Muutaman sadan oppilaan ihannekoulu päihittää opetustehtaat: oppilaat viihtyvät, pinnaus vähenee ja arvosanat paranevat. Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Muutaman sadan oppilaan ihannekoulu päihittää opetustehtaat: oppilaat viihtyvät, pinnaus vähenee ja arvosanat paranevat. Kuva: Wikimedia Commons

Etevät pärjäävät kaikkialla. Heikommat hukkuvat kolosseihin.

Koulu-uudistusten johtoajatus kuuluu: suuri on kaunista. Suurtuotannon edut sanelevat paitsi margariinin ja makkaran valmistusta myös lasten kouluttamista. Isossa koulussa kustannukset lasta kohti jäävät pienemmiksi kuin pikkukoulussa.

"Säästöä!" iloitsee kuntapäättäjä, lakkauttaa lähikoulut ja pistää pystyyn tuhannen oppilaan opetustehtaan.

Monen vanhemman mielestä pieni on kauniimpaa. Mikä sen herttaisempaa kuin kylä- tai korttelikoulu, jossa kaikki tuntevat toisensa. Kaukana on kavala massojen maailma, jonne oma silmäterä uhkaa hukkua.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Pieni koulu tuntuu kotoisalta, mutta oppiiko siellä paremmin kuin isossa? Luulisi, että vastaus riippuu vain opettajien kyvystä opettaa ja oppilaiden kyvystä oppia eikä koulun koolla ole niin väliä. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu niin Suomessa kuin maailmalla, että koulun koko ja koulumenestys kytkeytyvät toisiinsa. Tulokset vain ovat olleet jokseenkin ristiriitaisia: milloin pienen, milloin suuren eduksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Alkuun arvosanat paranevat

Suomen kouluissa keskimääräiset arvosanat paranevat koulun koon kasvaessa, osoittaa Sitran julkaisema tutkimus Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma. Esimerkiksi ala-asteen päättötodistuksen keskiarvo on alle 200 oppilaan koulussa 8,15, kun se yli 500 oppilaan koulussa on 8,28.

Keskiarvojen ero ei ole huikea. Suunta on silti tämän tutkimuksen mukaan selvä: suuremmissa kouluissa oppilaat saavat keskimäärin parempia arvosanoja.

Tutkimusta johtanut psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen muistuttaa, että tulos sisältää virhelähteitä. Arvosanoja ei voi suoraan verrata, koska arvostelukäytännöt vaihtelevat: samantasoisesta suorituksesta saa toisessa koulussa yhdeksikön ja toisessa kahdeksikon. Pienessä koulussa myös arvosanojen hajonta voi olla suurempi, mikä heikentää vertailtavuutta.

Liika tungos kostautuu

Vaikka numerot paranevat suuremmissa kouluissa, liika näyttää tässäkin olevan liikaa. Yli 600 oppilaan kouluissa keskiarvot alkavat tutkimuksen mukaan taas laskea. Liika tungos vie veronsa. Jättikouluissa myös erot hyvien ja huonojen oppilaiden välillä kasvavat.

Etevät oppilaat menestyvät Keltikangas-Järvisen mukaan, vaikka koulu olisi minkälainen. Suurkoulusta kärsivät varsinkin murrosikäiset ”seiskan pojat”. Seuraukset eivät näy ainoastaan arvosanoissa vaan myös motivaatiossa ja itseluottamuksessa, jotka ovat elämässä vielä tärkeämpiä valttikortteja kuin hyvät numerot.

– Suuressa koulussa huonosti menestyvällä pojalla oli myös heikko itsetunto. Pienessä koulussa taas huonolla koulumenestyksellä ei ollut mitään vaikutusta pojan itsetuntoon, Keltikangas-Järvinen sanoo.

– Tiedetään, että pojat kärsivät ulkoisista stressitekijöistä jostain syystä enemmän kuin tytöt. Suuressa koulussa kuutosen ja seiskan pojat hukkuvat massaan eivätkä saa tarvitsemaansa tukea, professori selittää.

Pieni hyötyy pienestä

Muualla maailmassa tehtyjen tutkimusten vaaka kallistuu pienen puolelle, erityisesti kun on kyse alakoululaisista. Tämä selviää katsauksesta, jossa Toronton yliopiston Kenneth Leithwood ja Doris Jantzi tarkastelevat lähes 60:tä koulun koon vaikutuksia käsittelevää tutkimusta.

Yksimielisin näyttö osoittaa, että juuri nuorimmat koululaiset hyötyvät eniten pienistä opinahjoista. Pieni koulu parantaa heidän arvosanojaan riippumatta siitä, millainen kotitausta heillä on. Yhtä yksimielisiä tutkimukset ovat siitä, että eniten suoritustaan kohentavat vähävaraisten perheiden lapset, joilla opintie tapaa olla kivikkoisempi. Pienessä koulussa eritasoiset oppijat voidaan huomioida paremmin.

Keskeyttäjät vääristävät kuvaa

Enemmistö tutkimuksista puoltaa myös ylempien kouluasteiden koon rajaamista pieneen tai keskisuureen. Britanniassa on tosin havaittu päinvastaistakin.

Erään tutkimuksen mukaan 11–16-vuotiaiden koulusuoritukset olivat huipussaan 900–1 500 oppilaan kouluissa, kun taas 11–18-vuotiaat ylsivät parhaimpaansa 1 200–1 800 oppilaan kouluissa. Suomen oloissa näin isot koulut ovat jo megaluokkaa.

Leithwood ja Jantzi epäilevät megakoulujen ansioita. Niissä keskeyttäjien määrä on suuri, ja jos heikommat lapset putoavat, nousee koulun keskiarvo väistämättä.

Opetuskin vaikuttaa

Suurten koulujen menestystä on selitetty myös sillä, että laajempi opettajakunta voi tarjota eriytyneempää lisäopetusta edistyneille. Ratkaisevaa ei olisikaan pytingin koko ja oppilasmäärä vaan kattava ja asiantunteva opetustarjonta.

Joka tapauksessa suurin osa tutkimuksista asettuu pienten oppilaitosten puolelle. Tutkimukset myös tukevat ihmisten näppituntumaa pienten koulujen paremmasta tunnelmasta: oppilaat viihtyvät paremmin, pinnaavat vähemmän ja kokevat kuuluvansa kiinteämmin kouluyhteisöön.

Torontolaistutkijat suosittelevat ala-asteen maksimikooksi 300–500:aa oppilasta ja yläasteen 600–1 000:ta oppilasta. Pienempi enimmäiskoko sopii kouluihin, joiden oppilaat tulevat enimmäkseen vähävaraisista perheistä. Hyvin toimeen tulevien kotien kasvatit pärjäävät sankemmassakin joukossa.

Raha ei mene seiniin

Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan koulun ihannekoko olisi 200:n ja 500 oppilaan välillä. Tämänkokoinen koulu tukisi parhaiten paitsi koulumenestystä myös myönteistä minäkuvaa. Ajatus ei ole kuitenkaan tavoittanut niitä kuntien päättäjiä, jotka havittelevat säästöjä kokoamalla oppilaat suurkouluihin ja lakkauttamalla pienempiä.

– Sanotaan, että ei seinistä kannata maksaa. Väite osoittaa hyvin ohutta tietoa murrosikäisen lapsen kehityksestä. Eihän siinä seinistä makseta vaan huolenpidosta ja vuorovaikutuksesta, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Suomessa on perinteisesti ajateltu, että koulu ei ole vain tapa auttaa etevimpiä lapsia menestymään. Koulun tehtävä on myös tasoittaa kodin antamia lähtökohtia ja tarjota kaikille mahdollisimman hyvät elämän eväät. Jättikoulut eivät tässä auta.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 2/2012

Sisältö jatkuu mainoksen alla