Kuuluisa karthagolaiskomentaja taisteli menestyksekkäästi Roomaa vastaan 16 vuotta. Sitten tuli tappio, ja Hannibal katosi historian lehdiltä - vaan ei vanhoilta vihollisiltaan. Roomalaiset olivat hänen kintereillään kuolemaan asti.

Teksti: Otso Turunen

Strategian isäksikin kutsuttu Hannibal oli vasta 46-vuotias, antiikin valtiomiehen parhaassa iässä, kun hän vuonna 202 ennen ajanlaskun alkua antautui Rooman Afrikan-joukkojen komentajalle Publius Cornelius Scipiolle. Kirjastojen nimikkeitä selaamalla voisi päätellä, että suuren kenraalin elämä päättyi tähän antautumiseen. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaikka Hannibal itse saattoi hyvällä syyllä niin odottaa. Roomalaisia ei nimittäin tunnettu voitettujen johtajien armeliaasta kohtelusta.Onkin merkillistä, etteivät roomalaiset vaatineet Hannibalia luovutettavaksi. Tavallisesti tappion kärsinyt merkkimies saattoi parhaassakin tapauksessa odottaa vähintään elinikäistä valvottua kotiarestia.Hannibalia ei voinut laskea tähän joukkoon. Hän oli aiheuttanut roomalaisille korkeimpien arvioiden mukaan jopa 200 000 miehen tappiot, mikä lienee vastannut noin kolmannesta Rooman ja sen liittolaisten asekuntoisista miehistä. Vähemmästäkin moni Rooman vihollinen koki kurjan lopun pyövelin kuristusotteessa Tullianumin vankilassa Capitolinuskukkulan juurella. Yksi selitys roomalaisten armeliaisuuteen on rauhanehdot sanelleen Scipion suurta vastustajaansa kohtaan tuntema henkilökohtainen ihailu. Kenties Scipio myös arvioi, että Hannibalin vaikutusvalta Karthagossa oli liian suuri ohitettavaksi. Vaatimus hänen luovuttamisestaan olisi voinut romuttaa koko rauhansopimuksen, jonka solminnassa Hannibalin kukistajalla oli kaiken lisäksi kova kiire, sillä Roomassa uudet konsulit tekivät kaikkensa viedäkseen Scipiolta Afrikan-joukkojen komentajuuden.

Vältti myös ristinpuun

Kotimaassaankaan Hannibal ei voinut olla varma henkiin jäämisestään. Hävinneet kenraalit olivat vaarassa joutua sadanneljän tuomarin neuvoston eteen, ja tappiosta tavallinen rangaistus oli ristiinnaulitseminen. Toista puunilaissotaa oli käyty 16 pitkää ja kallista vuotta, ja sen päätteeksi Karthago menetti koko imperiuminsa. Voisi siis kuvitella, että Hannibal jos kuka olisi sodan jälkeen passitettu ristinpuulle. Kenraali sai kuitenkin siirtyä siviiliin ilman että häntä vastaan edes nostettiin syytettä. Syytä tuomarien armollisuuteen ei tiedetä, mutta on mahdollista, että Hannibalin puolue oli vallan vuosinaan onnistunut kansoittamaan päättävät elimet omilla tukijoillaan.Hannibalin isä, niin ikään Roomaa vastaan sotinut Hamilkar Barkas, oli ollut samanlaisessa tilanteessa neljäkymmentä vuotta aikaisemmin. Hamilkar oli johtanut Karthagon Sisilian-joukkoja ensimmäisen puunilaissodan loppuvaiheessa. Kun Karthagolle tappiollinen rauha vuonna 241 eaa. solmittiin, laivaston komentaja Hanno ristiinnaulittiin mutta Hamilkar selvisi ehjin nahoin. Historia toisti itseään hyytävällä tavalla Hannibalin tappion jälkeen. Toinen pitkäaikainen komentaja Hasdrubal Gisco vältti ristiinnaulitsemisen vain tekemällä itsemurhan.

Keksi miehilleen töitä

Hannibal ei ilmeisesti joutunut luopumaan edes kenraalin tehtävästään. Myöhäisroomalainen kirjailija Aurelius Victor kertoo, että antautumisensa jälkeen Hannibal pani joukkonsa istuttamaan oliivipuita eri puolille Afrikkaa, jotta miehillä olisi tekemistä rauhan aikana. Mikäli tarina pitää paikkansa, Hannibal ei jäänyt turhia murehtimaan hävittyä sotaa vaan tarttui jälleenrakennustyöhön. Ehkä hän oli oppinut isänsä virheistä. Hamilkar nimittäin luopui kenraalinpestistään ensimmäisen puunilaissodan päätyttyä ja joutui tuomarineuvoston tutkittavaksi. Seuraavana vuonna armeija nousi kapinaan maksamattomien palkkojen takia ja aloitti vuosia kestäneen sisällissodan. Jälleenrakennustyöt saattoivat siis jopa pelastaa Hannibalin tuomiolta ja Karthagon kapinalta. Keisari Augustuksen aikaan kirjoittanut elämäkerturi Cornelius Nepos kertoo Hannibalin jättäneen kenraalin tehtävät vasta vuonna 199, kolme vuotta tappionsa jälkeen. Molempien edellä mainittujen kirjailijoiden Hannibalia käsittelevät kirjoitukset sisältävät valitettavasti paljon fantastisia väitteitä, joten näiden sinänsä uskottavien mainintojen todenperäisyyttä voidaan tuskin koskaan varmistaa.

Nousi ääniharavana politiikkaan

Hannibalin ja hänen ystäviensä valta-asema ei täysin kestänyt hävittyä sotaa, ja Hannibal katosi hetkeksi julkisuudesta. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että hän edelleen nautti suurta kansansuosiota. Oletettavasti entinen generalissimus vietti yksityisen kansalaisen elämää rantahuvilassaan ja antautui karthagolaisten ylimysten tavoin rahan ansaitsemiseen. Ainakin hänellä oli riittävästi varoja pyrkiä politiikkaan vuonna 196. Paluu oli komea, sillä Hannibal valittiin äänivyöryllä suffetiksi, valtion ylimmäksi virkamieheksi. Päästyään jälleen vallan ytimeen Hannibal hyökkäsi tarmokkaasti sadanneljän tuomarin neuvoston oikeuksia vastaan. Neuvosto oli Hannibalin puolueen suosion laannuttua saanut valtion asiat rautaiseen otteeseensa. Titus Livius, Hannibalille varsin myötämielinen Augustuksen aikana elänyt historioitsija, kuvaa tilannetta: "Kaikkien omaisuus, maine ja henki oli heidän vallassaan."Hannibalin onnistui kansanäänestyksen tuella muuttaa neuvoston jäsenyys elinikäisestä vuoden mittaiseksi. Tämä mursi tuomarien kirjoittamattoman koskemattomuuden, ja väärinkäytöksiä saatiin ainakin hillittyä.

Pani talouden kuntoon

Voitettuaan taistelunsa tuomareita vastaan Hannibal kävi valtion talouden kimppuun. Siinä riitti korjaamista.Korruptio ja varojen kavaltaminen olivat pitkään kuuluneet karthagolaiseen politiikkaan, ja toisen puunilaissodan jälkeen tilanne riistäytyi käsistä. Vaikka Karthagon rahatilanteen olisi pitänyt sodan päätyttyä parantua vuosi vuodelta, korruption rehottaessa kävi päinvastoin, eikä rahaa tahtonut löytyä edes sotakorvausten maksamiseen. Vuotuinen maksu Roomalle oli 200 talenttia, mikä ei summana ollut kohtuuttoman suuri, nykyrahassa noin 2,6 miljoonaa euroa. Karthagon talenttien hopeapitoisuus oli kuitenkin niin alhainen, että vuonna 199 sotakorvausta kuljettaneet lähettiläät joutuivat lainaamaan rahaa Rooman markkinoilta voidakseen suorittaa koko summan. Kaksi vuotta myöhemmin tilanne oli päässyt niin pahaksi, ettei korvausta kyetty maksamaan lainkaan.Näissä oloissa senaatti alkoi valmistella ylimääräistä veroa korvausten saamiseksi kokoon. Kansa oli jälleen kerran joutumassa aristokraattien rötösten maksumieheksi. Hannibal teetti tutkimuksen Karthagon kirjanpidosta ja julkisti tulokset kansankokoukselle. Vaikka emme tunne tapauksen yksityiskohtia, verotarkastus tuotti tulosta, sillä Karthago selviytyi korvauserästä ja Hannibal pystyi jopa peruuttamaan ylimääräisen veron.Uudistukset kantoivat pitkäaikaista hedelmää. Viiden vuoden kuluttua Karthagolla oli varaa tarjoutua maksamaan loput korvaukset, 8  000 talenttia eli 40 vuoden summa, kertamaksuna.

Sai roomalaiset peräänsä

Uudistuksia ajaessaan Hannibal oli astunut monille vaikutusvaltaisille varpaille ja sai tuntea sen nahoissaan. Vastustajat alkoivat syyttää suffettia vehkeilystä vieraiden valtioiden kanssa ja yrittivät näin saada Rooman nousemaan häntä vastaan. Kaikista ihmisistä Hannibalin vanha vihollinen Scipio piti hänen puoliaan Rooman senaatissa. Vuonna 195 kuuluisa Karthagon vihaaja Marcus Porcius Cato vanhempi - mies, jonka henkilökohtainen motto oli Carthago delenda est, ’Karthago on tuhottava’ - sai senaatin puolelleen ja vaatimaan Hannibalin luovuttamista Roomaan. Senaattorit olivat huolestuneina tarkkailleet Karthagon nopeaa vaurastumista ja muistaneet, mitä Hannibal oli Roomalle tehnyt, kun Karthago oli ollut voimansa tunnossa.Karthagoon saapui lähettiläitä muka välittämään kiistaa, johon kauppavalta oli ajautunut naapurinsa Numidian kanssa. Hannibal sai kuitenkin tietää vieraiden todellisen tehtävän ja pakeni yöpimeällä laivallaan maasta. Vaikka kaupunki lienee ollut täynnä Hannibalin tukijoita menestyksekkään suffettikauden jälkeen, Karthagon hallinto ei kyennyt vastustamaan Rooman tahtoa. Lähettiläät vaativat vallanpitäjiä rankaisemaan Hannibalia vehkeilystä. Senaatti ilmoitti tekevänsä, mitä hyvänsä Rooma tahtoo. Vielä äsken poliittisena kultapoikana pidetty Hannibal julistettiin maanpakolaiseksi ja jopa hänen talonsa purettiin.

Päätyi pieneen laivastoon

Tultuaan jo toistamiseen Rooman kukistamaksi Hannibal asettui aikansa mahtavimman hellenistisen kuninkaan, seleukidien Antiokhos III:n, hoviin. Siellä hän ei kuitenkaan saavuttanut sitä arvonantoa ja huomiota, johon varmasti oli elämässään tottunut. Vielä tuolloin Antiokhos oli sovinnollisissa suhteissa Rooman kanssa eikä voinut antaa takaa-ajetulle vieraalleen näkyvää asemaa hovissaan. Roomalaiset myös tekivät kaikkensa kylvääkseen eripuraa Hannibalin ja Antiokhoksen välille. Vuonna 193 senaatti lähetti maahan valtuuskunnan, joka lupaili Hannibalille, että kotiinpaluu voisi tulla kysymykseen. Todellinen tavoite oli kuitenkin saada tuolloin Rooman kanssa sodan partaalle ajautunut Antiokhos epäilemään suojattinsa luotettavuutta.Hannibal joutui todistelemaan uskollisuuttaan. Hän onnistuikin palauttamaan kuninkaan luottamuksen kertomalla, kuinka hän oli isänsä pyynnöstä yhdeksänvuotiaana vannonut jumalten edessä, ettei koskaan olisi Rooman ystävä. Ehkä epäilyksen varjo kuitenkin jäi Antiokhoksen mieleen, sillä sodan syttyessä hän ei uskonut suojatilleen tärkeitä tehtäviä. Hannibal laati suunnitelmia maihinnoususta Italiaan, mutta Antiokhoksen kreikkalaiset neuvonantajat ja kenraalit tunsivat asemansa uhatuksi ja pitivät hänet poissa kuninkaan sisäpiiristä. On historian suurta ironiaa, että Antiokhos asetti aikansa suurimman maataisteluiden neron pienen laivasto-osaston johtoon. Vuonna 190 se kohtasi Rodoksen laivaston ja tuli rökitetyksi pahemman kerran. Vuotta myöhemmin Antiokhos hävisi koko sodan ja roomalaiset vaativat rauhansopimuksessa vanhan vihollisensa luovuttamista. Hannibal pakeni uudestaan.

Kumosi itse myrkkymaljan

Seuraavat kuusi vuotta Hannibal kierteli Välimeren hoveja kuin työn haussa. Hänen ensimmäinen pysäkkinsä oli Kreeta, missä paikalliset yrittivät ryöstää hänen matkakassansa. Kreetalta Hannibal siirtyi Armeniaan, kuningas Artashes I:n hoviin. Sieltä hänen matkansa vei nykyisen Turkin alueelle Bithynian kuninkaan Prusias I:n luo.Antiokhoksen lailla Prusias teki Hannibalista laivaston miehen. Tällä kertaa hän sentään voitti taistelunsa Pergamonia vastaan. Kenraalista amiraaliksi muuttunut Hannibal näytti jopa väläyksen vanhoista taktisista taidoistaan. Hän aiheutti hämmennystä vihollisten keskuudessa ammuttamalla heidän laivoihinsa myrkkykäärmeitä sisältäviä ruukkuja.Rooma ei kuitenkaan ollut unohtanut kaunaansa. Vuodenvaihteessa 183-182 Bithyniaan saapui lähetystö, joka vaati sekä Pergamonin-sodan lopettamista että Hannibalin luovuttamista. Prusiaksesta ei ollut panemaan vastaan. Roomalaiset olivat myös oppineet, kuinka liukkaasti Hannibal katosi luovutuksen uhatessa. Tällä kertaa he käskivät piirittää Hannibalin huvilaansa ennen kuin jättivät uhkavaatimuksensa kuninkaalle. Välttääkseen vankeuden nöyryytykset 64-vuotias Hannibal valitsi aikansa valtiomiehille kunniakkaan tien ja otti myrkkyä. Hänen maalliset jäännöksensä haudattiin lähelle hänen huvilaansa. Toinen pohjoisafrikkalainen valtiomies, Rooman keisari Septimius Severus, pystytti kolmattasataa vuotta myöhemmin paikalle marmorisen muistomerkin.

Julkaistu Tiede -lehdessä 1/2010

Hannibalin tappio teki lopun kauppamahdista

Karthagosta tiedetään varsin vähän, sillä karthagolaisten omat arkistot tuhoutuivat, kun roomalaiset vuonna 146 eaa. polttivat kaupungin kolmannen puunilaissodan päätteeksi.Karthagon perustivat foinikialaiset, nykyisen Libanonin ja Syyrian rannikolla asunut taitavien merenkävijöiden ja kauppiaiden kansa, 800-luvun loppupuolella eaa. Kun heidän rintamaansa seuraavina vuosisatoina jäivät ensin Assyrian ja sittemmin Babylonian, Persian ja Makedonian Aleksanteri Suuren valtapiiriin, Karthago nousi Välimeren kauppasiirtokuntien johtajaksi ja suojelijaksi.Karthagosta kehittyi koko läntisen Välimeren kauppamahti, jolla oli lopulta yli 300 siirtokuntaa pitkin rannikoita ja saaria. Joidenkin arvioiden mukaan Karthagosta olisi saattanut tulla toinen Rooma, jos se olisi ottanut käsiinsä myös poliittiset ohjat ja patistanut siirtokunnat yhteistoimintaan sen sijaan, että jokainen kaupunki harjoitti omaa politiikkaansa omaksi parhaakseen. Kun Rooma ryhtyi rakentamaan imperiumiaan, se tavoitteli yhtenäisvaltiota ja otti uusilta alamaisiltaan ensi töiksi uskollisuuden valan.

Rooma voitti sisullaanKarthagon ja Rooman suuri konflikti, toinen puunilaissota, alkoi, kun kahden imperiumin edut vuonna 219 eaa. törmäsivät vastakkain Espanjassa, missä Hannibal toimi siirtokunta-armeijan komentajana. Sodan alkuvuodet olivat Karthagolle suurten voittojen aikaa. Hannibal siirsi joukkonsa Alppien yli Pohjois-Italiaan. Seuraavina vuosina roomalaiset kärsivät kolme raskasta tappiota, jotka varmistivat Hannibalille kuolemattoman maineen kenraalina. Roomalaiset kuitenkin kieltäytyivät neuvottelemasta rauhasta ja kävivät määrätietoisesti sotaansa Espanjassa, vaikka Hannibal marssi ristiin rastiin Italiaa hävitystä aiheuttaen. Pitkälti juuri peräänantamattomuuden ansiosta sota kääntyi lopulta Rooman eduksi, ja vuonna 203 eaa. Hannibal kutsuttiin puolustamaan Afrikkaa Publius Cornelius Scipion komentamalta armeijalta. Seuraavana vuonna Zaman taistelussa yksi maailmanhistorian suurimmista kenraaleista kärsi ensimmäisen tappionsa, Karthago antautui Roomalle, ja Scipio otti lisänimen Africanus, afrikkalaisten kukistaja.

219 Saguntum Hannibal anastaa Rooman vauraan liittolaiskaupungin. Sota syttyy.218 Hannibal marssii Galliaan ja uhkarohkeasti ylittää Alpit.218 Ticinusjoki Hannibal pakottaa roomalaiset pois tieltään. Galleja ja liguureja liittyy hänen joukkoihinsa.218 Trebiajoki Hannibal yllättää ja peittoaa roomalaiset ensimmäisessä suuressa yhteenotossa.217 Trasimenusjärvi Hannibal yllättää ja voittaa roomalaiset toistamiseen.216 Cannae Hannibal murskaa roomalaisten suurarmeijan. 50 000 miestä kuolee. Capua, Sardinia, Syrakusa ja Makedonia liittoutuvat Hannibalin kanssa.211 Rooma Hannibal marssii kaupungin edustalle, Hyökkäysuhkasta syntyy lentävä lause Hannibal ad portas!, ’Hannibal on porteilla!’.  210-203 Hannibal kiertää ja hävittää maata. Huoltokuljetukset Karthagosta pettävät, ja roomalaiset tuhoavat Alppien yli saapuvat täydennysjoukot. Hannibal alkaa olla pulassa.210-206 Scipio toimii Rooman Espanjan-joukkojen komentajana ja häätää karthagolaiset niemimaalta.204 Scipio siirtää 35 000 miestä Afrikkaan. Numidian alueen heimokunnat asettuvat hänen tuekseen.203 Hannibal saa käskyn purjehtia Karthagoon puolustamaan kotirintamaa.202 Zama Hannibal kärsii murskatappion Scipiolle. Rauhansopimuksessa Karthago menettää Hispanian-omistuksensa ja tunnustaa Numidiaan syntyneen kuningaskunnan.195-189 Antiokia Hannibal on maanpaossa seleukidikuningas Antiokhoksen hovissa. Hän häviää taistelun Rooman liittolaiselle Rodokselle, ja roomalaiset vaativat vanhan vihollisensa luovuttamista.188 Artashat Hannibal on Armeniassa kuningas Artasheksen luona ja neuvoo tätä uuden pääkaupungin perustustöissä.187-182 Nikomedeia Hannibal on asettunut Bithynian Prusiaksen palvelukseen. Hän voittaa taistelun Pergamonia vastaan mutta saa roomalaiset kintereilleen. Vangitsemisen välttääkseen hän tekee itsemurhan huvilassaan Libyssassa.

Otso Turunen on historiaan erikoistunut vapaa kirjoittaja.

Tulevaisuuden työelämässä menestyy ihminen, joka on opetellut oppimaan uutta nopeasti. Kuva: iStock

Kannattaa ryhtyä oman elämänsäi futurologiksi, sillä työ menee uusiksi muutaman vuoden välein.

Maailma muuttuu, vakuuttaa tulevaisuudentutkija, Fast Future Research -ajatushautomon johtaja Rohit Talwar. Elinikä pitenee, työvuodet lisääntyvät. Tiede ja teknologia muuttavat teollisuutta ja työtehtäviä. Ammatteja katoaa ja uusia syntyy.

– Kun nämä tekijät yhdistetään, on järjellistä väittää, että tulevaisuudessa työ tai ura voi kestää 7–10 vuotta, ennen kuin pitää vaihtaa uuteen. 50–70 vuoden aikana ihmisellä siis ehtii olla 6–7 ammattia, Talwar laskee.

Ole valpas

Millaisia taitoja parikymppisen sitten kannattaisi opetella, jotta hän olisi kuumaa kamaa tulevaisuuden työmarkkinoilla?

– Sellaisia, joiden avulla hän kykenee hankkimaan jatkuvasti uutta tietoa ja omaksumaan erilaisia rooleja ja uria, Talwar painottaa.

– Esimerkiksi jonkin tietyn ohjelmointikielen, kuten Javan tai C++:n, taitaminen voi olla nyt tärkeää, mutta ne korvautuvat moneen kertaan vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin uusimpien biokemiallisten tutkimusmenetelmien osaaminen on nyt hottia, mutta nekin muuttuvat moneen kertaan 20 vuodessa, Talwar selittää.

Siksi onkin olennaista opetella oppimista, nopeita sisäistämistekniikoita ja luovaa ongelmanratkaisua. – Pitää myös opetella sietämään tai "hallitsemaan" mutkikkaita tilanteita ja tekemään epävarmojakin päätöksiä. Myös tiimityö ja oman terveyden hallinta ovat tärkeitä, Talwar listaa.

– Näiden taitojen opettelua pitäisi painottaa niin koululaisille kuin viisikymppisille, hän huomauttaa. Elinikäinen oppiminen on olennaista, jos aikoo elää pitkään.

Jokaisen olisikin syytä ryhtyä oman elämänsä futurologiksi.

– Ehkä tärkeintä on, että jokaista ihmistä opetetaan tarkkailemaan horisonttia, puntaroimaan orastavia ilmiöitä, ideoita ja merkkejä siitä, mikä on muuttumassa, ja käyttämään tätä näkemystä oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja ohjaamiseen, Talwar pohtii.

Oppiminenkin muuttuu

Rohit Talwar muistuttaa, että ihmisen tapa ja kyky oppia kehittyy. Samoin tekee ymmärryksemme aivoista ja tekijöistä, jotka vauhdittavat tai jarruttavat oppimista.

– Joillekin sosiaalinen media voi olla väkevä väline uuden tiedon sisäistämiseen, toisille taas kokemukseen nojaava tapa voi olla tehokkaampi, Talwar sanoo. Ihmisellä on monenlaista älyä, mikä mahdollistaa yksilölliset oppimispolut. Uskon, että oikealla tavalla käytetyt simulaatiot ja oppimistekniikat voivat nopeuttaa olennaisten tietojen ja taitojen omaksumista.

– Toisaalta olen huolissani siitä, että ihmisten kyky keskittyä yhteen asiaan heikkenee ja jokaisella tuntuu olevan kiire. Nopeampi ei aina tarkoita parempaa.

Talwarin mukaan nyt täytyykin olla tarkkana, että uusilla menetelmillä päästään yhtä syvään ja laadukkaaseen oppimiseen kuin aiemmin.

– Kukaan ei halua, että lentokoneinsinöörit hoitaisivat koko koulutuksensa Twitterin välityksellä, Talwar sanoo. – Ja ainakin minä haluan olla varma, että sydänkirurgini on paitsi käyttänyt paljon aikaa opiskeluun myös harjoitellut leikkaamista oikeilla kudoksilla, ennen kuin hän avaa minun rintalastani!

Elinikä venymässä yli sataan

Väkevimpiä tulevaisuutta muovaavia seikkoja on se, että ihmiset elävät entistä pidempään.

– Kehittyneissä maissa keskimääräinen eliniän odote kasvaa 40–50 päivää vuodessa. Useimmissa teollisuusmaissa nopeimmin kasvaa yli kahdeksankymppisten joukko, Rohit Talwar toteaa.

– Joidenkin väestöennusteiden mukaan alle viisikymppiset elävät 90 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaiksi tai yli. Ja lapsemme elävät 90 prosentin todennäköisyydellä 120-vuotiaiksi, hän jatkaa.

Tämä tarkoittaa Talwarin mukaan sitä, että ihmisten pitää työskennellä 70-, 80- tai jopa 90-vuotiaiksi, mikäli aikovat elättää itsensä. – Puhumme siis 50–70 vuoden pituisesta työurasta, hän kiteyttää.

– Tiedämme, että nykyeläkkeet eivät tule kestämään – nehän on yleensä suunniteltu niin, että ihmiset eläköityvät 65-vuotiaina ja elävät sen jälkeen ehkä 5–10 vuotta. Nykyisillä järjestelmillä ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa eläkettä, joka jatkuu 20–40 vuotta työnteon lopettamisen jälkeen.

 

10 globaalia muutosvoimaa

 • väestömuutokset
 • talouden epävakaus
 • politiikan mutkistuminen
 • markkinoiden globaalistuminen
 • tieteen ja teknologian vaikutuksen lisääntyminen
 • osaamisen ja koulutuksen uudistuminen
 • sähköisen median voittokulku
 • yhteiskunnallinen muutos
 • luonnonvarojen ehtyminen

10 orastavaa ammattia

 • kehonosien valmistaja
 • lisämuistikirurgi
 • seniori-iän wellnessasiantuntija
 • uusien tieteiden eetikko
 • nanohoitaja
 • avaruuslentoemäntä
 • vertikaaliviljelijä
 • ilmastonkääntäjä
 • virtuaalilakimies
 • digisiivooja

Lähde: Rohit Talwar, The shape of jobs to come, Fast Future 2010.
Futurologi Talwarin Fast Future Research laati tutkimuksen tulevaisuuden ammateista Britannian hallituksen tilauksesta.

Ikihitti: sairaanhoitaja

2010-luvun nopeimmin kasvavista ammateista kolmasosa kytkeytyy terveydenhoitoon, mikä heijastaa väestön ikääntymistä, arvioi Yhdysvaltain työministeriö 2012.

Eurostatin väestöskenaarion mukaan vuonna 2030 EU:n väestöstä neljännes on yli 65-vuotiaita. Suomen väestöllinen huoltosuhde, työllisten määrä verrattuna työvoiman ulkopuolisiin, on samassa laskelmassa tuolloin EU-maiden epäedullisin.

Kirsi Heikkinen on Tiede-lehden toimittaja.

Julkaistu Tiede-lehdessä 3/2012

getalife.fi 

Maailman ensimmäisellä tulevaisuuden työelämän simulaatiolla voit kokeilla opiskelu- ja elämänvalintojen mahdollisia seurauksia parinkymmenen vuoden aikajänteellä. Toteuttaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistossa yhteistyökumppaneineen. 

Avoimet työpaikat 2032

Tämänkaltaisia töitä visioi brittiläinen tulevaisuudentutkija Rohit Talwar.

 

Wanted:

Virtuaalimarkkinoja!

Myy itsesi meille, heti.
U know what 2 do. Shop&Sell Inc.

 

3D-velhot

Me Wizarsissa teemme tajunnanräjäyttävää viihdettä koko pallomme tallaajille. Kehitämme nyt uutta reality-virtuaalipeliä, ja joukostamme puuttuu kaltaisemme hullu ja hauska hologrammisti sekä hauska ja hullu avatar-stylisti Jos tunnistat itsesi ja haluat meille hommiin, osallistu hakuroolipeliin ww3.wizars.com
Jos kysyttävää, @kuikka

 

Sinä sähköinen seniori, tule

digisiivoojaksi

Muistatko vielä Windowsin, Androidin tai iOSin? Jos, niin tarvitsemme sinua!
Tarjoamme yrityksille ja yksityisille retrodatan seulomis- ja päivityspalvelua, ja kysyntä on ylittänyt huikemmatkin odotuksemme. Haemme siis tiedostosekamelskaa pelkäämättömiä datakaivajia ja retrokoodareita Asiakkaidemme muinaisten kuva- ja tekstitiedostojen läpikäymiseen.
ww3.datadiggers.com

 

Impi Space Tours
vie vuosittain tuhansia turisteja avaruuteen.
Retkiohjelmaamme kuuluvat painottomuuslennot, kuukamarakävelyt sekä avaruusasemavierailut.
Jos olet sosiaalinen, monikielinen, energinen, palveluhenkinen ja tahtoisit taivaallisen työn, tule meille

avaruusmatkaoppaaksi!

Matkaan pääset heti seuraavalla lennollamme, joka laukaistaan Lapista 13.4.2032.
Ota siis kiireesti meihin yhteyttä:
@impispacetours.ella tai ww3.impispacetoursrekry.com

 

Jatkuva pula pätevistä
robottimekaanikoista.
ww3.fixarobo.com

 

Global Climate Crisis Management GCCM Inc
ratkoo ilmastonmuutoksen aiheuttamia paikallisia kriisejä Maan joka kolkalla.
Toimeksiantojen lisääntyessä tarvitsemme palvelukseemme

mikroilmastonkääntäjiä

Edellytämme ilmastonmuokkauksen ja hiilidioksidivarastoinnin uusimpien menetelmien erinomaista hallintaa. Tarjoamme ison talon edut ja vakituisen työn.
Hae: ww3.GCCMrekry.com

 

Pohjois-Euroopan sairaanhoitopiiri
North European Hospital District NEHD pitää huolta 80-miljoonaisen väestönsä terveydestä. Etsimme nyt osaavia

Sairaanhoitajia
Avoimia virkoja 156. Gerontologiaan erikoistuneet etusijalla.

Kyborgiaan erikoistuneita kirurgeja
Avoimia virkoja 31, joista 20 muisti-implanttien istuttajille.

Etälääketieteen erikoislääkäreitä
Avoimia virkoja 42.

Elinkorjaajia
Avoimia paikkoja 51. Edellytyksenä kantasoluteknikon ja/tai biosiirrelaborantin tutkinto.

Virtuaaliterapeutteja
Avoimia virkoja 28.

Lisätietoja ja haastattelurobotti ww3.nehdrekry.com

 

Etsimme vapaaehtoisia

likaajia

Euroopan terveydenedistämisorganisaation ja BeWell Pharmaceutics -yhtiön hankkeeseen, joka testaa julkisille paikoille levitettyjen hyötymikrobien tehokkuutta sairauksien ehkäisyssä.
ww3.likaonterveydeksi.org

 

Meissä on itua!™
Urbaanifarmarit tuottavat lähiruokaa puistoissa ja kerrostaloissa.
Viljelemme kattoja, parvekkeita ja seiniä. Vapaasti seisovia pystyporraspalstojamme voi asentaa mihin tahansa ulkotilaan.

Etsimme uusia

vertikaaliviljelijöitä

vihreään joukkoomme. Toimimme sovelletulla franchising-periaatteella: saat meiltä lisenssiä vastaan hyvän maineen, brändinmukaiset vesiviljelyalustat ja seiniin/katoille kiinnitettävät pystypeltopalstarakenteet pystytys- ja viljelyohjeineen. Viljelykasvit voit valita makusi mukaan. Sadon – ja sen myynnistä koituvan rahan – korjaat sinä!
Lue lisää ja ilmoittaudu ww3.urbaanifarmarit.org, someyhteisö: @urbaanifarmarinet

Uutuus
Laajennamme valikoimaamme ravintokasveista hiilidioksidinieluihin, joista peritään asiakkailta hiilidioksidijalanjäljen pienennysvastiketta. Jos haluat erikoistua mikroilmastotekoihin, osallistu online-infotilaisuuteemme ww3.urbaanifarmarit.org

 

Finnaerotropolis BusinessWorld
Businessmaailmamme sisältää Helsingin Metropolin lentokentän lisäksi 15 hotellia, neljä elokuvateatteria, kolme lääkäriasemaa, viisi hyperostoskeskusta, 160 toimistoa, kolme toimistohotellia, kylpylän, uimahallin, hiihtoputken, hevostallin ja sisägolfkentän.
Palkkaamme kunnossapitoyksikköömme tehokkaita

pandemianehkäisyyn

perehtyneitä siivoojia (vuorotyö)

sekä liikennevirtahallintaan järjestelmällisiä

logistikkoja

Klikkaa: ww3.finnaerotropolis.fi

 

Bioverstas
Valmistamme eksoluurankoja, vaihtoelimiä ja kehonosia. Hittituotteitamme ovat kantasoluista kasvatetut maksat sekä orgaaniset polvinivelet ja -kierukat.
Haemme nyt raajapajallemme

uusiokäden kasvatukseen erikoistunutta molekyylibiologia

Osaat erilaistaa ja kasvattaa kantasoluista koko yläraajan olkavarresta sormenpäihin. Viljelemäsi luut ja lihakset ovat lujia ja vahvoja mutta valmistamasi ihokudos kimmoisaa ja joustavaa. Tule ja näytä taitosi laboratoriossamme.
Näyttökokeet 10.3.2032 klo 12, osoitetiedot ja tulo-ohjeet sovelluksella gps.bioverstas

Kevään ihme pilkottaa pienissä sanoissa.

Talven jäljiltä väritön maisema herää eloon, kun iloista vihreää pilkistelee esiin joka puolelta.

Tätä kasvun ihmettä on aina odotettu hartaasti, ja monille ensimmäisille kevään merkeille on annettu oma erityinen nimityksensä, joka ei viittaa mihinkään tiettyyn kasvilajiin vaan nimenomaan siihen, että kysymys on uuden kasvun alusta.

Kasvin, lehden tai kukan aihetta merkitsevä silmu on johdos ikivanhaan perintösanastoon kuuluvasta silmä-sanasta. Myös kantasanaa silmä tai tämän johdosta silmikko on aiemmin käytetty silmun merkityksessä.

Norkko on ilmeisesti samaa juurta kuin karjalan vuotamista tai tippumista merkitsevä verbi ńorkkuo. Myös suomen valumista tarkoittava norua kuulunee samaan yhteyteen. Rennosti roikkuvat norkot näyttävät valuvan oksilta alas.

Lehtipuun norkkoa tai silmua merkitsevällä urpa-sanalla on laajalti vastineita itämerensuomalaisissa sukukielissä, eikä sille tunneta mitään uskottavaa lainaselitystä. Näin ollen sen täytyy katsoa kuuluvan vanhaan perintösanastoon.

Nykysuomalaisille tutumpi urpu on urpa-sanan johdos, ja samaa juurta on myös urpuja syövän linnun nimitys urpiainen.

Urpa-sanan tapaan myös vesa on kantasuomalaista perua, koskapa sana tunnetaan kaikissa lähisukukielissä.

Taimi-sanaa on joskus arveltu balttilaiseksi lainaksi, mutta todennäköisempää on, että se on kielen omista aineksista muodostettu johdos. Samaa juurta ovat myös taipua- ja taittaa-verbit.

Itu on johdos itää-verbistä, joka on ikivanha indoeurooppalainen laina. Oras puolestaan on johdos piikkiä tai piikkimäistä työkalua merkitsevästä indoiranilaisesta lainasanasta ora. Verso on myös selitetty hyvin vanhaksi indoiranilaiseksi lainaksi.

On mahdollista, että maanviljelytaitojen oppiminen indoeurooppalaisilta naapureilta on innoittanut lainaamaan myös viljakasvien alkuihin viittaavia sanoja.

Kevään kukkiva airut on leskenlehti. Vertauskuvallinen nimi johtuu siitä, että kasvi kukkii suojattomana ilman lehdistöä, joka nousee esiin vasta kukkimisen jälkeen. Vaatimattomasta ulkonäöstä huolimatta leskenlehden ilmestyminen on pantu visusti merkille, ja sille on kansankielessä kymmeniä eri nimityksiä. Yksi tunnetuimmista on yskäruoho, joka kertoo, että vanha kansa on valmistanut kasvista rohtoja etenkin hengitysteiden tauteihin.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 5/2018