Jos aivoilta kysyttäisiin, meillä ei kiivailtaisi kielten opiskelusta. Aivot tahtoisivat kasvaa kaksikielisiksi. Niin ne pitäisivät itsensä kunnossa pitkään.

Teksti: Tuula Kinnarinen

Aivoilla olisi myös yksi toivomus ylitse muiden. Ne haluaisivat aloittaa kahden kielen opettelun varhain, kohta syntymän jälkeen. Kun aivot tuolloin rakentavat hermoyhteyksiään ja vahvistuvat nopeasti, niillä on voimavaroja vaikka mihin – ja erityisesti niillä on kielipäätä.Kielentunnistuskokeissa vauva kuin vauva reagoi paitsi äidinkieleensä myös mihin tahansa vieraaseen kieleen. Herätteeksi ei tarvita edes puhetta, äänettömät artikulointiliikkeet riittävät.Jos vauvan koti on yksikielinen, herkkyys erottaa kielet säilyy puolivuotiaaksi. Sen jälkeen äidinkielen äänteet nousevat valta-asemaan eikä lapsi enää noteeraa kielen vaihtumista toiseksi. Jos koti on kaksikielinen, taito on tallella ainakin kahdeksan kuukauden iässä, luultavasti pidempäänkin, mutta kuinka kauan, ei tiedetä, sillä vanhimmat tähän mennessä testatut lapset ovat olleet kahdeksankuisia. Tässä iässä kaksikielisen elämän aloittelija tunnistaa kummankin äidinkielensä mutta edelleen myös vieraita kieliä, jopa kieliä, joita ei ole koskaan kuullut puhuttavan sanaakaan.– Vastasyntynyt on valmis kasvamaan yhtä lailla kaksi- kuin yksikieliseksi, tähdentää tutkimusten tekijä Janet Werker, Kanadan Brittiläisen Kolumbian yliopiston psykologi, joka lukeutuu vauvojen kielitaitotutkimusten uranuurtajiin. Hän oli ensimmäisiä, jotka osoittivat, kuinka innokkaita ja lahjakkaita kielten oppijoita vauvat ovat ennen kuin edes ryömivät. He työstävät äänteitä jokellellessaan ja jopa nukkuessaan, sillä pienet korvat kuulevat puheen unen läpi.

Merkkipaalut tuttuun tahtiin

Vauvojen kielipäätä ajatellen yhteiskunnat, joissa kielten opiskelu alkaa vasta koulussa, haaskaavat valtavasti henkistä pääomaa. Jos ensimmäinen vieras kieli tulee eteen vasta yhdeksän vuoden iässä, kuten Suomessa, herkin kielten omaksumisen kausi on päättymässä. Alati globaalistuvassa maailmassa olisi hyödyllisempää panna kaikki lapset kielikylpyyn ja koulussa antaa opetusta kahdella kielellä tai ainakin aloittaa ensimmäisen vieraan kielen harjoittelu yhtä aikaa kuin äidinkielen tavaaminen.Vielä 1960-luvulla tutkijatkin uskoivat, että lapsen on annettava rauhassa oppia äidinkielensä, sillä aivoissa on kapasiteettia vain yhden kielen kunnolliseen omaksumiseen. Jos niihin yritetään ympätä yhtä aikaa toista, kumpikaan ei kehity kunnolla. Sittemmin on käynyt selväksi, että asia on aivan päinvastoin.– Kaksi kieltä ei hämmennä lasta. Hän osaa erottaa ne ja pitää ne erillään. Kahden kielen oppiminen sujuu yhtä menestyksekkäästi kuin yhden, ja kielikyvyn merkkipaalut saavutetaan samaan tahtiin. Ensimmäiset sanansa lapset lausuvat noin vuoden ikäisinä, ensimmäiset lauseet noin puolitoistavuotiaina, sanoo Linda Bialystok.Kanadan Yorkin yliopiston tutkimusprofessori on jo 40 vuotta selvitellyt kielten omaksumista. Tuoreimmissa kokeissaan hän on vertaillut kaksi- ja yksikielisten kaksivuotiaiden kanadalaislasten kielitaitoa. Kaksikieliset ovat omaksuneet kumpaakin äidinkieltään yhtä paljon kuin yksikieliset ainokaistaan.

Henkinen pallottelu treenaa

Se, mikä pätee taaperoihin, pätee myös vanhempiin lapsiin ja uusiin kieliin. Viime vuosina useat tutkimukset eri puolilla maailmaa ovat todistaneet, että kaksi kieltä edistää kolmannen oppimista ja kolmen hallinta siivittää neljättä. – Kielet tukevat toisiaan. Kun on oppinut kahdet säännöt, on helpompi omaksua uusia, tulkitsee Pennsylvanian yliopiston psykologian professori ja kielikeskuksen johtaja Judith Kroll.Kaksikieliset saavat Krollin mukaan kiittää vieraiden kielten omaksumiskyvystään nimenomaan kahta äidinkieltään, sillä toistuva siirtyminen kielestä toiseen treenaa aivoja lakkaamatta. Kroll puhuu jatkuvasta henkisestä pallottelusta.Vielä jokin aika sitten tutkijat kuvittelivat, että aivoissa on kielille omat kanavansa ja että ne sulkevat kulloinkin pois käytöstä sen, jota eivät tarvitse. Nykykäsityksen mukaan näin ei ole. Kumpikin kieli on tarjolla kaiken aikaa, ja aivot neuvottelevat niiden esiin pääsystä.Sujuvasti kieliään käyttävän aivoissa neuvonpito hoituu rutiinilla ja virheitä sattuu ani harvoin. Tavallisen vieraan kielen puhujan aivoissa prosessi on hitaampi eikä erheiltä vältytä. Tämän voi havaita kuka tahansa, kun mieleen ponnahtaa väärän kielen sana ja oikea löytyy vasta haeskelun jälkeen.Millä mekanismilla aivot tarvittavan kielen valitsevat, ei tarkkaan tiedetä, mutta rakenteet, jotka päätöksentekoon osallistuvat, ovat löytyneet. Toiminnallisten magneettikuvausten perusteella mukana ovat etuotsalohko, singulaarinen aivokuori ja häntätumake. Erityisen tärkeältä vaikuttaa viimeksi mainittu, sillä kolmikosta se reagoi ainoana sekä eri kielten sanoihin että sanojen merkityksiin. Käsitystä tukee myös se, että kaksikieliset, joiden häntätumake on syystä tai toisesta vaurioitunut, joutuvat ponnistelemaan vaihtaessaan kielestä toiseen.

Koko mieli hyötyy

Krollin mukaan kaksikielisyys ei kehitä vain kielitaitoa vaan kognitiivisia kykyjä kaikkinensa. – Kaksikieliset ovat keskimääräistä valppaampia. He tarkkailevat ympäristöään tehokkaasti ja orientoituvat asioihin nopeasti. He osaavat kohdistaa huomionsa, keskittyä olennaiseen ja karsia joutavan tiedon. He osaavat priorisoida tehtäviään ja asettaa tavoitteet tärkeysjärjestykseen joutuisammin kuin yksikieliset, Kroll luettelee.Näistä kyvyistä on iloa nykymaailmassa, josta ei virikkeitä puutu. Ne auttavat myös työelämässä, jossa vaaditaan entistä useammin nopeita päätöksiä ja taitoa hoitaa useaa asiaa yhtä aikaa.Bialystok on tullut omissa tutkimuksissaan samaan tulokseen. – Jo viisivuotiaat kaksikieliset osaavat erottaa relevantin ja irrelevantin yksikielisiä paremmin. Kun tämänikäisiä pyytää kertomaan, onko sinänsä älytön lause ”omenat kasvavat nenässä” kieliopillisesti oikein vai ei, yksikieliset sanovat, että lause on tyhmä, ja jättävät asian sikseen. Kaksikieliset sanovat, että lause on tyhmä mutta kieliopillisesti oikein.Tutkijoilla on selitys hyville hoksottimille ja tarkoille mielenliikkeille. Aivojen kannalta kieli ja muut henkiset toiminnot elävät symbioosissa. Ne käyttävät samoja rakenteita ja tukevat toisiaan. – Kaksi kieltä harjoittaa henkistä suorituskykyä vauvasta alkaen, ja kyvyt siirtyvät kaikkien älyllisten toimintojen käyttöön. Kieli ei ole oma erillinen yksikkönsä vaan osa suurta kokonaisuutta, Bialystok tiivistää.

Kuin varatankki autossa

Bialystokin tutkimusten perusteella kaksikielisyys antaa aivoille elämän mittaisen etulyöntiaseman. Hyvät vaikutukset kestävät vauvasta vaariin.Bialystok havahtui tähän tutkiessaan ikääntyvien muistia ja muita älyllisiä kykyjä. Yllättäen kaksikieliset menestyivät kognitiivisissa testeissä säännönmukaisesti paremmin kuin yksikieliset. Tämä sai Bialystokin kysymään, voiko kaksi kieltä suojata aivoja ikääntymisen oireilta ja jopa muistisairauksilta, kuten Alzheimerin taudilta.Neljäsataa potilasta käsittänyt tutkimus osoitti, ettei kaksikielisyys estä Alzheimerin tautia mutta siirtää ja helpottaa oireita. Kaksikielisille taudin ensimmäiset merkit ilmaantuvat keskimäärin viisi–kuusi vuotta myöhemmin, ja silloinkin, kun aivojen rappeutuminen on edennyt pidemmälle kuin yksikielisillä verrokeilla, kaksikieliset selviytyvät arjestaan paremmin.– Kaksikielisyys on kuin varatankki autossa. Kun bensiini loppuu, taival ei tyssää kokonaan. Varatankilla voi jatkaa vielä hyvän matkaa eteenpäin.

Artikkeli perustuu Yhdysvaltain helmikuisen tiedeviikon seminaariin, joka paneutui kaksikielisyyteen ja vieraiden kielten omaksumiseen.

Julkaistu Tiede -lehdessä 8/2011

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018