Suomenlahden kaasuputkityömaalla makaa valtava luuranko. Mikä vainaja oli ja mistä se tuli? Meribiologi intoutui salapoliisintyöhön.

Teksti: Nuutti Kangas

Itämeren kaasuputken reitiltä on löydetty monenlaista kiinnostavaa, muun muassa puulaivojen ja sukellusveneiden hylkyjä. Nord Stream -putken ympäristövaikutuksia arvioivaan raporttiin on kirjattu myös vähemmän huomiota saanut kohde S-07-2744: ”Kasa ruskeita esineitä – Paleontologin arvion mukaan kyseessä on luonnontieteellinen kohde (luuranko). Selkänikamat ovat liian suuria pleistoseenikauden nisäkkään nikamiksi, kyseessä on mahdollisesti valaan luuranko. Etäisyys putkilinjoista: 8 metriä.”Luut lojuvat noin 70 metrin syvyydessä muutamien kymmenien kilometrien päässä Suomen rannikosta. Tarkkoja koordinaatteja ei kerrota, koska löytöjä halutaan suojella muun muassa urheilusukeltajilta. Viistokaikumittauksen perusteella luuranko on noin 19 metriä pitkä. Se on ainutlaatuinen, sillä muita näin suuria ei Itämerestä tunneta. Minua alkaa kiinnostaa, mitä kaikkea löydöstä voisi selvittää.

Kaskelotti vai hetulavalas?

Onnistun saamaan kertaalleen katsottavakseni robottikameralla kuvatun videon, josta näkyy muun muassa selkänikamia, kylkiluita ja kallon luu. Näyttää vilahtavan myös valaan rintaevä. Kyseessä on siis valas, mutta mitä lajia? Jo koon perusteella voi melko varmasti sulkea pois hammasvalaat. Niistä suurinta, kaskelottia, on tavattu Itämerestä, mutta kirjallisuuden mukaan se kasvaa enintään 18-metriseksi. Sopivan kokoisia hetulavalaita on monta, ja niitä on esiintynyt Itämeressä kaskelottia useam¬min. Suomen vesiltä on havaittu ryhävalas ja sinivalas. Myös sillivalas, joka ajautui Pohjois-Ruotsin rannikolle vuonna 1923, saattoi käydä Suomen alueella.Kuvista voisi laskea selkänikamien määrän, joka antaisi vinkin valaan lajista. Itse asiassa jo pelkkä rintanikamien eli kylkiluiden alueen laskeminen riittäisi. Tätä en kuitenkaan pysty tekemään sinä lyhyenä aikana, jona saan katsoa filmiä. Määritystä auttaisi myös niskanikamien ulkonäkö, mutta niitäkään en kuvanauhalla havaitse. Aivokoppakin lienee hajonnut tai peittynyt pohjasedimenttiin. Sen sijaan leukaluu näkyy. Se on hampaaton, ja sen muoto viittaa aiemmin mainitsemiini hetulavalaslajeihin. Samoin tekevät kylkiluut. Ryhävalaasta, sinivalaasta tai sillivalaasta on siis todennäköisesti kyse.

Muinainen vai uusi?

Luurangon pani ensimmäisenä tiedotusvälineenä merkille Hufvudstadsbladet. Kaivan artikkelin esiin. Sen mukaan kohdetta arveltiin tuntemattomaksi alukseksi, kunnes paleoarkeologi, professori M. van Kolfschoten tunnisti sen selkärankaisen eläimen luurangoksi. Sen pituutta tietämättä hän veikkasi löytöä mammutin lahtauspaikaksi, ennen kuin se tunnistettiin valaaksi.Paleontologi, professori Mikael Fortelius, pitää kuvailuni perusteella epätodennäköisenä, että kyseessä olisi muinainen valas, koska silloin luuranko olisi kokonaan sedimentin peitossa. Kyseessä lienee lähihistoriassa elänyt merten jättiläinen.

Sinivalas tai sillivalas?

Hufvudstadsbladetissa on valokuva Nord Stream -löydön luista, muun muassa selkänikamasta. Vertaan sitä satoihin internetkuviin kaikenlaisista valaista ja nikamatyypeistä. Aluksi ei tunnu onnistavan. Vanhat ja ruskeat vertailunikamat täsmäävät kuitenkin paremmin kuin uudet. Luut lienevät siis maanneet pohjassa jo jonkin aikaa. Täsmällisemmän vertailun mahdollistamiseksi rekonstruoin nikaman piirroksena. Nyt määritys alkaa rajautua. Sinivalas näyttäisi sopivan, mutta kyseessä voi olla myös sillivalas. Kummassakin tapauksessa 19 metrin pituus viittaisi nuoreen yksilöön ja sopisi havaintoihin, joiden mukaan eksyneet valaat ovat useasti nuoria. Sekin sopii, että molempien lajien tiedetään aiemmin liikkuneen Itämerellä, jopa Suomen vesillä. Valashavaintoja on kirjattu Itämereltä ainakin vuodesta 1291.

Sinivalas löytynyt Poristakin

Salaperäinen jättiläinen on herättänyt sen verran mielenkiintoa, että Nord Stream on nostattanut muutamia luita. Niiden tieteellinen tutkimus on nyt kesken, enkä saa lupaa niiden valokuvaamiseen. Myöskään uutta videomateriaalia en tässä vaiheessa saa julkaistavaksi.Otan yhteyttä Helsingin yliopiston Eläinmuseon eli Luonnontieteellisen museon tutkijoihin, jolloin käy ilmi heidänkin tietämättömyytensä löydöstä. Museon edustajat pitävät kaikkia Itämeren valashavaintoja merkittävinä, ja museon tehtäviin kuuluu koota niistä tietoja. Saan audienssin luukokoelmiin. Olen aiemmin kuullut huhupuheita Porin Preiviikistä vuonna 1942 löytyneistä sinivalaan luista, ja Eläinmuseossa jutut osoittautuvat tosiksi. Luut löysi pellostaan maanviljelijä V. Jokinen.Nikamaluut ovat massiivinen näky, isojen kivenjärkäleiden kokoisia. Ja näitä saa kuvata! Ne ovat täynnä huokoisia reikiä aivan kuin sekin valaanluu, jonka löysin Yhdysvaltojen itärannikolta työskennellessäni merentutkijana Woods Holen tutkimuskeskuksessa. Luut todella tuoksuvat pellolta, josta ne on nostettu. Valaan öljystä ei ole enää hajuakaan.

Jättiläistarujen lähteillä

En enää ihmettele, että vanha kansa on luullut tällaisten luiden kuuluneen jättiläisille. Uppsalan yliopiston etnobiologin Ingvar Svanbergin mukaan esimerkiksi Pietarsaaressa kirkon veräjää pidettiin kansantarinoissa jättiläisenluisena. Ruotsissa ”jättiläisten luita” on säilytetty kirkoissa. Svanberg on todennut löytämänsä kappaleet valaiden luiksi. Ruotsista onkin useita kirjallisuusviitteitä valaiden rantautumisista ainakin vuodesta 1489 asti. Luen myös valaanluista, joita on säilytetty suomalaiskirkkojen vinteillä. Historiaa selvittämättä on mahdotonta sanoa, ovatko ne paikallisia löytöjä vai kulkeutuneet kaupankäynnin tai merimiesten mukana.

Luissa öljyä jäljellä

Jättiläistarujen alkuperä kiehtoo, mutta nyt alan verrata Preiviikin sinivalaan nikamaa Nord Streamin kuvaamaan kappaleeseen. Vaikka Preiviikin nikama on hyvin haurastunut, ei yhdennäköisyyttä voi kieltää. Kokoluokkakin on sama. Olisiko Nord Stream -löytö siis nuori sinivalas? Ehkä, mutta tässä vaiheessa se on vasta niukkaan aineistoon perustuva akateeminen arvaus.Eläinmuseossa tarkastelen museomestari Martti Hildénin opastuksella myös Porvoon saaristosta löytynyttä pullonokkadelfiinin kalloa vuodelta 1951. Leukaluussa näkyvät hammasvalaille tyypilliset hampaankolot, jollaisia Nord Streamin videon leukaluussa ei ollut. Kallossa on vielä tuoksua. Öljy säilyy luissa pitkään. Museoviraston virkamies tiesi kertoa minulle, että Nord Streamin nostattamat luut olivat ”hyvin huonokuntoisia ja likaisia”. Tarkoittiko hän, että ne tihkuivat öljyä ja olivat siksi keränneet pintaansa huonosti irtoavaa likaa, kuten valaanluilla on tapana? Merenpohjan hajottajaeliöt syövät vähitellen öljyn pois, joten jäämä antaisi vihiä siitä, miten kauan valas on levännyt syvässä haudassaan. Jos luista tosiaan yhä tihkuu öljyä, kuten niiden ulkonäön kuvauksesta voi arvella, luuranko on todennäköisesti ollut pohjassa vasta alle sata vuotta. Miten 1900-luvulla Itämerelle harhautunut suurvalas on kuollut, ja miksi raato on uponnut Suomenlahteen keskellä ulappaa?Kirjallisuuden mukaan näin isot valaat ovat Itämerellä menehtyneet nälkiintymiseen tai matalikolle eksymiseen tai tulleet pyydystetyiksi, mutta muitakin mahdollisuuksia on.

Törmäsi ehkä laivaan

Vilkkaasti liikennöidyllä alueella valas on voinut törmätä rahtialukseen. Näin käy vaarallisen helposti etenkin mustavalaille, jotka rasvapitoisuutensa vuoksi ovat valaista parhaita kellujia. Niiden ei tarvitse uida koko ajan estääkseen uppoamistaan, mutta laivaväylillä tämä etu voi kostautua. Hufvudstadsbladetin artikkelissa museoviraston meriarkeologi Stefan Wessman ehdottaakin valaan kuolleen törmäykseen. Toistaiseksi on selvittämättä, onko luurangossa kolarin merkkejä tai saisiko merenkulkijoilta tai lähelle uponneista hylyistä viitteitä tällaisesta tapauksesta.

Voi jäädä verkkoon

Entä jos valas on jäänyt kiikkiin johonkin ja hukkunut? Valaita on kirjallisuuden mukaan vasiten pyydystetty myös Itämeren pohjoisosissa, mutta epäonnistuneesta suuren valaan pyyntiyrityksestä ei ole säilynyt perimätietoa. Kiinniotto on voinut tapahtua vahingossakin. Pienten valaiden kohtalona on toisinaan ollut kalanpyydykseen jääminen, kuten vuonna 1996 kävi Merikarvialla seikkailleelle pyöriäiselle ja 2006 Paraisten eteläpuolella kahdelle valkonokkadelfiinille. Suuri valas rikkoisi pienet pyydykset. Puolalainen valastutkija Krzysztof Skóra tosin mainitsee kahdeksanmetrisen ryhävalaan, joka pelastettiin kalanpyydyksestä joitakin kymmeniä vuosia sitten. Toisen maailmansodan aikana Porkkalasta Viron Naissaareen ulottui sotahistorian suurin sukellusveneverkko, jonka silmäkoko oli kaksi metriä. Tiettävästi se ei koitunut minkään ison merinisäkkään kohtaloksi, mutta maailman merillä tiedetään ainakin kaskelottien takertuneen vastaaviin verkkoihin.

Saattoi uida miinaan

Suomenlahti on myös täynnä merimiinoja, joita vieläkin räjäytellään. Kaasuputken laskupaikallakin on tehty miinanraivaustöitä. Sotahistorian laitoksen johtajan Jarmo Niemisen mukaan yleisin miinatyyppi sakaramiina räjähtää kosketuksesta ja veisi varmasti hengen jättiläismäiseltä valaaltakin. Valaathan ovat uteliaita ja leikkisiä. Miinat on kiinnitetty vaijereilla eri syvyyksiin, eikä tarvittaisi kuin yksi utelias töytäisy tai satunnainen kosketus kohtalokkain seurauksin. Ensimmäisessä maailmansodassa Saksa, Englanti, Suomi ja Venäjä laskivat Suomenlahteen Porkkala–Naissaari-linjalle noin 40 000 miinaa, joista vain noin tuhat tuhottiin heti sodan jälkeen. Toisessa maailmansodassa Saksa, Suomi ja Neuvostoliitto upottivat Suomenlahteen yli 50 000 miinaa, joista vain noin 9 000 raivattiin sodan jälkeen vuosina 1945–1950. Olisiko tässä selitys siihen, miksi valaan pääkallo ja osa muista luista näyttävät puuttuvan?

Eksyi kenties jään alle

Kuolleissa valaissa kehittyvä kaasu pitää ne aluksi pinnalla, ja ne voivat ajelehtia viikkojakin ennen vajoamistaan pohjaan. Siksi ne ajautuvat helposti maihin, jos matkaa on vain muutamia kymmeniä kilometrejä, kuten Suomenlahdella. Etenkin rasvaiset silovalaat kelluvat pitkään, ja ne ajautuvatkin useammin maihin kuin uurteisvalaat (ks. laatikkoa yllä).Miksi Nord Streamin löytämä valas on vajonnut keskellä merta? Kenties valasnuorukainen eksyi jääkannen alle eikä kuoltuaan irronnut jään otteesta ennen vajoamistaan.

Täsmennystä dna:sta

Kun loppuvuodesta viimeistelen tätä artikkelia, kuulen Nord Streamista, että nostetut luut ovat tutkittavina tanskalaisessa tutkimuslaitoksessa. Ne ajoitetaan radiohiilimenetelmällä, ja niistä pyritään ottamaan myös dna-näyte. Jos jälkimmäinen onnistuu, saatetaan saada selville jopa missä päin eläneestä valaspopulaatiosta harhailija oli syntyisin.Suomenlahden valasmysteeristä kiinnostuneiden kannattaa alkaa tarkkailla Nord Streamin nettisivuja (www.nord-stream.com), sillä tuloksista tiedotetaan siellä.

Nuutti Kangas on filosofian tohtori ja biologi, joka on tutkinut merieläimiä.Valaanraatojen hajoamisesta: Kuollut valas on merenpohjan keidas, Tiede 7/2007 tai tiede.fi/arkisto

Useimmat lajit voi sulkea pois

– Hammasvalaat: suurinkin eli kaskelotti liian pieni ja leukaluu erilainen.– Kääpiövalaat: liian pieniä.– Harmaavalaat: liian pieniä.– Silovalaat (mustavalas, grönlanninvalas): luut erimuotoisia.– Uurteisvalaat (ryhävalas, sinivalas, sillivalas, seitivalas): luut sopivat sini- ja sillivalaaseen. Ryhä- tai seitivalas olisi kooltaankin poikkeusyksilö.

Kovia valaskohtaloita Itämerellä

Vuonna 1978 Suomen vesillä seikkaili Valpuriksi kutsuttu ryhävalas, joka myöhemmin löytyi nälkään kuolleena eteläiseltä Itämereltä. Onnekkaampi oli vuonna 2008 sen lajitoveri Bucki, joka osasi pois Itämerestä. Puolikuollut lahtivalas pyydystettiin Siikajoella vuonna 1881, ja siitä otti hetulat talteen paikallinen luonnontieteen opettaja maisteri Sidbäck. Hetuloiden nykyinen olinpaikka ei ole tiedossa; ne eivät olleet varmasti osoitettavissa Eläinmuseon kokoelmista. Isompiakin valaita on pyydystetty, kuten ryhävalas Raumonsaaressa Viron vesillä huhtikuussa 1851. Pienemmille valaille ei ole käynyt sen paremmin. Ammutuksi tuli pullokuonodelfiini Lappohjassa syyskuussa 1905. Eläin päätyi Eläinmuseoon samalle hyllylle Porin Preiviikin pellosta vuonna 1945 löytyneiden sinivalaanluiden kanssa. Terijoella kesällä 1935 elävänä mutta huonokuntoisena rantautuneen valkokuonodelfiinin kohtaloksi koitui hengiltä mukilointi ja joutuminen niin ikään Eläinmuseon kokoelmiin. Pyöriäisiä on pyydystetty muutenkin kuin luonnontieteellisten kokoelmien täydentämiseksi. Tanskan salmien pyöriäiskantaa metsästettiin 1800-luvun lopulla 1 000–2 000 yksilön vuosivauhtia.

Julkaistu Tiede -lehdessä 1/2011.

Luulemme olevamme kyvyttömämpiä onneen kuin aurinkoisen etelän hmiset. Synkkä omakuva vaatii uudistamista. Kuvat Shutterstock

Edes taantuma ei pudottanut meitä maailman onnellisimpien kansakuntien joukosta. Tällä me todistamme, ettei raha yksin ratkaise, miten ihmiset elämänsä kokevat.


Tuossa keski-ikäinen rouva pyyhältää kauppakassia kantaen kohti bussipysäkkiä. Aika onnellisen näköinen tapaus. Tuossa kaksi vartijaa, mies ja nainen, halaa toisiaan leveä hymy kasvoillaan. Sitten ohi rymistelee pitkänhuiskea nuori skeittarisälli, jonka meno huokuu hyvää fiilistä. Näitä kaupunkilaisia katsellessa tulee itsekin hyvälle tuulelle.

Tämä on Suomi. Toimittajien kuuluisi olla kriittisiä, mutta eihän tälle mitään voi: kansainväliset vertailut toisensa jälkeen osoittavat, että suomalaiset ovat tavallista tyytyväisempää porukkaa. Sijoituksemme on yleensä maailman kymmenen onnellisimman joukossa. Uunituoreessa vuoden 2018 World Happiness Reportissa olemme ykkösiä.

Onnellisuus ei ole kuulunut suomalaisten itsestään vaalimaan kuvaan. Kun katsomme peiliin, sieltä mulkoilee takaisin sellaisia kansallisia stereotypioita kuin talven pimeys ja kylmyys, vähäpuheisuus ja viina. Luulemme olevamme kyvyttömämpiä onneen kuin ihmiset etelän maissa, joissa on palmupuita ja auringonpaistetta.

Onnettomia nuo gallialaiset

Turhan synkkä omakuva vaatii uudistamista. Vaikka tyytyväisyydessä suomalaiset eivät ole ihan maailman huippua, paljon ei puutu. Täällä ollaan esimerkiksi onnellisempia kuin Ranskassa.

Tunnettu alankomaalainen onnellisuustutkija, Erasmus-yliopiston professori Ruut Veenhoven ja hänen työtoverinsa Gaël Brulé julkaisivat vuonna 2014 tutkimuksen, jossa he etsivät siihen selitystä. Sitä todella kaivataan.

Ranskalaisten elämäntaito ja joie de vivre ovat legendaarisia pitkin maailmaa. Ranskalaisilla on viininsä, keskustelutaitonsa, kahvilansa, kulinaariset perinteensä, tyylitajunsa ja charminsa. Miten he voivat olla onnettomampia kuin kylmän ja pimeän pohjolan asukkaat?

Onnen määrää tutkijat mittaavat tavallisesti parilla kolmella eri tavalla. Voidaan ensinnäkin kysyä ihmisiltä suoraan, miten tyytyväisiä he ovat viime aikoina olleet elämäänsä. Asteikko voi ulottua nollasta viiteen, kymmeneen tai vaikka sataan.

Edellisestä hieman eroaa niin sanotut Cantrillin tikapuut, jonka kymmenpienaiselle asteikolle ihmiset saavat asettaa itsensä. Tämä onnellisuusmittari ottaa huomioon sen, miten oma toteutunut elämä suhteutuu odotuksiimme ja toiveisiimme. Cantrillin tikkailla ylin askelma edustaa parasta mahdollista elämää, jonka voi ajatella itselleen, ja alin huonointa.

Onni koostuu myös jokapäiväisten miellyttävien ja ikävien tunteiden taseesta eli siitä, onko arjessamme enemmän mukavuutta ja iloa vai äreyttä ja ahdistusta.

Kansalaisten tunnelmat selviävät muun muassa tällaisin tiedusteluin: oletko edellisenä päivänä ollut masentunut tai stressaantunut, oletko tuntenut olevasi levollinen tai hymyillyt paljon?

Suomalaiset pärjäävät kaikilla mittareilla keskimääräistä paremmin ja jättävät Ranskan selvästi jälkeen. Esimerkiksi tunnepuntarilla vauraiden maiden keskiarvotulos oli 45, Ranskan luku 42 ja Suomen 54. Suomalaisten eilispäivät ovat siis kuluneet hauskemmin ja rentoutuneemmin kuin useimpien muunmaalaisten.

Vapaus tuottaa onnea

Ranska on kiinnostava vertailukohta, koska taloudellisesti Suomi on kutakuinkin samalla tasolla kuin Ranska. Bruttokansantuote henkeä kohti on likipitäen yhtä suuri molemmissa maissa, ja maat ovat saavuttaneet tulotason, jonka jälkeen kansakunnan vaurauden lisäys­ ei joidenkin tutkimusten mukaan juuri lisää kansakunnan keskimääräistä tyytyväisyyttä.

Jos raha ei ratkaise, mikä sitten? Brulén ja Veenhovenin selitys on hieman yllättävä: vapaus.

Vapaus koostuu siitä, miten yhteiskunnassa on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia ja miten hyvin ihmiset ovat niistä perillä. Lisäksi ihmisten pitää olla vapaita valitsemaan: mitä suurempi on itseluottamus ja mitä pienempi on pakko sopeutua odotuksiin, sitä vapaammaksi ihminen kokee itsensä. Vapaa ihminen tuntee olevansa elämänsä ohjaksissa, ja sekös onnellistuttaa.

Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon nimiin vannovassa maassa luettelon ensimmäistä herkkua on vähemmän kuin Suomessa. Niin osoittavat mittaukset.

Suomalaiset kokevat itsensä selvästi vapaammiksi kuin ranskalaiset. Ero syntyy kenties lapsuudessa. Ranskassa kotikasvatuksessa korostuu tottelevaisuus, Suomessa itsenäisyys. Gallien koulussa opetus tapahtuu ylhäältä alas, Suomessa lapset opiskelevat enemmän keskenään. Katolisen kirkon perinne on niin ikään autoritaarisempi kuin protestanttisen.

Maat vaurastuvat, onni pysyy

Vaikka raha ei ratkaise Ranskan ja Suomen välistä onnellisuusmaaottelua, eurot vaikuttavat. Rahan ja onnen suhde ei kuitenkaan ole yksioikoinen.

Selvää on, että jos köyhä maa nousee taloudellisesta kurjuudesta, onnellisuus maassa lisääntyy. Taloustieteilijät kuitenkin taittavat peistä siitä, kasvattaako talouskasvu onnellisuutta vauraissa maissa.

Vastakkain ovat kokonaiset maailmankatsomukset. Toista suuntaa edustavat leppoistajat ja kasvukriitikot, joiden mukaan materia jo riittää länsimaissa ja voisimme keskittyä enemmän vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin. Toiset vakuuttavat, ettei kasvusta ja elintason kohottamisesta päästä ja että se tekee ihmisille hyvää vastakin. Molempien kantojen puolesta on näyttöä.

Etelä-Kalifornian yliopiston taloustieteen professori Richard Easterlin teki jo 1970-luvulla havainnon, jota sittemmin on kutsuttu hänen mukaansa Easterlinin paradoksiksi. Se kuuluu näin: vaikka maan sisällä varakkaat ovat onnellisempia kuin vähävaraiset, koko maan vaurastuminen ei kasvata kansalaisten onnellisuutta. Monissa maissa kansantuote on vuosien mittaan moninkertaistunut, mutta tyytyväisyys elämään on pysytellyt samalla tasolla.

Suomikin on paljon rikkaampi nyt kuin 1970-luvulla, mutta onnellisuus on liikahtanut vain hieman ylöspäin. Jos kuvittelemme aikakoneen, joka palauttaisi meidät 1970-luvun kulutustasolle, monet kokisivat järkytyksen. Siitä toivuttuaan he eivät kuitenkaan olisi juuri sen onnettomampia kuin nyt. Ihmiset tottuvat vauraudessaan tapahtuviin muutoksiin. Juuri tottuminen selittää osaltaan, miksi kansakunnan vaurastuminen ei lisää onnellisuutta tai lisää sitä vain vähän.

Melkein kaikkeen tottuu

Tottuminen ei rajoitu vain pankkitilin muutoksiin. Jotkut psykologit ovat väittäneet, että ihminen sopeutuu melkein mihin tahansa elämän sattumukseen. Tämän set point -teorian mukaan ihmisellä on tietty onnellisuuden perustaso, johon hän palaa vaurastumisen, köyhtymisen, avioi­tumisen, avioeron tai vammautumisen jälkeen. Mikään ei pitkällä aikavälillä hetkauta meitä suuntaan tai toiseen.

Onnen perustason ajatusta puoltavat esimerkiksi tutkimukset ihmisistä, jotka ovat halvaantuneet tapaturmissa. Jonkin ajan kuluttua heidän henkinen hyvinvointinsa palautuu enemmän kuin moni luulisi. Avioliiton elämää kohottava vaikutus tasaantuu toiseen suuntaan. Onnellisuustutkijat näyttävät usein käyrää, joka kuvaa ihmisen onnellisuuden muutosta ennen avioliittoa ja avioitumisen jälkeen. Käyrä kohoaa ja kohoaa ja huipentuu häävuonna, mutta sitten se alkaa laskea kohti tasoa, jolla se oli ennen liiton solmimista.

Perustasoteoriaa tukevat myös kaksostutkimukset, joissa on selvitetty onnellisuuden perinnöllisyyttä. Tuoreen katsauk­sen mukaan koetun hyvinvoinnin periytyvyys on arviolta 35 prosenttia eli samaa luokkaa kuin vakavan masennuksen. Kahden yhtä hyvissä tai huonoissa oloissa elävän ihmisen tyytyväisyys elämään voi erota suuresti. Persoonallisuuspiirteitä jaetaan epätasaisesti syntymässä. Jos on saanut ulospäinsuuntautuneen tai tunnollisen luonteen, voi kiittää onneaan. Sen sijaan neuroottisuus tietää enemmän huolia.

Tottumisella on rajansa. Avioliitossa­ tyytyväisyys ei laske liittoa edeltäneelle tasolle, vaikka arki alkaa. Parisuhteella on keskimäärin pysyvä onnellistuttava vaikutus. Yhtä lailla pysyvä, joskin päinvastainen vaikutus on terveyden menetyksellä. Mitä enemmän sairaus rajoittaa arkea, sitä enemmän se vähentää tyytyväisyyttä. Myöskään työttömyyteen psyyke ei kokonaan sopeudu: se ei lakkaa syömästä miestä tai naista.

Halut uusiutuvat jatkuvasti

Rahan tuoma onnen lisäys sen sijaan haihtuu sen jälkeen, kun tietty tarpeiden tyydytyksen perustaso on saavutettu. Näin ainakin Richard Easterlin on todennut tutkimuksissaan, jotka maalaavat kuvaa materian tavoittelun älyttömyydestä. Kun me saamme tai puolisomme saa palkankorotuksen, iloitsemme siitä aikamme mutta sitten jo totumme asiaan ja koettu hyvinvointimme palaa perustasolleen.

Yksi selitys tottumiseen on se, että tavoitteemme nousevat vaurastuessamme.

Yhdysvalloissa tutkittiin samaa ikäluokaa siten, että ihmisiä pyydettiin eri elämänvaiheissa valitsemaan kymmenen suuren hankinnan listasta ne, joita he uskoivat tarvitsevansa elääkseen hyvää elämää. Toivelista ulottui toisesta televisiosta ulkomaanmatkailuun, omistusasuntoon, uima-altaaseen ja kesämökkiin.  Kävi ilmi, että sitä mukaa kuin ihmiset saivat tyydytettyä toiveitaan, heille ilmaantui saman verran uusia. Varakkaammille haaveita sikisi vielä enemmän kuin muille.

Halujen jatkuva uusiutuminen takaa sen, että tyydytystä on vaikea saada lisää pelkästään hankkimalla lisää aineellista hyvää. Tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen uusiutuu jatkuvasti.

Jotkut evoluutiopsykologit uskovat, että taipumus on osa ihmisen perimää. Kenties kivikauden oloissa parhaiten menestyivät ne, jotka eivät jääneet nautiskelemaan olostaan, kun varastot olivat täynnä. He olivat hetken tyytyväisiä, mutta halusivat sitten taas lähteä poimimaan marjoja ja kaatamaan riistaa. Meillä on näiden tyytymättömien geenit, ja taipumus pitää meissä yllä toimeliaisuutta ja kulutusta, jolla ei ole eloonjäännin ja onnen tavoittelun kannalta merkitystä.

Vertailu pitää paikallaan

Toinenkin talouspsykologinen moottori pyörittää aineellisen kulutuksen oravanpyörää. Ihmiset juoksevat paikoillaan onnen perässä siksi, että he perustavat tyytyväisyytensä sosiaaliseen vertailuun. Vaurastuminen tuo lisää iloa elämään, jos se parantaa suhteellista asemaa. Jos taas viiteryhmä eli ne ihmiset, joihin ihminen itseään vertaa, vaurastuvat samaa tahtia, tulon lisäys ei ajan oloon tunnu miltään.

Vertailu on taannut sen, ettei kansantuotteen huima kasvu länsimaissa ole kääntynyt kovin kummoiseksi onnen kasvuksi. Se voi myös selittää, miksi Yhdysvalloissa tunnelmat ovat laskeneet samaan aikaan, kun tuloerot ovat jyrkentyneet. Kun vertailukohdat karkaavat kauem­maksi, oma suhteellinen asema heikkenee ja mieli mustenee.

Jo lapset osaavat vertailun taidon. Britanniassa on havaittu, että varakkailla alueilla vähävaraisten perheiden lapsilla on enemmän käytöshäiriöitä kuin alueil­la, joilla yleinen tulotaso on lähempänä omaa. Epäedullinen elintasovertailu kiristää pinnaa.

Easterlinin paradoksi käy järkeen, kun ottaa huomioon, miten totumme saavutuksiimme, keksimme uusia toiveita tavoiteltaviksi ja pysyttelemme tulojen kasvusta huolimatta aina vain kutakuinkin samalla tasolla suhteessa vertailuryhmäämme.

Silti järkeenkäypää on myös uskoa tyytyväisyyteen, jota kasvavat kulutusmahdollisuudet tuovat. Rahalla voi monella tavoin toteuttaa itseään ja viettää laadukasta vapaa-aikaa. Raha tarjoaa myös turvaa kohtalon koettelemuksia – sairauksia, menetyksiä, avioeroja – vastaan. Hyviin tuloihin yhdistyy usein myös kiinnostava työ ja arvostettu asema.

Raha ratkaisee sittenkin?

Vaurastumisen iloista on tieteellistä näyttöä. Daniel Kahneman ja Angus Deaton totesivat Yhdysvalloissa tekemässään tutkimuksessa, että tyytyväisyys elämään lisääntyy sitä mukaa kuin tulot nousevat eikä ole olemassa tulorajaa, jonka jälkeen arviot oman elämän hyvyydestä lakkaisivat kohenemasta.

Tyytyväisyys omaan elämään on kuitenkin eri asia kuin itse elämisen kokemus. Kaksikon mukaan myönteiset tunteet lisääntyvät vaurastuessa – mutteivät rajatta. Katto tulee vastaan, kun kotitalous­ tienaa 75 000 dollaria eli 70 000 euroa vuodessa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2008, ja silloin kolmannes Yhdysvaltain kotitalouksista ylitti rajan. Sitä varakkaammilla hyvän olon tunteet eivät enää lisääntyneet. Vaikka rahalla voi hankkia kivoja kokemuksia matkoilla ja mukavuutta asumiseen, se ei tuo koettua onnea yhtään enempää. Eräässä tutkimuksessa huomattiinkin, että suurituloisten on vaikeampi nauttia elämän pienistä iloista.

Kahnemanin ja Deatonin tutkimus ei vielä osoita vääräksi väitettä, jonka mukaan kansantuotteen kasvu ei kasvata onnea. Siihen iskee toinen tutkijakaksikko.

Taloustieteilijäpariskunta Betsey Stevenson ja Justin Wolfers on julkaissut analyysejä, joiden mukaan mitään Easterlinin paradoksia ei ole olemassa: kansantuotteen kasvu ja tyytyväisyys käyvät tyylikkäästi yhtä jalkaa, eikä mitään eurorajaa onnen kasvulle tule vastaan. Easterlin on yksinkertaisesti väärässä, duo summaa.

Tunne seuraa suhdanteita

Kasvun ja onnen kiista ei ole asettunut. Easterlin on väittänyt, että hänen kriitikkonsa sekoittavat lyhyen aikavälin talouden vaihtelut ja pitkän ajan talouskasvun. Ihmisten onnellisuus nousee ja laskee nousu- ja laskukausien mukana, mutta pitkän aikavälin kansantuotteen kasvu ei sitä vastoin näytä kohottavan kansakunnan mielialaa yhtään.

Yliopistonlehtori Jani-Petri Laamanen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta on saanut työtovereidensa kanssa samansuuntaisia tuloksia.

– Kansantuotteen kasvu lisää onnellisuutta tilapäisesti mutta ei pitemmäksi aikaa. Kun tulee taantuma, onnellisuuskin notkahtaa. Joitain merkkejä on siitä, että taantuma vaikuttaa enemmän kuin vastaava nousu. Yllättäen Suomi ei ole taantumasta huolimatta kuitenkaan keskimäärin erityisen onneton, Laamanen kertoo.

Eri mailla näyttää olevan erilainen kyky kääntää vauraus onnellisuudeksi. Suomessa, muissa pohjoismaissa, Sveitsissä ja Hollannissa temppu osataan, sillä nämä maat yleensä johtavat onnellisuuslistauksia. Sen sijaan Belgia on erikoinen tapaus: kun maa on vaurastunut, sen kansalaisten tyytyväisyys on vain vähentynyt.

Belgiassa vaurastuminen kanavoituu ilmeisesti kulutukseen, joka ei ole omiaan lisäämään ihmisten onnellisuutta. Tällaiseen arvioon päätyivät Laamanen ja hänen kollegansa, kun he tutkivat ihmissuhteiden, onnellisuuden ja talouskasvun kolmiyhteyttä.

– Maissa, joissa ihmiset helposti ryhtyvät statuskilpailuun ja kilpavarusteluun, bruttokansantuote ei tuota onnellisuutta niin paljon kuin maissa, joissa statuskilpailua ei esiinny. Jos ihmiset näyttävät statusta ulospäin, se aiheuttaa muissa huonommuuden tunnetta. Siten lisäraha ja -kulutus ei lisääkään hyvinvointia, Laamanen sanoo.

Suomessa sanotaan usein, että täällä ei saa näyttää rikastumistaan. Tätä ei siis tule pitää kateutena vaan itsesuojeluvaistona, joka parantaa kansakunnan onnellisuustasetta.

Hyvinvointivaltio kannattaa

Suomen kuten muidenkin pohjoismaiden valttina on hyvinvointivaltio tulonjakoineen ja sosiaalimenoineen. Niiden merkitys on tosin myös kiistetty. Asialla on ollut Ranskan ja Suomen vertailusta tuttu Ruut Veenhoven.

Veethoven julkaisi 15 vuotta sitten laajan tutkimuksen, jonka mukaan sosiaalimenojen suuruuden ja kansalaisten onnellisuuden välillä ei ole mitään yhteyttä. Anteliaan sosiaaliturvan maissa ihmiset eivät olleet yhtään onnellisempia eikä onnellisuus tasaisemmin jakautunut kuin niissä yhtä rikkaissa maissa, joissa sosiaalimenot jäivät pieniksi.

Suomen Pankin entinen johtaja Kari Nars tulkitsee tutkimustulosta kirjassaan Raha ja onni (2006) niin, että sosiaaliturvakin kärsii samanlaisesta tottumisesta kuin vaurastuminen yleensä: kun yhdet tarpeet tyydytetään, uusia syntyy tilalle. Tyytymättömyys ei katoa minnekään, ja siksi sosiaalimenot eivät paradoksaalisesti tuota sitä hyvinvointia, jota niiden olisi tarkoitus tuottaa.

Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari arvostelee hollantilaistutkimuksen asetelmia kirjassaan Onnellisuuspolitiikka (2012).
Esimerkiksi Yhdysvallat on siinä yksi pienten sosiaalimenojen maa. Jos kuitenkin ottaa huomioon sikäläisen eläkevakuutuksen ja yksityisen terveydenhuollon, sosiaalimenojen osuus kasvaa yhtä suureksi kuin pohjoismaissa. Saaren tekemät vertailut Euroopan valtioiden välillä osoittavat myös, että suurempien sosiaalimenojen ja kansalaisten onnellisuuden välillä on yhteys.

Köyhä hyötyy vähemmästä

Yksi onnellisuuteen liittyvä mekanismi­ puoltaisi hyvinvointivaltion harjoittamaa tulonjakopolitiikkaa. Rahalla on halvempaa lisätä köyhien onnea kuin rikkaiden, ja useimmista sosiaalipolitiikan etuuksista nauttivat pikemminkin pienituloiset kansalaiset. Summa, joka tuntuu hyvältä köyhän elämässä, ei välttämättä merkitse paljon mitään rikkaalle. Varakas tarvitsee enemmän rahaa onnen lisäyk­seen kuin köyhä.

Hyvinvointivaltion rahoitus tuottaa onnellisuustappiota varakkaille, jotka veroillaan maksavat sosiaalimenot. Verotuksen tuskaa saattaa vielä korostaa talouspsykologiasta tuttu tappiokammo. Menetykset tuntuvat ikävämmiltä kuin samansuuruiset voitot hyviltä. Juho Saaren mukaan ratkaisevaa on, miten läpinäkyvästi tulojen uudelleenjako tehdään.

Kärvistelyä aiheutuu eniten, jos verotuksen rahallisen menetyksen näkee konkreettisesti tilillään. Koska tietoisuus menetyksestä lisää tuskaa, vero kannattaa napsaista silloin, kun raha ei vielä ole tilillä. Palkkaverotuksessa se meneekin työnantajan maksamana, ja arvonlisäverossa se on piilossa tavaroiden ja palveluiden hinnoissa. Yrittäjät sen sijaan näkevät selvemmin, miten verot vaikuttavat tuloihin.  

Onnellisuuden kokonaistase näyttää kuitenkin jäävän hyvinvointivaltiossa voitolliseksi. Sijoitukset siihen kannattavat.

Vuonna 2011 Shige Oishi ja Ed Diener osoittivat 54 maan vertailullaan, että progressiivisen verotuksen maissa voidaan parhaiten. Näissä maissa ihmiset useimmin arvioivat elämänsä olevan lähimpänä parasta mahdollista. Niissä koettiin myös enemmän myönteisiä tunteita ja vähemmän kielteisiä. Yksi näitä onnen maita on Suomi.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2015, päivitetty 16.3.2018

Näillä ohjeilla ripaus lisää

Ohje 1:  Sulje korvat onnellisuuspuheelta

Oletko saanut tarpeeksesi onnellisuudesta? Tuntuuko, että siitä on tullut jonkinlainen pakko? Se ei ole ihme nykyisin, kun onnellisuus näyttää olevan elämän ainoa todellinen tarkoitus.

Yhteiskuntatieteissä ja psykologiassa tunnetaan ironisen vaikutuksen ilmiö. Se tarkoittaa, että jonkin toimenpiteen seurauk­set kääntyvät päinvas­taisiksi kuin alun perin tarkoitettiin. Näin on käynyt osaksi myös onnellisuuden tavoittelulle.

Mitä enemmän uskomme, että yhteiskunta olettaa meidän pyrkivän onnellisuuteen, sitä pahemmin koemme kielteiset tunteemme, kuten surun. Näin vihjaa Brock Bastianin ja kumppaneiden Japanissa ja Australiassa tekemä tutkimus. Vaikutus oli suurempi Australiassa. Länsimaisissa kulttuureissa ikäviä tunteita ilmeisesti siedetään huonommin, ja tämä karttelu on omiaan voimistamaan niitä. Olisimme onnellisempia, jos suhtautuisimme suopeammin suruun, alakuloon ja ahdistukseen.

Onnen tärkeyden korostaminen voi myös laimentaa myönteisiä tunteita, kertoo Iris Mauss työtovereineen Emotion-lehdessä. Kun elämyksiin kohdistuvat odotukset kasvavat, kivaa kokemusta sen koittaessa nakertaa pettymyksen tunne.

Ohje 2: Osta elämyksiä, älä tavaraa

Jos rahalla ei onnistu hankkimaan onnea, käyttää sitä väärin. Kannattaa kohdentaa se mieluummin elämyksiin ja kulttuuriin kuin aineellisiin asioihin. Elämysten ostelu tuottaa enemmän mielihyvää kuin tavaroiden, osoittavat eri tutkimukset.

Tavaran antama nautinto väljähtyy nopeasti, kun taas elämys – vaikkapa käynti konsertissa – tuntuu tyydyttävältä vielä kauan tapahtuman jälkeenkin. Ihmiset palaavat mielessään paljon useam­min elämyksiinsä kuin aineellisiin hankintoihinsa.   

Elämysostos alkaa kohottaa mielialaa jo ennen kuin se toteutuu.Lämmittelemme ennakolta sen odotuksessa.

Kulttuurin ja elämysten kulutuksessa on sekin etu, että niistä nautitaan enemmän niiden itsensä vuoksi. Tavaroissa sen sijaan on usein mukana vertailu muiden tavaroihin, ja jos omat eivät pärjää vertailussa, mieli myrtyy.


Ohje 3: Ole kiltti

Ennen piti olla avulias, ystävällinen, kiitollinen ja antelias, jotta olisi moraalisesti hyvä ihminen. Nyt näistä hyveistä on tullut väline, jolla kohottaa onnellisuuttaan. Kaikkien mainittujen hyveiden hyöty on osoitettu useissa tutkimuksissa, joita on tehnyt muun muassa Sonya Lubomirsky.

Jos hyveet tekevät onnelliseksi, niin käy myös päinvastoin: onnellisuus lisää hyveitä. Onnellisuus tekee epäitsekkäämmäksi ja kiitollisemmaksi. Hyveellinen toiminta ja onnellisuus muodostavat toisiaan voimistavan kehän.

Ei kuitenkaan kannata syyllistyä, jos elämä ei juuri nyt  hymyile. Myös vastoinkäymisistä voi kummuta hyveitä, muistuttaa tunnettu onnellisuustutkija Ed Diener.


Ohje 4: Keskity siihen, mitä teet

Kun olet palaverissa, hoidat lasta, katsot televisiota, siivoat tai keskustelet toisten ihmisten kanssa, keskitä huomiosi siihen. Vaikka tehtävä tympäisisi, ole siinä henkisesti mukana. Silloin olet tyytyväisempi kuin haikaillessasi ajatuksissasi jonnekin toisaalle.

Harhaileva mieli on onneton mieli, kiteyttävät Matthew Killingsworth ja Daniel Gilbert.

He olivat saaneet tuhannet kännykän käyttäjät innostumaan tutkimuksesta, jossa näille putkahti tämän tästä puhelimeen tiedustelu siitä, mitä he olivat tekemässä, harhailiko mieli ja miltä tuntui.

Lähes puolet ajasta ihmisten mieli oli poissaoleva. Vain seksiä harjoitettaessa fokus oli täydellisesti asiassa. Edes eksyily mukaviin mietteisiin ei voittanut sitä, että oli läsnä tekemisessään.

Ohje 5: Ryhdy aktivistiksi

Eikö mielenosoittajissa ja aktivisteissa ole jotain kadehdittavaa? Heillä on mielekästä tekemistä, he välittävät asioista ja pyrkivät todella tekemään niille jotakin.

Kaiken lisäksi aktivistit ovat onnellisempia kuin epäpoliittiset kansalaiset. Selitys ei ole ainakaan yksin se, että onnelliset osallistuisivat enemmän, kertoo Malte Klarin ja Tim Kasserin opiskelijoiden parissa tekemä tutkimus. Poliittinen toiminta itsessään sai opiskelijat tuntemaan itsensä elävämmiksi ja energisemmiksi kuin tunsivat verrokit, jotka puuhasivat jotakin vähemmän poliittista. 

Ensimmäinen kuulu onnellisuuden tutkija, filosofi Aristoteles jo sanoi, että ihminen on yhteisöllinen olento ja hyvään elämään kuuluu yhteiskunnallinen osallistuminen. Jos siitä tulee vielä hyvä olo,  ei ole mitään syytä olla menemättä mielenosoitukseen.

Tieteellisen hirviön loi nuori Mary Shelley Genevejärvellä tammikuussa 1818. Frankenstein kummittelee yhä eri muodoissa 200 vuotta luomisensa jälkeen.

Frankensteinin hirviö on kaikkien kauhutarinoiden ikoni. 18-vuotias Mary Shelley (1797–1851) alkoi kehitellä kertomusta kesällä 1816. Hän lomaili silloin Genevejärven rannalla Sveitsissä, kertoo Helsingin Sanomien juttu.

Shelley sai kirjaan idean unessa. Frankenstein hirviö oli aluksi tarinanpoikanen ja novelli. Lopulta se kasvoi romaaniksi, joka valmistui tammikuussa 1818, noin 200 vuotta sitten.

Frankensteinin hirviöstä tuli heti suosittu. Se oli jo 1900-luvun alussa klassikko, eikä sen maine näytä hiipuvan 2000-luvullakaan.

Tieteelle ja tutkijoille Frankensteinin hirviöstä tuli ikuinen taakka. Se on varoittanut tutkijoiden vastuusta jo 200 vuotta, ehkä aiheestakin.

Hirviön loihtii tarinassa utelias tutkija Frankenstein. Hän yrittää luoda kuolleesta elämää.

Frankenstein liittää ihmisen osia yhteen osia vainajista ja teurastamojätteistä. Lopuksi Frankenstein herättää luomuksensa eloon sähköllä.

Kertomus kolahti. Hirviö symboloi sitä, mihin tiede pystyy ja mitä tieteen ei pitäisi tehdä, pohtii Frankensteinin perintöä Kai Kupferschmidt tiedelehti Sciencessa.

Frankensteinista on tehty ainakin 54 elokuvaa. Ensi kertaa monsteri tuotettiin filmille jo 1910. Elokuvat eivät yleensä seuraa romaanin juonta tarkasti. Joissakin elokuvissa hirviö ei esimerkiksi osaa puhua tai lukea.

Kuuluisin elokuva Frankensteinista on ehdottomasti vuoden 1931 versio, jossa hirviötä esitti Boris Karloff. Tästä leveäkalloisesta Frankensteinista tuli hirviön perikuva.

Karloffin hahmo on piirtynyt esiin sarjakuvissa, julisteissa, leikkikaluissa ja legoissa, nukeissa ja naamareissa.

Tieteissä Frankenstein väijyy aina. Tekoälyä pelätään nyt, vaikka kauhukuviin on pitkä tie.

Robottien kautta tekoäly ottaa lopulta myös Frankensteinin hahmon. Ihminen esittää taas Jumalaa. Sitten robotti karkaa...

Frankenstein on liitetty keinohedelmöitykseen, geenimuunneltuun ruokaan, kasvatettuihin elimiin – kaikkeen, mikä tieteissä pelottaa.

Kysely

Vieläkö Frankensteinin hirviö kelpaa muistuttamaan tieteen riskeistä?