Uuden ultralujan betonin estetiikka ei ole jykevyyttä vaan siroutta, sillä betonin veto- ja puristuslujuus on saatu kasvamaan moninkertaiseksi.

TEKSTI:Risto Varteva


Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Uuden ultralujan betonin estetiikka ei ole jykevyyttä vaan siroutta,
sillä betonin veto- ja puristuslujuus on saatu kasvamaan moninkertaiseksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Julkaistu Tiede-lehdessä

5/2001
Näistä koostuu ultraluja RPC800

Yksi kuutiometri uudenlaista betonia sisältää

                                       181 kg


                   955 kg


                           220 kg


                372 kg


                          18 kg


                             602 kg


                       1 423 kg

  englanninkielisen Reactive Powder Concrete -nimen mukaan. RPC800:n puristuslujuus on 800 MPa. Tavallisen betonin puristuslujuus on alle 60 MPa. Teräskuitujen pituus on 3 mm ja läpimitta 0,15 mm. Teräsjauheen raekoko on alle 0,8 mm.

Lähde Juha Ratvio: Ultralujan betonin käyttösovellukset.


Esitutkimus. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 2001.


Suomessa ultralujaa betonia ei vielä käytetä, mutta Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa VTT:ssä on jo selvitelty sen ominaisuuksia ja tehty pieni koe-erä.

- Uuden betonin salaisuus on koostumuksessa, erikoistutkija Juha Ratvio VTT:n rakennustekniikan laboratoriosta kertoo. Ultrabetonissa hyvin hienojakoinen jauhe reagoi kemiallisesti ja tuottaa lujan massan.

  jolloin ainesten väliset kemialliset reaktiot ovat tehokkaita. Ratkaisevin on kvartsin ja kalsiumhydroksidin välinen reaktio, joka sitoo rakeet tiukasti toisiinsa.

Suurimmat rakeet ovat läpimitaltaan vain 0,3 millimetriä, joten mistään sorasekoituksesta ei ole kysymys. Mukaan voidaan panna teräsjauhetta ja teräskuituja.

Tiivistä tavaraa

Koska ainekset ovat hienoa jauhetta, ultralujasta betonista tulee hyvin tiivistä. Liiasta tiiviydestä voi olla haittaakin, Ratvio sanoo:

  pinnan.

Yksi ratkaisu olisi sekoittaa betoniin muovikuituja, jotka tulipalon kuumuus polttaisi pois, ja kidevesi pääsisi kuitujen jättämiin rakoihin.

Ultralujan betonin valmistaminen vaatii oman tekniikkansa, sillä kovettumiseen tarvitaan 90 asteen, joskus jopa 400 asteen kuumuus. Lisäksi paineen täytyy korkeimmissa lujuuksissa olla muutama sata kertaa tavallista ilmapainetta suurempi. Tosin myös pienemmillä paineilla ja alemmilla lämpötiloilla saadaan ultrabetonia, jos ominaisuuksista vähän tingitään.

Tarvitaan vähemmän

- Ultrabetonin valmistaminen ole yhtä kätevää kuin tavallisen betonin, ja sen kilohinta nousee korkeaksi, Ratvio myöntää mutta muistuttaa saman tien säästöistä: - Sen vetolujuus on kymmenen kertaa suurempi kuin tavallisen betonin. Sitä siis tarvitaan esimerkiksi siltaan paljon vähemmän, ehkä vain kolmannes aiemmasta. Tiiviyden takia kemiallinen kestävyys on hyvä, joten huoltokustannuksissa säästetään. Säästöä tulee myös siitä, että betoniraudoitusta tarvitaan vähemmän.

Ultraluja betoni ei syrjäytä vanhoja menetelmiä, mutta eräisiin kohteisiin se varmasti otetaan riemuiten vastaan. - Esimerkiksi viemäriputket eivät enää tarvitse kallista pinnoitusta, koska ultraluja betoni kestää sen tavaran, joka viemärissä kulkee.

Muita kohteita voisivat olla kassakaappien seinät ja esimerkiksi paperikoneen puristustelat, jotka nykyisin valmistetaan kivestä.

- Ultralujaa betonia alettiin kehittää muutama vuosi sitten Ranskassa, Ratvio kertoo.

- Kanadassakin sitä on jo käytetty, mutta meidän on kyllä itse täällä Suomessa selvitettävä esimerkiksi sen pakkasenkestävyys.

Sisältö jatkuu mainoksen alla