Kuusi vuotta sitten Outokummun kallioon kairattiin 2,5 kilometriä syvä reikä. Siitä tuli tutkimuslaboratorio, joka tarjoaa tietoa ääriolojen elämästä, jääkauden ilmastosta ja ikivanhan maankuoren rakenteesta.

Teksti: Mika Remes

Velat on aina maksettava, sen tietää veli venäläinenkin. 2000-luvun alussa Venäjä kuittasi Suomelle valtionvelkaansa kairaamalla Outokumpuun tutkimuskäyttöön tarkoitetun syväreiän. Urakan sai hoitaakseen syväreikiin erikoistunut valtionyritys Nedra, sama urakoitsija, joka kantaa kunniaa maailman syvimmän reiän teosta. Huhtikuussa 2004 Nedra pystytti Outokumpuun 42 metriä korkean poraustornin ja kävi töihin. Metri metriltä erikoispora upposi kaksi miljardia vuotta vanhaan kallioperään. Tammikuussa 2005 reikä oli valmis.Reiän halkaisijaksi mitattiin 22 senttimetriä ja syvyydeksi 2 516 metriä. Se oli Suomen ennätys. Reikä ylsi 1 366 metriä syvemmälle kuin yksikään aiempi kairaus Outokummussa.

Syvälaboratorio veti tutkijoita

Kun reikä oli valmis, oli aika päästää tutkijat irti. Ja heitä saapui, Suomen lisäksi seitsemästä eri maasta.– Tutkijoille pääsy syväreiälle on harvinaista herkkua. Yleensä maailmalla poraudutaan näin syvälle vain öljynetsinnän ja joskus harvoin malminetsinnän yhteydessä, arvioi Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori ja Outokummun syväreikähankkeen tieteellinen johtaja Ilmo Kukkonen.Kukkosen mukaan Outokummun reikä tarjoaa tutkimuslaboratorion, josta on saatavissa hämmästyttävän paljon tietoa. Tästä syystä sitä ei ensimmäisten tutkimusten jälkeen suljettu. Sitä voi käyttää geologisiin ja geofysikaalisiin mittauksiin vielä vuosien ajan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Pohjalla hyvin suolaista

Tutkimuksia varten syväreikä huuhdeltiin puhtaaksi kivijauheesta ja täytettiin vesijohtovedellä. Kuluneiden kuuden vuoden aikana makea vesi on hiljalleen korvautunut suolaisella pohjavedellä, jota reikään tihkuu kallioperästä. Vesi on sitä suolaisempaa, mitä syvemmälle mennään.Syvyyksien suolaiset pohjavedet ovat syntyneet, kun kivistä on aikojen kuluessa liuennut veteen kalsiumia, natriumia ja kloridia. Suolaiset pohjavedet myös pysyvät suolaisina, sillä ne eivät ole tekemisissä maanpäällisen vedenkierron kanssa. Suomen kallioperässä on myös makeaa juomakelpoista pohjavettä, mutta yleensä sitä esiintyy enintään kilometrin syvyyteen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Elämää kiven sisässä

Kallioperän mikrobiologista elämää on selvitetty eri syvyyksistä otetuista vesinäytteistä. Ne on analysoitu VTT:n laboratoriossa. Mikrobeja löytyy runsaasti pohjalta asti oloista, jotka eivät elämän eväitä paljon sisällä. Kallioperän biosfääri tulee toimeen ilman fotosynteesiä mahdollisesti sulfaatin ja vedyn varassa. Syvällä kallioperässä on metaania, typpeä ja jalokaasuja. Niiden olemassaolo on helppo todentaa. Syväreiän veden pinta pulppuaa hiljalleen kuin kiljusaavi. Mikrobien ja kaasujen kytköksiä ei vielä tarkkaan tunneta. Noin kymmenesosa mikrobeista muistuttaa perimältään metaania tuottavia arkkieliöitä ja sulfaattia energiakseen pelkistäviä bakteereita, mutta ”valtaväestön” aineenvaihdunta on vielä arvoitus.Syväreiän rikas mikrobisto on sopeutunut äärimmäisen verkkaiseen elämänmenoon. Niukasti energiaa tarjoavassa ympäristössä sukupolvien väli voi olla jopa kymmeniätuhansia vuosia.– Outokummusta todetut mikrobit ovat geeneiltään samantyyppisiä kuin mikrobit, joita on löydetty Etelä-Afrikan kaivoksista kolmen kilometrin syvyydestä. On mahdollista, että ne edustavat vanhimpia säilyneitä elämän muotoja maapallolla, Kukkonen pohtii.

Kiinni jääkauden ilmastoon

Syväreiän lämpötila on maanpinnan tasossa noin viisi astetta. Siitä se nousee vähitellen syvemmälle mentäessä. Nousu on hieman nopeampaa yli 1,5 kilometrin syvyydessä kuin lähempänä maanpintaa. Pohjalla lämpötila on 40 astetta.Alaspäin mentäessä kasvaa myös pintaa kohti johtuvan geotermisen energian määrä. Tämän selittää jääkauden aikainen jäähtyminen, joka näkyy vieläkin kallion lämpötiloissa.Lämpötilamittausten perusteella tutkijat ovat laskeneet, että viime jääkauden aikaan reiän ympäristössä vallitsi keskimäärin kolmen–neljän asteen pakkanen ja kallio oli ikiroudassa noin 150–200 metrin syvyyteen.– Syväreiän lämpötilat muodostavat termisen muistin, koska lämpötilamuutokset siirtyvät kivessä hyvin hitaasti ylös- ja alaspäin. Syväreikä kertoo jopa, millainen ilmasto oli 100 000 vuotta sitten, Kukkonen sanoo.

Tukea malminetsintään

Outokumpua ei valittu sattumalta syväreiän kotipaikaksi. Maankuori on siellä poikkeuksellisen arvokasta. Vuonna 1913 Outokummusta paljastui jopa maailman mitassa suuri ja rikas malmiesiintymä, jonka veroista Suomesta ei sen koommin ole löytynyt. Outokummun kaivoksesta tulikin lähtölaukaus modernille suomaiselle metalliteollisuudelle. Outokummun malmijakso on edelleen Suomen tärkeimpiä, ja syväreiällä haluttiin selvittää kallioperän syviä rakenteita ja kerätä tietoa malminetsinnän avuksi.Kallioperän koostumusta voidaan kartoittaa syväluotaamalla kivilajien heijastamia seismisiä aaltoja. Näin Suomessa tehtiin vuosina 2001–2003 Fire-hankkeessa – venäläisten velanlyhennystä sekin – yli 2 000 kilometrin matkalta. Outokummusta löytyi tuolloin paljon kerroksia, jotka heijastavat seismisiä aaltoja poikkeuksellisen voimakkaasti. Luotaustulokset eivät kuitenkaan kerro, mistä kaikesta kerrokset koostuvat. Ainoa keino saada varmaa tietoa ovat syväreiät.Outokummun kairaus tuotti noin 10 senttimetrin levyistä kairaussydäntä 60 tonnia. Näytteistä selvisi, että heijasteita lähettäneet kivilajit ovat samoja, joita oli Outokummun malmiesiintymässä. Reiästä malmia ei kuitenkaan löytynyt.– Seismisillä luotauksilla voimme joka tapauksessa paikantaa potentiaalisia malmimuodostumia. Osumatarkkuuden parantuminen säästää valtavasti rahaa ja aikaa, sillä kilometrin syvyyteen ulottuvan koeporauksen hinta on noin 100 000 euroa, Kukkonen sanoo.

Kansainvälisen syväreikähankkeen tutkimustulokset: arkisto.gtk.fi/sp/sp51.sp51.pdf

Fire-hankkeen tulokset: arkisto.gtk.fi/sp/sp43/sp43.pdfFire

Tieteessä: Kurkistettiin Suomen alle, Tiede 6/2005 tai tiede.fi/arkisto

Syvyysennätyksiä meiltä ja maailmalta

12 262 m SG3, syvin tutkimusreikä, Kuolan niemimaa, Venäjä9 583 m   Berta Rogers, syvin öljyreikä, Oklahoma, Yhdysvallat9 191 m   KTB-tutkimusreikä, Windischeschenbach, Saksa3 900 m   syvin kaivos, TauTona, Etelä-Afrikka3 720 m   syvin jääreikä, Vostok, Antarktis3 623 m   syvin jäänäytereikä, Vostok, Antarktis2 752 m   syvin porakaivo, Kalifornia, Yhdysvallat2 516 m   Suomen syvin tutkimusreikä, Outokumpu1 448 m   Euroopan syvin kaivos, Pyhäsalmi

Mika Remes on vapaa toimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja

Sisältö jatkuu mainoksen alla