Aspergerin oireyhtymästä kärsivien on usein vaikea ymmärtää muiden käytöstä ja tunteita. Nykyään taas miltei työ kuin työ vaatii sosiaalisuutta, joustavuutta ja kokonaisuuksien hallintaa. Tanskalaisyritys oivalsi, että viehtymys rutiineihin ja yksityiskohtiin voikin olla valttikortti työelämässä.

Teksti: Riitta ToivonenAspergerin oireyhtymästä kärsivien on usein vaikea ymmärtää muiden käytöstä ja tunteita. Nykyään taas miltei työ kuin työ vaatii sosiaalisuutta, joustavuutta ja kokonaisuuksien hallintaa. Tanskalaisyritys oivalsi, että viehtymys rutiineihin ja yksityiskohtiin voikin olla valttikortti työelämässä.

Julkaistu Tiede -lehdessä 6/2010.Oppikirjan parikymmentä sivua painuivat vaivatta ala-asteikäisen Jan-Mikaelin valokuvamuistiin. Kokeissa hän saattoi kenenkään huomaamatta lukea vastaukset opettajan antamiin kysymyksiin.– Aprikoin, oliko se väärin, kertoo Jan-Mikael Fredriksson, joka nykyään työskentelee Autismi- ja Aspergerliitossa projektipäällikkönä. Hänen erityislaatuinen muistinsa liittyy autismin lievään muotoon, Aspergerin oireyhtymään, jota esiintyy noin prosentilla väestöstä. Autismin eri asteita kuvaa yhteisnimitys autismin kirjo.

Huomio kääntyy kumppanistaAutistisilla ihmisillä on usein erityislahjakkuutta mutta toisaalta vaikeuksia ymmärtää, mitä muut tuntevat ja ajattelevat. Taustalla on neurologisia tekijöitä, joiden vuoksi aivot tulkitsevat näkö- ja kuuloärsykkeitä poikkeavasti. Kun katseella on yleensä tapana hakeutua kohti keskustelukumppanin kasvoja ja silmiä, autistisen lapsen huomio saattaa viipyä valokatkaisimessa tai puhujan suupielessä, osoittavat Yhdysvalloissa Yalen yliopistossa tehdyt katseenmittauskokeet. Tällöin lapselta jää havaitsematta paljon kasvonilmeiden välittämää hienovaraista informaatiota ja hänen on vaikea hahmottaa sosiaalista tilannetta.Asperger-ihmiset tietävät kokemuksesta, että silmiin katsomisesta seuraa hämmentävä aistiärsykkeiden hyöky.

Ärsykkeitä häiriöksi astiIhmiset ovat biologisesti virittyneet kuulemaan puheääntä ja sen muutoksia. Helsingin yliopistossa tehtyjen tuoreiden aivotutkimusten mukaan autististen lasten aivot kuitenkin reagoivat puheäänen muutoksiin tavanomaista heikommin. Autistinen lapsi tai aikuinenkaan ei välttämättä kuule, kun häntä puhutellaan. Sen sijaan muille huomaamattomat äänet, kuten tuulettimen humina tai kynän rahina paperilla, saattavat kuulostaa häiritsevän voimakkailta.Aspergerin oireyhtymään liittyy usein yliherkkyyttä valolle, äänelle, hajuille tai kosketukselle. Monien kohtalotoveriensa tavoin Fredriksson kertoo kärsivänsä loisteputkien välkynnästä. Hän on vihoissaan uudesta direktiivistä, jonka mukaan Suomesta ei kohta voi ostaa hehkulamppuja vaan ainoastaan energiansäästölamppuja.

Ryhmässä pitää pärjätäAutististen ihmisten erityistaidot jäävät usein hyödyntämättä työelämässä, koska heidän on vaikea esiintyä edukseen työhaastattelussa. Jos työpaikka löytyy, suhteet työtovereihin voivat tulla ongelmaksi.– Kaveria, joka ei osoita tunteitaan eikä näytä nauttivan työstään, saatetaan pitää työyhteisöön sitoutumattomana, Fredriksson sanoo.Työtehtävissä vaaditaan usein myös joustavuutta, stressinsietokykyä, muutosvalmiutta ja ryhmätyötaitoja. Ne voivat olla ylipääsemättömiä haasteita asseille, kuten Asperger-ihmiset itseään nimittävät. (Muita he sanovat nenteiksi; se tarkoittaa neurotyypillisiä ihmisiä.)– Yhteiskunta tavallaan tuottaa toimintarajoitteisuutta asettamalla kovia vaatimuksia, Fredriksson tiivistää.Toisaalta asseille löytyy myös sopivia ekologisia lokeroita. Joihinkin, usein teknisen alan työpaikkoihin on muodostunut Asperger-yhteisöjä, joiden jäsenet jakavat intohimoisen kiinnostuksen esimerkiksi tietotekniikkaan tai antureihin. Näissä porukoissa ei small talkia tai kahvitaukoja kaivata.

Tarkkuudesta tuli valttiTanskalaisen ohjelmistoyrityksen tekninen päällikkö Thorkil Sonne tunsi Aspergerin oireyhtymään liittyvät erityiskyvyt ja vaikeudet, koska hänen pojallaan on Asperger.Yleensä puhutaan Asperger-ihmisten vaikeudesta hahmottaa kokonaisuuksia, mutta Sonne käänsi heikkouden vahvuudeksi: heillä on silmää detaljeille. Kun tähän yhdistetään taipumus kiintyä rutiineihin – jota myös pidetään usein kielteisenä – saadaan työntekijä, joka on ihanteellinen ohjelmistotestaukseen. Sonne perusti 2004 konsulttiyrityksen Specialisterne, asiantuntijat, joka toimii työntekijöiden ja asiakasyritysten välikätenä. Yritys kartoittaa työntekijöiden vahvuudet ja kouluttaa heidät tehtäviinsä asiakasyrityksessä. Specialisternen kontaktihenkilö ohjeistaa myös työyhteisön ja pitää huolta siitä, etteivät oireyhtymään liittyvät sosiaaliset vaikeudet ja aistien yliherkkyys muodostu esteeksi työssä. Usein ratkaisuina ovat etätyö ja osa-aikaisuus. Asperger-työntekijät  tarvitsevat myös hyvin selvät ohjeet, koska itsenäinen toiminta on heille hankalaa.Asiakasyritysten Specialisternelle antama palaute on ylitsevuotavaa. Tanskalaisen matkapuhelinoperaattorin TDC Mobilin edustaja Thomas Kragh kehuu lähes virheettömän tarkkaa työtä tietojen kopioinnissa. Specialisternen tyytyväisiin asiakkaisiin kuuluu myös softajätti Microsoft. 

Vahvuudet käyttöön työssäFredriksson toivoo, että myös suomalaiset yritykset oppisivat hyödyntämään autististen ihmisten erityisvahvuuksia.Kyky kuvalliseen ajatteluun on eduksi suunnittelutyössä, uupumattomuudesta rutiinitehtävissä on etua monilla aloilla, ja taipumusta perusteellisuuteen voisi hyödyntää esimerkiksi tiedon keruussa. Asperger-ihmiset voisivat sopia esimerkiksi tekemään taustatyötä poliitikoille, Fredriksson ehdottaa.Käytännön keinoksi työnhakuun Asperger-vertaisryhmä ehdottaa sähköpostitse tehtävää työhaastattelua: se vähentäisi elekielen tulkintavaikeuksista aiheutuvia väärinkäsityksiä.Parasta olisi, jos Suomeenkin perustettaisiin yritys, joka Specialisternen tapaan kouluttaisi Asperger-työntekijät asiakasyrityksen tilaamaan tehtävään ja toimisi välikätenä.Fredriksson vertaa assien sopeutusta työelämään siihen, että mäyräkoiraa koulutettaisiin juoksemaan kuin vinttikoira. – Keskinkertaisen vinttikoiran sijaan saataisiin erinomainen mäyräkoira, jos hyödynnettäisiin sen omia vahvuuksia.

Vahvuuksiin kuuluu kuvallinen ajattelu

”Sanat ovat minulle kuin vieras kieli”, kirjoittaa yhdysvaltalainen autistinen tutkija Temple Grandin elämäkerrallisessa kirjassaan Thinking in pictures. Kuvallisessa ajattelussa Grandin sen sijaan on vahva, kuten monet autistiset persoonat.Eläinrakas Grandin suunnittelee karjankäsittelylaitteita, joissa eläin tuntisi olonsa mahdollisimman turvalliseksi loppuun saakka. Suunnitelmansa hän hioo katselemalla niitä mielessään. Grandinia huvittavat suunnittelun tueksi kehitetyt ohjelmat, joiden avulla voi virtuaalisesti astua sisään rakennukseen. ”Teen sen paremmin ja nopeammin päässäni”, hän toteaa. Grandin myös arvelee, että autistien kuvallinen ajattelu muistuttaisi eläinten ajattelutapaa. Ainakin he aistivat usein herkästi eläinten tuntemuksia.Maailmankuulu elokuvaohjaaja Steven Spielberg on hänkin julkistanut Asperger-diagnoosinsa. Spielberg on näyttävästi hyödyntänyt kuvallista ajatteluaan, mutta sikäli hänen uravalintansa on poikkeuksellinen,  että työhön sisältyy valtavasti sosiaalisia tilanteita ja useiden samanaikaisten projektien hallintaa.

Onko minulla Asperger?

Monet Aspergerin oireyhtymästä kärsivät ovat ehtineet aikuisikään saamatta tietää syytä erilaisuuteensa. Seuraavat kuvaukset saattavat viitata autistiseen häiriöön. Ne on poimittu Cambridgen yliopiston autismintutkimuskeskuksen psykologin Simon Baron-Cohenin laatimasta testistä.– Sosiaaliset tilanteet ovat minusta hämmentäviä.– En mielelläni juttele niitä näitä.– Asiat kiinnostavat minua enemmän kuin ihmiset. – Panen merkille yksityiskohtia, joita muut eivät huomaa.– Hermostun, jos päivittäisiä rutiinejani häiritään. – Toimin mieluummin yksin kuin muiden kanssa.– Muiden mielestä sanon usein jotain töykeää, vaikka olin mielestäni kohtelias.– Minulle sanotaan usein, että jauhan yhtenään samasta asiasta. – Minun on vaikea saada ystäviä. – Keskityn yleensä enemmän detaljeihin kuin kokonaiskuvaan.– Minun on vaikeaa tulkita merkityksiä rivien välistä.

Heidätkin luetaan Asperger-ihmisiin

Autismin kirjo on niin laaja, että oireita riittää lukuisille kuuluisille ja lahjakkaille ihmisille – varsinkin vainajille. Esimerkiksi sellaiset nerot kuin Vincent van Gogh ja Wolfgang Amadeus Mozart on omittu monillekin listoille.Bill Gates, Microsoft-miljonääriSir Isaac Newton, fyysikkoWoody Allen, elokuvaohjaajaJane Austen, kirjailijaAlbert Einstein, fyysikko

Riitta Toivonen on tekniikan tohtori ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkija.

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844
Liittynyt13.11.2009

Asperger-ihmisten vahvuudet käyttöön

Kohtaan toisinaan seudulla asuvia autisteja, ja yksi näistä toistaa loppumattomiin (kaiken valveillaoloaikansa?) vuoroin epämääräisiä mölähdyksiä joita vaivoin erottaa kieleksi, vuoroin erilaisin äänensävyin satunnaisia puheenpätkiä joita hän kenties joskus on kuullut. On kuin usea eri ihminen puhuisi hänen kauttaan, sikäli erilaisia ne äännähdykset ja puheenparret ovat. Ja ne samat "nauhoitukset" toistuvat toistumistaan. Ilmeisestikin vähemmän vaikeasta aivojumista kärsivä pystyy itse...
Lue kommentti
Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018