Kuva Shutterstock.
Kuva Shutterstock.
Taaperotkin  kärsivät nähdessään toisen kärsimystä. Toisin sanoen he tuntevat myötätuntoa. Kuva Shutterstock.
Taaperotkin kärsivät nähdessään toisen kärsimystä. Toisin sanoen he tuntevat myötätuntoa. Kuva Shutterstock.
Välittämisen refleksin voi herättää myös hirmumyrskyn uhrien hätä maailman toisella puolella. Kuva Lehtikuva.
Välittämisen refleksin voi herättää myös hirmumyrskyn uhrien hätä maailman toisella puolella. Kuva Lehtikuva.
Kivikautinen heimojen kilpailu jätti meihin vahvan jäljen. Nyt jääkiekko sytyttää me-hengen. Kuva Lehtikuva.
Kivikautinen heimojen kilpailu jätti meihin vahvan jäljen. Nyt jääkiekko sytyttää me-hengen. Kuva Lehtikuva.
Yhdysvalloissa pystytään ainakin ajoittain luomaan yli 300 miljoonan ihmisen yhteenkuuluvuus. Kuva Lehtikuva.
Yhdysvalloissa pystytään ainakin ajoittain luomaan yli 300 miljoonan ihmisen yhteenkuuluvuus. Kuva Lehtikuva.
Mitä jos kuvassa olisi sisarukset? Useimpien katsojien ensireaktio olisi inho ja paheksunta. Hetken harkinta usein lieventää moraalista tuomiota. Kuva Shutterstock.
Mitä jos kuvassa olisi sisarukset? Useimpien katsojien ensireaktio olisi inho ja paheksunta. Hetken harkinta usein lieventää moraalista tuomiota. Kuva Shutterstock.

Käsityksemme hyvästä, pahasta ja reilusta periytyvät kaukaa. Silti moraali ei ole valmis.

Kaksi kapusiini­apinaa kyykistelee vierekkäisissä häkeissä. Kohta ne saavat purtavaa. Hoitajalla on tuomisinaan kurkkua sekä todellista herkkua, viinirypäleitä. Kun apina ojentaa hoitajalle kiven, se saa vastikkeeksi palan kurkkua tai rypäleen.

Homma ei mene ihan reilusti. Toinen apina saa kivipolettia vastaan viinirypäleen, toinen taas saa kerta toisensa jälkeen käteensä vaivaisen kurkunpalan. Tilanne ei todellakaan tyydytä vähemmälle jäävää apinaa. Sekin haluaa rypäleen! Eläin koputtaa maksuvälineenä toimivaa kiveä häkin seinään kuin testatakseen, mikä siinä on vikana. Kun hoitaja antaa aina vain kurkun, tyytymätön apina viskaa vihannekset menemään ja ravistelee häkkinsä seinää. Käytöksellään se huutaa: ei käy!

– Tämä on Wall Streetin valtausliike,­ murjaisee kapusiinivideon esittäjä, maa­ilmankuulu kädellistutkija Frans de Waal.

Suomeenkin levinneet Occupy-protestit keräsivät ihmisiä kaduille vastustamaan eriarvoisuutta. Kapusiiniapinaa risoi, kun naapuri sai parempaa ruokaa. Valtausliikkeen väkeä korvensi se, että varallisuus kasautuu pienelle joukolle rikkaita ja enemmistölle jää rippeet. Epäreiluuden kokemus syö niin ihmistä kuin hänen serkkujaan.

Kaksi moraalin peruspilaria, vastavuoroisuus ja myötätunto, toimivat de Waalin mukaan myös eläinkunnassa. Simpanssi auttaa kaveriaan, vaikkei saa siitä heti itselleen hyöytä. Ennen pitkää se voi kuitenkin turvautua toisen apuun.

Eläimet tekevät vastapalveluksia siinä kuin ihmisetkin, ja ne ovat yhtä lailla herkkiä lajitoverin puutteelle tai kärsimykselle. Niilläkin on jonkinlainen taju tasapuolisesta kohtelusta ja oikeudenmukaisuudesta. Edellä kuvatussa ruokintatilanteessa simpanssi on jopa kieltäytynyt herkuista, jos kaverikin ei ole saanut rypälettä.

Moraaliset tunteet eivät siis näytä selvästi erottavan toisistaan ihmistä ja eläintä. Ihmisen sukuhaara erosi kuitenkin lähimmän sukulaisensa simpanssin sukuhaarasta noin seitsemän miljoonaa vuotta sitten. Se on pitkä aika tehdä pesäeroa muuhun eläinkuntaan. Lisäksi ihmiset alkoivat opettaa toisilleen taitoja ja välittää niitä sukupolvelta toiselle, toisin sanoen luoda kulttuuria. Näin he nousivat biologiansa yläpuolelle. Mutta kuinka korkeal­le ihminen nousi, ja kuinka paljon hän on yhä kiinni eläimellisissä vaistoissaan?

Vauvakin erottaa hyvikset ja pahikset

Vauvat eivät ole ehtineet imeä itseensä nimeksikään kulttuuria. Heitä tutkimalla on mahdollista selvittää, miten paljon moraalin aihioita meillä on mukana, kun tulemme maailmaan.

Niitä on, tietää Yalen yliopiston kehityspsykologian professori Paul Bloom. Jo pian syntymän jälkeen pienokaiset kärsivät, jos he näkevät toisen kärsimystä. Toisin sanoen he tuntevat myötätuntoa. He myös koettavat lohduttaa paijaamalla heti, kun siihen pystyvät.

Pienokaiset erottavat väärintekijät hyväntekijöistä. Bloom ja hänen tutkijatoverinsa ovat esittäneet vauvoille nukketeatteria ja tarkkailleet heidän reaktioitaan.

Yhdessä esityksessä nukkehahmo – tarkkaan ottaen kaksisilmäinen kolmio – kiipesi ponnistellen ylös mäkeä. Välillä seuraan tuli pallo, joka auttoi kolmiota kapuamaan mäenharjalle. Välillä taas neliskanttinen palikka esti kiipeämistä.

Näytöksen jälkeen vauvoille tarjottiin poimittaviksi auttaja ja estäjä. Kuusikuiset tarttuivat mieluummin hyvispalloon kuin pahispalikkaan, mitä tukijat pitävät sen merkkinä, että vauvat pitivät auttajasta. Sama koe tehtiin kolmekuisilla, joita kehittymätön koordinaatiokyky esti tarttumasta esineisiin. He osoittivat suosikkinsa katsomalla kiinteämmin auttavaista palloa.

Moraalisen nukketeatterin jatkonäytöksissä selvisi, että pienokaiset tykkäävät sekä niistä, jotka pitävät hyviksistä, että niistä, jotka rankaisevat pahiksia. Lapsilla siis näyttäisi olevan hyvin pienestä pitäen kanta siihen, mitkä ovat hyviä tekoja ja mitkä pahoja.

Pienet lapset ovat myös tasa-arvon kannattajia: he pitävät ihmisistä, jotka jakavat tavarat tasaisesti porukan kesken, vaikka he itse seuraavat jakoa vain sivusta.

Kaikki nämä piirteet empatiasta tasajaon suosimiseen kuuluvat Bloomin mukaan synnynnäisiin moraalivaistoihin, ja ne toimivat rakennusaineksina myös aikuisen moraalille.

Kivikauden eväillä eteenpäin

Moraalin perustan etsintä vie vielä kauem­maksi ajassa, aina kivikauteen ja lajinkehityksen muinaisuuteen asti. Evoluutiopsykologien mukaan luonnonvalinta on muovannut paitsi fyysisen ulkomuotomme myös psyykkisen rakenteemme, mukaan lukien moraaliset tunteet.

Koska epäitsekäs auttavaisuus ja huolenpito läheisistä ovat edistäneet ihmisten kelpoisuutta, ominaisuudet ovat yleistyneet ja vähitellen levinneet koko ihmispopulaatioon.

Moraalin evlouutiohistorian penkomista vaikeuttaa, että emme tiedä kovin tarkoin, miten ja millaisissa oloissa esi-isämme ovat eläneet. Ovatko ihmisryhmät kilpailleet ankarasti keskenään, vai onko yhteiselo ollut rauhallista?

Erilaisissa sosiaalisissa ja ympäristöoloissa valintapaine on erilainen. Jos ryhmien välillä on ollut kilpailua, sen on täytynyt suosia valikoivaa, vain omaan ryhmään kohdistuvaa auttavaisuutta. Avun ulottaminen meikäläisten lisäksi heikäläisiin olisi kampittanut omaa lisääntymismenestystä.

Jos sitä vastoin kivikauden kilpailu on ollut vähäistä, ihmiset ovat voineet satsata toisten auttamiseen ylipäätään, koska erottelulla omiin ja vieraisiin ei ole ollut sanottavaa merkitystä. Silloin olisi ollut turha kuluttaa energiaa valikoivan, vain omaa ryhmää suosivan altruismin kehittämiseen.

Moni on yhä valmis avustamaan maailman toisella puolella kärsiviä, joskin tavallisempaa on rajoittaa välittäminen lähemmäksi kotia.

Yleisesti oletetaan, että yhteisöt kilpailivat kivikaudella toisiaan vastaan. Tämä on tehnyt meistä ”nurkkakuntaisia altruisteja”, luonnehtii Virginian yliopiston psykologian professori Jonathan Haidt. Annamme apua ja teemme yhteistyötä etupäässä omien joukossa.

Haidt esittää kirjassaan The Righteous Mind (2012), että evoluutio on ohjelmoinut ihmiseen kuusi synnynnäistä moraalisten asenteiden ulottuvuutta. Kukin niistä on syntynyt sopeumaksi johonkin uhkaan tai mahdollisuuteen ihmisen sosiaa­lisessa ympäristössä.

Nämä ”moraaliset makuhermot” saavat meidät kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin ja reagoimaan niihin automaattisesti. Samaan tapaan aivoihimme iskostunut käärmeentunnistus auttaa meitä havaitsemaan pitkulaiset matelevat vaarat ja pakenemaan tai taistelemaan.

Vapaamatkustajat silmälläpitoon

Ihmislapset syntyvät avuttomina ja haavoittuvaisina. Heistä täytyy pitää huolta. Lapsen hätään huolehtivasti reagoiva äiti ja jossain määrin myös isä auttavat jälkeläisiään selviämään vaarallisessa maailmassa.

Tästä kehittyi välittämisen ja vahingon moraalinen ulottuvuus. Jos välittämisen alkuperäinen tehtävä oli huolehtia omista lapsista, nykyään refleksi herää jos on herätäkseen myös silloin, kun lukee hirmumyrskyn uhriksi joutuneiden lasten hädästä maailman toisella puolella tai katsoo salavideoita turkistarhoilta.

Oman sukulaisen auttaminen on ymmärrettävää luonnonvalinnan näkökulmasta, koska se edistää omien geenien menestystä. Valmius auttaa muita taas kaipaa selitystä. Miten omaa menestystään maksimoivat alkuihmiset saattoivat kuluttaa voimiaan toisen hyväksi?

Koska vastavuoroinen auttaminen löi leiville. Iso eläin kaatuu paremmin joukkovoimalla kuin yksityisyrittäjän kourin. Ne, jotka olivat valmiit tekemään yhteistyötä, varmistivat itselleen tukevammat eväät ja siten paremman lisääntymismenestyksen. Heidän jälkeläisiään me olemme, ja siksi meillä Haidtin mukaan on moraalinen makunystyrä, joka aistii reiluuden ja huijaamisen.

Olemme herkkiä havaitsemaan, jos joku yrittää korjata yhteistyön hedelmiä osallistumatta niiden tuottamiseen. Epäitsekkyys ei olisi kehittynyt ilman, että samalla kehittyi kyky hoksata teeskentelijät ja halu rangaista näitä.
Ilman kontrollointia itsekäs vapaamatkustaminen olisi lyönyt paremmin leiville kuin altrusimi.

Minkä palkan työmies on ansainnut?

Nykyisin tuloerot ja johtajien korkeat palkat kääntävät monelta reiluusviisarin punaiselle: eliitti ottaa yhteistyöstä panokseensa nähden suhteettoman osan.

Toisia taas korpeavat tuloportaikon alimmilla askelmilla elävät työttömät, jotka nostavat yhteiskunnan tukea antamatta yhteisölle edes kiitollisuuttaan.

Ärhäkimmät yhteiskunnalliset kiistat saavat voimansa epäreiluuden kokemuksesta. Ne ovat taistelua siitä, kuka osaa kuvata asetelman sellaiseksi, että se laukaisee ihmisissä moraalisen suuttumuksen.

Esimerkiksi suuret tuloerot kuvataan oikeistossa niin, että ne kannustavat yrittämään ja vauhdittavat taloudellista kasvua, joka hyödyttää kaikkia. Niihinkin sisältyy silti ajatus reiluudesta: ihmisen saamien palkintojen tulee olla suhteessa hänen panokseensa. Jos olet yritteliäs, ahkera ja kekseliäs, olet itse palkintosi ansainnut.

Vasemmisto taas pyrkii tyypillisesti­ osoittamaan, että yhteiskunta on suuri yhteistyöverkosto, jonka tuottamasta hyvästä sen jäsenillä on eriarvoiset mahdollisuudet päästä osallisiksi. Hyväosaisesta perheestä on helpompi ponnistaa kuin huono-osaisesta.

Lapsi ei ole osallistunut perheen varallisuuden eikä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kerryttämiseen, mutta hän hyötyy niistä tai kärsii niiden puutteesta.

Näillä argumenteilla vasemmisto ve­toaa­ reiluusaistiin ja vaatii sosiaalisten lähtökohtien tasoittamista vaikkapa tulon­jaolla ja ilmaisella koulutuksella.

Tasa-arvon vaade voi juontaa moraaliaistista, joka säätää ihmisten suhdetta vapauteen ja alistamiseen.

Evoluutioantropologi Christopher Boehmin mukaan esivanhempamme elivät satojatuhansia vuosia pienissä metsästäjä-kerääjien ryhmissä, joiden jäsenet – ainakin miespuoliset – olivat tasavertaisia keskenään. Urokset, jotka yrittivät kaapata itselleen vallan ylitse muiden, palautettiin joukolla ruotuun. Myös juoruilu kehittyi aseeksi isottelijoiden hillitsemisessä.

Heimovaistot suosivat omaa ryhmää

Lätkäkatsomoissa näkyy ja kuuluu yksi moraalipsykologinen aisti. Olemme Haidtin mukaan heimohenkisiä tribalisteja.

Kilpailu ja taistelut muiden ryhmien kanssa suosivat heimovaiston sopeumaa, sillä tiiviin me-hengen yhteen liittämät ryhmät toimivat tehokkaimmin.

Niinpä ihmiset nauttivat yhä liittoutumisesta kiinteiksi ryhmiksi, jotka sulkevat ulkopuoliset piiristään. Tästä luonnonvalinta kasvatti moraaliaistin, joka arvostaa ryhmäuskollisuutta ja hyljeksii luopiota.

Heimohenkisyyden voi aistia maahanmuuton vastustamisessa, jossa tehdään selvä ero muukalaisiin ja meihin. Muukalaiset eivät kuitenkaan tule Suomen rajoille ase kädessä. Siksi maahanmuuton vastustus perustuu ehkä enemmän nurkkakuntaiseen altruismiin, omiin rajoittuvaan huolenpitoon: halutaan turvata vain kantaväestön hyvinvointia.

Tosin maahanmuuttokriitikko saattaa ryydittää argumenttejaan uhkakuvalla, että ulkomaalaiset taistelevat kantaväestön kanssa työpaikoista, ja nostattaa siten taloudellisiin etuihin nojaavaa maanpuolustushenkeä.

Onko maailmankylä mahdollinen?

Kansallismielinen konservatiivi vaalii niiden parasta, joiden katsoo kuuluvan omaan kansaansa. Kansainvälistä avustustyötä ja maahanmuuton lisäämistä kannattava liberaalikin voi vedota sisäryhmätunteisiin, mutta hän pyrkii laajentamaan omien piiriä yhä laajemmaksi niin, että lopulta sen sisäpuolelle mahtuu koko ihmiskunta.

Lisääntyvä liikkuminen yli rajojen ja maailmanlaajuinen internet ovat omiaan laajentamaan omiksi koettuja yhteisöjä historian tuottamien kansakuntien ylitse. Koko maailman kattava me-henki on Jonathan Haidtin mielestä silti epätodennäköinen. Jo fysiologia erottelee ihmiset omaan porukkaan ja muukalaisiin.

Yhteistyöhormoni oksitosiini vahvistaa yhteistyöhaluja lähinnä oman ryhmän sisällä.

Kun hollantilaisessa tutkimuksessa koehenkilöille suihkautettiin oksitosiinia sieraimiin, he alkoivat toimia epäitsekkäämmin. Heitä kuitenkin kiinnosti vain oman ryhmän jäsenten menestys. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ihmiset pitävät kaltaisistaan ja luottavat heihin enemmän kuin niihin, joita pitävät erilaisina.

Aika loppujen lopuksi näyttää, kuinka pitkälle maailmankylää voi rakentaa ja jäävätkö konfliktiin nojaavat heimotunteet lähinnä jalkapallokentille. Valtavia samastumisen yhteen sitomia ryhmiä on kyllä luotu, muun muassa yli 300 miljoonan asukkaan kansojen sulatusuuni Yhdysvallat.

Inho tukee immuunipuolustusta

Kaksi viimeistä moraalisten tunteiden peruskiveä ovat auktoriteetti ja pyhyys. Vaikka esivanhempamme elivät yhteisöissään tasavertaisina, myös hierarkiaan perustuva yhteistyö on ollut hyödyllistä. Siksi olemme perineet taipumuksen kunnioittaa asemaa ja noudattaa ylemmän ohjeita. Etenkin keskustelut opettajien oikeudesta kurinpitoon herättävät tämän vaiston eloon.

Pyhyyden takaa löytyy puhtaus. Mikrobien ja loisten tartunnoilta säästyivät parhaiten esivanhemmat, jotka välttelivät jätteitä ja taudin kouraisemia lajitovereitaan. Perintönä heiltä saimme inhon tunteen, joka on alkujaan eräänlainen käyttäytymiseen perustuva immuunipuolustusjärjestelmä, mutta alkoi vähitellen ulottua myös moraalikysymyksiin.

Moraalinen inhomme herää esimerkiksi insestistä, eläimiin sekaantumisesta, kannibalismista, seksiorjuudesta ja kirvesmurhista. Kaikkia pidetään jotenkin luonnonvastaisina tekoina useimmissa kulttuureissa. Kaikissa rikotaan ihmisen ruumista vastaan, ja sekä tekijä että uhri koetaan epäpuhtaiksi.

Haidt kytkee puhtauden pyhyyden kokemukseen. Mistä kumpusi moraalinen raivo, jonka tanskalaislehden julkaisemat profeetta Muhammedin pilakuvat herättivät muutama vuosi sitten islamilaisessa maailmassa?

Uskovien yhteisö vaalii profeetan koskemattomuutta, ja pilakuva on eräänlaista saastuttamista, profanointia. Suuttumuksessa saattoi aistia myös heimovaistojen nostattamaa puolustushenkeä maailmassa, jossa länsi ja islam olivat jo valmiiksi napit vastakkain.

Järki toimii lehdistöpäällikkönä

Moraalin tutkimus jakaantuu kahteen haaraan, kuvailevaan ja normatiiviseen. Kuvaileva eli deskriptiivinen moraalintutkimus ottaa selvää, millainen moraali ihmisillä on ja mistä heidän moraalikäsityksensä kumpuavat.

Normatiivisessa tutkimuksessa asialla on yleensä filosofi, joka pyrkii selvittämään, mikä on oikea moraali ja mihin se perustuu. Siinä järjen käyttö, perustelut ja johdonmukaisuus ratkaisevat. Järjellä ei kuitenkaan ole paljon sananvaltaa, jos asiaa­ kysytään Jonathan Haidtilta.  

– Intuitio tulee ensin, järkeily vasta sitten. Järki on tunteiden lehdistöpäällikkö. Lehdistöpäällikkö on todella fiksu, mutta hän ei ole johtaja, hän vain oikeuttaa johtajan toiminnan, Haidt vertasi esitellessään moraaliteoriaansa viime vuonna Yhdysvaltain tiedeviikolla Bostonissa.

Näyttöäkin hänen väitteensä tueksi on. Moraalipsykologian klassikoksi nousseissa kokeissa tutkijat pyysivät ihmisiä ottamaan kantaa moraalituntoja kutkutteleviin tarinoihin. Yhdessä tarinassa sisarukset harjoittavat seksiä keskenään, toisessa pestään vessa maan lipulla ja kolmannessa perhe syö onnettomuuteen kuolleen lemmikkikoiransa.

Yhteistä tarinoille on, että ketään ei vahingoiteta. Silti monet paheksuvat tarinoiden tapahtumia. He paheksuvat edelleen, vaikka haastatteleva tutkija ampuu alas heidän perustelunsa yhden toisensa jälkeen. Intuitio pitää pintansa.

Eräässä tutkimuksessa ihmiset saatiin hypnoosin avulla tuntemaan tiedostamatonta inhoa, jos he kuulivat sinänsä neutraalit sanat ”ottaa” tai ”usein”. Kun heille seuraavaksi luettiin tarinoita moraalisista rikkeistä, he tuomitsivat teot ankarammin, jos tarinat sisälsivät jommankumman herätesanan.

Yhdessä tarinassa mitään rikettä ei ollut tapahtunut: opiskelija vain järjesti keskustelutilaisuutta opiskelijoiden ja opettajakunnan edustajien välille. Kun tarina sisälsi inhosanan, kolmannes koehenkilöistä oli silti vakuuttunut, että tilaisuutta puuhaava opiskelija oli tehnyt jotain väärää.

He myös keksivät älyttömiä syitä, joiden takia hänen toimintansa oli tuomittavaa. Häntä pidettiin esimerkiksi ”suosiota kalastelevana snobina”. Vaisto sanoi, että jotain väärää oli tekeillä, ja järki keksi perustelut.

Aika kasvattaa järjen valtaa

Haidt vertaa moraalista intuitiotamme havaintopsykologiasta tuttuun Müller-Lyerin illuusioon. Tässä harhassa kaksi täsmälleen yhtä pitkää viivaa näyttävät eripituisilta, kun niiden päihin asetetaan eri suuntiin osoittavat väkäset. Näkövaikutelma ei muutu, vaikka tiedämme viivat yhtä pitkiksi.

Moraalinen arvio ei ole aivan yhtä immuuni järkeilylle, mutta paljon ei puutu. Muutamme ani harvoin käsityksiämme pohdiskelun tuloksena. Ystävien kanssa käydyt keskustelut sen sijaan voivat hieman säätää vaistomaisia arvojamme.

Pelkkä lehdistöpäällikön virka näyttää kuitenkin olevan liian vaatimaton järkeilylle. Aika kasvattaa sen valtaa.

Eräässä tutkimuksessa kerrottiin jälleen ihmisille tarinaa seksiä harrastavista sisaruksista. Heille myös perusteltiin, miksi menettelyn voisi hyväksyä.

Jos koehenkilöt vastasivat tarinaa koskeviin kysymyksiin saman tien, he olivat intuitiivisissa reaktioissaan entiseen tapaan tuomitsevia. Jos heidät pakotettiin odottamaan pari minuuttia, heistä tuli suvaitsevaisempia. Oli aikaa ajatella.

Toisessa tutkimuksessa moraalinen inho lieveni, kun ihmiset pohtivat älyllisesti, mistä heidän tunnereaktionsa johtuu.

Inhoreaktion lisäksi myös muut moraaliset tunteet voivat muuttua, kun pohdinnalle jää aikaa. Harvardin yliopiston moraalitieteilijä Joshua Greene ja hänen työtoverinsa raportoivat viime vuonna Naturessa kokeista, jotka osoittavat, että ihmisten moraalinen ensireaktio on epäitsekäs.

Havainto kumoaa arkiuskomuksen ihmisen perusitsekkyydestä. Yhteistyöhalua mittaavissa peleissä ihmiset olivat hanakampia tekemään ratkaisuja yhteiseksi hyväksi, jos aikaa oli vähän. Kun heille annettiin lisää aikaa miettiä päätöksiään, he alkoivat ajaa jonkin verran enemmän omaa etuaan. 

Henkinen teknologia tarvitsee kehittelijänsä

Filosofian teorioillakin on painava, joskin hitaasti vaikuttava sanansa sanottavana. Parisataa vuotta sitten elänyt englantilainen filosofi Jeremy Bentham kehitti utilitarismin eli moraaliopin, jonka mukaan pitää pyrkiä maksimoimaan mahdollisimman monen ihmisen onnellisuus. Hän päätyi puolustamaan eläinten hyvinvointia ja kannattamaan naisten ja homojen oikeuksia aikana, jona tavallisten ihmisten täytyi pitää hänen aivoituksiaan vähintään kummallisina. Nyt filosofin pohdinnoista on tullut osa valtavirtaa. Mitä on tapahtunut?

– Ajan oloon ajattelu tuottaa tulosta, vaikka alkuun sen voima tuntuu heiveröiseltä. Järkeily toimii kuin vesi, joka sataes­saan maiseman ylle vuosi toisensa jälkeen muuttaa sitä ja voi uurtaa kallioon Grand Canyonin, vertasi Joshua Greene Yhdysvaltain tiedeviikolla viime vuonna.

Moraalinen pohdinta on Greenen mukaan henkisen teknologian tuotekehittelyä.

Miljoonat ihmiset kantavat mukanaan älypuhelinta, mutta näin ei olisi, ellei joku jossain olisi tehnyt järjestelmällistä ajatustyötä ja keksinyt periaatteita, joiden avulla älypuhelimen voi rakentaa.

Samoin on laita moraalisessa kehityksessä. Bentham ja muut ajattelijat ovat moraalisia keksijöitä, joiden ideat vähitellen leviävät yhä laajempien joukkojen käyttöön.

Luonto ei oikeuta julmuutta

Järki ja oppimiskyky eivät ole filosofien yksinoikeus. Tämä on hyvä muistaa, kun puhutaan ihmisten luontaisista moraalisista taipumuksista.

On helppo antaa periksi ”luonnolleen” ja alkaa käyttää sitä oikeutuksena omalle käytökselle. Joku voi vaikkapa ajatella, että jos olemme syntyjämme nurkkakuntaisia patriootteja, meidän on varjeltava suomalaisuutta vierailta vaikutteilta.

Johtopäätös ei kuitenkaan seuraa. Jos meillä on jokin taipumus, joudumme siitä huolimatta ratkaisemaan, pitääkö meidän toteuttaa vai vastustaa sitä.

Jo 1700-luvulla elänyt filosofi David Hume varoitti sekoittamasta tosiasioita ja arvoja toisiinsa: tosiasioita koskevista väitteistä ei voi johtaa arvoja koskevia väittämiä. Vaikka jokin on luonnollista, se ei ole välttämättä hyvää. On luonnollista saada aivoveritulppa tai sairastua syöpään, mutta ihmiset haluavat kaikin tavoin välttää näitä asioita.

Sama evoluution tuottama ihmisluonto on keksinyt hyvin monenlaisia käytäntöjä orjuudesta kidutukseen ja gladiaattorinäytöksistä lasten piiskaamiseen. Yhä se voi keksiä uutta. Toivottavasti parempaa.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 1/2014.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä35446
Liittynyt6.12.2009

Moraali koulitaan yhä uudelleen

kasvisruoka 21.05.2015 klo 10:47 Mm. nimimerkki Neonomide otti esiin tieteenalojen klikkiytymisen, kun ei osata tehdä monitieteellistä lähestymistapaa, koska ollaan heimouduttu, niin se on tieteen edistymisen este!!! Ei se tässä Jumala kysymyksessä ole. Tiede prosessoi omin metodein. Eli ota matkaan lähtiessäsi. Tulet sitten näyttämään jos monitieteellinen on saanut jotain konkreettista aikaan.
Lue kommentti
kasvisruoka
Seuraa 
Viestejä453
Liittynyt8.5.2015

Moraali koulitaan yhä uudelleen

jussipussi 21.05.2015 klo 10:20 kasvisruoka 21.05.2015 klo 09:04 Mutta vaikka Muhammadin puhtautta vaalitaan, niin Muhammad-piirroksissa ei ole alunperin ollut kyse siitä, että se loukkaisi Muhammadia. Se loukkaa itse Jumalaa, Allahia. Selitys tälle on se, että monoteismi on niin ehdoton islamissa, että Muhammadin kuvan piirtäminen voisi korottaa Muhammadin Jumalan asemaan ja tämä on ollut päällimmäinen syy sille miksi Muhammadia ei olla piirretty. Muhammad siis on islamissa Jumalan...
Lue kommentti

Tiedätte kyllä kuka.

Luulemme olevamme kyvyttömämpiä onneen kuin aurinkoisen etelän hmiset. Synkkä omakuva vaatii uudistamista. Kuvat Shutterstock

Edes taantuma ei pudottanut meitä maailman onnellisimpien kansakuntien joukosta. Tällä me todistamme, ettei raha yksin ratkaise, miten ihmiset elämänsä kokevat.


Tuossa keski-ikäinen rouva pyyhältää kauppakassia kantaen kohti bussipysäkkiä. Aika onnellisen näköinen tapaus. Tuossa kaksi vartijaa, mies ja nainen, halaa toisiaan leveä hymy kasvoillaan. Sitten ohi rymistelee pitkänhuiskea nuori skeittarisälli, jonka meno huokuu hyvää fiilistä. Näitä kaupunkilaisia katsellessa tulee itsekin hyvälle tuulelle.

Tämä on Suomi. Toimittajien kuuluisi olla kriittisiä, mutta eihän tälle mitään voi: kansainväliset vertailut toisensa jälkeen osoittavat, että suomalaiset ovat tavallista tyytyväisempää porukkaa. Sijoituksemme on yleensä maailman kymmenen onnellisimman joukossa. Uunituoreessa vuoden 2018 World Happiness Reportissa olemme ykkösiä.

Onnellisuus ei ole kuulunut suomalaisten itsestään vaalimaan kuvaan. Kun katsomme peiliin, sieltä mulkoilee takaisin sellaisia kansallisia stereotypioita kuin talven pimeys ja kylmyys, vähäpuheisuus ja viina. Luulemme olevamme kyvyttömämpiä onneen kuin ihmiset etelän maissa, joissa on palmupuita ja auringonpaistetta.

Onnettomia nuo gallialaiset

Turhan synkkä omakuva vaatii uudistamista. Vaikka tyytyväisyydessä suomalaiset eivät ole ihan maailman huippua, paljon ei puutu. Täällä ollaan esimerkiksi onnellisempia kuin Ranskassa.

Tunnettu alankomaalainen onnellisuustutkija, Erasmus-yliopiston professori Ruut Veenhoven ja hänen työtoverinsa Gaël Brulé julkaisivat vuonna 2014 tutkimuksen, jossa he etsivät siihen selitystä. Sitä todella kaivataan.

Ranskalaisten elämäntaito ja joie de vivre ovat legendaarisia pitkin maailmaa. Ranskalaisilla on viininsä, keskustelutaitonsa, kahvilansa, kulinaariset perinteensä, tyylitajunsa ja charminsa. Miten he voivat olla onnettomampia kuin kylmän ja pimeän pohjolan asukkaat?

Onnen määrää tutkijat mittaavat tavallisesti parilla kolmella eri tavalla. Voidaan ensinnäkin kysyä ihmisiltä suoraan, miten tyytyväisiä he ovat viime aikoina olleet elämäänsä. Asteikko voi ulottua nollasta viiteen, kymmeneen tai vaikka sataan.

Edellisestä hieman eroaa niin sanotut Cantrillin tikapuut, jonka kymmenpienaiselle asteikolle ihmiset saavat asettaa itsensä. Tämä onnellisuusmittari ottaa huomioon sen, miten oma toteutunut elämä suhteutuu odotuksiimme ja toiveisiimme. Cantrillin tikkailla ylin askelma edustaa parasta mahdollista elämää, jonka voi ajatella itselleen, ja alin huonointa.

Onni koostuu myös jokapäiväisten miellyttävien ja ikävien tunteiden taseesta eli siitä, onko arjessamme enemmän mukavuutta ja iloa vai äreyttä ja ahdistusta.

Kansalaisten tunnelmat selviävät muun muassa tällaisin tiedusteluin: oletko edellisenä päivänä ollut masentunut tai stressaantunut, oletko tuntenut olevasi levollinen tai hymyillyt paljon?

Suomalaiset pärjäävät kaikilla mittareilla keskimääräistä paremmin ja jättävät Ranskan selvästi jälkeen. Esimerkiksi tunnepuntarilla vauraiden maiden keskiarvotulos oli 45, Ranskan luku 42 ja Suomen 54. Suomalaisten eilispäivät ovat siis kuluneet hauskemmin ja rentoutuneemmin kuin useimpien muunmaalaisten.

Vapaus tuottaa onnea

Ranska on kiinnostava vertailukohta, koska taloudellisesti Suomi on kutakuinkin samalla tasolla kuin Ranska. Bruttokansantuote henkeä kohti on likipitäen yhtä suuri molemmissa maissa, ja maat ovat saavuttaneet tulotason, jonka jälkeen kansakunnan vaurauden lisäys­ ei joidenkin tutkimusten mukaan juuri lisää kansakunnan keskimääräistä tyytyväisyyttä.

Jos raha ei ratkaise, mikä sitten? Brulén ja Veenhovenin selitys on hieman yllättävä: vapaus.

Vapaus koostuu siitä, miten yhteiskunnassa on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia ja miten hyvin ihmiset ovat niistä perillä. Lisäksi ihmisten pitää olla vapaita valitsemaan: mitä suurempi on itseluottamus ja mitä pienempi on pakko sopeutua odotuksiin, sitä vapaammaksi ihminen kokee itsensä. Vapaa ihminen tuntee olevansa elämänsä ohjaksissa, ja sekös onnellistuttaa.

Vapauden, veljeyden ja tasa-arvon nimiin vannovassa maassa luettelon ensimmäistä herkkua on vähemmän kuin Suomessa. Niin osoittavat mittaukset.

Suomalaiset kokevat itsensä selvästi vapaammiksi kuin ranskalaiset. Ero syntyy kenties lapsuudessa. Ranskassa kotikasvatuksessa korostuu tottelevaisuus, Suomessa itsenäisyys. Gallien koulussa opetus tapahtuu ylhäältä alas, Suomessa lapset opiskelevat enemmän keskenään. Katolisen kirkon perinne on niin ikään autoritaarisempi kuin protestanttisen.

Maat vaurastuvat, onni pysyy

Vaikka raha ei ratkaise Ranskan ja Suomen välistä onnellisuusmaaottelua, eurot vaikuttavat. Rahan ja onnen suhde ei kuitenkaan ole yksioikoinen.

Selvää on, että jos köyhä maa nousee taloudellisesta kurjuudesta, onnellisuus maassa lisääntyy. Taloustieteilijät kuitenkin taittavat peistä siitä, kasvattaako talouskasvu onnellisuutta vauraissa maissa.

Vastakkain ovat kokonaiset maailmankatsomukset. Toista suuntaa edustavat leppoistajat ja kasvukriitikot, joiden mukaan materia jo riittää länsimaissa ja voisimme keskittyä enemmän vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin. Toiset vakuuttavat, ettei kasvusta ja elintason kohottamisesta päästä ja että se tekee ihmisille hyvää vastakin. Molempien kantojen puolesta on näyttöä.

Etelä-Kalifornian yliopiston taloustieteen professori Richard Easterlin teki jo 1970-luvulla havainnon, jota sittemmin on kutsuttu hänen mukaansa Easterlinin paradoksiksi. Se kuuluu näin: vaikka maan sisällä varakkaat ovat onnellisempia kuin vähävaraiset, koko maan vaurastuminen ei kasvata kansalaisten onnellisuutta. Monissa maissa kansantuote on vuosien mittaan moninkertaistunut, mutta tyytyväisyys elämään on pysytellyt samalla tasolla.

Suomikin on paljon rikkaampi nyt kuin 1970-luvulla, mutta onnellisuus on liikahtanut vain hieman ylöspäin. Jos kuvittelemme aikakoneen, joka palauttaisi meidät 1970-luvun kulutustasolle, monet kokisivat järkytyksen. Siitä toivuttuaan he eivät kuitenkaan olisi juuri sen onnettomampia kuin nyt. Ihmiset tottuvat vauraudessaan tapahtuviin muutoksiin. Juuri tottuminen selittää osaltaan, miksi kansakunnan vaurastuminen ei lisää onnellisuutta tai lisää sitä vain vähän.

Melkein kaikkeen tottuu

Tottuminen ei rajoitu vain pankkitilin muutoksiin. Jotkut psykologit ovat väittäneet, että ihminen sopeutuu melkein mihin tahansa elämän sattumukseen. Tämän set point -teorian mukaan ihmisellä on tietty onnellisuuden perustaso, johon hän palaa vaurastumisen, köyhtymisen, avioi­tumisen, avioeron tai vammautumisen jälkeen. Mikään ei pitkällä aikavälillä hetkauta meitä suuntaan tai toiseen.

Onnen perustason ajatusta puoltavat esimerkiksi tutkimukset ihmisistä, jotka ovat halvaantuneet tapaturmissa. Jonkin ajan kuluttua heidän henkinen hyvinvointinsa palautuu enemmän kuin moni luulisi. Avioliiton elämää kohottava vaikutus tasaantuu toiseen suuntaan. Onnellisuustutkijat näyttävät usein käyrää, joka kuvaa ihmisen onnellisuuden muutosta ennen avioliittoa ja avioitumisen jälkeen. Käyrä kohoaa ja kohoaa ja huipentuu häävuonna, mutta sitten se alkaa laskea kohti tasoa, jolla se oli ennen liiton solmimista.

Perustasoteoriaa tukevat myös kaksostutkimukset, joissa on selvitetty onnellisuuden perinnöllisyyttä. Tuoreen katsauk­sen mukaan koetun hyvinvoinnin periytyvyys on arviolta 35 prosenttia eli samaa luokkaa kuin vakavan masennuksen. Kahden yhtä hyvissä tai huonoissa oloissa elävän ihmisen tyytyväisyys elämään voi erota suuresti. Persoonallisuuspiirteitä jaetaan epätasaisesti syntymässä. Jos on saanut ulospäinsuuntautuneen tai tunnollisen luonteen, voi kiittää onneaan. Sen sijaan neuroottisuus tietää enemmän huolia.

Tottumisella on rajansa. Avioliitossa­ tyytyväisyys ei laske liittoa edeltäneelle tasolle, vaikka arki alkaa. Parisuhteella on keskimäärin pysyvä onnellistuttava vaikutus. Yhtä lailla pysyvä, joskin päinvastainen vaikutus on terveyden menetyksellä. Mitä enemmän sairaus rajoittaa arkea, sitä enemmän se vähentää tyytyväisyyttä. Myöskään työttömyyteen psyyke ei kokonaan sopeudu: se ei lakkaa syömästä miestä tai naista.

Halut uusiutuvat jatkuvasti

Rahan tuoma onnen lisäys sen sijaan haihtuu sen jälkeen, kun tietty tarpeiden tyydytyksen perustaso on saavutettu. Näin ainakin Richard Easterlin on todennut tutkimuksissaan, jotka maalaavat kuvaa materian tavoittelun älyttömyydestä. Kun me saamme tai puolisomme saa palkankorotuksen, iloitsemme siitä aikamme mutta sitten jo totumme asiaan ja koettu hyvinvointimme palaa perustasolleen.

Yksi selitys tottumiseen on se, että tavoitteemme nousevat vaurastuessamme.

Yhdysvalloissa tutkittiin samaa ikäluokaa siten, että ihmisiä pyydettiin eri elämänvaiheissa valitsemaan kymmenen suuren hankinnan listasta ne, joita he uskoivat tarvitsevansa elääkseen hyvää elämää. Toivelista ulottui toisesta televisiosta ulkomaanmatkailuun, omistusasuntoon, uima-altaaseen ja kesämökkiin.  Kävi ilmi, että sitä mukaa kuin ihmiset saivat tyydytettyä toiveitaan, heille ilmaantui saman verran uusia. Varakkaammille haaveita sikisi vielä enemmän kuin muille.

Halujen jatkuva uusiutuminen takaa sen, että tyydytystä on vaikea saada lisää pelkästään hankkimalla lisää aineellista hyvää. Tyytymättömyys vallitsevaan tilanteeseen uusiutuu jatkuvasti.

Jotkut evoluutiopsykologit uskovat, että taipumus on osa ihmisen perimää. Kenties kivikauden oloissa parhaiten menestyivät ne, jotka eivät jääneet nautiskelemaan olostaan, kun varastot olivat täynnä. He olivat hetken tyytyväisiä, mutta halusivat sitten taas lähteä poimimaan marjoja ja kaatamaan riistaa. Meillä on näiden tyytymättömien geenit, ja taipumus pitää meissä yllä toimeliaisuutta ja kulutusta, jolla ei ole eloonjäännin ja onnen tavoittelun kannalta merkitystä.

Vertailu pitää paikallaan

Toinenkin talouspsykologinen moottori pyörittää aineellisen kulutuksen oravanpyörää. Ihmiset juoksevat paikoillaan onnen perässä siksi, että he perustavat tyytyväisyytensä sosiaaliseen vertailuun. Vaurastuminen tuo lisää iloa elämään, jos se parantaa suhteellista asemaa. Jos taas viiteryhmä eli ne ihmiset, joihin ihminen itseään vertaa, vaurastuvat samaa tahtia, tulon lisäys ei ajan oloon tunnu miltään.

Vertailu on taannut sen, ettei kansantuotteen huima kasvu länsimaissa ole kääntynyt kovin kummoiseksi onnen kasvuksi. Se voi myös selittää, miksi Yhdysvalloissa tunnelmat ovat laskeneet samaan aikaan, kun tuloerot ovat jyrkentyneet. Kun vertailukohdat karkaavat kauem­maksi, oma suhteellinen asema heikkenee ja mieli mustenee.

Jo lapset osaavat vertailun taidon. Britanniassa on havaittu, että varakkailla alueilla vähävaraisten perheiden lapsilla on enemmän käytöshäiriöitä kuin alueil­la, joilla yleinen tulotaso on lähempänä omaa. Epäedullinen elintasovertailu kiristää pinnaa.

Easterlinin paradoksi käy järkeen, kun ottaa huomioon, miten totumme saavutuksiimme, keksimme uusia toiveita tavoiteltaviksi ja pysyttelemme tulojen kasvusta huolimatta aina vain kutakuinkin samalla tasolla suhteessa vertailuryhmäämme.

Silti järkeenkäypää on myös uskoa tyytyväisyyteen, jota kasvavat kulutusmahdollisuudet tuovat. Rahalla voi monella tavoin toteuttaa itseään ja viettää laadukasta vapaa-aikaa. Raha tarjoaa myös turvaa kohtalon koettelemuksia – sairauksia, menetyksiä, avioeroja – vastaan. Hyviin tuloihin yhdistyy usein myös kiinnostava työ ja arvostettu asema.

Raha ratkaisee sittenkin?

Vaurastumisen iloista on tieteellistä näyttöä. Daniel Kahneman ja Angus Deaton totesivat Yhdysvalloissa tekemässään tutkimuksessa, että tyytyväisyys elämään lisääntyy sitä mukaa kuin tulot nousevat eikä ole olemassa tulorajaa, jonka jälkeen arviot oman elämän hyvyydestä lakkaisivat kohenemasta.

Tyytyväisyys omaan elämään on kuitenkin eri asia kuin itse elämisen kokemus. Kaksikon mukaan myönteiset tunteet lisääntyvät vaurastuessa – mutteivät rajatta. Katto tulee vastaan, kun kotitalous­ tienaa 75 000 dollaria eli 70 000 euroa vuodessa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2008, ja silloin kolmannes Yhdysvaltain kotitalouksista ylitti rajan. Sitä varakkaammilla hyvän olon tunteet eivät enää lisääntyneet. Vaikka rahalla voi hankkia kivoja kokemuksia matkoilla ja mukavuutta asumiseen, se ei tuo koettua onnea yhtään enempää. Eräässä tutkimuksessa huomattiinkin, että suurituloisten on vaikeampi nauttia elämän pienistä iloista.

Kahnemanin ja Deatonin tutkimus ei vielä osoita vääräksi väitettä, jonka mukaan kansantuotteen kasvu ei kasvata onnea. Siihen iskee toinen tutkijakaksikko.

Taloustieteilijäpariskunta Betsey Stevenson ja Justin Wolfers on julkaissut analyysejä, joiden mukaan mitään Easterlinin paradoksia ei ole olemassa: kansantuotteen kasvu ja tyytyväisyys käyvät tyylikkäästi yhtä jalkaa, eikä mitään eurorajaa onnen kasvulle tule vastaan. Easterlin on yksinkertaisesti väärässä, duo summaa.

Tunne seuraa suhdanteita

Kasvun ja onnen kiista ei ole asettunut. Easterlin on väittänyt, että hänen kriitikkonsa sekoittavat lyhyen aikavälin talouden vaihtelut ja pitkän ajan talouskasvun. Ihmisten onnellisuus nousee ja laskee nousu- ja laskukausien mukana, mutta pitkän aikavälin kansantuotteen kasvu ei sitä vastoin näytä kohottavan kansakunnan mielialaa yhtään.

Yliopistonlehtori Jani-Petri Laamanen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta on saanut työtovereidensa kanssa samansuuntaisia tuloksia.

– Kansantuotteen kasvu lisää onnellisuutta tilapäisesti mutta ei pitemmäksi aikaa. Kun tulee taantuma, onnellisuuskin notkahtaa. Joitain merkkejä on siitä, että taantuma vaikuttaa enemmän kuin vastaava nousu. Yllättäen Suomi ei ole taantumasta huolimatta kuitenkaan keskimäärin erityisen onneton, Laamanen kertoo.

Eri mailla näyttää olevan erilainen kyky kääntää vauraus onnellisuudeksi. Suomessa, muissa pohjoismaissa, Sveitsissä ja Hollannissa temppu osataan, sillä nämä maat yleensä johtavat onnellisuuslistauksia. Sen sijaan Belgia on erikoinen tapaus: kun maa on vaurastunut, sen kansalaisten tyytyväisyys on vain vähentynyt.

Belgiassa vaurastuminen kanavoituu ilmeisesti kulutukseen, joka ei ole omiaan lisäämään ihmisten onnellisuutta. Tällaiseen arvioon päätyivät Laamanen ja hänen kollegansa, kun he tutkivat ihmissuhteiden, onnellisuuden ja talouskasvun kolmiyhteyttä.

– Maissa, joissa ihmiset helposti ryhtyvät statuskilpailuun ja kilpavarusteluun, bruttokansantuote ei tuota onnellisuutta niin paljon kuin maissa, joissa statuskilpailua ei esiinny. Jos ihmiset näyttävät statusta ulospäin, se aiheuttaa muissa huonommuuden tunnetta. Siten lisäraha ja -kulutus ei lisääkään hyvinvointia, Laamanen sanoo.

Suomessa sanotaan usein, että täällä ei saa näyttää rikastumistaan. Tätä ei siis tule pitää kateutena vaan itsesuojeluvaistona, joka parantaa kansakunnan onnellisuustasetta.

Hyvinvointivaltio kannattaa

Suomen kuten muidenkin pohjoismaiden valttina on hyvinvointivaltio tulonjakoineen ja sosiaalimenoineen. Niiden merkitys on tosin myös kiistetty. Asialla on ollut Ranskan ja Suomen vertailusta tuttu Ruut Veenhoven.

Veethoven julkaisi 15 vuotta sitten laajan tutkimuksen, jonka mukaan sosiaalimenojen suuruuden ja kansalaisten onnellisuuden välillä ei ole mitään yhteyttä. Anteliaan sosiaaliturvan maissa ihmiset eivät olleet yhtään onnellisempia eikä onnellisuus tasaisemmin jakautunut kuin niissä yhtä rikkaissa maissa, joissa sosiaalimenot jäivät pieniksi.

Suomen Pankin entinen johtaja Kari Nars tulkitsee tutkimustulosta kirjassaan Raha ja onni (2006) niin, että sosiaaliturvakin kärsii samanlaisesta tottumisesta kuin vaurastuminen yleensä: kun yhdet tarpeet tyydytetään, uusia syntyy tilalle. Tyytymättömyys ei katoa minnekään, ja siksi sosiaalimenot eivät paradoksaalisesti tuota sitä hyvinvointia, jota niiden olisi tarkoitus tuottaa.

Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Juho Saari arvostelee hollantilaistutkimuksen asetelmia kirjassaan Onnellisuuspolitiikka (2012).
Esimerkiksi Yhdysvallat on siinä yksi pienten sosiaalimenojen maa. Jos kuitenkin ottaa huomioon sikäläisen eläkevakuutuksen ja yksityisen terveydenhuollon, sosiaalimenojen osuus kasvaa yhtä suureksi kuin pohjoismaissa. Saaren tekemät vertailut Euroopan valtioiden välillä osoittavat myös, että suurempien sosiaalimenojen ja kansalaisten onnellisuuden välillä on yhteys.

Köyhä hyötyy vähemmästä

Yksi onnellisuuteen liittyvä mekanismi­ puoltaisi hyvinvointivaltion harjoittamaa tulonjakopolitiikkaa. Rahalla on halvempaa lisätä köyhien onnea kuin rikkaiden, ja useimmista sosiaalipolitiikan etuuksista nauttivat pikemminkin pienituloiset kansalaiset. Summa, joka tuntuu hyvältä köyhän elämässä, ei välttämättä merkitse paljon mitään rikkaalle. Varakas tarvitsee enemmän rahaa onnen lisäyk­seen kuin köyhä.

Hyvinvointivaltion rahoitus tuottaa onnellisuustappiota varakkaille, jotka veroillaan maksavat sosiaalimenot. Verotuksen tuskaa saattaa vielä korostaa talouspsykologiasta tuttu tappiokammo. Menetykset tuntuvat ikävämmiltä kuin samansuuruiset voitot hyviltä. Juho Saaren mukaan ratkaisevaa on, miten läpinäkyvästi tulojen uudelleenjako tehdään.

Kärvistelyä aiheutuu eniten, jos verotuksen rahallisen menetyksen näkee konkreettisesti tilillään. Koska tietoisuus menetyksestä lisää tuskaa, vero kannattaa napsaista silloin, kun raha ei vielä ole tilillä. Palkkaverotuksessa se meneekin työnantajan maksamana, ja arvonlisäverossa se on piilossa tavaroiden ja palveluiden hinnoissa. Yrittäjät sen sijaan näkevät selvemmin, miten verot vaikuttavat tuloihin.  

Onnellisuuden kokonaistase näyttää kuitenkin jäävän hyvinvointivaltiossa voitolliseksi. Sijoitukset siihen kannattavat.

Vuonna 2011 Shige Oishi ja Ed Diener osoittivat 54 maan vertailullaan, että progressiivisen verotuksen maissa voidaan parhaiten. Näissä maissa ihmiset useimmin arvioivat elämänsä olevan lähimpänä parasta mahdollista. Niissä koettiin myös enemmän myönteisiä tunteita ja vähemmän kielteisiä. Yksi näitä onnen maita on Suomi.

Mikko Puttonen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2015, päivitetty 16.3.2018

Näillä ohjeilla ripaus lisää

Ohje 1:  Sulje korvat onnellisuuspuheelta

Oletko saanut tarpeeksesi onnellisuudesta? Tuntuuko, että siitä on tullut jonkinlainen pakko? Se ei ole ihme nykyisin, kun onnellisuus näyttää olevan elämän ainoa todellinen tarkoitus.

Yhteiskuntatieteissä ja psykologiassa tunnetaan ironisen vaikutuksen ilmiö. Se tarkoittaa, että jonkin toimenpiteen seurauk­set kääntyvät päinvas­taisiksi kuin alun perin tarkoitettiin. Näin on käynyt osaksi myös onnellisuuden tavoittelulle.

Mitä enemmän uskomme, että yhteiskunta olettaa meidän pyrkivän onnellisuuteen, sitä pahemmin koemme kielteiset tunteemme, kuten surun. Näin vihjaa Brock Bastianin ja kumppaneiden Japanissa ja Australiassa tekemä tutkimus. Vaikutus oli suurempi Australiassa. Länsimaisissa kulttuureissa ikäviä tunteita ilmeisesti siedetään huonommin, ja tämä karttelu on omiaan voimistamaan niitä. Olisimme onnellisempia, jos suhtautuisimme suopeammin suruun, alakuloon ja ahdistukseen.

Onnen tärkeyden korostaminen voi myös laimentaa myönteisiä tunteita, kertoo Iris Mauss työtovereineen Emotion-lehdessä. Kun elämyksiin kohdistuvat odotukset kasvavat, kivaa kokemusta sen koittaessa nakertaa pettymyksen tunne.

Ohje 2: Osta elämyksiä, älä tavaraa

Jos rahalla ei onnistu hankkimaan onnea, käyttää sitä väärin. Kannattaa kohdentaa se mieluummin elämyksiin ja kulttuuriin kuin aineellisiin asioihin. Elämysten ostelu tuottaa enemmän mielihyvää kuin tavaroiden, osoittavat eri tutkimukset.

Tavaran antama nautinto väljähtyy nopeasti, kun taas elämys – vaikkapa käynti konsertissa – tuntuu tyydyttävältä vielä kauan tapahtuman jälkeenkin. Ihmiset palaavat mielessään paljon useam­min elämyksiinsä kuin aineellisiin hankintoihinsa.   

Elämysostos alkaa kohottaa mielialaa jo ennen kuin se toteutuu.Lämmittelemme ennakolta sen odotuksessa.

Kulttuurin ja elämysten kulutuksessa on sekin etu, että niistä nautitaan enemmän niiden itsensä vuoksi. Tavaroissa sen sijaan on usein mukana vertailu muiden tavaroihin, ja jos omat eivät pärjää vertailussa, mieli myrtyy.


Ohje 3: Ole kiltti

Ennen piti olla avulias, ystävällinen, kiitollinen ja antelias, jotta olisi moraalisesti hyvä ihminen. Nyt näistä hyveistä on tullut väline, jolla kohottaa onnellisuuttaan. Kaikkien mainittujen hyveiden hyöty on osoitettu useissa tutkimuksissa, joita on tehnyt muun muassa Sonya Lubomirsky.

Jos hyveet tekevät onnelliseksi, niin käy myös päinvastoin: onnellisuus lisää hyveitä. Onnellisuus tekee epäitsekkäämmäksi ja kiitollisemmaksi. Hyveellinen toiminta ja onnellisuus muodostavat toisiaan voimistavan kehän.

Ei kuitenkaan kannata syyllistyä, jos elämä ei juuri nyt  hymyile. Myös vastoinkäymisistä voi kummuta hyveitä, muistuttaa tunnettu onnellisuustutkija Ed Diener.


Ohje 4: Keskity siihen, mitä teet

Kun olet palaverissa, hoidat lasta, katsot televisiota, siivoat tai keskustelet toisten ihmisten kanssa, keskitä huomiosi siihen. Vaikka tehtävä tympäisisi, ole siinä henkisesti mukana. Silloin olet tyytyväisempi kuin haikaillessasi ajatuksissasi jonnekin toisaalle.

Harhaileva mieli on onneton mieli, kiteyttävät Matthew Killingsworth ja Daniel Gilbert.

He olivat saaneet tuhannet kännykän käyttäjät innostumaan tutkimuksesta, jossa näille putkahti tämän tästä puhelimeen tiedustelu siitä, mitä he olivat tekemässä, harhailiko mieli ja miltä tuntui.

Lähes puolet ajasta ihmisten mieli oli poissaoleva. Vain seksiä harjoitettaessa fokus oli täydellisesti asiassa. Edes eksyily mukaviin mietteisiin ei voittanut sitä, että oli läsnä tekemisessään.

Ohje 5: Ryhdy aktivistiksi

Eikö mielenosoittajissa ja aktivisteissa ole jotain kadehdittavaa? Heillä on mielekästä tekemistä, he välittävät asioista ja pyrkivät todella tekemään niille jotakin.

Kaiken lisäksi aktivistit ovat onnellisempia kuin epäpoliittiset kansalaiset. Selitys ei ole ainakaan yksin se, että onnelliset osallistuisivat enemmän, kertoo Malte Klarin ja Tim Kasserin opiskelijoiden parissa tekemä tutkimus. Poliittinen toiminta itsessään sai opiskelijat tuntemaan itsensä elävämmiksi ja energisemmiksi kuin tunsivat verrokit, jotka puuhasivat jotakin vähemmän poliittista. 

Ensimmäinen kuulu onnellisuuden tutkija, filosofi Aristoteles jo sanoi, että ihminen on yhteisöllinen olento ja hyvään elämään kuuluu yhteiskunnallinen osallistuminen. Jos siitä tulee vielä hyvä olo,  ei ole mitään syytä olla menemättä mielenosoitukseen.

Tieteellisen hirviön loi nuori Mary Shelley Genevejärvellä tammikuussa 1818. Frankenstein kummittelee yhä eri muodoissa 200 vuotta luomisensa jälkeen.

Frankensteinin hirviö on kaikkien kauhutarinoiden ikoni. 18-vuotias Mary Shelley (1797–1851) alkoi kehitellä kertomusta kesällä 1816. Hän lomaili silloin Genevejärven rannalla Sveitsissä, kertoo Helsingin Sanomien juttu.

Shelley sai kirjaan idean unessa. Frankenstein hirviö oli aluksi tarinanpoikanen ja novelli. Lopulta se kasvoi romaaniksi, joka valmistui tammikuussa 1818, noin 200 vuotta sitten.

Frankensteinin hirviöstä tuli heti suosittu. Se oli jo 1900-luvun alussa klassikko, eikä sen maine näytä hiipuvan 2000-luvullakaan.

Tieteelle ja tutkijoille Frankensteinin hirviöstä tuli ikuinen taakka. Se on varoittanut tutkijoiden vastuusta jo 200 vuotta, ehkä aiheestakin.

Hirviön loihtii tarinassa utelias tutkija Frankenstein. Hän yrittää luoda kuolleesta elämää.

Frankenstein liittää ihmisen osia yhteen osia vainajista ja teurastamojätteistä. Lopuksi Frankenstein herättää luomuksensa eloon sähköllä.

Kertomus kolahti. Hirviö symboloi sitä, mihin tiede pystyy ja mitä tieteen ei pitäisi tehdä, pohtii Frankensteinin perintöä Kai Kupferschmidt tiedelehti Sciencessa.

Frankensteinista on tehty ainakin 54 elokuvaa. Ensi kertaa monsteri tuotettiin filmille jo 1910. Elokuvat eivät yleensä seuraa romaanin juonta tarkasti. Joissakin elokuvissa hirviö ei esimerkiksi osaa puhua tai lukea.

Kuuluisin elokuva Frankensteinista on ehdottomasti vuoden 1931 versio, jossa hirviötä esitti Boris Karloff. Tästä leveäkalloisesta Frankensteinista tuli hirviön perikuva.

Karloffin hahmo on piirtynyt esiin sarjakuvissa, julisteissa, leikkikaluissa ja legoissa, nukeissa ja naamareissa.

Tieteissä Frankenstein väijyy aina. Tekoälyä pelätään nyt, vaikka kauhukuviin on pitkä tie.

Robottien kautta tekoäly ottaa lopulta myös Frankensteinin hahmon. Ihminen esittää taas Jumalaa. Sitten robotti karkaa...

Frankenstein on liitetty keinohedelmöitykseen, geenimuunneltuun ruokaan, kasvatettuihin elimiin – kaikkeen, mikä tieteissä pelottaa.

Kysely

Vieläkö Frankensteinin hirviö kelpaa muistuttamaan tieteen riskeistä?