Viisas optimisti oivaltaa, että hänen tavoitteeseensa pääsee monta kautta. Yhden tien tukkivaan kiveen on turha ruhjoa päätään.


Yhden tien tukkivaan kiveen on turha ruhjoa päätään.


Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2007Vanhassa leikkikouluvitsissä Risto kysyy Paavolta, miten tämän psykologinen testi meni. Paavo selittää olevansa luja luonne: hän oli palikkatestissä saanut neliönmuotoisen palasen menemään kolmionmuotoisesta reiästä.

Vitsi tuo mieleen telaketjuoptimistien hokeman, jonka mukaan voittajat eivät koskaan luovuta eivätkä luovuttajat koskaan voita.

Sisukas päätös mennä läpi harmaan kiven voi kuitenkin tuottaa tarpeetonta päänsärkyä. Viisauteen ja menestymiseen tarvitaan muutakin kuin sinnikkyyttä.

Oikeasti vahva ihminen osaa sinnittelyn ja kasvun lisäksi myös luopua ja luoda uusia tavoitteita. Samalla hän muokkaa itselleen tärkeitä päämääriä elämäntilanteeseensa sopiviksi. Ponnistelusta luopuminen tietyssä tilanteessa ei välttämättä tarkoita sitä, että joutuisi samalla unohtamaan arvotavoitteensa. Tätä korostavat yhdysvaltalaispsykologit Charles Carver Miamin yliopistosta ja Michael Scheier Pittsburghin Garnegie Mellon -yliopistosta kirjassa Ihmisen vahvuuksien psykologia (toim. Lisa Aspinwall ja Ursula Staudinger, Edita 2006).


Ponnistelusta on vaikea luopua

Koska Carverin ja Scheierin version voi lukea kirjasta, en siteeraa heitä suoraan, vaan tiivistän heidän ajatuksiaan esimerkkitarinaksi.

Keksitty hahmomme Kanerva Metsänhenkinen pärjäsi lukiossa hyvin, ja hänen kutsumuksenaan on metsäympäristön suojelu.

Kanerva pyrki Helsingin yliopiston biotieteelliseen tiedekuntaan mutta jäi muutaman pisteen päähän sisäänpääsystä. Parvekkeelta hyppäämisen sijasta hän miettii jatkomahdollisuuksia. On paikallaan kaivaa esiin vaikkapa Martin Seligmanin teos Optimismin käsikirja (Otava 1999).

Pölynimurikauppiaan sitkeyttä mukaillen Kanerva muistuttaa itselleen, että hylkäys oli yhden elämänalueen tilapäinen takaisku. Syynä oli riittämätön lukeminen tai huono tuuri, eikä hylkääminen missään tapauksessa ollut oma syy. Kun takaisku on tällä logiikalla kutistunut mitättömäksi sattumaksi, Kanerva on valmis yrittämään entistä tarmokkaammin uudestaan.

Jos Kanerva ei kuitenkaan pääse yliopistoon vielä parin uuden haunkaan jälkeen, tarvitaan Carverin ja Scheierin hieman pidemmälle harkittua optimismia.

Kanervan on vaikea lopettaa pyrkimistään, koska lopettaminen ilman sitoutumisen purkautumista tuottaa jatkuvaa ahdistusta, turhautumista ja avuttomuutta. Mutta ehkä hänen kannattaa kuunnella Carveria ja Scheieria ja erottaa tavoite ja keino toisistaan. Biologian opiskelusta luopuminen ei tarkoita sitä, että Kanervan tarvitsisi luopua suojelukutsumuksestaan.


Arvotavoitteeseen vie moni tie

Kanerva voi seuraavaksi pyrkiä sellaiseen metsäaiheiseen opinahjoon, johon on helpompi päästä: kukaties maatalous-metsätieteellisestä tärppää paremmin. Saattaapa sieltä aueta vielä tie biologiaankin, sillä vastaavasti moni palava eläinten ystävä on päässyt eläinlääketieteelliseen helpomman ihmislääketieteellisen kautta.
Hyvässä haasteessa on sopivasti joustoa


Kun on vaatimuksia, on vaikeuksia. Näin sanoo suomalainen sananlasku, ja samoilla linjoilla oli myös ret:n eli rationaalis-emotiivisen terapian räväkkä isä Albert Ellis.

Heti, kun nykytilan ja havittelemani asiantilan välille avautuu kuilu, syntyy jännitettä. Jos vaikkapa vaadin, että puolisoni ei saa olla tavallinen suomalainen mies vaan hänen tulee olla unelmieni prinssi, hermoni ovat sitä kireämmällä, mitä leveämpi kuilu todellisuuden ja haaveiden välillä on.

Vaikuttaa myös siltä, että liian kireä kosija tai työpaikanhakija jää leppoisampaa useammin nuolemaan näppejään.

Vertaisin ihanteellista haasteiden tasoa verryttelyhousujen kuminauhaan. Jos vaadin itseltäni liikaa, kuminauha kiristää niin, etten tahdo pystyä hengittämään. Tavoitteita pitää löysätä. Jos kuminauha on taas liian löysällä, housut putoavat. Sopiva tavoitteellisuus pitää ihmisen tasapainossa, vaikkei elämä olisikaan helppoa.

Mukavalta tuntuva kuminauhan pituus vaihtelee elämäntilanteen mukaan. 20-vuotias voi asettaa tavoitteekseen juosta sata metriä kymmenen sekunnin pintaan, mutta viisivuotiaalle tavoite on ennenaikainen ja 80-vuotiaan kohdalla on jo myöhäistä.

Myös liian monesta säikeestä punottu kuminauha alkaa jäykkyytensä takia herkästi kiristää. Elämää ei kannata ruuhkauttaa yhtaikaisilla opinnoilla, perheen perustamisella, työuralla etenemisellä ja omista sairaista vanhemmista huolehtimisella. Jokin projekteista on hyvä jättää kiireemmäksi aikaa lepäämään.

Vaihtoehdottomuus on vain tunne

Kanerva on älykäs, reipas ja terve nuori ihminen, mutta jopa hän on pulassa, mikäli hän ei löydä vaihtoehtoista tavoitetta, johon tarttua.

Tavoitteesta vetäytyminen ei onnistu, jos ei ole tukikohtaa, kuten lukiota, johon palata, eikä mitään muuta tavoiteltavaa, mikä korvaisi saavuttamattomalta vaikuttavan yliopistopaikan. Sitä mukaa kuin sitoutuminen saavuttamattomaan tavoitteeseen hupenee, lisääntyy tunne päämäärättömyydestä ja riipaisevasta yksinäisyydestä.

Olen usein miettinyt, piileekö syy nuorten aikuisten stressiepidemiaan juuri siinä, että heille syntyy tunne vaihtoehtojen puuttumisesta tai liian suurista vaatimuksista. Yksi ihminen ei voi pelastaa maailman metsiä, mutta jokainen voi istuttaa puun.

Elegantin optimismin ja ratkaisuavaruuden jatkuvan laajentamisen avulla arvotavoitteesta voi kuitenkin usein pitää kiinni vaikeissakin oloissa. Vaikka Kanerva jossakin elämänvaiheessaan vammautuisi niin pahasti, ettei hän enää pystyisi kulkemaan metsässä, hän voisi toimia metsien hyväksi vaikkapa toimittamalla internetsivuja tai lehteä.

Vastaavasti esimerkiksi als-taudin aiheuttama vakava lihasheikkous ei estä Stephen Hawkingia rynnimästä teoreettisen fysiikan eturintamassa. Hawking, joka kokee avaruuden arvoituksen selvittämisen kutsumuksekseen, on jopa sitä mieltä, että mahdollisuus keskittyä fysiikkaan pitää hänet hengissä.Tuija Matikka on psykologi, joka on erikoistunut organisaatioiden ja henkilöstön kehittämiseen ja harjoittaa myös henkilökohtaista psykologista neuvontaa.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018