Liikennemelun torjuntaan on tulossa uusi konsti: ilmataskuin huokoistettu asfaltti. Testeissä melu on vähentynyt jopa siinä määrin, että tienvarsien asukkaat ovat havahtuneet kiittelemään.

TEKSTI:Risto VartevaLiikennemelun torjuntaan on tulossa uusi konsti: ilmataskuin huokoistettu asfaltti. Testeissä melu on vähentynyt jopa siinä määrin, että tienvarsien asukkaat ovat havahtuneet kiittelemään.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 6/2004

Autoliikenteen meluhaittoja ratkovat tutkijat ovat kääntäneet katseensa asfalttiin, koska se on melutekijä, johon päästään käsiksi kätevämmin kuin eräisiin muihin äänen lähteisiin.

Eniten ääntä renkaista

- Kun henkilöauton vauhti on yli 30 kilometriä tunnissa, suurin melu tulee pyöristä, sanoo tekniikan lisensiaatti Nina Raitanen. Hän tekee väitöskirjaa Teknillisen korkeakoulun Tielaboratorion Hilja-ohjelmassa, jossa kehitetään uudenlaisia hiljaisia päällysteitä.

- Kiihdytykset ja jarrutukset tietysti lisäävät melua, mutta mitä suurempi on vauhti, sitä suurempi osa melusta tulee renkaista. Moottorin melu ja ilmanvastuksen kohina ovat sivuosassa.

- Rengasmelun synty ei ole mitenkään yksinkertainen prosessi, ja siksi sitä on vaikea mitata, tietää puolestaan laboratorioinsinööri Panu Sainio TKK:n Auto- ja työkonetekniikan laboratoriosta.

- Kolme merkittävintä tekijää ovat renkaan kyljen värähtelyt, kosketuspintapalojen värähtelyt ja ilman puristuminen renkaan ja asfaltin väliin ja siitä johtuva ilman virtaus kumin kosketuspinnan urissa, Sainio luettelee.

Renkaita on paha mennä sorkkimaan, sillä valmistajia on monta ja renkaan oikea rakenne on myös turvallisuuden kannalta tärkeää.

Isketään siis asfalttiin. Miten se saadaan hiljaiseksi?

Kivirakeet huokoistavat

- Maailmalla on kokeiltu huokoisia tienpintoja, koska osa äänestä imeytyy pinnan pieniin ilmataskuihin, kertoo Hilja-ohjelman vetäjä, tekniikan tohtori Jarkko Valtonen.

- Emme kuitenkaan voi suoraan soveltaa Keski-Euroopan kokemuksia, koska huokosiin talvella jäätyvä vesi rikkoo pinnan ja myös nastarenkaat jauhavat sitä rikki.

Huokoisuus saadaan aikaan säätelemällä asfalttiin sekoitetun kiviaineksen raekokoa ja rakeiden muotoa. Nykyisissä asfalttipinnoissa on kolmesta viiteen prosenttia ilmaa, mutta melua vaimentavassa asfaltissa ilmaa saisi mielellään olla jopa parikymmentä prosenttia.

Kivirakeiden kokoa kasvattamalla huokoisuutta saadaan lisää, mutta liian karkea pinta voimistaa renkaista lähtevää melua. Sopivin raekoko on testien mukaan henkilöautoille alle 8 milliä ja raskaalle liikenteelle alle 12 milliä. Huokosia voidaan kasvattaa myös siten, että alle laitetaan karkeampaa kiviainesta kuin asfaltin pintaan. Se kuitenkin lisää kustannuksia.

Asfaltin ilmataskuissa on se hyvä puoli, että renkaan ja asfaltin väliin puristuva ilma pääsee virtaamaan myös asfaltin sisään. Näin äkkinäisiä paine-eroja tulee vähemmän, mikä osaltaan vähentää äänen syntyä.

Kokeista hyviä tuloksia

Uudenlaisia päällysteitä on kokeiltu muutaman vuoden ajan sekä kaupunkioloissa että maaseudulla. Melun vaimeneminen on ollut niin selvää, että esimerkiksi Riihiniityntiellä Espoossa asukkaat tulivat kiittelemään tutkijoita liikenteen hiljenemisestä.

Samaa todistavat mittaukset, jotka ovat tässä hankkeessa työläitä.

- Kaikki mittaukset on pakko tehdä paikan päällä, sillä laboratorioon ei voi rakentaa oikeaa tieliikennettä vastaavaa tilannetta, erikoistutkija Marko Kelkka sanoo.

- Siksi tutkimus on hidasta ja kallista, sillä kokeiltavan pinnoitteen tulee yleensä olla kymmeniä metrejä pitkä.

Sen verran nyt jo tiedetään, että ensimmäisen vuoden jälkeen pinnan melutaso hieman nousee, mutta sittenkin se pysyy alempana kuin perinteisillä asfalttipäällysteillä.

Kehitystyö jatkuu

Hilja-projektissa kehitetyt ja kokeillut uudet asfaltit vähentävät liikenteen melutasoa vähintään kolme desibeliä. Jo tällainen pudotus vaimentaa äänenvoimakkuutta selvästi: sama tulos saavutettaisiin, jos liikennevirta pudotettaisiin puoleen.

Äänen kuuluvuudessa kolmen desibelin vähennys tarkoittaa, että huokoisen asfaltin tieltä ääni kuuluu 10 metrin päässä samanlaisena kuin perinteiseltä tieltä 20 metrin päässä.

Varsinkin taajamiin kaivataan vieläkin hiljaisempia päällysteitä, Niitä ovat jo ryhtyneet kehittämään asfalttiurakoitsijat, joita Hiljassa on ollut mukana alusta asti.

Kiinnostus heräämässä

- Tiehallinto ja muutamat kunnat ovat jo tilanneet hiljaisia päällysteitä, Marko Kelkka kertoo. Hän toivoo  kiinnostuksen lisääntyvän, sillä hyviä käyttökohteita kyllä riittää.

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5216
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Mikä on mt häiriö? Kuten sanoin, minusta lääkkeen käyttö tuohon tarkoitukseen on arveluttavaa. Siinä mennään ehkä peruuttamattomasti alueelle, jonne ei pitäisi mielestäni olla mitään asiaa suoranaisesti. Ehkä en nyt vain ymmärrä tarvetta nähdä hallittua "unta" - miksi ei vain kuvitella? Jos "hourailet" saman, tunnet sen varmaan voimakkaammin. Mutta toisaalta et ole siitä niin tietoinen kuin hereillä ollessa, vai mitä? Niin siis, siinä nimenomaan on täysin tietoinen että...
Lue kommentti