Afganistanin talebanit estivät tyttöjä käymästä koulua ja hävittivät Bamiyanin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuiset Buddhan-kuvat. Pakistanissa on murhattu kristinuskoon kääntyneitä muslimeita.Onko islam taantumuksellinen ja suvaitsematon uskonto?

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2013

Afganistanin talebanit estivät tyttöjä käymästä koulua ja hävittivät Bamiyanin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuiset Buddhan-kuvat. Pakistanissa on murhattu kristinuskoon kääntyneitä muslimeita.Onko islam taantumuksellinen ja suvaitsematon uskonto?

Teksti: Jaakko Hämeen-Anttila

Talebanien tulkinta islamista on varmasti sekä suvaitsematon että taantumuksellinen. Samalla tavalla mikä tahansa fanaattinen ja fundamentalistinen järjestelmä on aina ahdasmielinen ja ahdistava. Esimerkiksi kulttuurivallankumouksen aikaisen Kiinan, Stalinin Neuvostoliiton tai Pohjois-Korean Kim-dynastian ateistiset hallinnot eivät ole loistelleet suvaitsevaisuudellaan tai edistyksellisyydellään. Niitä ei kuitenkaan tavallisesti nosteta esimerkeiksi sekulaarin eli ei-uskonnollisen järjestelmän luonteesta.

Islamilaiset, kristilliset ja uskonnottomat järjestelmät ovat toisinaan olleet edistyksellisiä, toisinaan taantumuksellisia, parhaimmillaan suvaitsevaisia ja avoimia, huonoimmillaan suvaitsemattomia ja suljettuja. On vaikea väittää, että yksikään uskonto tai ideologia olisi aina joko hyvän tai pahan puolella – tällainen ajattelumalli elää vain fundamentalismiin taipuvaisten ihmisten mielikuvissa, ja silloin ”meidän” järjestelmämme on tietysti se avarakatseinen ja autuas, kun taas ”heidän” järjestelmänsä on ahdasmielinen ja ankea. Oman järjestelmän symboliksi valitaan malliesimerkki, toiselle järjestelmälle valitaan tyypilliseksi kauhukuva. Kuten talebanit.

Valloittajat edistivät uskonnonvapautta

Historia osoittaa, että islam on parhaimmillaan ollut edistyksellinen ja avarakatseinen uskonto.

Kun arabit 600- ja 700-luvuilla valloittivat suuren osan Välimeren alueen sivistyneestä maailmasta, muutos edisti monilla alueilla uskonnonvapautta. Varhaiset muslimit eivät nimittäin pyrkineet käännyttämään paikallisväestöä vaan antoivat sen säilyttää uskontonsa.

Valloitetuista alueista tuli vuosisatojen mittaan voittopuolisesti islamilaisia, mutta se ei johtunut käännytyksistä tai karkotuksista vaan siitä, että islam oli voittajien uskonto. Ihmiset ovat aina tunteneet vetoa voittajien ideologiaan. Olihan kristinuskokin pitänyt jumalallisen oikeutuksensa merkkinä sitä, että se oli noussut orjien uskonnosta valtauskonnoksi. Islamilaisen imperiumin leviämisen jälkeen tämä argumentti kääntyi itseään vastaan: Jumala ei enää tuntunutkaan olevan kristittyjen puolella, vaan historia puhui nyt islamin puolesta. Silti alueen laajamittainen islamilaistuminen kesti yli 300 vuotta, ja sen jälkeenkin moniin maihin jäi merkittäviä kristillisiä ja juutalaisia vähemmistöjä.

Monien kristittyjen ja juutalaisten asema parani arabivalloitusten jälkeen. Pinnallisesti tämä voi kuulostaa paradoksaaliselta, mutta sillä oli konkreettinen syynsä. Konstantinopoli oli vaatinut kaikilta Bysantin kristityiltä puhdasoppisuutta, ja siksi monet Egyptin ja Syyrian toisin uskovat kristityt olivat joutuneet kärsimään. Uusia valloittajia kristittyjen sisäiset uskonriidat eivät kiinnostaneet. Päinvastoin, heille erityisesti ”harhaoppiset” olivat tervetulleita alamaisia, sillä näiden ei pelätty liittoutuvan uuden islamilaisen imperiumin arkkivihollisen, Bysantin, kanssa.

Sama suvaitsevaisuus näkyi myös suhteessa juutalaisiin. Islamin lain mukaan kristityillä ja juutalaisilla on oikeus säilyttää uskonsa. Tätä vapaamielisyyttä toteutettiin käytännössä. Samaan aikaan, kun Euroopan juutalaisten elämää rajoitettiin lukuisilla säädöksillä ja yhteisöt joutuivat usein valtaväestön vihanpurkausten kohteeksi, islamin alueella juutalaiset saivat tavallisesti elää rauhassa. Kuvaavaa on, että kun islamilainen, moniuskontoinen Espanja vallattiin, katoliset kuninkaat karkottivat maasta vuonna 1492 muslimien lisäksi myös juutalaiset. Espanjan juutalaiset löysivät silloin turvapaikan joko islamilaisesta Pohjois-Afrikasta tai Konstantinopolista, ja molempiin syntyi vahvoja juutalaisyhteiskuntia. Ajatus juutalaisuuden ja islamin vastakkainasettelusta syntyi vasta 1900-luvulla, kun Palestiinan kohtalo ajoi Israelin ja arabimaat vastakkain.

Islamin laki sallii kristityille ja juutalaisille suojellun aseman mutta periaatteessa tarjoaa monijumalaisille vain kolme vaihtoehtoa: kääntymisen johonkin yksijumalaiseen ”Kirjan” uskontoon, muuttamisen pois islamin valtapiiristä tai kuoleman. Nykyisen Irakin alueella oli kuitenkin vielä valloitusten aikaan syrjäisiä maalaisyhteisöjä, joissa monijumalaiset ”pakanat” elivät rauhassa lähellä islamilaisen maailmanvallan keskusta, Bagdadia, eikä heitä vainottu. Pieni uskonryhmä, mandealaiset, on säilynyt nykypäiviin asti. ”Pakanoiden” olemassaolo on hyvä muistutus siitä, ettei islamin lakia koskaan pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. Teoria on usein ollut tiukempi kuin käytäntö.

Keskiajalla suvaitsevaisuuden kärjessä

Keskiajan ja varhaisen uuden ajan maailmassa islamilaiset maat olivat uskonnonvapauden ja suvaitsevaisuuden eturintamassa. Tämä osoittaa, ettei islam uskontona tai arabialais-islamilainen kulttuuri sinänsä ole suvaitsematon. Islamilaisen kultakauden uskonto perustui samoihin auktoritatiivisiin lähteisiin, Koraaniin ja profeetta Muhammadin perimätietoihin, kuin islam nykyään. Erot aiheutuvat näiden lähteiden vallitsevista tulkinnoista, eivät niistä itsestään.

Tietenkään toisin uskovien asema ei keskiajan islamilaisessa maailmassa vastannut nykyaikaista käsitystä uskonnonvapaudesta ja kansalaisten yhdenvertaisuudesta, mutta nämä käsitteet ovatkin syntyneet vasta nykyaikana. Lisäksi länsimaat ovat varsinkin 1800-luvulta alkaen ajaneet kehityksessä ohi, mutta kyse on lähinnä siitä, että islamilaisten maiden kehitys kohti modernia maailmaa on ollut hitaampi. Tähän tietysti on osansa myös kolonialismilla: länsimaat ovat omalta osaltaan hidastaneet kehitystä. Siirtomaavalta ei ole ainoa syy islamilaisen maailman nykyongelmiin, mutta osatekijä se on kyllä ollut.

Uskonnot ja ideologiat taipuvat tulkitsijoidensa käsissä yhtä hyvin suvaitsevaisuuden kuin suvaitsemattomuuden palvelukseen. Ero Mahatma Gandhin rauhanomaisen vastarinnan ja hindunationalististen terroristien välillä on suuri, mutta molemmat ovat katsoneet edustavansa hindulaisuutta puhtaimmillaan. Samaten Yhdysvallat on demokratian nimissä kiduttanut epäiltyjä niin Abu Ghraibin vankilassa kuin salaisten vankilentojen kohteissa. Silti olisi väärin pitää hindulaisuutta tai demokratiaa sinänsä suvaitsemattomina. Kyse on aina tulkinnoista ja tulkitsijoista.

Historian perusteella islamkin on juuri niin suvaitseva uskonto kuin sen kulloisetkin kannattajat haluavat. Vastaavasti on järjetöntä puhua yleisesti nykyaikaisen islamin suvaitsevaisuudesta tai suvaitsemattomuudesta uskontona sinänsä. Siellä, missä fundamentalismi on vahva, islam on suvaitsematonta, mutta moni muslimi on yhtä kauhuissaan talebanien ylilyönneistä kuin sekulaarein ulkopuolinen tarkkailija. Muslimien, kristittyjen ja ateistien joukossa on aina ollut niin suvaitsemattomia kuin suvaitsevaisia ihmisiä.

Arabit säilyttivät Kreikan kulttuuria

Historia osoittaa myös, että kulttuurit voivat hedelmällisesti yhdistyä. Kun arabit varhaiskeskiajalla järjestivät imperiuminsa, he eivät tuhonneet alueella aiemmin olleita hallintorakenteita vaan omaksuivat ne käyttöönsä. Maarekisterit ja veroluettelot jäivät voimaan, ja hallinto käytti yli puoli vuosisataa kreikkaa tärkeimpänä hallintokielenä. Sama asenne näkyi kulttuurissa. 600-luvun Arabian niemimaalla ei ollut kehittynyt korkeaa kulttuuria, vaan arabivalloittajat toivat mukanaan oikeastaan vain kolme asiaa: uskontonsa, kielensä ja runoutensa. Muun kulttuurin he rakensivat valloittamillaan alueilla kukoistaneen kulttuurin päälle.

Arabit siis omaksuivat 700-luvulla Lähi-idässä vallinneen kreikkalaistaustaisen kulttuurin. Selkeimmin tämä näkyy vuosisadan puolivälin jälkeen alkaneessa käännösliikkeessä. Kahdessasadassa vuodessa arabit käänsivät ja käännättivät arabiaksi lähes kaiken käsiinsä päätyneen kreikkalaisen tieteellisen ja filosofisen kirjallisuuden ja kulkivat Konstantinopolia myöten etsimässä heiltä puuttuvia kreikkalaisia tekstejä. Aristoteleen teokset käännettiin lähes kokonaisuudessaan, samoin monet Platonin ja Plotinoksen teokset. Suurten kommentaattorien kirjoitukset ja yleensäkin suunnaton määrä kreikkalaista ja syyrialaista tieteellistä kirjallisuutta löysi tiensä arabialais-islamilaisen kulttuurin peruskiviksi.

Vuoden 1000 maailmassa pariisilainen tai lontoolainen olisi tuskin tiennyt juuri mitään näistä kreikkalaisen antiikin kuuluisuuksista, mutta jo keskimääräisestikin sivistynyt kairolainen tai bagdadilainen oli luultavasti lukenut heidän ajatuksiaan vähintäänkin otteina kokoomateoksista. Oppinut arabi oli luonnollisesti lukenut läpi Aristoteleen pääteokset sekä paksun pinon muuta tieteellistä ja filosofista kirjallisuutta.

Tämä tieteellinen kirjallisuus oli tärkeää, kun länsimaat alkoivat puolestaan 1100-luvulla uudelleen kehittää kulttuuriaan. Alkusysäyksen lännen tieteelliselle kehitykselle antoi länsimainen käännösliike: varsinkin 1100- ja 1200-luvuilla arabiasta käännettiin latinaksi ja läntisille kansankielille suuri määrä sekä arabien omaa tieteellistä kirjallisuutta että antiikin ajan kreikkalaisia teoksia. Kyse ei ainakaan aluksi ollut erityisesti antiikin kulttuuriperinnön välittämisestä, vaan ensimmäiset kääntäjät olivat kiinnostuneita senaikaisten arabitiedemiesten teksteistä. Avicenna ja Averroes olivat aluksi tärkeämpiä kuin Aristoteles. Käännösliikkeen tarkoitus oli saada oman aikansa huippututkimus länsimaisen, kehittymättömämmän tieteen käyttöön.

Tähtitiede oli arabien vahvuus

600- ja 700-lukujen arabivalloittajat kohtasivat Välimeren alueella vain säästöliekillä elävää antiikin tiedettä, sillä länsimainen kulttuuri oli myöhäisantiikin jälkeen taantunut. Arabit eivät tyytyneet vain säilyttämään kreikkalaisten tekemää tiedettä ja välittämään sitä myöhemmin takaisin länsimaille, vaikka yleistajuisissa teoksissa joskus näin annetaan ymmärtää.

Joillakin tieteenaloilla arabit saivat vain vähän aikaan: eläintiede ehkä pikemminkin taantui kuin kehittyi, eikä kasvitieteen teoriassa, toisin kuin farmakologiassa, otettu suuria edistysaskeleita. Toiset tieteenalat sen sijaan kehittyivät vahvasti: lääketiede, matematiikka ja tähtitiede olivat arabialais-islamilaisen tieteen vahvimpia osa-alueita, ja niissä arabit etenivät pitkin harppauksin.

Valtaosa keskiajan oppineista oli muslimeita. Monet saivat elantonsa toimimalla erilaisissa uskonnollisissa tehtävissä, kuten tuomareina, ja kirjoittivat tieteellisen työnsä ohella myös uskonnollista kirjallisuutta. Hurskaalle keskiaikaiselle muslimioppineelle oma uskonto ei ollut ristiriidassa tieteellisen edistyksen kanssa. Tähtitieteilijät uskoivat Jumalaan ja saarnasivat moskeijoissa mutta toisaalta laskivat planeettojen ja tähtien liikkeitä ja etäisyyksiä havaintotähtitieteen perusteella.

Osa keskiajan arabialais-islamilaisen kulttuurin tutkijoista ei kuitenkaan ollut arabeja eivätkä kaikki edes muslimeita. Joukossa oli paljon etnisesti persialaisia tutkijoita sekä juutalaisia ja kristittyjä arabeja. Kaikki käyttivät arabiaa tieteellisenä pääkielenään.

Uskon ja tieteen ristiriita sivuutettiin

Aina uskontoa ja tiedettä ei ollut helppo sovittaa yhteen. Islamin uskonto, kuten kristinuskokin, opetti, että Jumala on luonut maailman ajassa: materia ei ole ikuista. Uskonoppineiden mukaan luominen oli tapahtunut vain joitakin tuhansia vuosia aikaisemmin. Tähtitieteilijät puolestaan laskivat, että maailma on lähes mittaamattoman vanha.

Useimmat tutkijat eivät kommentoineet ristiriitaa. Sillä ei tuntunut olevan heille ja heidän kirjojensa lukijoille – sen enempää kuin heidän rahoittajilleenkaan – mitään merkitystä. Yleinen ajattelutapa tuntuu olleen, että uskonto ja tiede liikkuvat eri tasoilla, joten niiden ristiriidat ovat vain näennäisiä.

Toiset tutkijat tulkitsivat uskontotuuksia vertauskuvallisesti: maailman ”luominen” tarkoitti, että maailmankaik­keus tavallaan säteilee Jumalasta. Jumala on taivaallinen kelloseppä, joka on pannut koneiston käyntiin ja antaa sen tikittää eteenpäin omia aikojaan.

Islamilainen valtavirtateologia kuitenkin katsoo, että tietyn tapahtuman johtaminen seuraavaan on vain harhaa: Jumala luo kaikki yksittäiset tapahtumat mielensä mukaan, muutenhan hän ei olisi kaikkivaltias. Kun kivi osuu ikkunaan ja ikkuna rikkoutuu, kyseessä on kaksi erillistä, Jumalan luomaa tapahtumaa. Ikkuna ei säry sen takia, että kivi on juuri osunut siihen, vaan siksi, että Jumala perimmältään mielivaltaisesti luo nämä tapahtumat peräkkäin.

Näennäisesti tämä ajattelu vie kaiken pohjan tieteeltä. Jos kerran syyn ja seurauksen suhdetta eli kausaalisuutta ei ole, emme voi mitenkään seurata tapahtumien kehitystä ja selittää yksittäisten tapahtumien suhteita toisiinsa. Monet teologit olivat kuitenkin myös aktiivisia tiedemiehiä. Tehdessään tiedettä he käytännössä tukeutuivat havaintoihinsa, jotka osoittivat kausaliteetin olemassaolon.

Asialle löydettiin teologiassa teoreettinen selitys, joka esti tiedettä ja uskontoa ajautumasta erilleen ja vastakkain. Jumala oli toki vapaa luomaan kullakin ajanhetkellä halua­miaan ilmiöitä, mutta hänellä oli tapana luoda asiat tietyllä tavalla ja tietyssä järjestyksessä. Ikkuna ei särkynyt, koska kivi osui siihen, vaan koska Jumalalla on tapana luoda särkynyt ikkuna luotuaan tilanteen, jossa kivi osuu ikkunaan. Käytännössä kausaliteetti siis palautettiin takaovesta myös uskonnolliseen ajattelutapaan.

Uskonnon tulkinta ratkaisee

Keskiajalla, arabialais-islamilaisen kulttuurin kukoistuskaudella, tiede ja uskonto elivät siis sopusoinnussa, eikä uskonto estänyt tieteen kehitystä. Ainakin vuosien 800 ja 1200 välillä arabialais-islamilaisen kulttuurin tieteen ja teknologian taso oli selvästi länsimaita korkeampi. Nykyään tilanne on toinen. Afganistan ei juuri kilpaile Euroopan tai Yhdysvaltojen kanssa tieteessä. Kahlitseeko uskonto nykyistä islamilaista maailmaa?

Vastaus on jälleen selvä. Tiukka, fundamentalistinen uskontulkinta on aina kahlinnut tiedettä. Myös keskiajalla oli kausia, jolloin fundamentalismi nosti päätään, ja silloin tiede tavallisesti taantui. Mikä tahansa fundamentalistinen ideologia estää tieteen edistymistä. Siitä ei ole epäilystä, eikä talebanien edustama ajattelutapa mahdu yhteen tieteen kehittymisen kanssa, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Toisaalta islamin uskonto ei ole muuttunut arabialaisen kulttuurin kultakauden jälkeen, eikä siinä ole mitään sisäänrakennettua estettä yhteiskunnan avoimuudelle tai tieteen kehitykselle. Kyse on yksinomaan tulkinnasta.

Monien islamilaisten maiden nykyinen tilanne on usealla tavalla ongelmallinen: talous- ja koulutustilanne ovat epätyydyttäviä, ja ihmisillä on niukasti kykyä vaikuttaa yhteiskuntansa kehitykseen. Tämä luo tyytymättömyyttä, joka usein heijastuu jyrkkinä ja ahdasmielisinä asenteina. Kun näiden maiden yhteiskunnallinen tilanne paranee, asenteet muuttuvat ja tie avoimempaan yhteiskuntaan aukeaa. Tuo avoimuus ei vaadi mutta ei myöskään estä samanaikaista maallistumista. Islamin tulevaisuus on muslimien itsensä käsissä.

Jaakko Hämeen-Anttila on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa.

Koko tapasi monia kuuluisuuksia. 2016 se sai näppäillä Red Hot Chili Peppersin Flean bassoa. Kuva: FolsomNatural/Wikimedia Commons
Koko tapasi monia kuuluisuuksia. 2016 se sai näppäillä Red Hot Chili Peppersin Flean bassoa. Kuva: FolsomNatural/Wikimedia Commons

Mikä motivoi gorillaa oppimaan ja käyttämään viittomia? kysyi Tiede 22 vuotta sitten. Uteliaisuus, halu pyytää jotain, halu jutella, halu ilmaista tunteita, vastasi Francine Patterson, maailmankuulu Kokon kouluttaja.

Yksi ihmisten ikiaikaisista haaveista on kyky puhua eläinten kanssa samalla kielellä. Mitä eläimen päässä liikkuu? Voisiko sen aivoituksia ymmärtää? Vai olisiko eläimen sisäinen maailma yhtä vieras kuin ulkoavaruudesta tupsahtaneen muukalaisen?

Psykologi Francine Patterson on nähnyt Koko-gorillan kasvavan yksivuotiaasta aikuiseksi ja on opettanut sille amerikkalaista ameslan-viittomakieltä. Kokon vertaaminen avaruusolioon huvittaa Pattersonia:

– En voisi ajatella Kokoa ”vieraan älyn” edustajaksi, sillä sen kasvattaminen on ollut kuin lapsen kasvattamista. Sillä on jopa ollut uhmaikänsä kuten ihmislapsella.

Ainoat hetket, jolloin Patterson myöntää hänen ja Kokon välillä olevan ymmärtämisvaikeuksia, ovat silloin, kun Koko käyttää viittomakieltä luovasti ja keksii omia viittomia.

Vuosi sitten Kokoa laihdutettiin keventämällä sen ruokavaliota. Tällöin viherrehusta tuli Kokolle merkittävä puheenaihe, ja koska sen sanavarastossa ei ollut sopivaa viittomaa, se kehitti uuden koskettamalla kämmenensä sisäreunalla ohimoaan muhkeiden kulmakaariensa vierestä.

– Koko turhautui yrittäessään saada meitä ymmärtämään uuden viittomansa merkitystä, ja ,e turhauduimme yrittäessämme tulkita itsepäisesti päätään osoittelevaa gorillaa, muistelee Patterson.

– Lopulta pääsimme samalle aaltopituudelle, mutta vasta paljon myöhemmin tajusimme, miksi Koko viittoi ohimoonsa. Viherrehu, englanniksi browse, kuulostaa melkein samalta kun kulmakarva, (eye)brow. Koko oli kuullut ihmisten käyttävän molempia sanoja ja tiesi niiden merkitykset – testien mukaan se pystyy kääntämään puhuttua englantia viittomakielelle – ja ilmeisesti teki omat johtopäätöksensä sanojen samankaltaisuudesta.

Koko Koko-projekti on pitkäaikaisin laatuaan. Kun Patterson aloitti 1972, psykologit Allan ja Beatrice Gardner olivat juuri osoittaneet, että simpanssille voidaan opettaa viittomakieltä. Gorilloja kuitenkin pidettiin juroina ja yhteistyöhaluttomina, eikä niiden älystä tai oppimiskyvystä tiedetty juuri mitään.

Afrikassa vuorigorilloja tutkineen Dian Fosseyn ohella Francine Patterson on muuttanut yleisen mielikuvan gorilloista: vaarallisina hirviöinä pidetyt eläimet on alettu mieltää lempeiksi jättiläisiksi.

Kolmella merkillä alkuun

 Koko on naaras ja kuuluu läntiseen alankogorillarotuun, joka on kotoisin Länsi-Afrikan sademetsistä. Se syntyi San Franciscon eläintarhassa 1971 heinäkuun neljäntenä eli Yhdysvaltain kansallispäivänä ja sai siksi japaninkielisen nimen Hanabi-Ko, ilotulituslapsi. Kun Patterson alkoi opettaa Kokoa, se oli vuoden ikäinen.

Patterson sai Kokon kiinnostumaan käsistään puhkumalla höyryä gorillasuojan ikkunoihin ja piirtämällä niihin sormellaan. Koko matki innokkaasti. Viittomakielen opetus aloitettiin näyttämällä gorillalle esineitä ja asettamalla sen kädet oikeaan viittoma-asentoon.

Alussa Pattersonin tavoitteena oli vain selvittää, pystyikö Koko oppimaan kolme merkkiä: juoma, ruoka ja lisää.

Gorilla osoittautui kuitenkin halukkaaksi viittojaksi, ja vähän yli kolmen vuoden ikäisenä se oli käyttänyt jo yli kahtasataa merkkiä. Näistä 78 täytti Pattersonin asettaman kriteerin, jonka mukaan Kokon katsottiin osaavan viittoman, jos se käytti sitä oikein ja oma-aloitteisesti vähintään puolena kuukauden päivistä.

Patterson tutki Kokon oppimista alusta asti kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta hän kartoitti gorillan kielitaitoa edellä olevan kaltaisten tiukkojen kriteerien mukaan. Toisaalta hän seurasi avoimin mielin Kokon ilmaisuja selvittääkseen, miten se käytti viittomakieltä eri tilanteissa.

Patterson väitteli alankogorillan kielellisistä kyvyistä Stanfordin yliopistossa 1979. Havaintonsa Kokon ensimmäisiltä kymmeneltä vuodelta hän julkaisi Amerikan Psychologist-, American Journal of Psychology-, Journal of Pragmatism- ja Word-lehdissä. Lisäksi hän kirjoitti 1978 yleistajuisen artikkelin National Geographiciin sekä 1981 suurelle yleisölle tarkoitetun kirjan The education of Koko, jonka Otava julkaisi suomeksi nimellä Koko – puhuva gorilla vuonna 1987.

Kirja ei ollut Koko-projektin tilinpäätös, vaan kielikoulutus on jatkunut keskeytyksettä. Koko asustaa nykyisin Gorilla-säätiön tiloissa Kalifornian Woodsidessa. Seuranaan sillä on kaksi urosgorillaa: 23-vuotias ystävä Michael ja 15-vuotias sulhanen Ndume.

Viittomakieli joustaa

Patterson on yhdessä John Bonvillianin kanssa verrannut viittomakielen alkeisoppimista lapsia ja gorilloja opetettaessa. He julkaisivat tuloksensa First Language-lehdessä 1993.

Ameslanin viittomista 10–15 % on ikonisia eli kohdettaan matkivia, ja voidaan teoretisoida, että tällaisia viittomia olisi helpointa oppia. Pattersonin ja Bonvillianin havaintojen perusteella ikonisuus ei kuitenkaan ollut ratkaisevaa sen enempää gorillojen kuin lastenkaan oppimiselle. Lasten kymmenestä eri viittomasta kolmannes oli ikonisia, gorillojen (Kokon ja Michaelin) noin puolet. Viidenkymmenen viittoman sanavarastossa ikonisten osuus säilyi likipitäen samana.

Puhuvat lapset käyttävät selvästi enemmän kysymystä tai tarkoitusta ilmaisevia sanoja (esim. ”what” tai ”for”) kuin viittovat lapset tai Pattersonin gorillat. Kymmenen sanan tai viittoman sanavarastosta oli puhuvilla lapsilla tällaisia sanoja 6 %, viittovilla lapsilla ja gorilloilla ei yhtään. 50 sanaa tai viittomaa osaavilla vastaavat osuudet olivat 4 %, 1 % ja 0 %.

Pattersonin mukaan sanallinen kysymys ei viittomakielessä olekaan yhtä luonteva kuin kysyvä katse. Jälkimmäistä käyttävät niin ihmiset kuin gorillat. Koko ja Michael ovat sittemmin viittoneet kysymyssanojakin silloin tällöin, Koko useammin kuin Michael.

Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, ettei viittovien apinoiden voi väittää oppineen kieltä, koska ne eivät näytä ymmärtävän sanajärjestyksen merkitystä. Tähän päätyi Nim-simpanssia kouluttanut Herb Terrace. Toisaalta Roger Foutsin opettama Lucy-simpanssi ymmärsi eron esimerkiksi lauseiden Roger kutittaa minä ja minä kutittaa Roger välillä.

– Kokon ja Michaelin viittomasarjoissa ilmenee kyllä sanajärjestystä, Patterson kertoo. – Mutta järjestys ei ole puhutun englannin kielen mukainen – kuten ei ameslanissa yleensäkään.

Patterson huomauttaa lisäksi, ettei sanajärjestys ole viittomakielessä yhtä keskeinen asia kuin puhutussa kielessä, joka on lineaarinen sanajono. Viittomia voidaan nimittäin yhdistellä niin, että yksi ele vastaa useaa sanaa.

Keksii omia nimiä

Ollessaan nykyään ihmisten seurassa Koko aloittaa useimmat keskustelut, ja sen viittomasarjat ovat yleensä 3–6 merkin mittaisia. Se käyttää aktiivisesti noin 500:aa viittomaa ja on vuosien mittaan käyttänyt yli 400:aa muuta. Koko ymmärtää noin 2 000 puhuttua englanninkielistä sanaa. Michael käyttää aktiivisesti yli 350:tä viittomaa; Ndumelle ei ole opetettu viittomakieltä.

Koko ja Michael viittovat jonkin verran keskenään, mutta antoisimmin gorillakolmikko viestii omilla ilme-, ele ja äänisignaaleillaan.

– Tuntuu, että niiden kieli on paljon ihmisten kieltä tehokkaampaa, nauraa Patterson.

Mikä sitten motivoi gorilloja oppimaan ja käyttämään viittomia?

– Uteliaisuus, halu pyytää jotakin, halu jutella asioista, halu ilmaista tunteitaan, Patterson luettelee. – Gorillat saattavat myös kommentoida tapauksia, jotka ovat sattuneet äskettäin.

Koko on keksinyt omia nimityksiä monille asioille. Esimerkiksi nainen on sille huuli ja mies jalka.

Se osaa myös olla näsäviisas. Kerran se piteli valkoista pyyhettä ja viittoi yhä uudestaan punainen, vaikka kouluttaja vakuutti sen olevan väärässä. Lopulta Koko osoitti virnuillen pientä punaista nukkahöytyvää, joka oli tarttunut pyyhkeeseen.

Koko myös leikkii mielikuvilla ja vitsailee. Imettyään kerran letkulla vettä se nimitti pitkään jälkeenpäin itseänsä elefanttigorillaksi. Kerran se pyysi kaatamaan juomaa ensin nenäänsä, sitten silmäänsä ja lopuksi korvaansa – ja nauroi päälle.

Michael taas kerran hämmensi kouluttajansa viittomalla seuraavat sarjat: tyttö, tietää lyö-suuhun, lyö-suuhun punainen puree, tietää, tukka tyttö punainen, huuli (tarkoittaen naista), huuli huuli huuli paha vaiva. Kävi ilmi, että Michael oli nähnyt ennen kouluttajan tuloa pihalla tappelun, jonka oli aloittanut punatukkainen nainen,

– Viittomien oppimista saattaa helpottaa se, että hyvä käsien koordinaatio on luontainen kyky niin ihmiselle kuin ihmisapinoille, sanoo Patterson ja viittaa Sue Savage-Rumbaughin kokeisiin, joissa Kanzi-simpanssille opetettiin iskoksien lyömistä kivestä esi-ihmisten tyyliin.

Kurkistuksia mieleen

Pattersonin gorillojen seurana on ollut sekä koiria että kissoja. Kokolla on nykyäänkin lemmikkinään 11-vuotias kissa, jonka kanssa se leikkii mielellään. Michael puolestaan tulee hyvin toimeen koirien kanssa. Koko ei vaikuta oikein ymmärtävän koirien leikkiä, ja muutkin gorillat hermostuvat, jos ne näkevät koirien kisailevan keskenään; riehakas nahistelu ilmeisesti näyttää niistä tappelulta.

Leikkiessään yksin gorillat ”puhuvat” itsekseen kuten lapset. Ne kuitenkin häiriintyvät ja lopettavat viittomisen heti, jos huomaavat jonkun katselevan.

Gorilloilla on eräs asenne, jota Pattersoninkin on vaikea ymmärtää. Ne eivät nimittäin halua nähdä ihmisen ottavan mitään toiselta ihmiseltä.

– En ole varma, miksi ne eivät pidä siitä, Patterson sanoo. – Epäilen kuitenkin syyksi niiden hierarkiakäsityksiä: alempiarvoinen voi antaa tavaroita pois muttei koskaan ottaa niitä ylempiarvoiselta yksilöltä.

Koko pystyy säätelemään tunteitaan. Kun gorillat ovat tyytyväisiä, ne päästävät kehrääviä hyrinöitä. Harmistunut gorilla saattaa puolestaan haukahtaa, mikä Pattersonin mukaan tarkoittaa: ”Älä tee noin!”

Haukahdus saattaa päästä esimerkiksi jos ruoka-aikana tarjoilu on hidasta. Tällöin hoitajilla on tapana pitää muutaman minuutin tauko, koska ärtynyt gorilla voisi teoriassa käydä heihin käsiksi.

– Kerran olin keskustelemassa avustajan kanssa, kun Koko haukahti, Patterson kertoo. – Nyt meidän täytyy odottaa hetki, sanoin. Mutta Koko kehräsikin heti perään eli antoi hyvän olon signaalin. Ilmeisesti se tahtoi kertoa, ettei tarkoittanut mitään pahaa.

Hermostuessaan gorillat saattavat nimitellä ihmistä esimerkiksi viittomalla sinä likainen vessa. Kokon suosima haukkumasana on lintu, sillä nuorena se hermostui pihalla räksyttäviin närhiin.

Se ei kuitenkaan periaatteessa halua loukata toisten tunteita. – Pyysin kerran Kokoa nimittelemään erästä henkilöä, Patterson muistelee. – Odotin kirousten ryöppyä mutta yllätyksekseni se viittoikin: Koko kohtelias.

Jos saisit tilaisuuden, mitä sinä kysyisit gorillalta?

Petri Riikonen on Tiede 2000 -lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede 2000 -lehdessä

2/1996 ja tiede.fi:ssä helmikuussa 2002

Päivitetty 22.6.2018

Koko projektin tapahtumia

1972 Francine Patterson alkaa opettaa viittomakieltä yksivuotiaalle Koko-gorilla-naaraalle tavoitteenaan tutkia gorillan kielellisiä kykyjä.

1974 Koko muuttaa San Franciscon eläintarhasta Stanfordin yliopiston alueelle.

1976 Gorillasäätiö perustetaan. Kolmi-vuotias Michael-uros otetaan projektiin toiseksi gorillaksi.

1977 Patterson saa tutkimusapurahan National Geographic Societylta.

1979 Gorillasäätiö muuttaa Kalifornian Woodsiden metsäiselle ylängölle.

1985 Ronald Cohnin valokuva Kokosta ja sen lemmikkikissasta valitaan Time-lehden vuoden kuvaksi.1990 Havaijin Mauin saarelta valitaan paikka tulevalle gorillojen suojelualueelle.

1992 11-vuotias Ndume-gorillauros liitetään joukkoon siinä toivossa, että se pariutuisi Kokon kanssa.

1996 Koko täyttää 25 vuotta heinäkuun neljäntenä päivänä.

1997 Koko-projekti on jatkunut 25 vuotta.

2017 Koko-projekti täyttää 45 vuotta.

19.6.2018 Koko kuolee nukkuessaan 46 vuoden iässä.

 

Mitä on ameslan?

Amerikkalaisten kuurojen viittomakieli, American sign language eli ameslan, on Yhdysvaltojen neljänneksi käytetyin kieli.

Yksittäinen viittoma voi merkitä kirjainta, sanaa tai sanayhdistelmää. Viittomat voivat olla täysin keinotekoisia. Ne voivat myös olla ikonisia eli matkia kohdettaan tai metonyymisiä eli liittyä jotenkin kohteeseensa.

Keinotekoinen on esimerkiksi viittoma isä, jossa asetetaan avoimen käden peukalonpää otsaa vasten.

Ikoninen on esimerkiksi syödä, jossa kättä liikutetaan suuta kohti ja pois kuin vietäisiin suupaloja huulille.

Pikkuleipä on metonyyminen viittoma: kädellä ”leikataan” toista kämmentä kuin paloiteltaisiin taikinaa.

Venäjän MM-kisojen virallinen ottelupallo on Telstar18. Adidas on valmistanut kisapallot vuodesta 1970. Kuva: Wikimedia Commons

Tulevaisuuden huippufutarin peliasuun kuuluu älysiruja ja antureita, jotka rekisteröivät joka liikkeen, ja älypallo raportoi maalit ilman tuomaria.

Mistä tulevaisuudessa keskustellaan, jos jalkapallo-ottelun tuomitsemisestakin poistetaan inhimilliset erehdykset? miettii moni penkkiurheilijaveteraani. Viime vuonna kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa nimittäin hämmästytti maailmaa ryhtymällä kokeilemaan älysirutekniikkaa tuomitsemisen apuna.

Teknisen avun mahdollisuus ei ole uusi asia mutta valmius sen hyväksymiseen on.

Aiemmin tuomarin näköaistin avittamiseen on suhtauduttu nihkeästi. Kun televisiokamerat ilmestyivät kentän laidalle 1950-luvulla, tulivat pian myös nauhoitetut ja hidastetut otokset. Äkkiä kävi mahdolliseksi tutkia rauhassa, menikö pallo todella maaliin ja tuomitsiko tuomari oikein. Fifa reagoi päättämällä, että nauhoitukset jätetään huomiotta. Tuomarin sana on laki, näkyi filmillä mitä tahansa.

Yksi seuraus päätöksestä on ollut ikuinen kiista siitä, oliko Englannin joukkueen hyökkääjän Geoff Hurstin kolmas maali MM-finaalin jatkoajalla vuonna 1966 oikea maali vai ei. Hurstin laukaus osui poikkipuuhun ja kimposi alas, mutta minne? Tuomari, joka näki tilanteen heikosti, päätti, että pallo oli maalissa, mutta moni on tuomiosta edelleen eri mieltä.

Nyt linja on muuttumassa jalkapallomaailmassa. Testattavassa seurantajärjestelmässä pallo ilmoittaa sijaintinsa tietojärjestelmään. Tuomari kantaa ranteessaan älyrengasta, joka piippaa, kun tulee maali.

Paikannusanturit palloon ja sääriin

Jalkapallon seurantalaitteisto on kehitetty saksalaisessa tutkimuslaitoksessa Fraunhofer-instituutissa, ja sen on valmistanut saksalainen yritys Cairos Technologies AG. Saksalaiset toivoivat, että älypalloa olisi potkittu jo tämän kesän ottelussa. Näin MM-kisojen isäntämaa olisi päässyt esittelemään tekniikkaansa oikein leveällä rintamalla.

Kehitystyö osoittautui kuitenkin odotettua työläämmäksi ja hitaammaksi. Fifa testasi älypalloa nuoriso-otteluissa viime syksynä. Seurantajärjestelmä havaitsikin kaikki maalit 32 ottelun sarjassa. Valitettavasti tietokone kirjasi maaleiksi myös joitakin ohi menneitä laukauksia. Siksi Fifa heitti älypallon takaisin insinööreille luotettavuuden parantamista varten.

Ensimmäinen yritys oli ehkä hiukan ahne. Heti alussa yritettiin luoda laitteisto, joka kerää valtavasti tietoa.

Cairoksen seurantajärjestelmässä pallon mikrosiru lähettää 2 000 kertaa sekunnissa paikannustietoja antenneihin, jotka sijaitsevat kentän laidalla. Yhtiön mukaan pallon sijainti pystytään määrittämään puolentoista sentin tarkkuudella. Mahdollista on mitata myös pallon nopeus, kiihtyvyys, lämpötila ja paine.

Myös pelaajalla on älysiru kumpaankin säärisuojukseen piilotettuna. Älysiru kertoo hänen sijaintinsa, nopeutensa ja kiihtyvyytensä. Hänen potkaistessaan palloa pystytään mittaamaan laukaisun nopeus. Mittaustuloksista saadaan selville myös askeltiheys ja askelten pituus.

Kilpailijat ovat huomanneet Cairoksen hankkeen vaikeudet. Tanskassa Goalref-niminen yritys on kehittänyt seurantalaitteistoa, joka toteaa vain maalit. Tanskalaiset toivovat näin pääsevänsä suurempaan luotettavuuteen.

Älysirutekniikka ottaa ensi askeliaan, mutta suunta on selvä ja heijastaa tekniikan yleistä kehitystä. Sirut ja sensorit tulevat kaikkialle, ja esineet ja ihmiset muuttuvat tietoverkkojen silmuiksi. 

Värinätyynyillä vinkkejä lihaksille

Vielä villimpää on odotettavissa hieman kaukaisemmassa tulevaisuudessa. Ensin tekniikka seuraa pelaajaa etäältä mutta sitten alkaa myös kulkea hänen mukanaan. Taustalla on nouseva tieteenhaara haptiikka, joka tutkii viestin lähettämistä ja vastaanottamista kosketuksen avulla.

Haptiikan tutkija Hendrik-Jan van Veen hollantilaisesta tutkimuslaitoksesta TNO:sta, joka vastaa Suomen VTT:tä, on työtovereineen ideoinut opastavaa peliasua. Urheilijoiden vaatteisiin upotetaan sensoreita, joka mittaavat lihasten toimintaa. Tietokone käsittelee mittaustulokset ja antaa palautetta kosketuksen avulla. Pienet värähtelevät tyynyt kertovat urheilijalle, mitä lihaksia hänen pitäisi käyttää enemmän. Värinä nilkassa voi viestittää, että nyt vauhtia kinttuihin.

Toistaiseksi tekniikkaa ovat testanneet melojat laboratoriossa, mutta tutkijat suunnittelevat asuja myös jalkapallovalmennusta varten.

On helppo kuvitella, miten monipuolisia mahdollisuuksia haptiikka avaa jalkapallossa. Miksei värisijän voi upottaa vaikka pelihousuihin, jolloin haluttaessa saataisiin myös katsojien ja pelaajien välille uudenlaista viestintää. Kannustushuutojen lisäksi suosikkipelaajille voi tulevaisuudessa antaa hellän etäpotkun takapuoleen: Älkää nukkuko! Tsemppiä!

Kun haptiikkaan yhdistetään älykkäät sensoriverkot, syntyy jotain vielä mielikuvituksellisempaa. Joskus verkko pystyy laskemaan optimaalisia syöttöketjuja, ja haptinen värisijä viestittää, mihin suuntaan pitää potkaista. Silloin pelaajilla on jaloissaan todelliset taikakengät.

Video mullisti pelianalyysin

Älysirut ovat vasta tulossa, mutta jalkapallo on teknistynyt ja tieteellistynyt paljon aikaisemmin.

Valmennuksessa video otettiin käyttöön heti, kun kamerat kehittyivät tarpeeksi pieniksi, eli 1970- ja 1980-luvun vaihteessa. Sitä ennen valmentajat ja heidän apulaisensa olivat tarkkailleet peliä kentän laidalta ja tehneet muistiinpanoja kynällä ja paperilla.

Kun kameraan yhdistettiin tietokone, kuvamateriaalista pystyttiin jalostamaan kaikkea mahdollista tietoa kentän tapahtumista. Pelaajat ja valmentaja saattoivat nyt katsoa kuvaruudulta, mitä pelissä todella oli tapahtunut. Pallon ja pelaajien liikkeet, syötöt, laukaisut, haltuunotot ja muut tapahtumat voitiin kirjata tarkasti ja objektiivisesti. Syntyi uusi tieteenhaara, pelianalyysi.

Pelaajan vointia voi valvoa yötä päivää

Mikä sitten on ollut pelianalyysin ja muun jalkapallotutkimuksen arvokkainta antia? Vastaus voi ensi alkuun tuntua yllättävältä.

– Yksilöllisyyden vahvistuminen on ollut tärkein kehitystrendi valmennuksessa ainakin jo 1990-luvulta asti, sanoo biomekaniikan dosentti, ”jalkapalloprofessori” Pekka Luhtanen, joka työskentelee Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Kihussa. Luhtanen on tutkinut Suomessa jalkapalloa ehkä syvällisemmin kuin kukaan muu ja on kansainvälisesti tunnettu pelianalyysin kehittäjä.

Miten niin yksilöllisyys? Jalkapalloahan esitellään malliesimerkkinä tiimityöstä. Tarkemmin katsottuna ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Mitä taitavammin jokainen pelaaja hoitaa oman tehtävänsä, sitä hienompaan kokonaistulokseen päästään. Joukkue on sitä parempi, mitä onnistuneemmin osataan sijoittaa oikeat pelaajat oikeille paikoille.

Tekniikka on mahdollistanut entistä paljon yksilöllisemmän valmennuksen. Videolta valmentaja voi tutkia esimerkiksi askelten pituuksia ja tiheyksiä, hetkellisiä asentoja ja nivelten liikelaajuuksia.

Sykemittarilla, joka tuli samoihin aikoihin kuin video eli 1980-luvun alussa, pystytään seuraamaan kuormitusta ja voimavarojen palautumista vaikka vuorokauden läpi.

Mittausten ansiosta pelaaja saa valtavan määrän tietoa itsestään. Vähitellen hän oppii kuuntelemaan kehonsa signaaleja, jolloin laitteita tarvitaan vähemmän. Tekniikka osaltaan auttaa häntä kehittymään ”24 tunnin pelaajaksi”, jota myös lepo, palautuminen ja vapaa-aika auttavat pääsemään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Vahvoissa seuroissa, kuten Ajaxissa, valmennus on yksilöllistetty pitkälle. Eri ikäluokkia ja pelin osa-alueita varten on erikoistuneita valmentajiaan. Pelaajat harjoittelevat hyvinkin pienissä ryhmissä.

Pelaajat ovat sekä fyysisesti että psyykkisesti erilaisia. Jotkut ovat perusluonteeltaan hyökkääviä, toiset puolustavia, kolmannet rakentavia. Tarkka tieto pelaajien yksilöllisistä ominaisuuksista auttaa sijoittamaan heidät sopivimmille pelipaikoille. 

Joskus kielteinen tunne onkin hyväksi

Pelaajien fyysisen kunnon ja pelitekniikan lisäksi valmentajien pitää virittää heidän mieltään. Fyysisesti tasavahvojen ja älyllisesti yhtä taitavien joukkueiden ottelussa tuloksen ratkaisevat tunteet. 

Liikuntatieteiden tohtori Pasi Syrjä Jyväskylän yliopistosta on tutkinut, miten huippujalkapalloilijan tunteet vaikuttavat hänen pelituloksiinsa. Tulokset rikkovat tavanomaisia myyttejä.

Olemme tottuneet pitämään itsestään selvänä, että urheilussa ja muuallakin myönteiset tunteet parantavat suoritusta ja kielteiset vahingoittavat. ”Ajattele positiivisesti”, neuvovat konsultitkin.

Tutkijat ajattelivat samalla tavoin aina 1990-luvulle saakka. Tunteiden tutkimus lähti liikkeelle sotilaspsykologiasta. Psykologit tutkivat toisen maailmansodan aikana sotilaan ahdistusta taistelukentällä. Ahdistusta totuttiin pitämään häiriönä ja yksinomaan kielteisenä tunteena.

Uudempi tutkimus on osoittanut, että myös kielteiset tunteet voivat olla hyödyllisiä ja myönteiset haitallisia. Kielteinen ja epämiellyttävä tunne on joskus tehokas ja stimuloiva. Myönteinen tunne voi olla myös lamaannuttava.

Joitakin auttaa jopa pelokkuus

Syrjän väitöskirjatutkimuksessa pelaajat kuvasivat tunteitaan useilla kymmenillä adjektiiveilla.

Tuskin on yllättävää, että ”latautunut”, ”motivoitunut” tai ”sähäkkä” tunne yhdistyi onnistumisen kokemukseen. Yhtä odotettavissa on, että jos on "väsynyt", "haluton" tai "veltto" olo, tuloksia syntyy huonosti.

Mielenkiintoista sen sijaan on, että löytyi positiivisia mutta haitallisia tunteita. Vahingollisia positiivisia tunteita pelaajat luonnehtivat useimmiten sanoilla "huoleton", "tyytyväinen" ja "tyyni".

Kielteisiä mutta hyödyllisiä tunteita kuvasivat esimerkiksi adjektiivit "jännittynyt", "tyytymätön" ja "hyökkäävä".

Mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Hyödyllisten ja haitallisten tunteiden valikoima vaihteli pelaajasta pelaajaan. Esimerkiksi "huoleton" tunne vaikuttaa moniin pelaajiin haitallisesti mutta joihinkin myönteisesti. "Pelokas" tunne on useimmille haitaksi mutta joillekin hyödyksi.

Tieto omasta tunneprofiilista auttaa pelaajaa vahvistamaan juuri niitä tunteita, jotka auttavat häntä saavuttamaan parhaat tulokset. Näin valmentaja pystyy yksilöllistämään valmennusta myös tunnepuolella.

Kalevi Rantanen on teknistä luovuutta tutkiva diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2006

Jalkapallon pieni historia

1863 yksitoista englantilaista seuraa sopivat jalkapallon säännöistä.

1800-luvun loppupuoliskolla tasaisen pyöreä kumikalvo alkaa korvata epäsäännöllisen muotoisen sianrakon jalkapalloissa. Pallon lujittamiseksi uloin kerros ommellaan nahasta. Jalkapallokengät ovat nilkkapituisia ja nappulat metallisia.

1904 perustetaan Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa.

1909 kenkien metallinappulat kielletään vaarallisina ja siirrytään nahkaisiin.

1920-luvulla kehitetään ruuvattavat, vaihdettavat nappulat.

1930 ensimmäiset MM-kisat järjestetään Uruguayssa.

1954 MM-kisat televisioidaan ensimmäisen kerran. Fifa päättää, ettei nauhoituksia käytetä tuomareiden apuna.

1962 tanskalainen Select Sport esittelee 32:sta kuusikulmiosta ommellun pallon. Vuosikymmenen edetessä siirrytään mataliin, ketteriin kenkiin ja kehitetään ensimmäiset täysin synteettiset pallot.

1970 saksalainen Adidas valmistaa ensimmäisen Telstar-kisapallon. Se saa nimensä 1960-luvun Telstar-satelliitista.

1980-luvulla synteettiset pallot syrjäyttävät nahkaiset pallot. Kenkiä parannellaan biomekaanisten mittausten turvin. Valmennuksessa otetaan käyttöön videointiin perustuva pelianalyysi ja sykemittariseuranta.

1990-luvulla palloihin aletaan lisätä polymeerivaahdoista valmistettu sisäkerros, joka nopeuttaa pomppua ja parantaa vesitiiviyttä.

1991 pelataan ensimmäinen MM-ottelu naisten jalkapallossa.

2000-luvulla uudet polymeerimateriaalit vahvistavat ja keventävät kenkiä.

2005 Fifa testaa sijaintinsa ilmoittavaa älypalloa nuorten turnauksessa Perussa. Tekniikka lähetetään jatkokehittelyyn.

2012 Maaliviivakamerat seuraavat maalin syntyä MM-kisoissa Brasiliassa.

2017 Fifa testaa videotuomarointia, Video Assistant Referee -järjestelmää, MM-kisojen esiturnauksessa Confederations Cupissa Venäjällä.

2018 Videotuomarointi, lyhyesti Var, otetaan käyttöön MM-kisoissa Venäjällä. Seurantakamerat paikantavat pelaajat kentällä. Katsomosta saa erityissovelluksella yhteyden vaihtopenkille, ja virallinen kisapallo tarjoaa omistajalleen nfc-sirun välityksellä oheispalveluja.

Aikajana päivitetty 13.6.2018