Suhteellisuusteoria täyttää sata vuotta ja koko maailma viettää fysiikan vuotta.
Myös tämänviikkoisten Tieteen päivien ensimmäinen tilaisuus paneutuu
historiamme kuuluisimman teorian syntyyn ja merkitykseen.Suppean
suhteellisuusteorian olisi voinut keksiä joku muukin kuin Albert Einstein,
mutta yleinen suhteellisuusteoria olisi jäänyt kehittämättä.
Nykytietämykselläkin aineen, ajan ja avaruuden kytkeminen yhteen ottaisi koville.


Myös tämänviikkoisten Tieteen päivien ensimmäinen tilaisuus paneutuu
historiamme kuuluisimman teorian syntyyn ja merkitykseen.Suppean
suhteellisuusteorian olisi voinut keksiä joku muukin kuin Albert Einstein,
mutta yleinen suhteellisuusteoria olisi jäänyt kehittämättä.
Nykytietämykselläkin aineen, ajan ja avaruuden kytkeminen yhteen ottaisi koville.Maapallo vetää pyöriessään mukanaan ympäröivää avaruutta. Avaruus seuraa sitä  kuin taikina vatkainta.

Ignazio Ciufolini Leccen yliopistosta ja Erricos Pavlis Nasasta osoittivat tämän viime syksynä tutkimalla kahden pienen satelliitin lentoratoja. He huomasivat, että satelliittien ratatasot kääntyvät pari metriä vuodessa maapallon pyörimisen suuntaan.

Havainto ei ollut odottamaton, sillä ilmiö on yksi ehkä kaikkien aikojen kuuluisimman tieteellisen teorian, Albert Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian,  ennustuksista. Einstein esitti kumouksellisen teoriansa yhdeksänkymmentä vuotta sitten, mutta edelleen uudet todisteet sen paikkansapitävyydestä sävähdyttävät.

Suhteellisuusteorian mukaan avaruus ei ole luonnon tapahtu-mien eloton näyttämö vaan ottaa aktii-visesti osaa luonnon tragedioihin ja komedioihin. Avaruus käy jatkuvaa vuoropuhelua aineen ja energian kanssa, se elää ja muuttaa muotoaan näiden mukaan. Avaruuden muoto puolestaan kertoo hiukkasille ja kappaleille, miten niiden pitää liikkua.


Suoraan tieteen huipulle

Vuonna 1905 Einstein ilmestyi kuin tyhjästä tieteen etujoukkoihin, vieläpä monelle rintamalle yhtä aikaa. Hän oli silloin 26-vuotias, tuore perheenisä ja patenttitoimiston tunnollinen virkamies.

Einstein julkaisi ihmevuonnaan kolme tieteen historiaan jäänyttä tutkimusta. Kuuluisin niistä esitteli valoa, aikaa ja avaruutta koskevan uuden teorian, joka tunnetaan nimellä suppea suhteellisuusteoria. Kymmenen vuotta myöhemmin siitä kypsyi yleinen suhteellisuusteoria. Suppea teoria haastoi Isaac Newtonin yli kaksisataa vuotta erehtymättömänä pidetyn mekaniikan, yleinen puolestaan Newtonin painovoimalain.

Jo ennen kesäkuussa 1905 valmistunutta suhteellisuusteorian julkaisuaan Einstein oli samana vuonna ehtinyt luoda pohjan kvanttimekaniikalle, toiselle modernin fysiikan kivijalalle, osoittamalla sähkömagneettisen säteilyn koostuvan kvanteista.

Lisäksi hän oli osoittanut, että molekyylit ovat osa todellista luontoa. Tutkijoita oli askarruttanut niin sanottu Brownin liike eli pienten hiukkasten holtittoman tuntuinen poukkoilu nesteessä. Syynä on molekyylien törmäily hiukkasiin, Einstein selitti.


Kaikki uskoivat eetteriin

Suhteellisuusteorian synty liittyi läheisesti valoa koskeneisiin tutkimuksiin.

Valo varmistui aaltoilmiöksi, kun Thomas Young 1800-luvun alussa huomasi valon interferenssi-ilmiön. Valaistun kaksoisraon taakse seinään ilmestyy tummien ja valoisten raitojen sarja, joka johtuu siitä, että eri raoista tulevat aallot paikoin vahvistavat ja paikoin heikentävät toisiaan vaiheensa mukaisesti.

Mutta mikä valossa aaltoilee? Tähän 1800-luvun fyysikoilla oli patenttiratkaisu, maailmaneetteri, lyhyesti eetteri. Eetteriteorian kehittelijöitä olivat sellaiset eturivin fyysikot kuin englantilaiset lordi Kelvin ja elektronin löytäjä J. J. Thomson sekä sähkömagnetismin suuri auktoriteetti hollantilainen Hendrik Lorentz.

Eetterin ajateltiin olevan näkymätön, mauton ja hajuton, kaikkial-le tunkeutuva painoton väliaine, jossa valo etenee aaltoina samaan tapaan kuin ääni tavallisessa aineessa. Eetteristä oli tullut itsestäänselvyys. Jos mittauksista  saatiin tuloksia, jotka eivät vastanneet odotuksia, eetterin olemassaoloa ei epäilty vaan virhettä haettiin muualta.

Pikkuhiljaa fyysikoiden maailma alkoi kuitenkin näyttää kummalta, sillä eri ilmiöt vaativat eetteriltä erilaisia, usein ristiriitaisia ominaisuuksia. Eetterin piti olla äärimmäisen kovaa, jotta valoaaltojen suuri nopeus voitiin ymmärtää. Toisaalta sen piti olla nesteen kaltaista, kitkatonta ainetta, jotta se voisi tunkeutua läpinäkyvien aineiden sisään ja jotta kappaleet voisivat liikkua sen läpi vaivatta. 


Maxwell mullisti maailman

Jos eetterihypoteesi alkoikin Einsteinin päiviin tultaessa horjahdella, 1800-luvun kiistattomaksi saavutukseksi on osoittautunut sähkömagnetismi. Englantilainen Michael Faraday teki vuonna 1831 havainnon, jonka merkitystä tieteen ja tekniikan kehitykselle ei voi yliarvioida.

Faraday huomasi, että muuttuva magneettikenttä synnyttää johtimiin sähkövirran. Tämä induktioksi kutsuttu ilmiö osoitti lopullisesti, että aikaisemmin erillisinä pidetyt sähköiset ja magneettiset ilmiöt ovat jollakin tapaa yhteydessä toisiinsa. Skotlantilainen James Clerk Maxwell paljasti tämän liiton kaikki yksityiskohdat neljällä yhtälöllä, jotka hän kirjoitti vuonna 1873.

Maxwellin yhtälöiden tärkein ennustus olivat sähkömagneettiset aallot. Meille radion, television ja kännyköiden aikakauden ihmisille niiden olemassaoloa ei tarvitse vakuutella, mutta runsaat sata vuotta sitten asia oli upouusi. Kun Heinrich Hertz osoitti kokeellisesti vuonna 1888, että sähkömagneettisia aaltoja todellakin on olemassa, fyysikoiden silmien eteen avautui tuore, monimuotoinen ilmiömaailma.

Hertzin jatkotutkimukset osoittivat, että valokin on sähkömagneettista säteilyä. Maxwellin yhtälöt kuvaavat siis myös valoa.


Fyysikot häkeltyivät

Lentomatkaajille on tuttua, että tasaista nopeutta lentävässä koneessa lasiin voi  kaataa juomaa täsmälleen samoin kädenliikkein kuin lentokentän baarissa. Lentokoneen 600 kilometrin tuntinopeus ei vaikuta kaatamiseen millään tavalla.

Jo Galileo Galilei kiinnitti huomiota samaan asiaan, tosin paljon runollisempaa esimerkkiä käyttäen: Jos katselet maljassa olevia kultakaloja laivan kajuutassa, et voi niiden liikkeestä päätellä, onko laiva satamassa vai kyntääkö se merta tasaisella nopeudella. Kalat uiskentelevat molemmissa tapauksissa ihan samalla tavalla.
Newton muotoili asian tarkemmin sanomalla, että toistensa suhteen tasaisesti liikkuvissa “laboratorioissa“ mekaniikan lait voidaan esittää samoilla matemaattisilla kaavoilla. Ja kun lait ovat samat, ei toisaalta ole olemassa mitään fysiikan ilmiötä, josta pystyisi päättelemään, kummassa laboratoriossa ollaan, siis onko lentokone tai laiva liikkeessä vai levossa. Tätä sanotaan suhteellisuusperiaatteeksi.

Maxwellin teoria sai fyysikot häkeltymään: sähkömagneettiset il-miöt eivät noudattaneetkaan Newtonin mekaniikan suhteellisuusperiaatetta! Kun sitä sovellettiin Max-wellin yhtälöihin, ne muuttivat muotoaan siirryttäessä paikallaan olevasta laboratoriosta liikkuvaan laboratorioon.

Newtonin ja Maxwellin teorioiden ristiriita tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että digikamera toimisi eri tavalla taivaalla lentävässä kuin kiitoradalla lähtölupaa odottavassa lentokoneessa. 1800-luvun lopussa auktoriteettien eripura tuli esille, kun yritettiin määrittää eetterin nopeus maapallon suhteen.


Valo käyttäytyi kummasti

Avaruuden oletettiin olevan täynnä eetteriä, ja koska maapallo liikkuu, eetterin siis ajateltiin virtaavan sitä vastaan.

Jos soutaa jokea edestakaisen matkan virran suunnassa, siihen kuluu Newtonin mekaniikan ja nopeuksien suhteellisuuden mukaan enemmän aikaa kuin jos soutaisi samanpituisen edestakaisen matkan virran poikkisuunnassa. (Nopeuk-sien suhteellisuus tarkoittaa sitä, että veneen nopeus rannan suhteen saadaan laskemalla yhteen veneen nopeus veden suhteen ja veden nopeus rannan suhteen.)

Amerikkalainen Albert Michelson ja hänen yhteistyökumppaninsa Edward Morley päättivät tutkia, kuinka valonsäteet käyttäytyvät vastaavassa tilanteessa. Eetteri vastaa joen vettä, valonsäteet veneitä. Edestakaisten soutumatkojen välinen aikaero ilmenee aaltoliikkeessä siten, että alun perin samassa vaiheessa olleiden aaltojen välille syntyy vaihe-ero.

Ilmiön odotettiin olevan äärimmäisen pieni, noin yhden suhde sataan miljoonaan. Michelsonin kehittämällä herkällä interferenssimenetelmällä sen olisi kuitenkin pitänyt näkyä, mutta tutkijakaksikon suureksi pettymykseksi säteen kulkusuunta ei vaikuttanut lainkaan valon nopeuteen. Valo ei siis noudattanut Newtonin  suhteellisuusperiaatetta.


Kissa pöydälle uudelleen

Eikö suhteellisuus siis olekaan yleispätevä luonnonlaki? Kysymys vaivasi 1800-luvun lopun fyysikoita, ja myös Einstein pohti sitä. Hänen kriittinen katseensa kääntyi Newtonin mekaniikkaan, joka oli muutenkin alkanut herättää keskustelua.
Yksi suppean suhteellisuusteorian tuloksista on kappaleen massaan liittyvä uusi
energian muoto, kappaleen sisäinen energia. Maailman kuuluisin yhtälö E = mc2 kertoo tuon energian määrän.

Valon nopeus c on meidän mittoihimme sopivin yksiköin - metrein ja sekuntein - ilmaistuna hyvin suuri, 299 792 458 m/s, ja siksi pienessäkin kappaleessa on suunnaton määrä energiaa. Kilossa makkaraa on yhtä paljon energiaa kuin saadaan polttamalla kymmenen miljoonaa tynnyriä öljyä. Tämä ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua omakotitalojen kasvaneisiin lämmityskustannuksiin, sillä makkaran atomien massan muuttamiseen energiaksi ei ole käytännön menetelmää.

Luonnossa energia voi muuttua muodosta toiseen, mutta sen kokonaismäärä säilyy. Einsteinin teorian mukaan myös kappaleitten massat pitää ottaa huomioon tässä nollasummapelissä. Hänen yhtälönsä kertoo massan ja energian vaihtosuhteen.

Massa voi muuttua esimerkiksi säteilyksi; tätä tapahtuu hiukkasten maailmassa jatkuvasti. Kun esimerkiksi elektroni ja sen positiivisesti varautunut antihiukkanen positroni kohtaavat, hiukkasten kaikki massa muuttuu sähkömagneettiseksi säteilyksi.

Massaa voi puolestaan syntyä liike-energiasta. Hiukkaskiihdyttimissä syntyy raskaita hiukkasia, kuten lähes kaksisataa kertaa protonin painoinen top-kvarkki, kun kaksi lähes valon nopeuteen kiihdytettyä protonia törmää toisiinsa. Einsteinin yhtälö kertoo, kuinka paljon energiaa protoneilla pitää vähintään olla, jotta top-kvarkki voisi syntyä.


Ernst Mach

Henri Poincaréta
Einstein kokosi palapelin
Einstein päätyi suppeaan suhteellisuusteoriaan

- ratkaistakseen Newtonin teorian suhteellisuuden ja Maxwellin teorian välisen ristiriidan,
- osoittaakseen eetterihypoteesin tarpeettomaksi sekä
- selvittääkseen kysymyksen samanaikaisuudesta ja absoluuttisen avaruuden ongelman.
Einstein sai kaikki palat loksahtamaan kohdalleen pitämällä kiinni kahdesta yksinkertaisesta periaatteesta.
- Ensinnäkin hän vaati, että kaikkien fysiikan lakien tulee olla samanlaisina voimassa toistensa suhteen tasaisesti liikkuvissa labo-rato-rioissa.
- Toinen periaate oli valonnopeuden invarianssi: valon nopeus ei riipu mittaajan nopeudesta, vaan valo liikkuu aina samalla nopeudella.

Näillä keinoin Einstein yhdisti saman suhteellisuuden piiriin kahden vuosisadan toisistaan erottamat liikkeen ääripäät, Newtonin mekaniikan kuvaamat hitaat liikkeet ja valon nopeudella tapahtuvan liikkeen, jota kuvaavat Maxwellin yhtälöt. Kun muut fyysikot etsivät ratkaisua eetterin ja aineen välisistä vuorovaikutuksista, Einstein heitti koko eetterin tieteenhistorian romukoppaan ja käänsi katseensa toiseen suuntaan, etäisyyksien ja aikavälien mittaamiseen.


Aika muuttui venyväksi

Einstein määritteli etäisyyden mittaamisen tarkoittavan kahden samanaikaisen tapahtuman välimatkan määrittämistä. Liikkuvan junan pituus saadaan selville merkitsemällä sen etu- ja takapään paikat saman-aikaisesti ja mittaamalla merkkien välinen etäisyys.
Einstein ei pitänyt saavutuksiaan vallankumouksina vaan painotti fysiikan kehityksen jatkuvuutta. Hän piti itseään vain yhtenä lenkkinä fyysikkojen pitkässä ketjussa.

Suppean suhteellisuusteorian kohdalla vaatimattomuus puolustaa paikkaansa, sillä  kaikki sen olennaiset elementit olivat jo jollakin tapaa tulleet esille muiden tutkijoiden töissä. Jos Einstein olisi keskittynyt vain patenttihakemuksiin, joku muu olisi varmasti keksinyt suppean suhteellisuusteorian.

Yleisen suhteellisuusteorian Einstein sen sijaan kehitti oman intuitiivisen näkemyksensä pohjalta ilman, että mitkään koetulokset olisivat juuri ohjanneet hänen ajatteluaan. Einstein uskoi intuitioonsa ja puski työn peräänantamattomalla sinnikkyydellä loppuun. Jos yleinen suhteellisuusteoria pitäisi keksiä nyt niistä muutamista havaintotuloksista, joita on olemassa, se voisi olla hyvin vaikeaa.Matkat voivat kutistua
Aika ja avaruus ovat molemmat suhteellisia. Yhtä lailla kuin ajan venyminen Einsteinin lähtöoletuksista seuraa, että pituus voi lyhetä.

Hyvä esimerkki pituuden lyhenemisestä ovat kosmiset myonit. Ne ovat kaksisataa kertaa elektronin painoisia alkeishiukkasia, joita kosminen säteily synnyttää ilmakehän yläosissa. Myonin elinaika on pari sekunnin miljoonasosaa ja kosmisten myonien nopeus noin 98 % valon nopeudesta, joten ne ehtivät ennen hajoamistaan lentää puolisen kilometriä. Jos ne syntyvät parin kilometrin korkeudessa, voisi ajatella, ettei niitä tule maanpinnalle asti. Niitä kuitenkin ropisee niskaamme koko ajan! Selitys on matkan lyheneminen: se, mikä meille on kaksi kilometriä, on nopeasti liikkuvalle myonille vain puoli kilometriä.

Suhteellisuusteoria paljasti luonnosta tällaisia oudolta tuntuvia ilmiöitä, joita Newton ei osannut ottaa huomioon, koska ne eivät mitenkään tulleet esille hänen aikansa maailmassa. Ei Einsteinkaan niitä suoraan missään nähnyt, mutta Maxwellin yhtälöt antoivat hänelle ratkaisevan vihjeen. Poikkeamat Newtonin mekaniikasta ovat kuitenkin merkittäviä vain nopeuksien lähetessä valonnopeutta. Arkielämässä ei koskaan ole näin kiire, mutta esimerkiksi hiukkaskiihdyttimissä suhteellisuusteorian unohtaminen olisi kohtalokasta - kiihdyttimet eivät toimisi.
Suhteellisuusteorian huomioon-otto on välttämätöntä, kun tutkitaan atomin kokoluokan tai sitä pienempiä ilmiöitä. Kaikki hiukkasten välisiä vuorovaikutuksia kuvaavat teo-riat perustuvat suppean suhteellisuusteorian mukaisiin liikelakeihin.

Hyvin lyhytikäisiä hiukkasia olisi vaikea edes havainnoida ilman- suhteellisuusteorian kuvaamia il-miöi-tä. Niiden aikaa pitää venyttää: annetaan niille suuri energia eli pistetään ne kovaan vauhtiin, niin ne elävät pitempään.


Kun putoaa pimeässä

Suppeassa suhteellisuusteoriassa tarkastellaan vain  toistensa suhteen tasaisella nopeudella liikkuvia kappaleita, mutta maailma on täynnä myös muunlaista liikettä. Me maapallon eläjät esimerkiksi pyörimme Maan mukana ja kierrämme Aurinkoa, ja painovoima vaikuttaa niin maanpinnalla kuin avaruuden galaksien kesken.
Miten luonnonlait pitäisi muotoilla, jotta ne pätisivät samanlaisina kaikissa oloissa? Einstein esitti itselleen tämän kysymyksen pian suppean suhteellisuusteorian valmistuttua.
Einsteinin teoria huipentui yhtälöön, joka yhdisti avaruuden rakenteen ja avaruudessa olevan massan ja energian toisiinsa. Itse hän ei koskaan ratkaissut yhtälöään tarkasti. Ensimmäinen tarkka ratkaisu tuli hänelle postissa vain muutama viikko hänen artikkelinsa ilmestymisen jälkeen. Lähettäjä oli saksalainen tähtitieteilijä Karl Schwartzschild, joka oli laskenut, miten pallomainen kappale kaareuttaa avaruuden.

Kiinnostavaa ratkaisussa oli, että jos pallo on hyvin tiheä, avaruus kaareutuu sen ympärillä niin voimakkaasti, että kaikki pallon pinnalta lähtevä palaa takaisin, myös valo. Pallo on siis pimeä, kun sitä katsoo riittävän kaukaa. Tällaista kohdetta kutsutaan mustaksi aukoksi. Maa olisi sellainen, jos sen säde ei olisi 6000 kilometriä vaan pari senttimetriä.

Mustat aukot kuuluvat niihin suhteellisuusteorian ennustuksiin, jotka ovat varmistuneet oikeiksi. Esimerkiksi galaksin NGC4261 keskustassa on aurinkokuntamme kokoisella alueella ainetta yli tuhannen miljoonan Auringon verran. Tämä on pystytty päättelemään siitä vauhdista, jolla ympäröivä näkyvä aine aluetta kiertää. Galaksissa M87 on saman kokoisella alueella kolmen miljardin Auringon massa. Molemmissa galakseissa lymyää musta aukko, ja nykyään uskotaan, että sellainen on useimpien galaksien keskustassa.


Maailmankaikkeus muuttuu
Vapaiden kappaleiden liikeradat määräytyvät avaruuden rakenteesta, sen kaarevuudesta. Tasaisessa avaruudessa, eli siellä missä painovoima ei vaikuta, vapaasti liikkuva kappale kulkee suoraa pitkin. Kaarevassa avaruudessa vapaan kappaleen rata on käyrä, ns. geodeettinen viiva. Avaruusalukset kiertävät Maata, koska Maa kaareuttaa ympärillään olevan avaruuden. Jos tältä radalta halutaan poiketa, tarvitaan voimaa.

Yleinen suhteellisuusteoria kuvaa, miten kappaleet liikkuvat avaruudessa ja ajassa, mutta lisäksi se kertoo senkin, miten itse avaruus ja aika kehittyvät. Niin kauan kuin puhutaan gravitaatiosta, se on siis koko maailmankaikkeuden teoria.

Einstein huomasi odottamattoman asian: maailmankaikkeuden koko saattoi hänen teoriansa mukaan muuttua. Meitä, jotka tiedämme alkuräjähdysteorian, asia ei kummeksuta, mutta viime vuosisadan alussa mikään ei viitannut moiseen.

Einstein ei suurin surminkaan halunnut olla ennustamassa sellaista katastrofia, että painovoima kutistaisi maailman aikaa myöten rusinaksi. Hän halusi maailmankaikkeudesta vakaan, ja niinpä hän sujautti yhtälöönsä pienen lisäyksen, kosmologisen  vakion, joka sai asiat kohdalleen.


Kaikkeus yllätti kahdesti

Mutta maailmankaikkeus yllätti Einsteinin. 1920-luvun lopulla amerikkalainen Edwin Hubble havaitsi mittauksissaan, että maailmankaikkeus laajenee. Galaksit loittonevat meistä sitä nopeammin, mitä kauem-pana ne ovat. Tähän ei ole muuta selitystä kuin että tilaa syntyy koko ajan lisää kaikkialle avaruuteen. Einsteinia harmitti, että hän oli mennyt pelkästään omien ennakkokäsitystensä perusteella lisäämään yhtälöönsä kosmologisen vakion, jonka hän joutui nyt napsaisemaan siitä pois.
Yleisen suhteellisuusteorian kiehtova ennustus ovat gravitaatioaallot. Samalla tavalla kuin liikkuva sähkövaraus synnyttää sähkömagneettisia aaltoja, muutokset painovoiman lähteissä saavat avaruuden rakenteessa aikaan valon nopeudella etenevän aallon, joka kantaa mukanaan energiaa.

Gravitaatioaalloista saatiin ensimmäiset epäsuorat todisteet 1970-luvulla, kun erään kaksoispulsarin käyttäytymisestä voitiin päätellä sen menettävän energiaansa noin 1 025 watin teholla. Gravitaatioaaltojen suora havaitseminen ei kuitenkaan ole vielä onnistunut. Ilmeisesti lähistöllämme ei ole tapahtunut niin järeitä mullistuksia, että ne näkyisivät nykylaitteissa.

Hiljattain on otettu käyttöön useita aikaisempaa herkempiä mittalaitteita. Yksi niistä on Virgo Pisan lähellä Italiassa. Siinä lasersäde jaetaan kahteen osaan, jotka ohjataan toisiaan vastaan kohtisuorassa oleviin, kolmen kilometrin mittaisiin tyhjiöputkiin. Putkien päissä on erikoisvalmisteisia peilejä, joiden välillä säteet heijastelevat edestakaisin kaikkiaan 120 kilometrin matkan. Sen jälkeen säteet yhdistetään toisiinsa. Jos alueelle saapuu gravitaatioaalto, se vääristää avaruutta niin, että valonsäteiden kulkemat matkat eivät ole yhtä pitkät ja säteiden välille syntyy interferenssin avulla havaittava vaihe-ero.

Niinkin pienen eron kuin kymmenesmiljoonasosa atomin säteestä pitäisi Virgossa paljastua, mutta toistaiseksi avaruus on pysynyt Pisan lähistöllä rasvatyynenä.
Kompastui kvantteihin
Jos Einsteinin munauksista haluaa puhua, niin todellinen ökymoka oli, ettei Einstein uskonut kvanttimekaniikkaan. Hän itse laski kvanttimekaniikalle perustan vuonna 1905 esitellessään valokvantin käsitteen. Hän ei kuitenkaan koskaan hyväksynyt kvanttimekaniikan todennäköisyysluonnetta, eri vaihtoehtojen ennalta arvaamatonta toteutumista atomitason ilmiöissä.

Yleinen suhteellisuusteoria ei ole kvanttiteoria. Sen rajat tulevat vastaan mustan aukon ytimessä ja maailmankaikkeuden alkuhetkissä. Kun nimittäin aine pakkautuu hyvin pieneen tilaan, gravitaation kvantti-ilmiöt tulevat kuvaan mukaan. Kvanttitasolla avaruuden rakenne muuttuu; jotkut kuvaavat sitä sanalla vaahto. Toimivan teorian löytäminen näiden ilmiöiden kuvaamiseen on osoittautunut uskomattoman vaikeaksi.

Olemme samantapaisessa tilanteessa kuin Einstein suhteellisuusteorian keksiessään. Tiedämme, että luonnossa on gravitaation lisäksi kolme vuorovaikutustapaa, vahva ja heikko ydinvoima ja sähkömagneettinen voima. Näillä kolmella on kaikilla yhtenäisellä pohjalla oleva kvanttiteoria. Gravitaatio suorastaan huutaa samanlaista teoriaa.

Ehdokkaita on, mutta ilmeisesti oikea teoria odottaa vielä löytäjäänsä. Kuka nyt osaisi tehdä tuoreita, tarpeeksi yksinkertaisia kysymyksiä?


Jukka Maalampi on Jyväskylän  yliopiston fysiikan professori.
Hän esitelmöi suhteellisuusteoriasta Tieteen päivillä.

FYSIIKAN VUOSI: wyp2005.helsinki.fi  TIETEEN PÄIVÄT: http://www.tieteenpaivat.fi/

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018