Älyä pidetään yksilöllisenä, ihmisen pään sisäisenä ominaisuutena. Sitäkään se ei ole.Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2007Ihmisen aivot ovat pysyneet muuttumattomina kymmeniätuhansia vuosia. Silti pystymme ratkaisemaan aina vain monimutkaisempia ongelmia. Se on mahdollista, koska voimme rakentaa aikaisempien polvien saavutusten ja perinteen varaan. Älyllinen toiminta perustuu biologisten ja kulttuuristen tekijöiden symbioosiin.

Niiden erottelua vaikeuttaa, että geenien lisäksi ihminen perii myös kulttuurin, jossa hän kasvaa. Keskiluokkaisten, hyvin koulutettujen vanhempien lapsi on kuullut kolmivuotiaana noin 30 miljoonaa itselleen osoitettua sanaa, työväenluokan lapsi 20 miljoonaa. Sosiaaliavun varassa elävän perheen perillinen on joutunut tyytymään 10 miljoonaan sanaan. Yhden sukupolven saavutukset muodostavat seuraavan älyllisen kehityksen lähtökohdan.

Hyvällä ravinnolla ja virikkeisellä ympäristöllä on suuri vaikutus jo pelkistettyyn testiälyyn. Älykkyystestien pistemäärät ovat teollisuusmaissa nousseet melkoista vauhtia. Suomessakin on useaan kertaan kiristetty pisterajoja, jotta suoritusten keskiarvo saataisiin pysymään sadassa.

Yksilö myös vaikuttaa ympäristöön, jossa hän elää. Jos lapsi osoittaa kiinnostusta satuihin, hänelle luetaan niitä enemmän. Se edistää lapsen älyllisten taitojen kehitystä, ja kehityksen huomattuaan vanhemmat rohkaistuvat siirtymään vaativampiin tarinoihin. Tällä tavalla syntyy kerrannaisvaikutuksia, jotka räjäyttävät alun perin vähäiset erot yksilöiden älyllisessä suorituskyvyssä, motivaatiossa ja suuntautumisessa.

Vaativimpaan älylliseen toimintaan tarvitaan välttämättä myös kulttuurin tuottamia ulkoisia apuvälineitä. Kirjoitustaidon syntyminen 5 000 vuotta sitten oli valtava harppaus. Se avasi ulkoisen muistikentän, jonka varassa on mahdollista ylittää mielensisäisen tiedonkäsittelyn rajoituksia.

Kynällä ja paperilla voi siirtää tietoa, mutta myös ajatella. Kun fysiikan nobelistilta Richard Feynmanilta kerran kysyttiin, kuinka hän oli päätynyt ideoihinsa, Feynman ojensi vastaukseksi läjän muistiinpanoja. Kysyjä ihmetteli, oliko Feynman kuvannut niissä ajattelunsa etenemistä. Vastaus oli kieltävä. Se ei ole kuvaus prosessista vaan prosessi itse, Feynman ilmoitti. - Työ täytyy tehdä paperilla, ja tässä on se paperi.


Pohjaan saakka sosiaalista

Yksinäinen muurahainen ei ole kovin fiksu. Yhdyskuntana muurahaiset kulkevat toistensa tekemiä polkuja ja seuraavat kemiallisia jälkiä. Ne rakentavat pesänsä ja kasvattavat jälkeläisensä joukkovoimalla, hajaantuneen älyn turvin.

Myös ihmisen merkittävät älylliset saavutukset perustuvat älyllisten ponnistusten jakamiseen yhteisöissä ja verkostoissa. - Ihmisen äly on lajityypillisesti sosiaalista älyä. Me osaamme valaa ja hitsata älyllistä toimintaa yhteen muiden kanssa. Vain tällä tavalla pystytään rakentamaan vaikka tulevaisuuden avaruussiirtokuntia, oppimistutkimuksen professori Kai Hakkarainen sanoo.

Parhaita tuloksia tulee, kun verkoston jäsenillä on toisiaan täydentävää osaamista. Yksi saattaa olla erityisen hyvä näkemään asioiden ytimeen. Toinen pystyy muuttamaan ideat organisoituneeksi toiminnaksi, esimerkiksi johtamaan laboratoriota. Joku kolmas saattaa olla hyvä sosiaalisen verkoston rakentamisessa. Neljäs tarjoaa muille olkapään vaikeana hetkenä.


Viisas ajattelee tulevia polvia

Asiantuntijoiden aherrus voi aiheuttaa myös kauaskantoisia katastrofeja. Toisinaan esiintyy kollektiivisen viisauden sijasta kollektiivista tyhmyyttä, Hakkarainen huomauttaa. Sellaiseen päädytään, jos ryhmän jäsenet jättävät vastuun auktoriteeteille ja keskittyvät vain omaan työhönsä. Näin tulivat mahdollisiksi muun muassa Hitlerin Saksan hirmuteot. Ihmisyhteisöt ovat myös tuhonneet omia elinmahdollisuuksiaan, kuten kävi Pääsiäissaarella. Siellä eli kehittynyt kulttuuriyhteisö, joka kykeni rakentamaan taidokkaita patsaita mutta hakkasi samalla saariensa puuston niin perusteellisesti, että kuoli lopulta nälkään.

Tällaisen tyhmän älynkäytön vastakohta on viisaus, jossa yhdistyvät huippuosaaminen ja eettisyys.
Viisautta on vaikea saavuttaa, mutta se on helppo tunnistaa. Sitä osaavat arvostaa niin vertaisryhmät kuin maallikotkin.

Yksi tekijä näyttää yhdistävän kaikkein kunnioitetuimpia tekijöitä alasta riippumatta. He keskittyvät erityisesti huolehtimaan tulevien sukupolvien hyvästä. Howard Gardner ja kumppanit toteavat kirjassa Good Work (Basic Books 2001), että tämä on yhteistä niin genetiikan kuin journalismin johtotähdille.

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Hirmun anatomia on selvinnyt sääsatelliittien mikroaaltoluotaimilla. Ne näkevät pilvien läpi myrskyn ytimeen ja paljastavat ukkospatsaat, joista myrsky saa vauhtinsa. Kuva: Nasa/Trimm

Pyörivät tuulet imevät energiansa veden lämmöstä.

Trooppiset rajuilmat tappoivat vuosina 1995–2016 lähes 244 000 ihmistä, koettelivat muuten 750 miljoonaa ihmistä ja tuhosivat omaisuutta runsaan 1 000 miljardin dollarin arvosta, enemmän kuin mitkään muut mullistukset, esimerkiksi tulvat tai maanjäristykset.

Näin arvioi maailman luonnonkatastrofeja tilastoiva belgialainen Cred-tutkimuslaitos raporteissaan, joissa se laskee katastrofien pitkän aikavälin inhimillistä hintaa.

Myrskytuhot ovat panneet myrskytutkijat ahtaalle. Kaikki tahtovat tietää, mistä näitä rajuilmoja tulee. Lietsooko niitä ilmastonmuutos?

Lämpö alkaa tuntua

Näihin asti tutkijapiireissä on ollut vallalla käsitys, jonka mukaan hirmuista ei voi syyttää ilmastonmuutosta vielä kotvaan. Se alkaa voimistaa myrskyjä vasta pitkällä aikajänteellä.

Nyt hurjimpia myrskyjä on kuitenkin alettu kytkeä ilmaston lämpenemiseen. Esimerkiksi alkusyksystä 2017 Maailman ilmatieteen järjestö WMO arvioi, että lämpeneminen todennäköisesti rankensi elokuussa Houstonin hukuttaneen Harvey-myrskyn sateita.

Jotkut tutkijat ovat puhuneet kytköksistä jo vuosia.

Esimerkiksi Kerry Emanuel, Massachusettsin teknisen yliopiston myrskyspesialisti, laski 2005, Katrinan runnottua New Orleansia, että Atlantin ja Tyynenmeren myrskyt ovat nykyään 60 prosenttia voimakkaampia kuin 1970-luvulla.

Keväällä 2013 Nils Bohr -instituutin Aslak Grinsted raportoi, että lämpenemiskehitys vaikuttaa myrskyissä syntyviin tulva-aaltoihin.

Kun maapallon keskilämpötila nousee 0,4 astetta, myrskytulvien määrä tuplaantuu. Tämä rajapyykki on jo ohitettu. Kun lämpötila nousee kaksi astetta, tulvat kymmenkertaistuvat. Silloin superrajuja myrskyjä hyökyy Atlantilta joka toinen vuosi. Tähän asti niitä on nähty kerran 20 vuodessa.

Meri lämpenee otollisesti

Tärkein myrskyjä ruokkiva muutosvoima löytyy sieltä, mistä myrskyt ammentavat energiansa ja mihin ilmastonmuutoksen nähdään vaikuttavan: meriveden lämpötilasta. Se kehittyy myrskyille otolliseen suuntaan.

Esimerkiksi Meksikonlahdella, hurrikaanien voimanpesässä, on mitattu jopa pari astetta tavallista korkeampia meriveden lämpötiloja.

Kun Haiyan, yksi kaikkien aikojen kovimmista taifuuneista, marraskuussa 2013 jätti kaksi miljoonaa filippiiniläistä kodittomiksi, meri oli myrskyn syntyalueella vielä sadan metrin syvyydessä kolme astetta normaalia lämpimämpi.

Meressä tapahtuu muutakin epäedullista: pinta nousee. Se kasvattaa myrskyjen nostattamia tulva-aaltoja, jotka usein saavat aikaan pahinta tuhoa.

 

Näin hirmumyrsky kehittyy

Hirmun syntymekanismi on sama kaikkialla, vaikka nimitykset vaihtelevat. Atlantilla ja Amerikan puoleisella Tyynellämerellä puhutaan hurrikaaneista, Aasian puolella taifuuneista ja Intian valtamerellä ja Oseaniassa sykloneista. Grafiikka: Mikko Väyrynen

 

Trooppisia hirmumyrskyjä syntyy päiväntasaajan molemmin puolin 5. ja 25. leveyspiirin välillä. Päiväntasaajalla niitä ei muodostu, sillä sieltä puuttuu coriolisvoima, jota myrsky tarvitsee pyörimiseensä

Kehittyäkseen myrsky vaatii tietynlaiset olot. Suursäätilan pitää olla laajalla alueella epävakaa ja ukkossateinen ja meriveden vähintään 26 asteista 50 metrin syvyydeltä. Lisäksi tuulien pitää puhaltaa heikosti 12 kilometrin korkeuteen asti. Voimakkaissa virtauksissa myrskynpoikanen hajoaa.

1. Merestä nousee lämmintä, kosteaa ilmaa. Se kohoaa nopeas­ti ja tiivistyy ukkospilviksi, jotka kohoavat 10–15 kilometrin korkeuteen. Samalla vapautuu lämpöä, mikä ruokkii matalapainetta.

2. Fysiikan säilymislakien mukaan ylös kohoavan ilman tilalle virtaa ympäriltä korvausilmaa, jolloin ilmanpaine alueella laskee.

3. Lämpöä kohoaa ylös yhä laajemmalti, ukkospilvien jono venyy, ja ilman virtausliikkeet voimistuvat. Ilmanpaine laskee lisää, ja alueelle syntyy liikkuva matalapaineen keskus.

4. Paine-ero tuottaa voiman, joka alkaa pyörittää tuulia kiihtyvää vauhtia. Maan pyörimisliikkeestä aiheutuva coriolisvoima kiertää niitä spiraalin lailla vastapäivään kohti matalan keskusta. Kun tuulen sekuntinopeus nousee yli 33 metrin, on syntynyt trooppinen hirmumyrsky.

Hurjimmissa myrskyissä tuulen nopeus nousee 70–90 metriin sekunnissa. Pyörteen halkaisija vaihtelee puolestaan 400 kilometristä 1 000 kilometriin.

5. Myrskyn voimistuessa sen ylle muodostuu korkeapaine, joka pyörii tuulia vastaan. Laskeva ilmavirtaus kuivattaa ja lämmittää keskusta, ja se seestyy myrskynsilmäksi.

6. Silmää kiertävät tuulet sekoittavat tehokkaasti meren pintaa 50–100 metrin syvyydeltä. Kun lämmintä vettä painuu syvyyksiin ja viileää kohoaa pintaan, ”lämpövoimala” jäähtyy ja hitaasti liikkuva myrsky voi heikentyä. Nopeaan myrskyyn jarru ei ehdi vaikuttaa, ja silloin kumpuava vesi voi loppumatkasta muuttua vaaralliseksi.

7. Kun ranta lähestyy ja meri madaltuu, tuulet pakkaavat vettä myrskyn tielle tulva-aalloksi, joka syöksyy myrskyn mukana maalle tuhoisin seurauksin.

Maalle saavuttuaan myrsky laantuu, kun se ei enää saa käyttövoimaa meren lämmöstä.

 

Tuula Kinnarinen on Tiede-lehden toimitussihteeri.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2014. Päivitetty 12.9.2018.