Uusilla valmennusohjelmilla laiskanpulskasta kasvatuskalasta kehkeytyy luonnossa pärjäävä vonkale.Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2009


Meistä yksi tykkää treenata ulkoilmassa, toisen taskussa painaa kuntosalin jäsenkortti ja kolmas täyttelee sudokuja työmatkoillaan. Henkilökohtaisen huippukunnon haussa käytetään yhä yleisemmin valmentajiakin - ja nyt suuntaus on leviämässä myös kalankasvatukseen.

Kalojen kuntokouluun kuuluu lihaskuntoharjoituksia ja älypelejä vaihtelevissa ympäristöissä.

On aikakin. Nykyiset kasvatuskalat eivät nimittäin jaksa uida riittävän pontevasti suoriutuakseen saalistamisesta, petojen välttelemisestä ja vaelluksista, eivätkä taidotkaan tahdo riittää.

Ruuhkaisten pyöröaltaiden hitaissa virtauksissa laiskottelevia sinttejä ruokitaan rasvaisella kuivarehulla. Nämä ylenpalttisesti hoivatut "pohjaperunat" pärjäävät kasvatusaltaan hulluilla päivillä, mutta vapaassa vedessä alkaa luonnonvalinnan armoton karsinta.

Kalankasvatuslaitoksista tulevista istukasyksilöistä arvioidaan luonnossa selviytyvän alle viisi prosenttia. Suomessa tämä merkitsee vuosittain lähes 15 miljoonan euron tappioita.


Kunto ajoitettava oikein

Heikon lihaskunnon mainitseminen tuottaa monelle meistäkin omantunnonpistoksen, ja kuntoilu alkaa taas kiinnostaa. Vinkkejä kaipaava voi etsiä niitä vaikkapa Katja Anttilan väitöskirjasta, josta löytyy optimaalinen treeniohjelma ainakin kasvatuskaloille.

- Kaloja olisi hyvä harjoittaa pikkuhiljaa ennen niiden siirtämistä luontoon, Anttila ohjeistaa. - Jos harjoittelu päättyy, ihmisten tavoin myös kalojen kunto heikkenee huomaamatta takaisin lepotasolle.

Kestävyysharjoittelu muuttaa kalojenkin elimistössä sekä rakennetta että toimintaa. Rakennemuutoksia syntyy vasta vuosien mittaan, mutta säännöllisillä harjoituksilla voi piankin tehostaa solujen aineenvaihduntaa ja lihasten energiantuottokykyä sekä maitohapon sieto- ja poistokykyä.

- Kasvatettujen kalojen lihasten energiantuottokyky on heikompi ja supistumiseen osallistuvien reseptoreiden määrä vähäisempi kuin villien lajitoverien. Lisäksi kasvatuskalojen lihakset sisältävät suuria määriä rasvaa, ja uimisessa syntyvä maitohappo poistuu heikommin kuin villikaloilta, Anttila listaa.


Sprintteriksi vai maratoonariksi?

Samoin kuin osa ihmisistä on luonnostaan sprinttereitä ja osa nauttii vasta maratonin jälkitunteista, myös kalalajit eroavat toisistaan. Esimerkiksi pitkiä matkoja uivaa siikaa tulisi treenata kestävyysurheilijan tavoin ja kovemmalla ohjelmalla kuin lajeja, jotka luonnossa tekevät vain pikapyräyksiä saaliin perään.

Käytännössä kaloja harjoitetaan nopeuttamalla kasvatusaltaisiin tulevan veden juoksua. Luonnossa kalat joutuvat uimaan jopa yli kuusi kertaa kasvatusaltaan perustasoa vikkelämpää virtausta vastaan vain pysyäkseen paikallaan, joten harjoitusvastusta on syytäkin lisätä. Kun nopeus on sopiva, kalojen uintikyky ja lihaksen supistumiskoneiston ominaisuudet kehittyvät maksimaalisesti.


Räätälöitävä lajikohtaisesti

Kalojen treeniohjelman laatiminen on taitolaji siinä missä ihmisurheilijoidenkin. Liian kova ohjelma voi johtaa ylikuntoon ja loppuunpalamiseen, ja toisaalta liian vähäinen harjoittelu ei paranna kalojen peruskuntoa merkittävästi.

Anttila tutkimusryhmineen kokeili erilaisia harjoitusohjelmia lohelle, taimenelle ja siialle. Kävi ilmi, ettei ole olemassa yleispätevää joka lajin ohjelmaa. Sopivuus riippuu kehitettäväksi toivotusta kyvystä ja kalan luontaisesta käyttäytymisestä.

Esimerkiksi lohenpoikasille optimaaliseksi harjoitusvastukseksi osoittautui 1,5 ruumiinmittaa virrannopeutta sekunnissa.


Olojen muuntelu treenaa älliä

Myös fiksu käyttäytyminen on osa selviytymistaistelua. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston Menestyvä istukas -tutkimus on parin viime vuoden ajan perehtynyt luonnossa menestyvien kalojen tapoihin ja samojen taipumusten voimistamiseen istutettavissa yksilöissä.

- Tavallisessa yksinkertaisessa kasvatusaltaassa poikaset eivät harjaannu monimutkaiseen ja nopeasti vaihtelevaan luonnonympäristöön, joten menestymiselle tärkeät ominaisuudet eivät pääse kehittymään, kertoo hankkeen vetäjä erikoistutkija Pekka Hyvärinen.

Kainuun kalantutkimusaseman altaisiin on rakennettu muovinpaloista ja tiilistä rivitaloja ja piilopaikkoja, jotka tarjoavat kaloille mahdollisuuden vaivata älynystyröitään. Lisähaasteeksi veden virtauksen suuntaa, nopeutta ja syvyyttä vaihdellaan ajoittain. Loppusilauksena kalojen ruoka-annokset tarjotaan joka päivä eri paikasta.

Muuttuvien olojen myötä altaan eri osien käyttökelpoisuus esimerkiksi suojautumis- tai syömäpaikkana vaihtelee. Kalat joutuvat siis sopeutumaan aina uuteen kilpailutilanteeseen.


Tehokasta, helppoa ja edullista

Tutkimukset älyä ruokkivista kasvatusmenetelmistä ovat vielä kesken, mutta jo alustavat tulokset lupaavat paljon.
- Virikealtaat vähentävät taimenen herkkyyttä loistaudeille, mikä pienentää kalankasvatuksen aikaista kuolevuutta, tarkentaa Hyvärinen innoissaan.

Terve-eväisempinä samat kalat ovat myös tavanomaisesti kasvatettuja lajitovereitaan nopeampia uimareita ja hyödyntävät tehokkaammin luonnonravintoa eli hyönteisiä ja järvikatkoja.

Uudet menetelmät ovat kaiken lisäksi helppoja ja edullisia toteuttaa tavallisissa viljelyoloissa - valmentajan lajikohtaisten ohjeiden mukaan.


Pauliina Louhi on biologi, joka viimeistelee väitöskirjaa vesiekologian alalta Oulun yliopistossa ja opiskelee myös tiedeviestintää.
Kalojen älystä ja koulutuksesta aiemmin:
Missä särki, siellä järki, Tiede 6/2007, s. 52-56
Sinttikoulussa reputtaneet syödään, Tiede 4/2003, s. 40-41
Tekstit myös nettiarkistossa: tiede.fi/arkisto

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Hirmun anatomia on selvinnyt sääsatelliittien mikroaaltoluotaimilla. Ne näkevät pilvien läpi myrskyn ytimeen ja paljastavat ukkospatsaat, joista myrsky saa vauhtinsa. Kuva: Nasa/Trimm

Pyörivät tuulet imevät energiansa veden lämmöstä.

Trooppiset rajuilmat tappoivat vuosina 1995–2016 lähes 244 000 ihmistä, koettelivat muuten 750 miljoonaa ihmistä ja tuhosivat omaisuutta runsaan 1 000 miljardin dollarin arvosta, enemmän kuin mitkään muut mullistukset, esimerkiksi tulvat tai maanjäristykset.

Näin arvioi maailman luonnonkatastrofeja tilastoiva belgialainen Cred-tutkimuslaitos raporteissaan, joissa se laskee katastrofien pitkän aikavälin inhimillistä hintaa.

Myrskytuhot ovat panneet myrskytutkijat ahtaalle. Kaikki tahtovat tietää, mistä näitä rajuilmoja tulee. Lietsooko niitä ilmastonmuutos?

Lämpö alkaa tuntua

Näihin asti tutkijapiireissä on ollut vallalla käsitys, jonka mukaan hirmuista ei voi syyttää ilmastonmuutosta vielä kotvaan. Se alkaa voimistaa myrskyjä vasta pitkällä aikajänteellä.

Nyt hurjimpia myrskyjä on kuitenkin alettu kytkeä ilmaston lämpenemiseen. Esimerkiksi alkusyksystä 2017 Maailman ilmatieteen järjestö WMO arvioi, että lämpeneminen todennäköisesti rankensi elokuussa Houstonin hukuttaneen Harvey-myrskyn sateita.

Jotkut tutkijat ovat puhuneet kytköksistä jo vuosia.

Esimerkiksi Kerry Emanuel, Massachusettsin teknisen yliopiston myrskyspesialisti, laski 2005, Katrinan runnottua New Orleansia, että Atlantin ja Tyynenmeren myrskyt ovat nykyään 60 prosenttia voimakkaampia kuin 1970-luvulla.

Keväällä 2013 Nils Bohr -instituutin Aslak Grinsted raportoi, että lämpenemiskehitys vaikuttaa myrskyissä syntyviin tulva-aaltoihin.

Kun maapallon keskilämpötila nousee 0,4 astetta, myrskytulvien määrä tuplaantuu. Tämä rajapyykki on jo ohitettu. Kun lämpötila nousee kaksi astetta, tulvat kymmenkertaistuvat. Silloin superrajuja myrskyjä hyökyy Atlantilta joka toinen vuosi. Tähän asti niitä on nähty kerran 20 vuodessa.

Meri lämpenee otollisesti

Tärkein myrskyjä ruokkiva muutosvoima löytyy sieltä, mistä myrskyt ammentavat energiansa ja mihin ilmastonmuutoksen nähdään vaikuttavan: meriveden lämpötilasta. Se kehittyy myrskyille otolliseen suuntaan.

Esimerkiksi Meksikonlahdella, hurrikaanien voimanpesässä, on mitattu jopa pari astetta tavallista korkeampia meriveden lämpötiloja.

Kun Haiyan, yksi kaikkien aikojen kovimmista taifuuneista, marraskuussa 2013 jätti kaksi miljoonaa filippiiniläistä kodittomiksi, meri oli myrskyn syntyalueella vielä sadan metrin syvyydessä kolme astetta normaalia lämpimämpi.

Meressä tapahtuu muutakin epäedullista: pinta nousee. Se kasvattaa myrskyjen nostattamia tulva-aaltoja, jotka usein saavat aikaan pahinta tuhoa.

 

Näin hirmumyrsky kehittyy

Hirmun syntymekanismi on sama kaikkialla, vaikka nimitykset vaihtelevat. Atlantilla ja Amerikan puoleisella Tyynellämerellä puhutaan hurrikaaneista, Aasian puolella taifuuneista ja Intian valtamerellä ja Oseaniassa sykloneista. Grafiikka: Mikko Väyrynen

 

Trooppisia hirmumyrskyjä syntyy päiväntasaajan molemmin puolin 5. ja 25. leveyspiirin välillä. Päiväntasaajalla niitä ei muodostu, sillä sieltä puuttuu coriolisvoima, jota myrsky tarvitsee pyörimiseensä

Kehittyäkseen myrsky vaatii tietynlaiset olot. Suursäätilan pitää olla laajalla alueella epävakaa ja ukkossateinen ja meriveden vähintään 26 asteista 50 metrin syvyydeltä. Lisäksi tuulien pitää puhaltaa heikosti 12 kilometrin korkeuteen asti. Voimakkaissa virtauksissa myrskynpoikanen hajoaa.

1. Merestä nousee lämmintä, kosteaa ilmaa. Se kohoaa nopeas­ti ja tiivistyy ukkospilviksi, jotka kohoavat 10–15 kilometrin korkeuteen. Samalla vapautuu lämpöä, mikä ruokkii matalapainetta.

2. Fysiikan säilymislakien mukaan ylös kohoavan ilman tilalle virtaa ympäriltä korvausilmaa, jolloin ilmanpaine alueella laskee.

3. Lämpöä kohoaa ylös yhä laajemmalti, ukkospilvien jono venyy, ja ilman virtausliikkeet voimistuvat. Ilmanpaine laskee lisää, ja alueelle syntyy liikkuva matalapaineen keskus.

4. Paine-ero tuottaa voiman, joka alkaa pyörittää tuulia kiihtyvää vauhtia. Maan pyörimisliikkeestä aiheutuva coriolisvoima kiertää niitä spiraalin lailla vastapäivään kohti matalan keskusta. Kun tuulen sekuntinopeus nousee yli 33 metrin, on syntynyt trooppinen hirmumyrsky.

Hurjimmissa myrskyissä tuulen nopeus nousee 70–90 metriin sekunnissa. Pyörteen halkaisija vaihtelee puolestaan 400 kilometristä 1 000 kilometriin.

5. Myrskyn voimistuessa sen ylle muodostuu korkeapaine, joka pyörii tuulia vastaan. Laskeva ilmavirtaus kuivattaa ja lämmittää keskusta, ja se seestyy myrskynsilmäksi.

6. Silmää kiertävät tuulet sekoittavat tehokkaasti meren pintaa 50–100 metrin syvyydeltä. Kun lämmintä vettä painuu syvyyksiin ja viileää kohoaa pintaan, ”lämpövoimala” jäähtyy ja hitaasti liikkuva myrsky voi heikentyä. Nopeaan myrskyyn jarru ei ehdi vaikuttaa, ja silloin kumpuava vesi voi loppumatkasta muuttua vaaralliseksi.

7. Kun ranta lähestyy ja meri madaltuu, tuulet pakkaavat vettä myrskyn tielle tulva-aalloksi, joka syöksyy myrskyn mukana maalle tuhoisin seurauksin.

Maalle saavuttuaan myrsky laantuu, kun se ei enää saa käyttövoimaa meren lämmöstä.

 

Tuula Kinnarinen on Tiede-lehden toimitussihteeri.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2014. Päivitetty 12.9.2018.