Yli puolet amerikkalaisista kiistää evoluution. Se ei johdu tiedon puutteesta, sillä Yhdysvalloissa tieteenlukutaito on maailman huippua. Jotain opittavaa rapakon takana kuitenkin olisi Euroopasta. Se on uskonnonlukutaito.


sillä Yhdysvalloissa tieteenlukutaito on maailman huippua.
Jotain opittavaa rapakon takana kuitenkin olisi Euroopasta.
Se on uskonnonlukutaito.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sisältö jatkuu mainoksen alla


Alle puolet aikuisista amerikkalaisista pitää totena väitettä, että ihminen on kehittynyt aiemmista eläinlajeista.

Yhdysvallat sijoittui 40 prosentin hyväksynnällä toiseksi viimeiseksi vertailussa, jonka Science-lehti julkaisi kohun saattelemana viime syksynä. Tähän tietämystä mittaavaan kysymykseen vastattiin 34 maassa. Vain Turkissa vielä suurempi osa kansasta torjui evoluution.

Eurooppalaiset saattavat kuitata tuloksen amerikkalaisten yleistiedon surkealla tasolla. Selitys kolahtaa kuitenkin omaan nilkkaan. Luonnontieteissä amerikkalaisten yleissivistys on selvästi lujempi kuin eurooppalaisten, todistaa kyselytutkimusta johtanut yhdysvaltalaisen Michigan State Universityn professori Jon Miller. Hän on tutkinut vuosikausia luonnontieteiden (science) lukutaitoa eri maissa.

Miller määrittelee tieteenlukutaidoksi sen, että amerikkalainen pystyy käsittämään New York Times -lehden tiistaisilla tiedesivuilla ilmestyvät kirjoitukset. Suomalaisella ajanee saman asian, että jotakuinkin ymmärtää Helsingin Sanomien tiedesivut ja Tiede-lehden luonnontieteelliset kirjoitukset.

Tämän tavoitteen mukaan Miller ja kumppanit ovat kehittäneet kysymyspatteria, joka testaa keskeisten luonnontieteellisten käsitteiden hallintaa ja ymmärrystä tieteen toiminnasta. Sen avulla saatujen tulosten mukaan tieteenlukutaitoisia on 28 prosenttia amerikkalaisista mutta vain 14 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista.

Yksittäisistä maista lujin luonnontieteellinen yleissivistys näyttää olevan Ruotsilla, lukutaito peräti 35 prosenttia. Suomi jää muiden pohjoismaiden kanssa 22 prosenttiin.

Tärkein syy amerikkalaisten luonnontieteen tuntemukseen on Millerin mukaan se, että Yhdysvalloissa jokaisessa yliopisto-opintoihin valmistavassa collegessa kaikkien täytyy käydä vuoden verran myös luonnontieteen kursseja, niidenkin, jotka ovat valinneet pääaineekseen jonkin humanistisen alan, kuten kirjallisuuden tai historian.

Tällä tavalla saatu perustietämys kasvaa korkoa elämän varrella, koska se auttaa seuraamaan tieteen edistysaskeleita lehdistä ja internetistä. Collegen tiedekurssit käyneet amerikkalaiset vievät muita useammin perheensä myös tiedekeskuksiin ja museoihin.


Evoluution vastustus poliittista

Evoluution kiistämiseen on Yhdysvalloissa aivan muu selitys. Syy löytyy siitä, että kysymys evoluutiosta on politisoitunut juuriaan myöten. Vastauksella tunnustetaan poliittista ja maailmankatsomuksellista väriä. Siitä republikaaninen puolue saattaa jopa tarkistaa, onko ehdokas sopiva sen riveihin. Näin Miller kertoi alkuvuodesta Yhdysvaltain tiedeviikolla tilaisuudessa, jossa käsiteltiin evoluution vastaista liikettä Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

- Yhdysvalloissa monet ajattelevat, että on poliittisesti edullista vastustaa evoluutiota.

Poliittinen rintamalinja liberaa¬lien ja uskonnollisten konservatiivien välillä on Yhdysvalloissa jyrkentynyt jyrkentymistään parin viime vuosikymmenen aikana, ja samalla kannan ottaminen evoluutioon on käynyt entistä tärkeämmäksi. Seurauksena on, että paikallispolitiikassa eri puolilla maata väitellään kiivaasti siitä, mitä kouluopetuksessa pitäisi kertoa lajien synnystä.

Kiistalla on jo yli vuosisadan pituiset perinteet. Uskonnollisen vakaumuksen esiin tuomisella on näkyvä sija Yhdysvaltain julkisessa elämässä, mutta uskonnonvapauden nimissä perustuslaki kieltää uskonnon opettamisen valtion kouluissa.


Kreationismi naamioitui ID:ksi

Raamattuun perustuvaa luomisoppia eli kreationismia opetettiin silti monissa kouluissa biologian tunneilla, kunnes vuonna 1987 korkein oikeus kielsi tarjoamasta uskontoa lapsille luonnontieteenä.

Sen jälkeen kansakunnan uskonnollisen maailmankatsomuksen puolustajat ovat kehittäneet uuden taktiikan. He ovat naamioineet kreationismin "älykkään suunnittelun teoriaksi", jota niin sanottu ID-liike (sanoista intelligent design eli älykäs suunnittelu) yrittää kaikin keinoin ajaa kouluopetukseen.

ID:ssä vältetään mainitsemasta nimeltä Jumalaa, ja Raamatun sijasta viitataan väitettyihin tieteellisiin todisteisiin, joiden mukaan elämä ei ole kehittynyt evoluution kautta vaan siihen on tarvittu älykäs suunnittelija. ID-liike vaatii, että tästä "tieteellisestä erimielisyydestä" on kerrottava koululaisille.

Tiedeyhteisön sisällä tällaista erimielisyyttä ei kuitenkaan ole. Evoluutiosta on murskaava todistusaineisto. Tuoreimman osan on tuottanut eliökunnan geenikartoitus. Jokaisen tähän asti läpikäydyn lajin perimä kertoo samaa: kaikki maapallon elävät ovat sukua toisilleen, ja polveutumisen vaiheita voi päätellä fossiilien ohella geenien erisuuruisista eroista.

Maallikoihin ID-liikkeen väitteet ja kansantajuiset näennäistieteelliset opukset ovat silti uponneet.
Jotkin koululautakunnat ovat päättäneet sisällyttää opetukseen älykkään suunnittelun teoriaa, ja oikeusistuimet ovat jälleen joutuneet tutkimaan, ollaanko koulussa opettamassa tiedettä vai uskontoa. Vastaus on ollut yksiselitteinen: älykkään suunnittelun teoriassa on kyse uskonnosta, ei tieteestä.


Eurooppaan vaikea tunkea

Euroopassa maaperä ei ole kovin otollinen evoluution vastaiselle liikkeelle. Yhteiskunnat ovat pitkälle maallistuneita. Uskonnollinen vakaumus on yksityisasia, eikä uskonnollisten ja maallisten piirien välillä ole vihamielisyyttä. Kirkolla on silti vakaa asema, ja kirkkokunnista suurimmat, niin katolinen kuin protestanttiset, hyväksyvät evoluution tieteellisenä selityksenä elämän muotoutumiselle, luettelee brittiläisen Lancasterin yliopiston sosiologi Bronislaw Szerzynski.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusi katekismus ottaa selvän kannan uskonnon ja tieteen työnjakoon: "Tiede tutkii maailman synnyn arvoitusta sekä luonnon ja ihmisen kehittymistä. Usko luottaa siihen, että kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan."

Euroopassa evoluutio ei ole maailmankatsomuksellinen kynnyskysymys edes useimmille uskonnollisille ihmisille.
Jos kyselyissä olisi kohta "Jumala luo evoluution kautta", siihen tulisi paljon rasteja, arveli tiedeviikolla ruotsalaispappi Antje Jackelén. Hän työskentelee teologian apulaisprofessorina Chicagossa ja toimii useissa uskonnon ja tieteen yhteen sovittamista edistävissä järjestöissä.

Yhdysvalloissa uskonnollinen kansanosa on kuitenkin oppinut ajattelemaan, että evoluution myöntäminen on Jumalan hylkäämistä. Monet uskovat myös, että tällaisen maailmankatsomuksen omaksunut ihminen on väistämättä vailla moraalista selkärankaa. - Eurooppalaisille tämä on outo ajatus, Jackelén sanoo.


ID-liike yrittää kuitenkin maihinnousua

Eurooppalaiset tunnistavat Jackelénin mukaan melko helposti, mistä ID-liikkeessä on kyse. - Amerikkalaiset puntaroivat, miten kelvollista tiedettä ID on, mutta eurooppalaiset alkavat suoraan pohtia, millaista uskontoa se on.

Silti evoluution vastainen liike yrittää sinnikkäästi saada jalansijaa myös Euroopassa. Se on löytänyt jonkin verran vastakaikua erityisesti herätyskristillisissä ryhmissä. Liikkeen riveihin on päätynyt myös joitakin poliittisia vaikuttajia.

Viime syksynä puolalainen meppi järjesti europarlamentissa seminaarin, jossa arvosteltiin evoluution opettamista koululaisille. Italian opetusministeri yritti pari vuotta sitten poistaa evoluutioteorian kokonaan Italian koulujen opetusohjelmasta, etteivät lapset imisi itseensä materialistista maailmankatsomusta. Kreationistiryhmä on lähettänyt Britannian kaikkiin yläasteen kouluihin tietopaketin, jossa opastetaan opettamaan älykkään suunnittelun teoriaa vaihtoehtona evoluutiolle. Suomessa ID-väki yritti pari vuotta sitten järjestää Helsingin yliopistossa biologian opettajille täydennyskoulutusseminaarin älykkään suunnittelun teoriasta.


Tarvittaisiin enemmän uskonnon opetusta

Antje Jackelén on huolissaan ID-liikkeen maihinnoususta, koska se herättää vihamielisyyttä uskontoa kohtaan siellä, missä sitä ei ennen ole ollut. Häntä pelottaa ajatus, että Euroopassakin syntyisi Yhdysvaltain tapaan jyrkkä vastakkainasettelu tieteellisen ja uskonnollisen elämänkatsomuksen kesken - ja niitä kannattavien ihmisryhmien välille.

- Se lopettaisi yhteiset ponnistukset maailman parantamiseksi.

Jackelénin mielestä kreationismin Euroopassa saama vastakaiku voi olla myös seurausta pitkästä maallistumisen kaudesta, joka on tullut käännekohtaan. Uskonto on alkanut taas vetää puoleensa, mutta ihmisten tiedot uskonnosta ovat päässeet rapautumaan.

- Nykyisin 60 prosenttia Ruotsin kirkon jäsenistä saa kirkkoa koskevaa tietoa vain mediasta. Kun he lukevat evoluutiota vastustavia kirjoituksia, he voivat vaikka luulla, että kirkko ajattelee näin, ruotsalainen Jackelén arvelee.

Vastalääkkeeksi hän ehdottaa enemmän tietoa uskonnosta. Samaa keinoa hän tarjoaa rapakon taakse. - Myös Yhdysvallat voisi ruveta opettamaan uskontoa kouluissa.

Kun ihmisillä on tietoa useista uskonnoista ja niiden historiasta, he tunnistavat paremmin uskonnollisen ajattelun ja pystyvät erittelemään sen piirteitä.

- Tieteenlukutaidon lisäksi tarvittaisiin myös uskonnonlukutaitoa, Jackelén sanoo. Siinä eurooppalaiset ovat nyt selvästi edellä. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla