Yli puolet amerikkalaisista kiistää evoluution. Se ei johdu tiedon puutteesta, sillä Yhdysvalloissa tieteenlukutaito on maailman huippua. Jotain opittavaa rapakon takana kuitenkin olisi Euroopasta. Se on uskonnonlukutaito.


sillä Yhdysvalloissa tieteenlukutaito on maailman huippua.
Jotain opittavaa rapakon takana kuitenkin olisi Euroopasta.
Se on uskonnonlukutaito.
Alle puolet aikuisista amerikkalaisista pitää totena väitettä, että ihminen on kehittynyt aiemmista eläinlajeista.

Yhdysvallat sijoittui 40 prosentin hyväksynnällä toiseksi viimeiseksi vertailussa, jonka Science-lehti julkaisi kohun saattelemana viime syksynä. Tähän tietämystä mittaavaan kysymykseen vastattiin 34 maassa. Vain Turkissa vielä suurempi osa kansasta torjui evoluution.

Eurooppalaiset saattavat kuitata tuloksen amerikkalaisten yleistiedon surkealla tasolla. Selitys kolahtaa kuitenkin omaan nilkkaan. Luonnontieteissä amerikkalaisten yleissivistys on selvästi lujempi kuin eurooppalaisten, todistaa kyselytutkimusta johtanut yhdysvaltalaisen Michigan State Universityn professori Jon Miller. Hän on tutkinut vuosikausia luonnontieteiden (science) lukutaitoa eri maissa.

Miller määrittelee tieteenlukutaidoksi sen, että amerikkalainen pystyy käsittämään New York Times -lehden tiistaisilla tiedesivuilla ilmestyvät kirjoitukset. Suomalaisella ajanee saman asian, että jotakuinkin ymmärtää Helsingin Sanomien tiedesivut ja Tiede-lehden luonnontieteelliset kirjoitukset.

Tämän tavoitteen mukaan Miller ja kumppanit ovat kehittäneet kysymyspatteria, joka testaa keskeisten luonnontieteellisten käsitteiden hallintaa ja ymmärrystä tieteen toiminnasta. Sen avulla saatujen tulosten mukaan tieteenlukutaitoisia on 28 prosenttia amerikkalaisista mutta vain 14 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista.

Yksittäisistä maista lujin luonnontieteellinen yleissivistys näyttää olevan Ruotsilla, lukutaito peräti 35 prosenttia. Suomi jää muiden pohjoismaiden kanssa 22 prosenttiin.

Tärkein syy amerikkalaisten luonnontieteen tuntemukseen on Millerin mukaan se, että Yhdysvalloissa jokaisessa yliopisto-opintoihin valmistavassa collegessa kaikkien täytyy käydä vuoden verran myös luonnontieteen kursseja, niidenkin, jotka ovat valinneet pääaineekseen jonkin humanistisen alan, kuten kirjallisuuden tai historian.

Tällä tavalla saatu perustietämys kasvaa korkoa elämän varrella, koska se auttaa seuraamaan tieteen edistysaskeleita lehdistä ja internetistä. Collegen tiedekurssit käyneet amerikkalaiset vievät muita useammin perheensä myös tiedekeskuksiin ja museoihin.


Evoluution vastustus poliittista

Evoluution kiistämiseen on Yhdysvalloissa aivan muu selitys. Syy löytyy siitä, että kysymys evoluutiosta on politisoitunut juuriaan myöten. Vastauksella tunnustetaan poliittista ja maailmankatsomuksellista väriä. Siitä republikaaninen puolue saattaa jopa tarkistaa, onko ehdokas sopiva sen riveihin. Näin Miller kertoi alkuvuodesta Yhdysvaltain tiedeviikolla tilaisuudessa, jossa käsiteltiin evoluution vastaista liikettä Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

- Yhdysvalloissa monet ajattelevat, että on poliittisesti edullista vastustaa evoluutiota.

Poliittinen rintamalinja liberaa¬lien ja uskonnollisten konservatiivien välillä on Yhdysvalloissa jyrkentynyt jyrkentymistään parin viime vuosikymmenen aikana, ja samalla kannan ottaminen evoluutioon on käynyt entistä tärkeämmäksi. Seurauksena on, että paikallispolitiikassa eri puolilla maata väitellään kiivaasti siitä, mitä kouluopetuksessa pitäisi kertoa lajien synnystä.

Kiistalla on jo yli vuosisadan pituiset perinteet. Uskonnollisen vakaumuksen esiin tuomisella on näkyvä sija Yhdysvaltain julkisessa elämässä, mutta uskonnonvapauden nimissä perustuslaki kieltää uskonnon opettamisen valtion kouluissa.


Kreationismi naamioitui ID:ksi

Raamattuun perustuvaa luomisoppia eli kreationismia opetettiin silti monissa kouluissa biologian tunneilla, kunnes vuonna 1987 korkein oikeus kielsi tarjoamasta uskontoa lapsille luonnontieteenä.

Sen jälkeen kansakunnan uskonnollisen maailmankatsomuksen puolustajat ovat kehittäneet uuden taktiikan. He ovat naamioineet kreationismin "älykkään suunnittelun teoriaksi", jota niin sanottu ID-liike (sanoista intelligent design eli älykäs suunnittelu) yrittää kaikin keinoin ajaa kouluopetukseen.

ID:ssä vältetään mainitsemasta nimeltä Jumalaa, ja Raamatun sijasta viitataan väitettyihin tieteellisiin todisteisiin, joiden mukaan elämä ei ole kehittynyt evoluution kautta vaan siihen on tarvittu älykäs suunnittelija. ID-liike vaatii, että tästä "tieteellisestä erimielisyydestä" on kerrottava koululaisille.

Tiedeyhteisön sisällä tällaista erimielisyyttä ei kuitenkaan ole. Evoluutiosta on murskaava todistusaineisto. Tuoreimman osan on tuottanut eliökunnan geenikartoitus. Jokaisen tähän asti läpikäydyn lajin perimä kertoo samaa: kaikki maapallon elävät ovat sukua toisilleen, ja polveutumisen vaiheita voi päätellä fossiilien ohella geenien erisuuruisista eroista.

Maallikoihin ID-liikkeen väitteet ja kansantajuiset näennäistieteelliset opukset ovat silti uponneet.
Jotkin koululautakunnat ovat päättäneet sisällyttää opetukseen älykkään suunnittelun teoriaa, ja oikeusistuimet ovat jälleen joutuneet tutkimaan, ollaanko koulussa opettamassa tiedettä vai uskontoa. Vastaus on ollut yksiselitteinen: älykkään suunnittelun teoriassa on kyse uskonnosta, ei tieteestä.


Eurooppaan vaikea tunkea

Euroopassa maaperä ei ole kovin otollinen evoluution vastaiselle liikkeelle. Yhteiskunnat ovat pitkälle maallistuneita. Uskonnollinen vakaumus on yksityisasia, eikä uskonnollisten ja maallisten piirien välillä ole vihamielisyyttä. Kirkolla on silti vakaa asema, ja kirkkokunnista suurimmat, niin katolinen kuin protestanttiset, hyväksyvät evoluution tieteellisenä selityksenä elämän muotoutumiselle, luettelee brittiläisen Lancasterin yliopiston sosiologi Bronislaw Szerzynski.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi katekismus ottaa selvän kannan uskonnon ja tieteen työnjakoon: "Tiede tutkii maailman synnyn arvoitusta sekä luonnon ja ihmisen kehittymistä. Usko luottaa siihen, että kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan."

Euroopassa evoluutio ei ole maailmankatsomuksellinen kynnyskysymys edes useimmille uskonnollisille ihmisille.
Jos kyselyissä olisi kohta "Jumala luo evoluution kautta", siihen tulisi paljon rasteja, arveli tiedeviikolla ruotsalaispappi Antje Jackelén. Hän työskentelee teologian apulaisprofessorina Chicagossa ja toimii useissa uskonnon ja tieteen yhteen sovittamista edistävissä järjestöissä.

Yhdysvalloissa uskonnollinen kansanosa on kuitenkin oppinut ajattelemaan, että evoluution myöntäminen on Jumalan hylkäämistä. Monet uskovat myös, että tällaisen maailmankatsomuksen omaksunut ihminen on väistämättä vailla moraalista selkärankaa. - Eurooppalaisille tämä on outo ajatus, Jackelén sanoo.


ID-liike yrittää kuitenkin maihinnousua

Eurooppalaiset tunnistavat Jackelénin mukaan melko helposti, mistä ID-liikkeessä on kyse. - Amerikkalaiset puntaroivat, miten kelvollista tiedettä ID on, mutta eurooppalaiset alkavat suoraan pohtia, millaista uskontoa se on.

Silti evoluution vastainen liike yrittää sinnikkäästi saada jalansijaa myös Euroopassa. Se on löytänyt jonkin verran vastakaikua erityisesti herätyskristillisissä ryhmissä. Liikkeen riveihin on päätynyt myös joitakin poliittisia vaikuttajia.

Viime syksynä puolalainen meppi järjesti europarlamentissa seminaarin, jossa arvosteltiin evoluution opettamista koululaisille. Italian opetusministeri yritti pari vuotta sitten poistaa evoluutioteorian kokonaan Italian koulujen opetusohjelmasta, etteivät lapset imisi itseensä materialistista maailmankatsomusta. Kreationistiryhmä on lähettänyt Britannian kaikkiin yläasteen kouluihin tietopaketin, jossa opastetaan opettamaan älykkään suunnittelun teoriaa vaihtoehtona evoluutiolle. Suomessa ID-väki yritti pari vuotta sitten järjestää Helsingin yliopistossa biologian opettajille täydennyskoulutusseminaarin älykkään suunnittelun teoriasta.


Tarvittaisiin enemmän uskonnon opetusta

Antje Jackelén on huolissaan ID-liikkeen maihinnoususta, koska se herättää vihamielisyyttä uskontoa kohtaan siellä, missä sitä ei ennen ole ollut. Häntä pelottaa ajatus, että Euroopassakin syntyisi Yhdysvaltain tapaan jyrkkä vastakkainasettelu tieteellisen ja uskonnollisen elämänkatsomuksen kesken - ja niitä kannattavien ihmisryhmien välille.

- Se lopettaisi yhteiset ponnistukset maailman parantamiseksi.

Jackelénin mielestä kreationismin Euroopassa saama vastakaiku voi olla myös seurausta pitkästä maallistumisen kaudesta, joka on tullut käännekohtaan. Uskonto on alkanut taas vetää puoleensa, mutta ihmisten tiedot uskonnosta ovat päässeet rapautumaan.

- Nykyisin 60 prosenttia Ruotsin kirkon jäsenistä saa kirkkoa koskevaa tietoa vain mediasta. Kun he lukevat evoluutiota vastustavia kirjoituksia, he voivat vaikka luulla, että kirkko ajattelee näin, ruotsalainen Jackelén arvelee.

Vastalääkkeeksi hän ehdottaa enemmän tietoa uskonnosta. Samaa keinoa hän tarjoaa rapakon taakse. - Myös Yhdysvallat voisi ruveta opettamaan uskontoa kouluissa.

Kun ihmisillä on tietoa useista uskonnoista ja niiden historiasta, he tunnistavat paremmin uskonnollisen ajattelun ja pystyvät erittelemään sen piirteitä.

- Tieteenlukutaidon lisäksi tarvittaisiin myös uskonnonlukutaitoa, Jackelén sanoo. Siinä eurooppalaiset ovat nyt selvästi edellä. 

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018