun lopussa.

Pelkästään sikiön sukupuoleen perustuva raskaudenkeskeytys on Kiinassa jo nyt laitonta, mutta siitä huolimatta tyttösikiöiden seulonta ja abortointi on niin yleistä, että poikia on jo yli puolitoista kertaa niin paljon kuin tyttöjä.

Tyttövauvaa ei toivoteta tervetulleeksi monessa muussakaan maassa. Vaikka sikiön sukupuolen paljastaminen on esimerkiksi Intiassa lailla kielletty, sukupuolenmääritysklinikka löytyy lähes joka kylästä.

Raskaudenkeskeytyksiä alettiin tutkia, kun eräässä intialaisessa sairaalassa abortoitiin erehdyksessä poikasikiö ja asiasta nousi kohu. Paljastui, että tuhansien abortoitujen sikiöiden joukossa oli vain muutama poika.


Tyttö käy kalliiksi

Mikä saa ihmisen käyttäytymään näin karsaasti tyttöjä kohtaan?

Politiikan tutkimuksen professori Valerie Hudson yhdysvaltalaisesta Brigham Young -yliopistosta ja tutkija Andrea den Boer brittiläisestä Kentin yliopistosta esittävät, että syynä on perheiden pyrkimys ylläpitää sosiaalisia rajoja.

Koska ihminen pariutuu yleensä suvun ulkopuolelle, kertynyt omaisuus - ja sen mukana valta, etuoikeudet ja arvostus - pitää siirtää sukupolvelta toiselle niin, että perhe ei menetä yhteiskunnallista asemaansa.

Traditionaalisissa järjestelmissä, joissa miehet katsotaan perheen elättäjiksi, tämä varmistetaan siirtämällä varallisuus isältä pojalle; tytär taas annetaan naimakaupassa sulhasen sukuun. Kaupantekiäisinä sulhasen suku vaatii vielä huomattavat myötäjäiset.


Kohtalo veitsenterällä

Naimakaupat ovat tällaisissa yhteiskunnissa tietenkin tiukasti järjestettyjä, eivät romanttisesta rakkaudesta johtuvia. Niitä luonnehtii myös hypergyniaksi kutsuttu piirre: vanhemmat yrittävät naittaa tyttärensä omaa sosiaalista asemaansa korkeammalle. Tämän vuoksi he ovat myös valmiit maksamaan myötäjäisiä.

Käytäntö saa aikaan sen, että tyttäristä koituu perheelle enimmäkseen vain kuluja, kun taas pojat ovat paitsi työvoimaa myös vanhempiensa sosiaaliturva. "Tytär on varas", kiteyttää kantonilainen sanonta.

Mikäli lapsilukua aletaan vielä rajoittaa kuten Kiinassa, on tyttölasten kohtalo sananmukaisesti veitsenterällä.

Vaikka valtio ei puuttuisikaan asiaan, eivät tytöt silti ole aina turvassa. Erään tutkimuksen mukaan Bangladeshissa tyttölapsen todennäköisyys kuolla nuorena nousi kuusinkertaiseksi, jos hänellä jo oli vanhempi sisar.


Alin luokka jää vaimoitta

Poikien suosiminen tyttöjen kustannuksella johtaa vääjäämättä siihen, että nuoria miehiä alkaa jossain vaiheessa olla liikaa. Hudson ja den Boer arvioivat nuorukaisten määrän Kiinassa, Intiassa, Afganistanissa, Bangladeshissa, Pakistanissa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa. Tuloksena oli varovaisimpienkin arvioiden mukaan 90 miljoonaa ylimääräistä 15-34-vuotiasta aasialaismiestä vuonna 2020.

Ylijäämämiesten valtavasta määrästä seuraa ainakin se, ettei kaikille ei riitä vaimoa.

Jos vaimoa vaille voisi jäädä kuka tahansa Aasian nuorukaisista, olisi peräkamarin poikia tulevaisuudessa tasaisesti kaikissa yhteiskuntaluokissa. Silloin miesten ylimäärästä ei koituisi erityistä yhteiskunnallista ongelmaa.

Vanhempien pyrkimys naittaa tyttäret sosiaalisesti ylöspäin aiheuttaa kuitenkin sen, että alimman sosiaaliryhmän miehet jäävät muita todennäköisemmin naimattomiksi, vaikka naisia olisi yhtä paljon kuin miehiä. Mitä suurempi naisvajaus, sitä useampi alimman luokan mies jää naimattomaksi.


Nuorukaiset ruutitynnyrinä

Ongelmia vielä pahentaa se, että miehet ovat naisia taipuvaisempia tekemään rikoksia ja käyttämään väkivaltaa. Lisäksi nuoret miehet ovat muita alttiimpia epäsosiaaliseen käytökseen, naimattomat miehet horjahtavat kaidalta polulta naimisissa olevia useammin ja alemmassa asemassa olevat miehet syyllistyvät kaikkeen tällaiseen ylempiä useammin.

Näkemystä vahvistaa myös Bremenin yliopiston sosiaalipedagogiikan professori Gunnar Heinsohn, vaikka hän ei olekaan kiinnittänyt huomiota erityisesti vaimottomiksi tuomittuihin nuoriin miehiin.

Heinsohn on esittänyt, että väestönkasvu aiheuttaa nuorisoylijäämän, jolle ei ole paikkaa yhteiskunnassa. Tämä "nuorisopullistuma" on Heinsohnin mukaan ollut ja tulee olemaan tärkein vallankumousten, kansanmurhien ja sotien aiheuttaja. Erityisesti nuorista miehistä muodostuu ruutitynnyri, joka räjähtää pienimmästäkin kipinästä.

Hudsonin ja den Boerin mukaan tarpeeksi vinoutuneen sukupuolijakauman maita voikin hallita vain diktatorisesti. Lisäksi hallitsijoiden on joko kanavoitava pohjasakan tyytymättömyys kotimaisia vähemmistöryhmiä vastaan tai lähetettävä heidät valloittamaan uusia mantereita, kuten tapahtui aikoinaan Espanjassa ja Portugalissa.


Syy vai seuraus?

Hudsonin ja den Boerin päättelyssä on kuitenkin yksi mutta. Sosiologeina he olettavat, että alhainen asema, naimattomuus ja nuoruus saavat miehen kuin miehen poikkeamaan kaidalta polulta tai innostumaan sotaretkistä. Naimattomuuden lisääntyessä lisääntyy myös rötöstely ja epäsosiaalisuus.

Mutta jospa naimattomuus ei olekaan syy vaan seuraus? Taipumus rikoksiin, väkivaltaisuus ja alhainen asema voivat olla teerikukon repaleisen pyrstön kaltaisia merkkejä huonosta kelpoisuudesta, jolloin naimattomuuden ja epäsosiaalisuuden välinen yhteys syntyy valikoitumisen kautta.

Jos näin on, ei naimattomuuden lisääntyminen välttämättä lisää rikoksia ja väkivaltaa. Kisa vain kiristyy, kun karsintaraja nousee.

Tämän markkinamekanismin olettaisi parantavan yhä harvinaisemmiksi käyvien naisten asemaa. Vanhempien kuvittelisi saavan tyttärensä miehelään ilman myötäjäisiäkin.

Hudson ja den Boer ovat kuitenkin sillä kannalla, että vääristynyt sukupuolijakauma johtaa vain naisten entistä tiukempaan valvontaan. Heidän koulutustasonsa laskee, työssäkäyntinsä vähenee, synnytyksensä lisääntyvät ja itsemurha-alttiutensa nousee.

Kiina ja Intia ovatkin ainoat maailman maat, joissa nuoret naiset tekevät enemmän itsemurhia kuin nuoret miehet.


Pertti Töttö on Kuopion yliopiston sosiaalitutkimuksen menetelmien professori. Kirjoitus perustuu Valerie Hudsonin ja Andrea den Boerin kirjaan Bare Branches. The Security Implications of Asia’s Surplus Male Population (MIT Press 2005) sekä Gunnar Heinsohnin kirjaan Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen (Orell Füssli 2003).

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5223
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Mikä on mt häiriö? Kuten sanoin, minusta lääkkeen käyttö tuohon tarkoitukseen on arveluttavaa. Siinä mennään ehkä peruuttamattomasti alueelle, jonne ei pitäisi mielestäni olla mitään asiaa suoranaisesti. Ehkä en nyt vain ymmärrä tarvetta nähdä hallittua "unta" - miksi ei vain kuvitella? Jos "hourailet" saman, tunnet sen varmaan voimakkaammin. Mutta toisaalta et ole siitä niin tietoinen kuin hereillä ollessa, vai mitä? Niin siis, siinä nimenomaan on täysin tietoinen että...
Lue kommentti