Hyvä varhaiskasvatus tukee lapsen luovuutta ja luontaisia taipumuksia. Kuva Shutterstock.
Hyvä varhaiskasvatus tukee lapsen luovuutta ja luontaisia taipumuksia. Kuva Shutterstock.

Liian varhain alkava muodollinen opetus tärvelee lapsen kyvyn oppia.

Oppivelvollisuutta on esitetty pidennettäväksi 17 ikävuoteen. Pitäisikö tehokkuuden nimissä koulu myös aloittaa aiemmin?

Useimmissa maailman maissa kouluun mennään kuusivuotiaana, ja sama on suunta Euroopassa. EU-maista enää vain Suomi ja neljä muuta on pitäytynyt seitsemän vuoden aloitusiässä. Kolme maata lähettää lapset opintielle viiden vanhana. Tätäkin varhaisemmin, nelivuotiaana, oppivelvollisuus koittaa Pohjois-Irlannissa, ja nyt muu Britannia haluaa aikaistaa tästäkin.

Sikäläisen kouluopetuksen standardeista vastaavan viraston Ofstedin puheenjohtaja Sally Morgan ehdotti viime vuonna, että huono-osaisten perheiden lapset pitäisi saada jo kaksivuotiaana ”kouluun”, käytännössä siis päivähoitoon, jossa annettaisiin esiopetusta.

Morganin mukaan lapset, joiden sosioekonomiset lähtökohdat ovat huonot, voivat olla kehityksessään jopa puolitoista vuotta jäljessä hyväosaisista lapsista, kun varsinainen koulu viisivuotiaana alkaa.

Leikkien seitsenvuotiaaksi

Monet kasvatustieteilijät ovat olleet aivan päinvastaisella kannalla. Viime syksynä 130 varhaiskasvatuksen asiantuntijaa allekirjoitti avoimen kirjeen, jossa he vaativat, että epämuodolliseen, leikinomaiseen oppimiseen perustuvaa esikouluaikaa pidennetään ja muodollisen opetuksen aloitusikää lykätään.

Brittien Save Childhood -liikkeen Putting Children First -manifesti vetoaa tutkimusnäyttöön, joka osoittaa, että leikkivä lähtö on lapsille hyväksi ja että lasten pitäisi saada oppia leikinomaisesti seitsenvuotiaaksi asti – kutsuttiin varhaiskasvatuslaitosta sitten päiväkodiksi, esikouluksi tai kouluksi.

Olennaista ei siis ole niinkään koulun aloitusikä vaan se, että kouluympäristö sovitetaan lasten tarpeisiin.

Lapsi oppii tavallaan

Lapsilla on sisäsyntyisiä taipumuksia oppia ympäristöstään ja tehdä oppimiskokemuksistaan mielekkäitä, arvioi Illinois’n yliopiston varhaiskasvatuksen professori Lilian Katz. Nämä taipumukset ohjaavat myöhempää oppimiskäyttäytymistä, mutta opettaja ei voi niitä opettaa. Sen sijaan ne voi tuhota ennenaikaisella opettajavetoisuudella tai kehitystasoon sopimattomalla palkitsemisjärjestelmällä.

Kanadalainen psykologi Carol Dweck painottaa puolestaan, että pienet lapset kehittävät nopeasti suhteellisen pysyvän käsityksen itsestään oppijana: ”olen tyhmä”, ”olen nopea oppimaan” tai ”olen epäonnistuja”. Tällaisia ajattelutapoja on vaikea muuttaa myöhemmin.

Lapsen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, kehittyykö hänelle paikalleen jämähtänyt vai kasvua tukeva käsitys itsestään. Negatiivinen näkemys johtaa helposti avuttomuuteen. Siksi lasten kanssa työskentelevien pitäisi tukea positiivisen ajattelutavan kehittymistä sanallisella ja sanattomalla viestinnällään.

Testaus uhkaa pieniä

Toinen asia, josta manifestin mukaan ei ole pienille oppijoille mitään hyötyä mutta mahdollisesti merkittävää haittaa, on oppimissuoritusten mittaaminen.

– Täällä Yhdysvalloissa tällaisia testejä on jo, ja muualla niitä harkitaan, kertoo kasvatustieteilijä, Harvardin yliopiston vieraileva professori Pasi Sahlberg.

Sahlbergin mukaan tilanne, jossa lapsi joutuu hyvin nuorena, kolmi-nelivuotiaana, näyttämään kykynsä ja osaamisensa testeissä, on ongelmallinen, sillä lapset kehittyvät hyvin eri tahtiin.

– Suomalainen lapsi saa kasvaa ja kehittyä pitkälti rauhassa oman luonnollisen rytminsä mukaan. Siksi oppiminenkin tulee sitten luonnollisesti, korostaa Sahlberg, joka luennoi Harvardissa myös Suomen koululaitoksen menestystarinasta.

– Tutkimukset myös osoittavat selvästi, että muodollisessa koulussa vietetty aika korreloi vahvasti ja kielteisesti oppimismotivaation ja kiinnostuksen kanssa.

Suomi painottaa oikein

Leikinomainen tapa oppia on ihmislajille luontainen. Evoluutiopsykologiset tutkimukset metsästäjä-keräilijäheimojen lapsista ja muiden nisäkkäiden poikasista osoittavat, että leikki mahdollisti ihmislajin kehittymisen tehokkaaksi oppijaksi ja ongelmanratkaisijaksi.

Myös aivotutkimus tukee käsitystä leikin merkityksestä. Leikki kehittää niitä aistien ja motoriikan valmiuksia, joita tarvitaan sitten, kun on aika opetella lukemaan ja kirjoittamaan.

Kouluiässä lapsi oppii tietoja ja taitoja niin paljon nopeammin kuin leikki-iässä, että vasta seitsenvuotiaana lukemaan oppinut voi hyvin kiriä kiinni ne, joille aakkoset on opetettu jo aiemmin.

On kuitenkin joitain taitoja, jotka pitäisi opettaa nimenomaan ihan pienille.

– Musiikki, liikunta ja itseilmaisu ovat varhaiskasvatuksessa tärkeämpiä kuin varhainen lukemaan opettaminen, Pasi Sahlberg linjaa.

– Suomessa varhaiskasvatus antaa jokaiselle lapselle tilaa ja mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitoja, yhteistyövalmiuksia ja luovuutta ja etsiä itsestä alueita, joihin on luontainen taipumus ja intohimo. Terveen itsetunnon kasvattaminen on yksi suomalaisen lapsen tärkeimmistä onnellisuuden välineistä.

Luokkaan ei kiirettä

Pitkä, leikkivä lapsuus on ehkä avain onneen, mutta entä oppimistuloksiin? Myös kylmän teknokraattisesta näkökulmasta vaikuttaa siltä, ettei luokkaopetukseen kannata kiirehtiä. Brittilehti New Scientist listasi viime vuonna useita 2000-luvulla tehtyjä tutkimuksia, jotka kaikki todistavat tämän puolesta.

Yhdysvaltalaistutkimuksessa kävi ilmi, että kuudennen luokan päätteeksi lapset, joiden opetus esikoulussa oli ollut leikinomaista, pärjäsivät koulussa merkittävästi paremmin kuin ne, joiden esiopetus oli ollut opettajakeskeistä.

Kolmetuhatta lasta kattanut englantilaistutkimus paljasti, että korkeatasoinen, leikkiin perustuva esikoulu hyödyttää erityisesti huono-osaisten perheiden lapsia.

Uudessa-Seelannissa tutkittiin lapsia, joille alettiin opettaa lukemista joko viisivuotiaana tai seitsenvuotiaana. Lukutaidossa ei ollut 11-vuotiaana eroa, mutta aiemmin aloittaneet asennoituivat lukemiseen kielteisemmin kuin myöhemmin aloittaneet. He myös ymmärsivät lukemaansa huonommin.

Kansainvälisessä tutkimuksessa verrattiin 15-vuotiaiden lukutaitoa 55 maassa. Näyttöä siitä, että koulun aloittamisesta varhain olisi hyötyä, ei löytynyt.

Marko Hamilo on vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 8/2014

Kouluikiä Euroopassa

Neljä vuotta
Pohjois-Irlanti

Viisi vuotta
Britannia, Kypros, Malta

Kuusi vuotta
Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari

Seitsemän vuotta
Bulgaria, Liettua, Ruotsi, Suomi, Viro

Lähde Euroopan opetuksen tietoverkko Eurydice

Venäjän MM-kisojen virallinen ottelupallo on Telstar18. Adidas on valmistanut kisapallot vuodesta 1970. Kuva: Wikimedia Commons

Tulevaisuuden huippufutarin peliasuun kuuluu älysiruja ja antureita, jotka rekisteröivät joka liikkeen, ja älypallo raportoi maalit ilman tuomaria.

Mistä tulevaisuudessa keskustellaan, jos jalkapallo-ottelun tuomitsemisestakin poistetaan inhimilliset erehdykset? miettii moni penkkiurheilijaveteraani. Viime vuonna kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa nimittäin hämmästytti maailmaa ryhtymällä kokeilemaan älysirutekniikkaa tuomitsemisen apuna.

Teknisen avun mahdollisuus ei ole uusi asia mutta valmius sen hyväksymiseen on.

Aiemmin tuomarin näköaistin avittamiseen on suhtauduttu nihkeästi. Kun televisiokamerat ilmestyivät kentän laidalle 1950-luvulla, tulivat pian myös nauhoitetut ja hidastetut otokset. Äkkiä kävi mahdolliseksi tutkia rauhassa, menikö pallo todella maaliin ja tuomitsiko tuomari oikein. Fifa reagoi päättämällä, että nauhoitukset jätetään huomiotta. Tuomarin sana on laki, näkyi filmillä mitä tahansa.

Yksi seuraus päätöksestä on ollut ikuinen kiista siitä, oliko Englannin joukkueen hyökkääjän Geoff Hurstin kolmas maali MM-finaalin jatkoajalla vuonna 1966 oikea maali vai ei. Hurstin laukaus osui poikkipuuhun ja kimposi alas, mutta minne? Tuomari, joka näki tilanteen heikosti, päätti, että pallo oli maalissa, mutta moni on tuomiosta edelleen eri mieltä.

Nyt linja on muuttumassa jalkapallomaailmassa. Testattavassa seurantajärjestelmässä pallo ilmoittaa sijaintinsa tietojärjestelmään. Tuomari kantaa ranteessaan älyrengasta, joka piippaa, kun tulee maali.

Paikannusanturit palloon ja sääriin

Jalkapallon seurantalaitteisto on kehitetty saksalaisessa tutkimuslaitoksessa Fraunhofer-instituutissa, ja sen on valmistanut saksalainen yritys Cairos Technologies AG. Saksalaiset toivoivat, että älypalloa olisi potkittu jo tämän kesän ottelussa. Näin MM-kisojen isäntämaa olisi päässyt esittelemään tekniikkaansa oikein leveällä rintamalla.

Kehitystyö osoittautui kuitenkin odotettua työläämmäksi ja hitaammaksi. Fifa testasi älypalloa nuoriso-otteluissa viime syksynä. Seurantajärjestelmä havaitsikin kaikki maalit 32 ottelun sarjassa. Valitettavasti tietokone kirjasi maaleiksi myös joitakin ohi menneitä laukauksia. Siksi Fifa heitti älypallon takaisin insinööreille luotettavuuden parantamista varten.

Ensimmäinen yritys oli ehkä hiukan ahne. Heti alussa yritettiin luoda laitteisto, joka kerää valtavasti tietoa.

Cairoksen seurantajärjestelmässä pallon mikrosiru lähettää 2 000 kertaa sekunnissa paikannustietoja antenneihin, jotka sijaitsevat kentän laidalla. Yhtiön mukaan pallon sijainti pystytään määrittämään puolentoista sentin tarkkuudella. Mahdollista on mitata myös pallon nopeus, kiihtyvyys, lämpötila ja paine.

Myös pelaajalla on älysiru kumpaankin säärisuojukseen piilotettuna. Älysiru kertoo hänen sijaintinsa, nopeutensa ja kiihtyvyytensä. Hänen potkaistessaan palloa pystytään mittaamaan laukaisun nopeus. Mittaustuloksista saadaan selville myös askeltiheys ja askelten pituus.

Kilpailijat ovat huomanneet Cairoksen hankkeen vaikeudet. Tanskassa Goalref-niminen yritys on kehittänyt seurantalaitteistoa, joka toteaa vain maalit. Tanskalaiset toivovat näin pääsevänsä suurempaan luotettavuuteen.

Älysirutekniikka ottaa ensi askeliaan, mutta suunta on selvä ja heijastaa tekniikan yleistä kehitystä. Sirut ja sensorit tulevat kaikkialle, ja esineet ja ihmiset muuttuvat tietoverkkojen silmuiksi. 

Värinätyynyillä vinkkejä lihaksille

Vielä villimpää on odotettavissa hieman kaukaisemmassa tulevaisuudessa. Ensin tekniikka seuraa pelaajaa etäältä mutta sitten alkaa myös kulkea hänen mukanaan. Taustalla on nouseva tieteenhaara haptiikka, joka tutkii viestin lähettämistä ja vastaanottamista kosketuksen avulla.

Haptiikan tutkija Hendrik-Jan van Veen hollantilaisesta tutkimuslaitoksesta TNO:sta, joka vastaa Suomen VTT:tä, on työtovereineen ideoinut opastavaa peliasua. Urheilijoiden vaatteisiin upotetaan sensoreita, joka mittaavat lihasten toimintaa. Tietokone käsittelee mittaustulokset ja antaa palautetta kosketuksen avulla. Pienet värähtelevät tyynyt kertovat urheilijalle, mitä lihaksia hänen pitäisi käyttää enemmän. Värinä nilkassa voi viestittää, että nyt vauhtia kinttuihin.

Toistaiseksi tekniikkaa ovat testanneet melojat laboratoriossa, mutta tutkijat suunnittelevat asuja myös jalkapallovalmennusta varten.

On helppo kuvitella, miten monipuolisia mahdollisuuksia haptiikka avaa jalkapallossa. Miksei värisijän voi upottaa vaikka pelihousuihin, jolloin haluttaessa saataisiin myös katsojien ja pelaajien välille uudenlaista viestintää. Kannustushuutojen lisäksi suosikkipelaajille voi tulevaisuudessa antaa hellän etäpotkun takapuoleen: Älkää nukkuko! Tsemppiä!

Kun haptiikkaan yhdistetään älykkäät sensoriverkot, syntyy jotain vielä mielikuvituksellisempaa. Joskus verkko pystyy laskemaan optimaalisia syöttöketjuja, ja haptinen värisijä viestittää, mihin suuntaan pitää potkaista. Silloin pelaajilla on jaloissaan todelliset taikakengät.

Video mullisti pelianalyysin

Älysirut ovat vasta tulossa, mutta jalkapallo on teknistynyt ja tieteellistynyt paljon aikaisemmin.

Valmennuksessa video otettiin käyttöön heti, kun kamerat kehittyivät tarpeeksi pieniksi, eli 1970- ja 1980-luvun vaihteessa. Sitä ennen valmentajat ja heidän apulaisensa olivat tarkkailleet peliä kentän laidalta ja tehneet muistiinpanoja kynällä ja paperilla.

Kun kameraan yhdistettiin tietokone, kuvamateriaalista pystyttiin jalostamaan kaikkea mahdollista tietoa kentän tapahtumista. Pelaajat ja valmentaja saattoivat nyt katsoa kuvaruudulta, mitä pelissä todella oli tapahtunut. Pallon ja pelaajien liikkeet, syötöt, laukaisut, haltuunotot ja muut tapahtumat voitiin kirjata tarkasti ja objektiivisesti. Syntyi uusi tieteenhaara, pelianalyysi.

Pelaajan vointia voi valvoa yötä päivää

Mikä sitten on ollut pelianalyysin ja muun jalkapallotutkimuksen arvokkainta antia? Vastaus voi ensi alkuun tuntua yllättävältä.

– Yksilöllisyyden vahvistuminen on ollut tärkein kehitystrendi valmennuksessa ainakin jo 1990-luvulta asti, sanoo biomekaniikan dosentti, ”jalkapalloprofessori” Pekka Luhtanen, joka työskentelee Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Kihussa. Luhtanen on tutkinut Suomessa jalkapalloa ehkä syvällisemmin kuin kukaan muu ja on kansainvälisesti tunnettu pelianalyysin kehittäjä.

Miten niin yksilöllisyys? Jalkapalloahan esitellään malliesimerkkinä tiimityöstä. Tarkemmin katsottuna ristiriitaa ei kuitenkaan ole. Mitä taitavammin jokainen pelaaja hoitaa oman tehtävänsä, sitä hienompaan kokonaistulokseen päästään. Joukkue on sitä parempi, mitä onnistuneemmin osataan sijoittaa oikeat pelaajat oikeille paikoille.

Tekniikka on mahdollistanut entistä paljon yksilöllisemmän valmennuksen. Videolta valmentaja voi tutkia esimerkiksi askelten pituuksia ja tiheyksiä, hetkellisiä asentoja ja nivelten liikelaajuuksia.

Sykemittarilla, joka tuli samoihin aikoihin kuin video eli 1980-luvun alussa, pystytään seuraamaan kuormitusta ja voimavarojen palautumista vaikka vuorokauden läpi.

Mittausten ansiosta pelaaja saa valtavan määrän tietoa itsestään. Vähitellen hän oppii kuuntelemaan kehonsa signaaleja, jolloin laitteita tarvitaan vähemmän. Tekniikka osaltaan auttaa häntä kehittymään ”24 tunnin pelaajaksi”, jota myös lepo, palautuminen ja vapaa-aika auttavat pääsemään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Vahvoissa seuroissa, kuten Ajaxissa, valmennus on yksilöllistetty pitkälle. Eri ikäluokkia ja pelin osa-alueita varten on erikoistuneita valmentajiaan. Pelaajat harjoittelevat hyvinkin pienissä ryhmissä.

Pelaajat ovat sekä fyysisesti että psyykkisesti erilaisia. Jotkut ovat perusluonteeltaan hyökkääviä, toiset puolustavia, kolmannet rakentavia. Tarkka tieto pelaajien yksilöllisistä ominaisuuksista auttaa sijoittamaan heidät sopivimmille pelipaikoille. 

Joskus kielteinen tunne onkin hyväksi

Pelaajien fyysisen kunnon ja pelitekniikan lisäksi valmentajien pitää virittää heidän mieltään. Fyysisesti tasavahvojen ja älyllisesti yhtä taitavien joukkueiden ottelussa tuloksen ratkaisevat tunteet. 

Liikuntatieteiden tohtori Pasi Syrjä Jyväskylän yliopistosta on tutkinut, miten huippujalkapalloilijan tunteet vaikuttavat hänen pelituloksiinsa. Tulokset rikkovat tavanomaisia myyttejä.

Olemme tottuneet pitämään itsestään selvänä, että urheilussa ja muuallakin myönteiset tunteet parantavat suoritusta ja kielteiset vahingoittavat. ”Ajattele positiivisesti”, neuvovat konsultitkin.

Tutkijat ajattelivat samalla tavoin aina 1990-luvulle saakka. Tunteiden tutkimus lähti liikkeelle sotilaspsykologiasta. Psykologit tutkivat toisen maailmansodan aikana sotilaan ahdistusta taistelukentällä. Ahdistusta totuttiin pitämään häiriönä ja yksinomaan kielteisenä tunteena.

Uudempi tutkimus on osoittanut, että myös kielteiset tunteet voivat olla hyödyllisiä ja myönteiset haitallisia. Kielteinen ja epämiellyttävä tunne on joskus tehokas ja stimuloiva. Myönteinen tunne voi olla myös lamaannuttava.

Joitakin auttaa jopa pelokkuus

Syrjän väitöskirjatutkimuksessa pelaajat kuvasivat tunteitaan useilla kymmenillä adjektiiveilla.

Tuskin on yllättävää, että ”latautunut”, ”motivoitunut” tai ”sähäkkä” tunne yhdistyi onnistumisen kokemukseen. Yhtä odotettavissa on, että jos on "väsynyt", "haluton" tai "veltto" olo, tuloksia syntyy huonosti.

Mielenkiintoista sen sijaan on, että löytyi positiivisia mutta haitallisia tunteita. Vahingollisia positiivisia tunteita pelaajat luonnehtivat useimmiten sanoilla "huoleton", "tyytyväinen" ja "tyyni".

Kielteisiä mutta hyödyllisiä tunteita kuvasivat esimerkiksi adjektiivit "jännittynyt", "tyytymätön" ja "hyökkäävä".

Mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Hyödyllisten ja haitallisten tunteiden valikoima vaihteli pelaajasta pelaajaan. Esimerkiksi "huoleton" tunne vaikuttaa moniin pelaajiin haitallisesti mutta joihinkin myönteisesti. "Pelokas" tunne on useimmille haitaksi mutta joillekin hyödyksi.

Tieto omasta tunneprofiilista auttaa pelaajaa vahvistamaan juuri niitä tunteita, jotka auttavat häntä saavuttamaan parhaat tulokset. Näin valmentaja pystyy yksilöllistämään valmennusta myös tunnepuolella.

Kalevi Rantanen on teknistä luovuutta tutkiva diplomi-insinööri, tietokirjoittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 4/2006

Jalkapallon pieni historia

1863 yksitoista englantilaista seuraa sopivat jalkapallon säännöistä.

1800-luvun loppupuoliskolla tasaisen pyöreä kumikalvo alkaa korvata epäsäännöllisen muotoisen sianrakon jalkapalloissa. Pallon lujittamiseksi uloin kerros ommellaan nahasta. Jalkapallokengät ovat nilkkapituisia ja nappulat metallisia.

1904 perustetaan Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa.

1909 kenkien metallinappulat kielletään vaarallisina ja siirrytään nahkaisiin.

1920-luvulla kehitetään ruuvattavat, vaihdettavat nappulat.

1930 ensimmäiset MM-kisat järjestetään Uruguayssa.

1954 MM-kisat televisioidaan ensimmäisen kerran. Fifa päättää, ettei nauhoituksia käytetä tuomareiden apuna.

1962 tanskalainen Select Sport esittelee 32:sta kuusikulmiosta ommellun pallon. Vuosikymmenen edetessä siirrytään mataliin, ketteriin kenkiin ja kehitetään ensimmäiset täysin synteettiset pallot.

1970 saksalainen Adidas valmistaa ensimmäisen Telstar-kisapallon. Se saa nimensä 1960-luvun Telstar-satelliitista.

1980-luvulla synteettiset pallot syrjäyttävät nahkaiset pallot. Kenkiä parannellaan biomekaanisten mittausten turvin. Valmennuksessa otetaan käyttöön videointiin perustuva pelianalyysi ja sykemittariseuranta.

1990-luvulla palloihin aletaan lisätä polymeerivaahdoista valmistettu sisäkerros, joka nopeuttaa pomppua ja parantaa vesitiiviyttä.

1991 pelataan ensimmäinen MM-ottelu naisten jalkapallossa.

2000-luvulla uudet polymeerimateriaalit vahvistavat ja keventävät kenkiä.

2005 Fifa testaa sijaintinsa ilmoittavaa älypalloa nuorten turnauksessa Perussa. Tekniikka lähetetään jatkokehittelyyn.

2012 Maaliviivakamerat seuraavat maalin syntyä MM-kisoissa Brasiliassa.

2017 Fifa testaa videotuomarointia, Video Assistant Referee -järjestelmää, MM-kisojen esiturnauksessa Confederations Cupissa Venäjällä.

2018 Videotuomarointi, lyhyesti Var, otetaan käyttöön MM-kisoissa Venäjällä. Seurantakamerat paikantavat pelaajat kentällä. Katsomosta saa erityissovelluksella yhteyden vaihtopenkille, ja virallinen kisapallo tarjoaa omistajalleen nfc-sirun välityksellä oheispalveluja.

Aikajana päivitetty 13.6.2018

Keskiaika toi viinamarjat, perunat ja plomut.

Kesäkuumalla tekee mieli syödä mehukkaita hedelmiä. Globaalien markkinoiden ansiosta niitä on nykyään tarjolla ympäri vuoden, mutta kesäntuoreina ne maistuvat aivan erikoisen hyviltä.

Suomessa ei kasva yhtään kotoperäistä hedelmälajia. Kaikki ovat alkuaan muualta tuotuja.

Vanhimmasta päästä on omena, jonka nimityksellä on vastine muutamissa lähisukukielissä. Sanaa on arveltu vanhaksi iranilaiseksi lainaksi, mutta sen esihistorialliset kulkureitit ovat hämärän peitossa. Vanhoina aikoina kauppaa käytiin etenkin ylellisyystuotteilla, koska jokapäiväisessä elämässä tarvittavat perushyödykkeet tuotettiin itse.

Keskiajan Turun arkeologisissa kaivauksissa on löydetty viinirypäleiden ja viikunoiden jäänteitä, ja ilmeisesti myös niihin viittaavat sanat ovat olleet kaupunkilaisille tuttuja. Muualla Suomessa fiikunat ja viinamarjat opittiin tuntemaan viimeistään 1500-luvun puolimaissa, kun Mikael Agricola kertoi niistä suomenkielisissä teoksissaan.

Viini oli tärkeä tuontituote jo keskiajalla, ja siitä käytettiin vanhaa germaanista lainanimitystä viina 1800-luvun alkuun asti. Viikunan alkujuuret ovat latinassa, jossa ficus tarkoittaa sekä viikunahedelmää että viikunapuuta.

Agricola mainitsee myös perunan, jolla hän tarkoittaa päärynää, latinaksi pirum. Niitä kasvatettiin hänen aikanaan jo Suomenlahden eteläpuolella. Päärynä-sana on kuitenkin lainattu ruotsista, jossa latinan sanaa on muokattu omaan kieleen sopivaksi ottamalla mallia marjaa tarkoittavasta bär-sanasta.

Luumutkin olivat Itämeren alueen vanhaa kauppatavaraa, ja niitä saatettiin jopa viljellä Naantalin luostarissa 1400-luvulla. Luumu-sana on tullut ruotsista, ensi alkuun asussa plomu tai plumo.

Murteissa ja vanhassa kirjakielessä luumuja on nimitetty myös väskynäksi. Se on lainaa varhaisuusruotsin sanasta swetzkon, joka puolestaan perustuu uusyläsaksan sanaan Zwetschge. Se on alkuaan mukaeltu loppuosa latinan sanasta damascena ja kertoo, että luumut tulivat alun perin Damaskoksen suunnalta.

Tavallisten suomalaisten ruokavalioon metsämarjat ovat kuuluneet esihistoriallisista ajoista lähtien, mutta tuoreiden tuontihedelmien syöntiä on alettu opetella vasta 1800-loppupuolella. Sanomalehti Suometar raportoi huhtikuussa 1856, kuinka kauppalaiva täynnä ”appelsiinia, sitronia ja mandelia” oli saapunut Tallinnan satamaan. Muutaman vuoden kuluttua sama onni kohtasi myös helsinkiläisiä.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 7/2018