Jos päästöt kasvavat tätä vauhtia, voimme joutua viilentämään ilmastoa hätäkeinoin. Niihin sisältyy suuria riskejä.
 

Teksti: Kalevi Rantanen

Jos päästöt kasvavat tätä vauhtia, voimme joutua viilentämään ilmastoa hätäkeinoin. Niihin sisältyy suuria riskejä.

Julkaistu Tiede -lehdessä 10/2010Taivas näyttää maidonvalkoiselta, Aurinko hehkuu punaisena sumuharson läpi. Lapset tuntevat sinisen taivaan vain historiatallenteista ja vanhempiensa muisteluista. Eletään 2040-lukua.Lentokoneet kuljettavat taivaalle rikkidioksidia, joka reagoi veden kanssa ja muodostaa rikkihappoa. Meriä peittävät tekopilvet, joita erikoislaivat tuottavat ruiskuttamalla ylös suolavettä. Auringon säteilyä vähentämällä lämpötila saadaan pidettyä kurissa. Vaikka aurinko näkyy huonosti, säteilyltä on pakko suojautua. Ultraviolettisäteily on voimistunut, koska rikkisumu tuhoaa otsonikerrosta. Yli kaksi miljardia ihmistä Aasiassa ja Afrikassa kärsii kuivuudesta. Siirtolaisia virtaa etelästä pohjoiseen, ja Pohjois-Eurooppakin afrikkalaistuu hyvää vauhtia. Happamoituminen on tuhonnut suuren osan merielämästä. Kalat, valaat ja hylkeet ovat kuolleet.

Tekniikka tuli parrasvaloihinMaailma voi 2040-luvulla näyttää oudolta, jos joudumme tekniikan keinoin muokkaamaan planeetan ilmastoa. Kasvava määrä tutkijoita uskoo, että tällaiseen hätäratkaisuun on pakko varautua.Planeettatekniikaksi kutsuttu ilmaston muokkaus marssi parrasvaloihin viime talven aikana. On pidetty seminaareja ja julkaistu artikkeleita ja kirjoja, kuten Britannian tiedeakatemian Royal Societyn raportti syksyllä 2009.Yhdysvaltojen tiedeviikon ohjelmaan viime helmikuussa oli mahdutettu aiheesta kolme symposiumia, mikä maailman suurimmassakin tiedetapahtumassa oli paljon.– Aluksi käytin vain muutaman prosentin työajastani planeettatekniikan tutkimiseen, sanoo Calgaryn yliopiston professori David Keith, ympäristö- ja energiatutkija ja yksi tiedeviikon puhujista. – Nyt siihen menee iso osa ajasta.Keith kertoo tutkineensa ilmastonmuutosta vuodesta 1989 ja tarttuneensa planeettatekniikkaan, kun huomasi, että kukaan ei puhunut siitä. Yksi kimmoke hänelle olivat ilmastontutkija Wallace Smith Broeckerin työt. Broecker on tutkinut muun muassa maapallon historian äkillisiä ilmastonmuutoksia. Hän puhui jo 1970-luvulla ilmaston lämpenemisestä, ja 1980-luvulla hän tutki mahdollisuutta jäähdyttää ilmakehää rikkidioksidilla.

Tähän saakka bau-linjaaNobel-kemisti Paul Crutzen on tuonut aktiivisesti julkisuuteen planeettatekniikkaa. Neljä  vuotta sitten hän nosti esiin ajatuksen rikkiyhdisteiden levittämisestä stratosfääriin. Crutzen kävi toukokuussa Helsingissä puhumassa toisesta aiheesta, typpidioksidin vaikutuksesta ilmakehään, mutta keskustelu kulki luonnostaan myös ilmaston muokkaamiseen.– Minulla on lastenlapsia, Crutzen perustelee kiinnostustaan aiheeseen.Tutkijoiden huoli johtuu viime vuosikymmenien kehityksestä energiataloudessa, tai pikemmin kehityksen puutteesta. Kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet tasaisesti.Kansainvälinen energiajärjestö IEA on laatinut skenaarioita, jotka kuvaavat energiatalouden tulevaisuutta. Bau-skenaario, jonka nimi tulee ilmauksesta business as usual, kertoo, mitä tapahtuu, jos kehitys jatkuu entiseen tapaan. Kasvihuonekaasujen päästöt vähintään kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä. Toistaiseksi ihmiskunta on marssinut vakaasti bau-linjaa. Siksi monet tutkijat epäilevät, että ihmiset kypsyvät tekemään jotain vasta sitten, kun maapallon kuumenemista ei enää ole mahdollista pysäyttää päästöjä leikkaamalla. Silloin lämpötilan alentamiseksi tarvitaan nopeaa keinoa.

Mallina PinatuboAuringonpaistetta voitaisiin vähentää syöttämällä ilmakehään valoa heijastavia hiukkasia, joita tuotettaisiin rikkidioksidin ja rikkivedyn avulla. Stratosfäärissä yhdisteet reagoivat veden ja hapen kanssa, jolloin syntyy rikkihappopisaroita. Ne sirottavat osan auringonsäteistä takaisin avaruuteen.Malli tulee tulivuorista. Kun Pinatubo purkautui Filippiineillä 1991, stratosfääriin syöksähti kaksikymmentä miljoonaa tonnia rikkidioksidia. Seuraavana vuonna maapallo jäähtyi noin puolen asteen verran, mutta lämpeni sitten uudelleen.Purkaukset ovat luonnon kokeita, joilla ilmastontutkijat testaavat tietokonemallien pätevyyttä. Tietokonesimulaatiot kertovat, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi stratosfääriin pitäisi noin joka neljäs vuosi syöttää yksi pinatubollinen aerosolia eli kaasu- ja hiukkasseosta, ja tätä pitäisi jatkaa muutama vuosikymmen.Levityksen hoitaisivat lentokoneet tai ilmapallot. Royal Societyn raportin mukaan vuosittain kyettäisiin levittämään stratosfääriin 1–5 miljoonaa tonnia aerosoleja. Määrä on vain kymmenesosa maailman lentorahdista.

Rikkiä polttoaineeseenNäppärä injektointitapa olisi sekoittaa rikki suihkukoneiden polttoaineeseen. Ilmastotutkija, tohtori Philip J. Rasch Pacific Northwest National Laboratorysta on työtovereineen laskenut, että jos polttoaineessa olisi rikkiä viisi painoprosenttia eli 10–100 kertaa nykyistä enemmän, 50 miljoonasta polttoainetonnista (joka on puolet kaupallisen ilmailun nykyisestä vuosikulutuksesta) saataisiin 2,5 miljoonaa tonnia rikkiä. Palaessa siitä tulisi viisi miljoonaa tonnia rikkidioksidia, joka reagoidessaan ilmakehän veden kanssa lopulta tuottaisi kymmenen miljoonaa tonnia rikkihappoaerosolia.Neljässä vuodessa kertyisi siis yksi pinatubollinen, joka riittäisi jäähdytykseen.Raschin ja kumppanien mukaan rikkihapposumu, joka jakautuisi tasaisesti 15–25 kilometrin korkeuteen ja koostuisi noin 60 nanometrin hiukkasista, toimisi ”ideaalisena aurinkovarjona”. Rikkihapposateita tutkijat pitävät vähäisenä ongelmana. Stratosfääristä mahdollisesti laskeutuvat saasteet olisivat mitättömiä verrattuna maanpäällisen teollisuuden päästöihin. Savupiipuista tulee yhä kymmeniä miljoonia tonneja rikkidioksidia vuodessa.

Luonnosta vaihtoehtojaRikkihappo tuntuu raa’alta aineelta. Royal Societyn raportissa paneudutaan rikkiyhdisteisiin, koska niiden jäähdytysvaikutuksesta on tulivuorenpuorenpurkausten takia kokeellista tietoa ja niitä on tutkittu eniten. Mutta jotkin muut aineet ehkä toimivat paremmin.Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osaston johtaja, fysiikan professori Markku Kulmala tuo vaihtoehtona esiin orgaaniset aineet, kuten terpeenit. Näitä hiilivetyjä on esimerkiksi havupuiden pihkassa.– Pitää tutkia myös biogeoengineeringiä, josta on puhuttu vähän, Kulmala sanoo. – On etsittävä aineita, joista on mahdollisimman vähän haittaa.Auringonvaloa heijastavia hiukkasia muodostaa myös tavallinen keittosuola, jota on valmiina merivedessä. John Latham, joka työskentelee Philip J. Raschin kanssa samassa laboratoriossa Washingtonin osavaltiossa, on kehittänyt tekopilvitekniikkaa, jossa merivettä ruiskutetaan ilmaan meren pinnalla tai aivan lähellä pintaa. Yläilmakehään ei tarvitsisi lentää. Aurinko haihduttaa lämmöllään vettä, ja suolahiukkaset matkaisivat höyryn mukana ylös ja toimisivat tiivistysytiminä. Näin muodostuu sopivan kokoisia, auringonvaloa hyvin heijastavia vesipisaroita.Jos 1 500 laivaa ruiskuttaa 150 kilowatin sähköteholla, syntyy tarpeeksi pilviä, kertovat laskelmat. Tarvitaan siis vain noin 225 megawattia eli yhden keskikokoisen lämpövoimalan teho, joka merellä voitaisiin ottaa tuulivoimasta.Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Tutkijat myöntävät auliisti, että avoimia kysymyksiä riittää. Latham varoittaa, että tekopilvi voi olla arvaamaton: pahimmillaan suolahiukkaset saattaisivat jopa heikentää pilven heijastuskykyä.

Mitä jos menee överiksiTutkijat varoittavat, että kaikki ilmastointerventiot ovat hätäratkaisu. Niihin sisältyy suuria riskejä. Ja vaikka maapalloa pystyttäisiin jäähdyttämään vähentämällä Auringon säteilyä, hiilidioksidin määrä ilmakehässä jää ennalleen – tai jopa kasvaa.Hiilidioksidi ei vain lämmitä ilmakehää; se esimerkiksi happamoittaa meriä. Meristä on puhuttu paljon vähemmän kuin ilmakehästä, mutta todennäköisesti veden pH-arvo on yhtä tärkeä muuttuja kuin ilman lämpötila. Happamoituminen voi tuhota suuren osan merien elämästä. Ilmaston muokkaamisessa maallikko näkee ilmeisen riskin: entä jos menee överiksi ja maapallo jäähtyy liikaa? Asiantuntijan mukaan ongelmat ovat pääasiassa muualla.– En usko, että jäähdytämme Maata liikaa, sanoo Paul Crutzen, joka on tutkinut myös jäähtymisongelmaa eli ydintalvea. – Suurimmat vaarat ovat otsonikerroksen tuhoutuminen ja sademäärien muuttuminen.Tietokonesimulaatioiden mukaan Pinatubo-luokan rikkisuihkutus alentaisi ilmakehän lämpötilaa maailmanlaajuisesti mutta vähentäisi samalla sateita Aasiassa ja Afrikassa. Noin kahden miljardin ihmisen vesi- ja ruokahuolto vaarantuisi. Kerran aloitettua ilmastonmuokkausta on myös vaikea keskeyttää. Aerosolien syötön lopettaminen voisi nostaa lämpötilaa äkillisesti useilla asteilla, varoittivat yhdysvaltalaisen Rutgersin yliopiston ilmastotutkija Alan Robock ja kolme muuta tutkijaa Science-lehdessä viime tammikuussa. Äkkikuumeneminen olisi kohtalokasta.

Saako tutkia?Kaikkia vaikutuksia on mahdotonta havaita teoreettisin pohdiskeluin tai tietokonesimulaatiolla. Tieteen perinnäinen tapa saada selville arvaamattomat vaikutukset ja riskit on tehdä kokeita. Aloitetaan pienistä kokeista ja suurennetaan mittakaavaa vähitellen. Ilmastonmuokkauksen testaamisessa on se erityisvaikeus, että tarkkaa tietoa antavat vasta mittavat kokeet – pienen kokeen vaikutus hukkuu luonnollisiin vaihteluihin. Alaskan Kasatochi-tulivuoren ja Itä-Siperian Sarytševin purkaukset vuosina 2008 ja 2009 syöttivät ilmoille kaksi miljoonaa tonnia rikkidioksidia, mutta ilmakehän lämpötilassa ei havaittu muutoksia.Osittaisetkin kokeet ovat toki enemmän kuin ei mitään. Markku Kulmala painottaa, että ilmaston säätelyä on tarpeen testata eri mittakaavoissa.– Jos on hätä kädessä ja pakko muuttaa ilmastoa, on hyvä, että käytössä on koetuloksia, Kulmala sanoo. – On vastuutonta lähteä liikkeelle pelkkien mallilaskelmien perusteella.Planeettateknisten ratkaisujen testausta on kuitenkin alettu jo vastustaa. Esimerkiksi internetissä pyörii Hands off Mother Earth eli Kädet irti Äiti Maasta -kampanja, jonka takana on joukko ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä. Ne julistavat puolustavansa kotiplaneettaa ”planeettatekniikkakokeilujen uhkaa vastaan”. Vastustus siis kohdistuu jo pelkkiin kokeisiin. Joillekin planeettatekniikan mahdollisuus taas on yksi lisäsyy olla tekemättä mitään kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi. Miksi huolestua? Jos ongelmia tulee, niin jäähdytetään sitten maapalloa. On hyvinkin mahdollista, että jäähdytyshalut kasvavat, kun ympärillä kuumenee tarpeeksi: yhä useammat ihmiset alkavat vaatia, että planeettatekniikka on otettava käyttöön heti, riskeistä piittaamatta.Skenaariot auttavat näkemään, mitä tapahtuu, jos toimitaan tietyllä tavalla. Muutamme ilmastoa joka tapauksessa, eli tiedostamattamme harjoitamme jo planeettatekniikkaa. Eikö olisi hyvä kokein selvittää, miten erilaiset tekniset ratkaisut vaikuttavat ympäristöön?

Kalevi Rantanen on diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Ilmaston muokkaus etsii nimeä

Ilmaston tietoisesta muokkaamisesta käytetään englantilaisella kielialueella nykyään useimmiten sanaa geoengineering. Toinen nimitys, planetary engineering, näyttää jäävän pois käytöstä. Suomessa geoengineeringin suora käännös johtaa kuitenkin harhaan. Geotekniikka tarkoittaa maa- ja kalliorakentamista. Suomessa on puhuttu planeettatekniikasta, ilmastonmuokkauksesta ja ilmasto-interventioista.Epäselvää on sekin, mitä planeettatekniikkaan luetaan. Jo puiden istuttaminen on planeettatekniikkaa, jos metsää istutetaan tarpeeksi paljon.

Siirretään koko pallo!

Maapallon pelastamiseksi on laadittu mitä vauhdikkaimpia suunnitelmia. Kauempana Auringosta planeetta viilenisi luonnostaan.

Kolme yhdysvaltalaistutkijaa – Don Korycansky Santa Cruzin yliopistosta Kaliforniasta, Gregory Laughlin Nasasta ja Fred Adams Michiganin yliopistosta – ehdotti noin kymmenen vuotta sitten, että maapallo siirrettäisiin asteroidin avulla Marsin etäisyydelle Auringosta. Kolmikko haluaa varautua kaukaisen tulevaisuuden ongelmiin. Tähtitieteilijöiden laskelmien mukaan Aurinko kuumenee ja laajenee noin miljardin vuoden kuluttua niin, että elämä Maassa tulee mahdottomaksi.

Hinaus asteroidillaNäin Maan siirto käy: Siepataan asteroidi, jonka läpimitta on noin sata kilometriä. Ohjataan se sopivaa rataa pitkin Maan ohi. Asteroidi nykäisee maapalloa hiukan ulospäin Auringosta. Menettämänsä liike-energian asteroidi saa takaisin kulkiessaan Jupiterin ja Saturnuksen ohi.Toistamalla operaatio kerran kuudessatuhannessa vuodessa Maa saataisiin hinattua riittävän nopeasti pois Auringon kuumuudesta. Tekniikkaa on jo hyödynnetty pienten avaruusluotainten kuljettamisessa (ks. Halpalento aurinkokunnan laidalle, Tiede 1/2010 tai tiede.fi/arkisto), mutta planeettaskaalaan siirtyminen tuo ongelmia.Ensin pitäisi keksiä keinot ohjata asteroidia. Toinen ongelma on tarkkuus. Asteroidin on ohitettava Maa noin kymmenentuhannen kilometrin etäisyydeltä, mikä on avaruudessa olemattoman pieni turvaväli. Törmäys maapalloon tappaisi ainakin kaikki bakteeria suuremmat otukset.

Töytäys vetypommeillaNykyisen, omatekoisen kasvihuoneilmiömme torjuntaan asteroidimenetelmä ei ehdi. Mutta entä jos tönäistäisiin maapalloa kerralla hieman kauemmas Auringosta; siitähän se viilenisi.BBC julkaisi 2006 uutisen, jonka mukaan tutkijat spekuloivat maapallon siirtämistä ydinräjähdysten avulla. Viiden tuhannen miljardin vetypommin energia riittäisi. Toimittajat viittasivat lähteenä professori Ken Caldeiraan, joka johtaa globaaliin ekologiaan keskittynyttä laboratoriota Stanfordin yliopistossa. – Juu, tein nopeasti kirjekuoren taakse laskelmia, kun toimittaja pyysi, kertoi Caldeira Yhdysvaltain tiedeviikolla viime helmikuussa. – Taisi tulla kaksi kertaa liian suuri pommimäärä. Mutta jos vakavasti puhutaan, Caldeiran mukaan pommien räjäyttely on kahjo idea. Jos maapalloa halutaan joskus siirtää, järkevintä on käyttää planeettojen vetovoimia. Vaikka tarvittava pommimäärä kyettäisiin valmistamaan, sitä on lähes mahdoton räjäyttää turvallisesti. Hyvässä lykyssä maapallo siirtyisi, mutta jäisikö ketään henkiin?

Biljoona peiliä varjostamaanJos jätetään Maa kiertämään nykyistä rataansa, avaruuteen voitaisiin rakentaa peilejä tai varjostimia, jotka leikkaisivat pois osan Auringon säteilystä. Peilisuunnitelmia on monia. Skotlantilaisen Strathclyden yliopiston koneenrakennuksen professori Colin McInnes on esittänyt, että lähiasteroideista valmistettaisiin avaruudessa biljoonia heijastimia, halkaisijaltaan noin puolen metrin kokoisia kiekkoja. Toinen mahdollisuus on tehdä peilit Maassa. Tähtitieteilijä Roger Angel Arizonan yliopistosta ehdotti muutama vuosi sitten, että sähkömagneettisilla tykeillä ammutaan avaruuteen 10 000 000 000 000 eli kymmenen biljoonaa noin 60 sentin läpimittaista peiliä. Ammunta kestäisi kolmekymmentä vuotta.Pelkkä peilien rakentaminen veisi parhaassa tapauksessa kymmeniä vuosia. Jos peilit toimisivat liian hyvin, maapallo saattaisi pimentyä.

Hiilidioksidi avaruuteenJos ei edellinen vielä viistä tieteisfantasiaa, sitä on ainakin Los Angelesin yliopiston Uclan emeritusprofessori Alfred Wongin idea.Wong ehdottaa, että varataan ilmakehän hiilidioksidimolekyylit sähköisesti. Sitten pumpatataan ne maapallon magneettikentän avulla niin kauas avaruuteen, että varmasti pysyvät poissa. Amerikkalaiseen tapaan on perustettu jo firma kaupallistamaan ideaa.Tiedot energian tarpeesta puuttuvat vielä, ja tekniset yksityiskohdat ovat muutenkin hataria. Vaikka idea joskus toteutuisi, nykyhetken ongelmiin se on liian kaukana.

Uuden tutkimuksen mukaan antiobioottien lisäksi monet muutkin lääkkeet vaikuttavat suolistossa asuviin bakteereihin.

Kaikki antibioottikuurin joskus syöneet tietävät, miten se voi saada vatsan sekaisin. Antibiootit tappavat kehosta bakteereja valikoimatta, myös suoliston hyödyllisiä asukkeja.

Suoliston valtabakteerilajit palautuvat parissa viikossa kuurin päättymisen jälkeen, mutta koko bakteeriflooran toipuminen voi viedä jopa kaksi vuotta.

Nyt saksalainen tutkimusryhmä on havainnut, että antibioottien lisäksi suolistobakteereja nitistivät monet muutkin lääkkeet. Ryhmän testaamista lähemmäs tuhannesta lääkkeestä useampi kuin joka neljäs lääke vaikutti ainakin yhden suolistomikrobilajin kasvuun.

Tutkijat osasivat arvata, että jotkin lääkkeistä voivat vaikuttaa suoliston bakteereihin, koska tällaisia tutkimustuloksia oli hiljattain julkaistu parista lääkkeestä. Silti he yllättyivät siitä, miten monilla lääkkeillä näitä vaikutuksia on.

”Todellinen lukumäärä on todennäköisesti vielä korkeampi. Tällä muutoksella suolistobakteeriston koostumuksessa on osuutensa lääkkeiden sivuvaikutuksiin, mutta ne voivat olla myös osa lääkkeen hyödyllistä vaikutusta”, selittää tiedotteessa tutkimustyötä johtanut Peer Bork Eurooppalaisesta molekyylibiologian laboratoriosta EMBL:stä.

Suolen bakteereihin vaikuttivat myös muut kuin tulehduslääkkeet. Ryhmä varoittaa, että myös muut lääkkeet kuin antibiootit voivat vaikuttaa antibiooteille vastustuskykyisten bakteerikantojen syntyyn.

Bakteerit näyttävät kehittävän ei-antibioottisia lääkkeitä vastaan suurelta osin samanlaisia puolustuskeinoja kuin antibioottejakin vastaan.

”Tämä on pelottavaa”, sanoo tiedotteessa Nassos Typas, joka niin ikään johti tutkimusta.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Nature.

Kysely

Meneekö vatsasi sekaisin lääkkeistä?

Luulemme olevamme kyvyttömämpiä onneen kuin aurinkoisen etelän hmiset. Synkkä omakuva vaatii uudistamista. Kuvat Shutterstock

Edes taantuma ei pudottanut meitä maailman onnellisimpien kansakuntien joukosta. Tällä me todistamme, ettei raha yksin ratkaise, miten ihmiset elämänsä kokevat.


Tuossa keski-ikäinen rouva pyyhältää kauppakassia kantaen kohti bussipysäkkiä. Aika onnellisen näköinen tapaus. Tuossa kaksi vartijaa, mies ja nainen, halaa toisiaan leveä hymy kasvoillaan. Sitten ohi rymistelee pitkänhuiskea nuori skeittarisälli, jonka meno huokuu hyvää fiilistä. Näitä kaupunkilaisia katsellessa tulee itsekin hyvälle tuulelle.

Tämä on Suomi. Toimittajien kuuluisi olla kriittisiä, mutta eihän tälle mitään voi: kansainväliset vertailut toisensa jälkeen osoittavat, että suomalaiset ovat tavallista tyytyväisempää porukkaa. Sijoituksemme on yleensä maailman kymmenen onnellisimman joukossa. Uunituoreessa vuoden 2018 World Happiness Reportissa olemme ykkösiä.

Onnellisuus ei ole kuulunut suomalaisten itsestään vaalimaan kuvaan. Kun katsomme peiliin, sieltä mulkoilee takaisin sellaisia kansallisia stereotypioita kuin talven pimeys ja kylmyys, vähäpuheisuus ja viina. Luulemme olevamme kyvyttömämpiä onneen kuin ihmiset etelän maissa, joissa on palmupuita ja auringonpaistetta.

Onnettomia nuo gallialaiset

Turhan synkkä omakuva vaatii uudistamista. Vaikka tyytyväisyydessä suomalaiset eivät ole ihan maailman huippua, paljon ei puutu. Täällä ollaan esimerkiksi onnellisempia kuin Ranskassa.

Tunnettu alankomaalainen onnellisuustutkija, Erasmus-yliopiston professori Ruut Veenhoven ja hänen työtoverinsa Gaël Brulé julkaisivat vuonna 2014 tutkimuksen, jossa he etsivät siihen selitystä. Sitä todella kaivataan.

Ranskalaisten elämäntaito ja joie de vivre ovat legendaarisia pitkin maailmaa. Ranskalaisilla on viininsä, keskustelutaitonsa, kahvilansa, kulinaariset perinteensä, tyylitajunsa ja charminsa. Miten he voivat olla onnettomampia kuin kylmän ja pimeän pohjolan asukkaat?

Onnen määrää tutkijat mittaavat tavallisesti parilla kolmella eri tavalla. Voidaan ensinnäkin kysyä ihmisiltä suoraan, miten tyytyväisiä he ovat viime aikoina olleet elämäänsä. Asteikko voi ulottua nollasta viiteen, kymmeneen tai vaikka sataan.

Edellisestä hieman eroaa niin sanotut Cantrillin tikapuut, jonka kymmenpienaiselle asteikolle ihmiset saavat asettaa itsensä. Tämä onnellisuusmittari ottaa huomioon sen, miten oma toteutunut elämä suhteutuu odotuksiimme ja toiveisiimme. Cantrillin tikkailla ylin askelma edustaa parasta mahdollista elämää, jonka voi ajatella itselleen, ja alin huonointa.

Onni koostuu myös jokapäiväisten miellyttävien ja ikävien tunteiden taseesta eli siitä, onko arjessamme enemmän mukavuutta ja iloa vai äreyttä ja ahdistusta.

Kansalaisten tunnelmat selviävät muun muassa tällaisin tiedusteluin: oletko edellisenä päivänä ollut masentunut tai stressaantunut, oletko tuntenut olevasi levollinen tai hymyillyt paljon?

Suomalaiset pärjäävät kaikilla mittareilla keskimääräistä paremmin ja jättävät Ranskan selvästi jälkeen. Esimerkiksi tunnepuntarilla vauraiden maiden keskiarvotulos oli 45, Ranskan luku 42 ja Suomen 54. Suomalaisten eilispäivät ovat siis kuluneet hauskemmin ja rentoutuneemmin kuin useimpien muunmaalaisten.

Vapaus tuottaa onnea

Ranska on kiinnostava vertailukohta, koska taloudellisesti Suomi on kutakuinkin samalla tasolla kuin Ranska. Bruttokansantuote henkeä kohti on likipitäen yhtä suuri molemmissa maissa, ja maat ovat saavuttaneet tulotason, jonka jälkeen kansakunnan vaurauden lisäys­ ei joidenkin tutkimusten mukaan juuri lisää kansakunnan keskimääräistä tyytyväisyyttä.

Jos raha ei ratkaise, mikä sitten? Brulén ja Veenhovenin selitys on hieman yllättävä: vapaus.

Vapaus koostuu siitä, miten yhteiskunnassa on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia ja miten hyvin ihmiset ovat niistä perillä. Lisäksi ihmisten pitää olla vapaita valitsemaan: mitä suurempi on itseluottamus ja mitä pienempi on pakko sopeutua odotuksiin, sitä vapaammaksi ihminen kokee itsensä. Vapaa ihminen tuntee olevansa elämänsä ohjaksissa, ja sekös onnellistuttaa.

Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon nimiin vannovassa maassa luettelon ensimmäistä herkkua on vähemmän kuin Suomessa. Niin osoittavat mittaukset.

Suomalaiset kokevat itsensä selvästi vapaammiksi kuin ranskalaiset. Ero syntyy kenties lapsuudessa. Ranskassa kotikasvatuksessa korostuu tottelevaisuus, Suomessa itsenäisyys. Gallien koulussa opetus tapahtuu ylhäältä alas, Suomessa lapset opiskelevat enemmän keskenään. Katolisen kirkon perinne on niin ikään autoritaarisempi kuin protestanttisen.

Maat vaurastuvat, onni pysyy

Vaikka raha ei ratkaise Ranskan ja Suomen välistä onnellisuusmaaottelua, eurot vaikuttavat. Rahan ja onnen suhde ei kuitenkaan ole yksioikoinen.

Selvää on, että jos köyhä maa nousee taloudellisesta kurjuudesta, onnellisuus maassa lisääntyy. Taloustieteilijät kuitenkin taittavat peistä siitä, kasvattaako talouskasvu onnellisuutta vauraissa maissa.

Vastakkain ovat kokonaiset maailmankatsomukset. Toista suuntaa edustavat leppoistajat ja kasvukriitikot, joiden mukaan materia jo riittää länsimaissa ja voisimme keskittyä enemmän vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin. Toiset vakuuttavat, ettei kasvusta ja elintason kohottamisesta päästä ja että se tekee ihmisille hyvää vastakin. Molempien kantojen puolesta on näyttöä.

Etelä-Kalifornian yliopiston taloustieteen professori Richard Easterlin teki jo 1970-luvulla havainnon, jota sittemmin on kutsuttu hänen mukaansa Easterlinin paradoksiksi. Se kuuluu näin: vaikka maan sisällä varakkaat ovat onnellisempia kuin vähävaraiset, koko maan vaurastuminen ei kasvata kansalaisten onnellisuutta. Monissa maissa kansantuote on vuosien mittaan moninkertaistunut, mutta tyytyväisyys elämään on pysytellyt samalla tasolla.

Suomikin on paljon rikkaampi nyt kuin 1970-luvulla, mutta onnellisuus on liikahtanut vain hieman ylöspäin. Jos kuvittelemme aikakoneen, joka palauttaisi meidät 1970-luvun kulutustasolle, monet kokisivat järkytyksen. Siitä toivuttuaan he eivät kuitenkaan olisi juuri sen onnettomampia kuin nyt. Ihmiset tottuvat vauraudessaan tapahtuviin muutoksiin. Juuri tottuminen selittää osaltaan, miksi kansakunnan vaurastuminen ei lisää onnellisuutta tai lisää sitä vain vähän.

Melkein kaikkeen tottuu

Tottuminen ei rajoitu vain pankkitilin muutoksiin. Jotkut psykologit ovat väittäneet, että ihminen sopeutuu melkein mihin tahansa elämän sattumukseen. Tämän set point -teorian mukaan ihmisellä on tietty onnellisuuden perustaso, johon hän palaa vaurastumisen, köyhtymisen, avioi­tumisen, avioeron tai vammautumisen jälkeen. Mikään ei pitkällä aikavälillä hetkauta meitä suuntaan tai toiseen.

Onnen perustason ajatusta puoltavat esimerkiksi tutkimukset ihmisistä, jotka ovat halvaantuneet tapaturmissa. Jonkin ajan kuluttua heidän henkinen hyvinvointinsa palautuu enemmän kuin moni luulisi. Avioliiton elämää kohottava vaikutus tasaantuu toiseen suuntaan. Onnellisuustutkijat näyttävät usein käyrää, joka kuvaa ihmisen onnellisuuden muutosta ennen avioliittoa ja avioitumisen jälkeen. Käyrä kohoaa ja kohoaa ja huipentuu häävuonna, mutta sitten se alkaa laskea kohti tasoa, jolla se oli ennen liiton solmimista.

Perustasoteoriaa tukevat myös kaksostutkimukset, joissa on selvitetty onnellisuuden perinnöllisyyttä. Tuoreen katsauk­sen mukaan koetun hyvinvoinnin periytyvyys on arviolta 35 prosenttia eli samaa luokkaa kuin vakavan masennuksen. Kahden yhtä hyvissä tai huonoissa oloissa elävän ihmisen tyytyväisyys elämään voi erota suuresti. Persoonallisuuspiirteitä jaetaan epätasaisesti syntymässä. Jos on saanut ulospäinsuuntautuneen tai tunnollisen luonteen, voi kiittää onneaan. Sen sijaan neuroottisuus tietää enemmän huolia.

Tottumisella on rajansa. Avioliitossa­ tyytyväisyys ei laske liittoa edeltäneelle tasolle, vaikka arki alkaa. Parisuhteella on keskimäärin pysyvä onnellistuttava vaikutus. Yhtä lailla pysyvä, joskin päinvastainen vaikutus on terveyden menetyksellä. Mitä enemmän sairaus rajoittaa arkea, sitä enemmän se vähentää tyytyväisyyttä. Myöskään työttömyyteen psyyke ei kokonaan sopeudu: se ei lakkaa syömästä miestä tai naista.

Halut uusiutuvat jatkuvasti

Rahan tuoma onnen lisäys sen sijaan haihtuu sen jälkeen, kun tietty tarpeiden tyydytyksen perustaso on saavutettu. Näin ainakin Richard Easterlin on todennut tutkimuksissaan, jotka maalaavat kuvaa materian tavoittelun älyttömyydestä. Kun me saamme tai puolisomme saa palkankorotuksen, iloitsemme siitä aikamme mutta sitten jo totumme asiaan ja koettu hyvinvointimme palaa perustasolleen.

Yksi selitys tottumiseen on se, että tavoitteemme nousevat vaurastuessamme.

Yhdysvalloissa tutkittiin samaa ikäluokaa siten, että ihmisiä pyydettiin eri elämänvaiheissa valitsemaan kymmenen suuren hankinnan listasta ne, joita he uskoivat tarvitsevansa elääkseen hyvää elämää. Toivelista ulottui toisesta televisiosta ulkomaanmatkailuun, omistusasuntoon, uima-altaaseen ja kesämökkiin.  Kävi ilmi, että sitä mukaa kuin ihmiset saivat tyydytettyä toiveitaan, heille ilmaantui saman verran uusia. Varakkaammille haaveita sikisi vielä enemmän kuin muille.

Halujen jatkuva uusiutuminen takaa sen, että tyydytystä on vaikea saada lisää pelkästään hankkimalla lisää aineellista hyvää. Tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen uusiutuu jatkuvasti.

Jotkut evoluutiopsykologit uskovat, että taipumus on osa ihmisen perimää. Kenties kivikauden oloissa parhaiten menestyivät ne, jotka eivät jääneet nautiskelemaan olostaan, kun varastot olivat täynnä. He olivat hetken tyytyväisiä, mutta halusivat sitten taas lähteä poimimaan marjoja ja kaatamaan riistaa. Meillä on näiden tyytymättömien geenit, ja taipumus pitää meissä yllä toimeliaisuutta ja kulutusta, jolla ei ole eloonjäännin ja onnen tavoittelun kannalta merkitystä.

Vertailu pitää paikallaan

Toinenkin talouspsykologinen moottori pyörittää aineellisen kulutuksen oravanpyörää. Ihmiset juoksevat paikoillaan onnen perässä siksi, että he perustavat tyytyväisyytensä sosiaaliseen vertailuun. Vaurastuminen tuo lisää iloa elämään, jos se parantaa suhteellista asemaa. Jos taas viiteryhmä eli ne ihmiset, joihin ihminen itseään vertaa, vaurastuvat samaa tahtia, tulon lisäys ei ajan oloon tunnu miltään.

Vertailu on taannut sen, ettei kansantuotteen huima kasvu länsimaissa ole kääntynyt kovin kummoiseksi onnen kasvuksi. Se voi myös selittää, miksi Yhdysvalloissa tunnelmat ovat laskeneet samaan aikaan, kun tuloerot ovat jyrkentyneet. Kun vertailukohdat karkaavat kauem­maksi, oma suhteellinen asema heikkenee ja mieli mustenee.

Jo lapset osaavat vertailun taidon. Britanniassa on havaittu, että varakkailla alueilla vähävaraisten perheiden lapsilla on enemmän käytöshäiriöitä kuin alueil­la, joilla yleinen tulotaso on lähempänä omaa. Epäedullinen elintasovertailu kiristää pinnaa.

Easterlinin paradoksi käy järkeen, kun ottaa huomioon, miten totumme saavutuksiimme, keksimme uusia toiveita tavoiteltaviksi ja pysyttelemme tulojen kasvusta huolimatta aina vain kutakuinkin samalla tasolla suhteessa vertailuryhmäämme.

Silti järkeenkäypää on myös uskoa tyytyväisyyteen, jota kasvavat kulutusmahdollisuudet tuovat. Rahalla voi monella tavoin toteuttaa itseään ja viettää laadukasta vapaa-aikaa. Raha tarjoaa myös turvaa kohtalon koettelemuksia – sairauksia, menetyksiä, avioeroja – vastaan. Hyviin tuloihin yhdistyy usein myös kiinnostava työ ja arvostettu asema.

Raha ratkaisee sittenkin?

Vaurastumisen iloista on tieteellistä näyttöä. Daniel Kahneman ja Angus Deaton totesivat Yhdysvalloissa tekemässään tutkimuksessa, että tyytyväisyys elämään lisääntyy sitä mukaa kuin tulot nousevat eikä ole olemassa tulorajaa, jonka jälkeen arviot oman elämän hyvyydestä lakkaisivat kohenemasta.

Tyytyväisyys omaan elämään on kuitenkin eri asia kuin itse elämisen kokemus. Kaksikon mukaan myönteiset tunteet lisääntyvät vaurastuessa – mutteivät rajatta. Katto tulee vastaan, kun kotitalous­ tienaa 75 000 dollaria eli 70 000 euroa vuodessa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2008, ja silloin kolmannes Yhdysvaltain kotitalouksista ylitti rajan. Sitä varakkaammilla hyvän olon tunteet eivät enää lisääntyneet. Vaikka rahalla voi hankkia kivoja kokemuksia matkoilla ja mukavuutta asumiseen, se ei tuo koettua onnea yhtään enempää. Eräässä tutkimuksessa huomattiinkin, että suurituloisten on vaikeampi nauttia elämän pienistä iloista.

Kahnemanin ja Deatonin tutkimus ei vielä osoita vääräksi väitettä, jonka mukaan kansantuotteen kasvu ei kasvata onnea. Siihen iskee toinen tutkijakaksikko.

Taloustieteilijäpariskunta Betsey Stevenson ja Justin Wolfers on julkaissut analyysejä, joiden mukaan mitään Easterlinin paradoksia ei ole olemassa: kansantuotteen kasvu ja tyytyväisyys käyvät tyylikkäästi yhtä jalkaa, eikä mitään eurorajaa onnen kasvulle tule vastaan. Easterlin on yksinkertaisesti väärässä, duo summaa.

Tunne seuraa suhdanteita

Kasvun ja onnen kiista ei ole asettunut. Easterlin on väittänyt, että hänen kriitikkonsa sekoittavat lyhyen aikavälin talouden vaihtelut ja pitkän ajan talouskasvun. Ihmisten onnellisuus nousee ja laskee nousu- ja laskukausien mukana, mutta pitkän aikavälin kansantuotteen kasvu ei sitä vastoin näytä kohottavan kansakunnan mielialaa yhtään.

Yliopistonlehtori Jani-Petri Laamanen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta on saanut työtovereidensa kanssa samansuuntaisia tuloksia.

– Kansantuotteen kasvu lisää onnellisuutta tilapäisesti mutta ei pitemmäksi aikaa. Kun tulee taantuma, onnellisuuskin notkahtaa. Joitain merkkejä on siitä, että taantuma vaikuttaa enemmän kuin vastaava nousu. Yllättäen Suomi ei ole taantumasta huolimatta kuitenkaan keskimäärin erityisen onneton, Laamanen kertoo.

Eri mailla näyttää olevan erilainen kyky kääntää vauraus onnellisuudeksi. Suomessa, muissa pohjoismaissa, Sveitsissä ja Hollannissa temppu osataan, sillä nämä maat yleensä johtavat onnellisuuslistauksia. Sen sijaan Belgia on erikoinen tapaus: kun maa on vaurastunut, sen kansalaisten tyytyväisyys on vain vähentynyt.

Belgiassa vaurastuminen kanavoituu ilmeisesti kulutukseen, joka ei ole omiaan lisäämään ihmisten onnellisuutta. Tällaiseen arvioon päätyivät Laamanen ja hänen kollegansa, kun he tutkivat ihmissuhteiden, onnellisuuden ja talouskasvun kolmiyhteyttä.

– Maissa, joissa ihmiset helposti ryhtyvät statuskilpailuun ja kilpavarusteluun, bruttokansantuote ei tuota onnellisuutta niin paljon kuin maissa, joissa statuskilpailua ei esiinny. Jos ihmiset näyttävät statusta ulospäin, se aiheuttaa muissa huonommuuden tunnetta. Siten lisäraha ja -kulutus ei lisääkään hyvinvointia, Laamanen sanoo.

Suomessa sanotaan usein, että täällä ei saa näyttää rikastumistaan. Tätä ei siis tule pitää kateutena vaan itsesuojeluvaistona, joka parantaa kansakunnan onnellisuustasetta.

Hyvinvointivaltio kannattaa

Suomen kuten muidenkin pohjoismaiden valttina on hyvinvointivaltio tulonjakoineen ja sosiaalimenoineen. Niiden merkitys on tosin myös kiistetty. Asialla on ollut Ranskan ja Suomen vertailusta tuttu Ruut Veenhoven.

Veethoven julkaisi 15 vuotta sitten laajan tutkimuksen, jonka mukaan sosiaalimenojen suuruuden ja kansalaisten onnellisuuden välillä ei ole mitään yhteyttä. Anteliaan sosiaaliturvan maissa ihmiset eivät olleet yhtään onnellisempia eikä onnellisuus tasaisemmin jakautunut kuin niissä yhtä rikkaissa maissa, joissa sosiaalimenot jäivät pieniksi.

Suomen Pankin entinen johtaja Kari Nars tulkitsee tutkimustulosta kirjassaan Raha ja onni (2006) niin, että sosiaaliturvakin kärsii samanlaisesta tottumisesta kuin vaurastuminen yleensä: kun yhdet tarpeet tyydytetään, uusia syntyy tilalle. Tyytymättömyys ei katoa minnekään, ja siksi sosiaalimenot eivät paradoksaalisesti tuota sitä hyvinvointia, jota niiden olisi tarkoitus tuottaa.

Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari arvostelee hollantilaistutkimuksen asetelmia kirjassaan Onnellisuuspolitiikka (2012).
Esimerkiksi Yhdysvallat on siinä yksi pienten sosiaalimenojen maa. Jos kuitenkin ottaa huomioon sikäläisen eläkevakuutuksen ja yksityisen terveydenhuollon, sosiaalimenojen osuus kasvaa yhtä suureksi kuin pohjoismaissa. Saaren tekemät vertailut Euroopan valtioiden välillä osoittavat myös, että suurempien sosiaalimenojen ja kansalaisten onnellisuuden välillä on yhteys.

Köyhä hyötyy vähemmästä

Yksi onnellisuuteen liittyvä mekanismi­ puoltaisi hyvinvointivaltion harjoittamaa tulonjakopolitiikkaa. Rahalla on halvempaa lisätä köyhien onnea kuin rikkaiden, ja useimmista sosiaalipolitiikan etuuksista nauttivat pikemminkin pienituloiset kansalaiset. Summa, joka tuntuu hyvältä köyhän elämässä, ei välttämättä merkitse paljon mitään rikkaalle. Varakas tarvitsee enemmän rahaa onnen lisäyk­seen kuin köyhä.

Hyvinvointivaltion rahoitus tuottaa onnellisuustappiota varakkaille, jotka veroillaan maksavat sosiaalimenot. Verotuksen tuskaa saattaa vielä korostaa talouspsykologiasta tuttu tappiokammo. Menetykset tuntuvat ikävämmiltä kuin samansuuruiset voitot hyviltä. Juho Saaren mukaan ratkaisevaa on, miten läpinäkyvästi tulojen uudelleenjako tehdään.

Kärvistelyä aiheutuu eniten, jos verotuksen rahallisen menetyksen näkee konkreettisesti tilillään. Koska tietoisuus menetyksestä lisää tuskaa, vero kannattaa napsaista silloin, kun raha ei vielä ole tilillä. Palkkaverotuksessa se meneekin työnantajan maksamana, ja arvonlisäverossa se on piilossa tavaroiden ja palveluiden hinnoissa. Yrittäjät sen sijaan näkevät selvemmin, miten verot vaikuttavat tuloihin.  

Onnellisuuden kokonaistase näyttää kuitenkin jäävän hyvinvointivaltiossa voitolliseksi. Sijoitukset siihen kannattavat.

Vuonna 2011 Shige Oishi ja Ed Diener osoittivat 54 maan vertailullaan, että progressiivisen verotuksen maissa voidaan parhaiten. Näissä maissa ihmiset useimmin arvioivat elämänsä olevan lähimpänä parasta mahdollista. Niissä koettiin myös enemmän myönteisiä tunteita ja vähemmän kielteisiä. Yksi näitä onnen maita on Suomi.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2015, päivitetty 16.3.2018

Näillä ohjeilla ripaus lisää

Ohje 1:  Sulje korvat onnellisuuspuheelta

Oletko saanut tarpeeksesi onnellisuudesta? Tuntuuko, että siitä on tullut jonkinlainen pakko? Se ei ole ihme nykyisin, kun onnellisuus näyttää olevan elämän ainoa todellinen tarkoitus.

Yhteiskuntatieteissä ja psykologiassa tunnetaan ironisen vaikutuksen ilmiö. Se tarkoittaa, että jonkin toimenpiteen seurauk­set kääntyvät päinvas­taisiksi kuin alun perin tarkoitettiin. Näin on käynyt osaksi myös onnellisuuden tavoittelulle.

Mitä enemmän uskomme, että yhteiskunta olettaa meidän pyrkivän onnellisuuteen, sitä pahemmin koemme kielteiset tunteemme, kuten surun. Näin vihjaa Brock Bastianin ja kumppaneiden Japanissa ja Australiassa tekemä tutkimus. Vaikutus oli suurempi Australiassa. Länsimaisissa kulttuureissa ikäviä tunteita ilmeisesti siedetään huonommin, ja tämä karttelu on omiaan voimistamaan niitä. Olisimme onnellisempia, jos suhtautuisimme suopeammin suruun, alakuloon ja ahdistukseen.

Onnen tärkeyden korostaminen voi myös laimentaa myönteisiä tunteita, kertoo Iris Mauss työtovereineen Emotion-lehdessä. Kun elämyksiin kohdistuvat odotukset kasvavat, kivaa kokemusta sen koittaessa nakertaa pettymyksen tunne.

Ohje 2: Osta elämyksiä, älä tavaraa

Jos rahalla ei onnistu hankkimaan onnea, käyttää sitä väärin. Kannattaa kohdentaa se mieluummin elämyksiin ja kulttuuriin kuin aineellisiin asioihin. Elämysten ostelu tuottaa enemmän mielihyvää kuin tavaroiden, osoittavat eri tutkimukset.

Tavaran antama nautinto väljähtyy nopeasti, kun taas elämys – vaikkapa käynti konsertissa – tuntuu tyydyttävältä vielä kauan tapahtuman jälkeenkin. Ihmiset palaavat mielessään paljon useam­min elämyksiinsä kuin aineellisiin hankintoihinsa.   

Elämysostos alkaa kohottaa mielialaa jo ennen kuin se toteutuu.Lämmittelemme ennakolta sen odotuksessa.

Kulttuurin ja elämysten kulutuksessa on sekin etu, että niistä nautitaan enemmän niiden itsensä vuoksi. Tavaroissa sen sijaan on usein mukana vertailu muiden tavaroihin, ja jos omat eivät pärjää vertailussa, mieli myrtyy.


Ohje 3: Ole kiltti

Ennen piti olla avulias, ystävällinen, kiitollinen ja antelias, jotta olisi moraalisesti hyvä ihminen. Nyt näistä hyveistä on tullut väline, jolla kohottaa onnellisuuttaan. Kaikkien mainittujen hyveiden hyöty on osoitettu useissa tutkimuksissa, joita on tehnyt muun muassa Sonya Lubomirsky.

Jos hyveet tekevät onnelliseksi, niin käy myös päinvastoin: onnellisuus lisää hyveitä. Onnellisuus tekee epäitsekkäämmäksi ja kiitollisemmaksi. Hyveellinen toiminta ja onnellisuus muodostavat toisiaan voimistavan kehän.

Ei kuitenkaan kannata syyllistyä, jos elämä ei juuri nyt  hymyile. Myös vastoinkäymisistä voi kummuta hyveitä, muistuttaa tunnettu onnellisuustutkija Ed Diener.


Ohje 4: Keskity siihen, mitä teet

Kun olet palaverissa, hoidat lasta, katsot televisiota, siivoat tai keskustelet toisten ihmisten kanssa, keskitä huomiosi siihen. Vaikka tehtävä tympäisisi, ole siinä henkisesti mukana. Silloin olet tyytyväisempi kuin haikaillessasi ajatuksissasi jonnekin toisaalle.

Harhaileva mieli on onneton mieli, kiteyttävät Matthew Killingsworth ja Daniel Gilbert.

He olivat saaneet tuhannet kännykän käyttäjät innostumaan tutkimuksesta, jossa näille putkahti tämän tästä puhelimeen tiedustelu siitä, mitä he olivat tekemässä, harhailiko mieli ja miltä tuntui.

Lähes puolet ajasta ihmisten mieli oli poissaoleva. Vain seksiä harjoitettaessa fokus oli täydellisesti asiassa. Edes eksyily mukaviin mietteisiin ei voittanut sitä, että oli läsnä tekemisessään.

Ohje 5: Ryhdy aktivistiksi

Eikö mielenosoittajissa ja aktivisteissa ole jotain kadehdittavaa? Heillä on mielekästä tekemistä, he välittävät asioista ja pyrkivät todella tekemään niille jotakin.

Kaiken lisäksi aktivistit ovat onnellisempia kuin epäpoliittiset kansalaiset. Selitys ei ole ainakaan yksin se, että onnelliset osallistuisivat enemmän, kertoo Malte Klarin ja Tim Kasserin opiskelijoiden parissa tekemä tutkimus. Poliittinen toiminta itsessään sai opiskelijat tuntemaan itsensä elävämmiksi ja energisemmiksi kuin tunsivat verrokit, jotka puuhasivat jotakin vähemmän poliittista. 

Ensimmäinen kuulu onnellisuuden tutkija, filosofi Aristoteles jo sanoi, että ihminen on yhteisöllinen olento ja hyvään elämään kuuluu yhteiskunnallinen osallistuminen. Jos siitä tulee vielä hyvä olo,  ei ole mitään syytä olla menemättä mielenosoitukseen.