Halvin keino vähentää energian ympäristöhaittoja on säästö eli sellaiset menetelmät, joilla sama tulos saavutetaan vähemmällä energialla. Megawattien sijasta tuotetaan "negawatteja".


eli sellaiset menetelmät, joilla sama tulos saavutetaan vähemmällä energialla.
Megawattien sijasta tuotetaan "negawatteja".

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Julkaistu Tiede-lehdessä

1/2002

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suurin säästö syntyy, jos koko yhdyskuntarakenne suunnitellaan niin, että energiaresurssit käytetään taloudellisesti. Yksi esimerkki tällaisesta rakenteellisesta energiansäästöstä on työmatkaliikenteen järkevöittäminen.


Toinen hyvä esimerkki on Suomessa jo pitkälle viety sähkön ja lämmön yhteistuotanto: tämä voimalaratkaisu on energian kannalta kaksi tai kolme kertaa taloudellisempi kuin pelkän sähkön tuottaminen ja lauhdelämmön ajaminen mereen tai muuten harakoille.Rakentamisessa ja asumisessa säästöpotentiaali on yllättävän suuri, sanoo Energiansäästön palvelukeskus Motivan toimitusjohtaja Jochim Donner. - Kysymys on paljolti käyttötottumuksista, kuten huonelämmön säätämisestä ja lämpimän veden järkevästä käytöstä.


Säästöpalapeli koostuu pienistä osista. - Vaikka yksittäiset säästöt ovat pieniä lukuja, niitä katsoessa ei pidä turhautua, Donner rohkaisee. Hän kehottaa miettimään kaikkia arkielämän ratkaisuja myös energiankulutuksen kannalta.


- Kun on aika investoida uuteen laitteeseen, on oikea hetki miettiä energiankulutusta ja valita vähän kuluttava. Jo siksikin, että tulevaisuudessa sähkön hinta joka tapauksessa nousee.


Prosessit pihimmäksi


- On nähty, että energiankäyttöä tehostavaa tekniikkaa saadaan aikaan nopeasti, kunhan kysyntä on taattu, Donner huomauttaa.


- Esimerkiksi teollisuuden prosesseja pyörittäviin sähkömoottoreihin ja pumppuihin on tullut uutta tekniikkaa, joka on energiankäytöltään puolet tehokkaampaa kuin entinen.


Kevyemmästä päästä eli toimistolaitteista Donner mainitsee ääriesimerkkinä kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kopiokonekilpailun voittajan, joka säästää peräti 80 % energiaa muihin kopiokoneisiin verrattuna.


Säästö käy kaupaksi


Yritysmaailmassa yksi lähestymistapa on nähdä "negawatit" kauppatavarana - ja myydä niitä siinä missä energiaakin. Suomeen on ilmaantunut uutena elinkeinoalana ESCO-yrityksiä (Energy Service Companies), joiden liikeideana on myydä asiakkailleen uusia energiankäytön kokonaisratkaisuja vanhojen tilalle.


ESCO-yritys saa maksunsa syntyneestä energiansäästöstä: asiakasyritys maksaa palvelusta esimerkiksi sen, mitä seuraavien kolmen vuoden aikana säästyvä energia olisi maksanut. Siitä eteenpäin säästyvä summa hyödyttää asiakasyritystä itseään.


Sopimisessa edelläkävijöitä


Eräässä energiansäästön keinossa Suomi on edelläkävijä maailmassa: vapaaehtoisissa energiansäästösopimuksissa, joita kunnat sekä teollisuuslaitokset ja muut yritykset tekevät kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.


Sopimuksen tekijä kartoittaa energiankäyttönsä ja polttoaineratkaisunsa  ja laatii suunnitelman keinoista, joilla energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt saadaan putoamaan. Keinostoon kuuluvat laitteiden säädöt, tekniikassa ja polttoaineissa tehtävät muutokset sekä koulutus. Joihinkin toimiin saa valtiolta avustusta ja investointitukea.


Sopimuksen ovat tähän mennessä tehneet jo niin monet yritykset, että Suomen teollisuuden energiankäytöstä 85 % ja voimalaitosalasta 89 % on energiansäästösopimusten piirissä.


- Tämä on hallittua ja samalla vapaaehtoisesti toteutettua toimintaa, Donner iloitsee. - Paljonhan on puhuttu siitä, voiko säästö toimia vapaaehtoisesti. Se toimii, mikäli yrityksen ekotehokkuudesta ja imagohyödystä tulee kilpailuvaltti. Mutta jos vielä tällä ei päästä Suomen ilmastostrategian tavoitteisiin, tarvitaan myös taloudellisia ohjauskeinoja, kuten hiilidioksidiveroa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla