katoaa myös siihen tallentunut maailmankuva. Tällä vuosisadalla saattaa kuolla 90 prosenttia maailman kielistä, joten tutkijoilla on jo kiire.


maailman kielistä, joten tutkijoilla on jo kiire.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sisältö jatkuu mainoksen alla


Tefvik Esenc, viimeinen ubykhin puhuja, joka kuoli vuonna 1992, vuonna 1989 kuollut viimeinen kamassin kielen taitaja Klavdia Potnikova, Ned Maddrell, joka oli viimeinen manksin puhuja Britannian Mansaarella ja kuoli vuonna 1974, tai Arthur Bennett, viimeinen ihminen Australiassa, joka osasi edes jonkin verran nyt kadonnutta mbabaramin kieltä. Heidän asemansa oman kielensä ja kulttuurinsa dodona tiivisti viimeinen Alaskan eyakintiaani Marie Smith näin: - Miksi sen täytyy olla juuri minä? En tiedä. Se on hyvin surullista.
Tapani Salminen Helsingin yliopistosta. Toisin sanoen elinvoimaisuuden mitta ei ole siinä, onko kielellä 10 000 vai 100 000 puhujaa.David Crystal onkin varoittanut, että nykyisen kielten sukupuuttoaallon myötä maapallo on menettämässä osan monimutkaisimmista kielistään. Crystalin mukaan juuri eristyneille kielille on tyypillistä erikoistua ja monimutkaistua, saman periaatteen mukaisesti kuin tietokoneinsinöörit ja geneetikot kehittävät omia ammattislangejaan. Vastaavasti englannin kaltaiset suuret kielet, joita puhuvat lukuisat ihmiset erilaisilla kulttuurialueilla, virtaviivaistuvat ja yksinkertaistuvat.
Bob Dixonin Australiassa 1960-luvun puolivälissä tutkimat dyirbal-heimon jäsenet tunsivat vaivattomasti yli kuusisataa kasvia. Tuolloin dyirbalin kielen alamäki oli jo kuitenkin alkanut, ja kun kielitieteilijä Annette Schmidt muutaman vuoden päästä tuli paikalle, lähes kaikki tuosta tiedosta oli kadonnut.


Charles Nordhoffin mukaan tahitilaiset ovat unohtaneet enemmän kalalajeja kuin länsimainen tiede on tähän mennessä pystynyt kuvaamaan. Tahitilaisilla ei ole enää sanoja näille kaloille, joten heillä ei ole luonnollista tapaa luokitella niitä. Samalla tavalla kuin cherokeeintiaanit luokittelivat puut sen mukaan, millaista ääntä ne pitävät tuulen kahisuttaessa niitä, myös tahitilaisilla oli oma kalojen luokitusjärjestelmänsä, joka on kadonnut kielen myötä.Shakespeare sanoi?Rupert Murdoch on väittänyt, että englannin leviäminen muiden kielten kustannuksella on vain toivottavaa, sillä se lisää maailman vakautta. Mitä useampia kieliä puhutaan, sitä vaikeampi ihmisten on ymmärtää toisiaan ja sitä epäyhtenäisempi maailma on.


Bill Thurston, joka jätettiin kerran erääseen kylään yhdessä kuusivuotiaan pojan kanssa. Poika toi Thurstonille erilaisia lähiympäristön kasveja ja kertoi niiden nimet neljällä eri kielellä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla