Tähden syttymishetki tahdittaa planeettakunnan muodostumista, mutta miten selvittää, milloin Aurinko syttyi.


mutta miten selvittää, milloin Aurinko syttyi.
Lasten kirja kysyy, paistoiko Aurinko ennen syntymääsi. Minä lisään vaikeusastetta ja kysyn dosentti Harry Lehdolta, paistoiko Aurinko ennen maapallon muodostumista.

Yllättävää, ettemme tiedä tätä. Jo tähtitieteen alkeiskirjat kertovat, että planeetat muotoutuvat tähtensä sivutuotteena. Voiko planeetta siis todella syntyä, ennen kuin tähti on syttynyt?

- Kyllä vain, vastaa muun muassa astrobiologiaan erikoistunut Lehto, joka työskentelee Turun yliopiston Tuorlan observatoriossa.

Tutkijoita kiinnostaa, missä kehitysvaiheessa Aurinko oli planeettojen muodostuessa. Tähden syttymishetki näet määrää, kuinka kauan planeettatulokkaille riittää raaka-aineita. Siitä on myös kiinni, millaisia kaasujättejä planeettakuntaan muodostuu. Ne puolestaan vaikuttavat jopa planeettojen elinkelpoisuuteen.


Kehtona on pölykiekko

Filosofi Immanuel Kant ehdotti 1755, että Aurinko planeettoineen syntyi tiivistymällä suuresta, pyörivästä kaasupilvestä.

Kilpailevissa selityksissä planeetat muodostuivat aineesta, joka irtosi Auringosta, kun se törmäsi komeettaan tai naapuritähteen. Näistä ideoista luovuttiin tyystin 1900-luvun alkuun mennessä.

Kantin valistunut arvaus osui oikeaan, sillä nykytietämyksenkin mukaan planeettakunnat syntyvät pyörivästä pöly- ja kaasupilvestä. Pilvi on niin suuri, että se alkaa luhistua oman painovoimansa vaikutuksesta. Sen keskiosista tiivistyy protoaurinko.

Protoaurinkoa ympäröi pöly- ja kaasukiekko, jossa alkaa muodostua planeettoja. Ensin kiekon pölyhiukkaset törmäilevät toisiinsa ja muodostavat suurempia hippusia, jotka vajoavat nopeasti samaan tasoon. Litteässä pölykiekossa kokkareet kasvavat, ja lopulta niistä kehkeytyy planeettoja.

Nyt on siis kyse siitä, olivatko planeetat jo kehittyneet, kun protoaurinko syttyi loistamaan.


Kaasujätti syntyy ennen tähteä

Toistaiseksi ei ole keinoa, jolla kaasuplaneetan ikä selviäisi. Harmi, sillä jos tuntisimme Jupiterin iän, tietäisimme varhaisimman ajankohdan, jolloin Aurinko olisi voinut syttyä.

Kaasujättiläisiä ei näet voi syntyä enää sen jälkeen, kun tähti loistaa, sillä tähden säteilyn paine tyhjentää pölykiekon  kaasusta. Se yksinkertaisesti puhkuu kaasun avaruuteen. Tästä seuraa, että mitä pidempään tähti uinuu, sitä suurempia kaasukiertolaisia sille ehtii kehittyä.

Jättiläisplaneetat ovat planeettakunnassa tärkeitä. - Jupiterin vetovoima on aikoinaan lingonnut pieniä kappaleita aurinkokunnan sisä- ja ulko-osiin, Lehto toteaa.

Pienissä kappaleissa paikasta toiseen kulkeutuu esimerkiksi vettä. Osan Maankin vesistä arvellaan olevan peräisin tänne syöksyneistä komeetoista. Myöhemmin, kun olot aurinkokunnassa vakiintuivat ja pienkappaleiden määrä väheni, Jupiter suojeli maapalloa elämän kehitystä häiritseviltä törmäyksiltä.

Jupiter on siis vanhempi kuin Aurinko, mutta mihin asettuu aikaskaalassa Maa? Saattoiko se syntyä ennen Jupiteria, vai tuliko se vasta päivänpaisteiseen maailmaan?


Planeetta kertyy vauhdikkaasti

Harry Lehto kertoo, että tähtitieteilijä lähestyy aurinkokunnan historiaa havainnoimalla pöly- ja kaasukiekkoja, jotka ympäröivät vastasyttyneitä tähtiä.

- Niitä etsitään tähtijoukoista, joiden tähdet ovat keskenään suunnilleen saman ikäisiä. Kun vertaillaan eri-ikäisten joukkojen tähtiä ympäröiviä kiekkoja, saadaan tietoa eri kehitysvaiheissa olevien planeettakuntien tilasta, Lehto selventää.

Maan kaltaiset kiviplaneetat syntyvät pölystä. Koska pöly siis päätyy planeettoihin, tutkijat kysyvät: miten nopeasti se häviää kiekoista?

- Vastaus on seitsemässä miljoonassa vuodessa. Tuntuu hurjalta, että millimetrin tuhannesosan kokoisista pölyhippusista ehtii kertyä kiviplaneetta näin lyhyessä ajassa! Tilanne vastaa sitä, että satavuotiaiksi elävät ihmiset olisivat täysikasvuisia kuukaudessa, Lehto selittää.

Kaukaisia planeettakuntia ei kuitenkaan nähdä niin tarkasti, että voitaisiin sanoa, syttyikö niiden keskustähti ennen vai jälkeen pölyn loppumisen. Emme myöskään tiedä, oliko niillä siinä vaiheessa kaasuplaneettoja.

Seitsemän miljoonaa vuotta kertoo vain sen, että Maan kaltaiset kiviplaneetat, joissa ei juuri ole kaasua, muodostuvat nopeasti. Voisivatko kaasujätit olla vielä sukkelampia?

Ehkä, sillä kolmen miljoonan vuoden ikäisten tähtien ympärillä on nähty runsaasti kaasua sisältäviä kiekkoja, kun taas kymmenen miljoonan vuoden ikäisten tähtien kiekoissa kaasua ei enää ole paljonkaan.


Planeettakunnan synnyn aikaskaala
Tapahtuma


Tähti syttyy aikaisintaan 7 miljoonan vuoden päästä siitä, kun pöly on tiivistynyt ohueksi kiekoksi.

Maa saadaan haarukkaan

Geologit pystyvät ajoittamaan oman planeettakuntamme vaiheita. He tietävät, että pöly, josta planeetta-alkiot kasvoivat, oli asettunut litteäksi kiekoksi luhistuvan protoauringon ympärille 4,567 miljardia vuotta sitten. Luku on saatu tutkimalla meteoriitteja, jotka muodostuivat, kun Aurinkoa ympäröivä pöly tiivistyi litteään kiekkoon ja kiteytyi sen jäähtyessä.

Maan ikä saadaan kuukivien radioaktiivisesta ajoituksesta. Kuun nimittäin oletetaan syntyneen maapallon ja asteroidin törmäyksessä.

- Vanhin tunnettu kuukivi on 4,52 miljardia vuotta vanha, Lehto kertoo. Maapallon täytyy olla ainakin tämän ikäinen.

Geologeilla on siis melko tarkka käsitys aurinkokunnan historian kulusta. Mutta miten sovittaa heidän tietonsa tähtitieteilijöiden havaintoihin?

Voimme arvioida maapallon ikää myös vähentämällä tiivistyneen pölykiekon muodostumishetkestä (4,567 miljardia vuotta) seitsemän miljoonaa vuotta. Tämän arvion mukaan planeettamme olisi ollut olemassa jo 4,56 miljardia vuotta sitten.

Geologin ja tähtitieteilijän arviot ovat niin lähellä toisiaan, että Maan iän voi sanoa olevan aika tiukasti haarukassa.
Jos tietäisimme aikataulun, jolla protoauringosta kehkeytyi tähti, voisimme päätellä, paistoiko Aurinko tuoreeseen Maahan, mutta tähtitieteilijät tuntevat Auringon kehityskulun vain suurin piirtein.

- Kysymys siitä, missä kehitysvaiheessa Aurinko oli planeettojen syntyessä, on yhä avoin, Lehto kiteyttää.
Ainoa toivo vastauksesta on tässä vaiheessa se, että tulevaisuuden kaukoputket erottavat kaukaisten tähtien syntymässä olevat planeetat ja näkevät, kun keskustähti syttyy. Siitä voisimme sitten päätellä, miten aurinkokunnassa aikoinaan kävi.

Kysymystä on siis helpotettava: paistoiko Aurinko maapallon elämän orastaessa? Nyt eivät tähtitieteilijätkään emmi: Kyllä!


Leena Tähtinen on tähtitieteen dosentti, vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.

Kätevä sana on valunut moneen käyttöön.

Makea vesi kuuluu elämän perusedellytyksiin. Siksi tuntuu itsestään selvältä, että vesi-sana kuuluu suomen kielen vanhimpiin sanastokerroksiin.

Se ei kuitenkaan ole alun perin oma sana, vaan hyvin vanha laina indoeurooppalaisista kielistä, samaa juurta kuin saksan Wasser ja englannin water.

Suomensukuisissa kielissä on toinenkin vettä merkitsevä sana, jota edustaa esimerkiksi saamen čáhci, mutta sen vastine ei syystä tai toisesta ole säilynyt suomessa. Ehkäpä indoeurooppalainen tuontivesi on tuntunut muodikkaammalta ja käyttökelpoisemmalta.

Tarkemmin ajatellen vesi-sana on monimerkityksinen. Luonnon tavallisimman nesteen lisäksi se voi tarkoittaa muunkinlaisia nesteitä, kuten yhdyssanoissa hajuvesi, hiusvesi tai menovesi.

Vesiä voi erotella käsittelyn tai käyttötarkoituksen mukaan, vaikka Suomen oloissa juomavesi, kasteluvesi ja sammutusvesi ovatkin usein samaa tavaraa. Sade- ja sulamisvesistä tulee varsinkin asutuskeskuksissa viemäröitävää hulevettä. Murteissa hulevesi tarkoittaa tulvaa tai muuta väljää vettä, esimerkiksi sellaista, jota nousee sopivilla säillä jään päälle.

Luonnon osana vesi voi viitata erilaisiin vedenkokoumiin, etenkin järviin. Suomen peruskartasta löytyy satoja vesi-loppuisia paikannimiä, joista useimmat ovat vesistönnimiä, kuten Haukivesi, Hiidenvesi tai Puulavesi.

Useat vesien rannalla olevat asutuskeskukset ovat saaneet nimensä vesistön mukaan. Vesi-sana ei enää suoranaisesti viittaa veteen, kun puhutaan vaikkapa Petäjäveden kirkosta tai Ruoveden pappilasta.

Vesi-sanasta on aikojen kuluessa muodostettu valtava määrä johdoksia ja yhdyssanoja. Näistä suuri osa on vanhoja kansanomaisia murresanoja, kuten vetelä, vetinen, vetistää ja vettyä.

Vesikosta on muistona enää nimi, sillä tämä vesien äärellä ja vedessä viihtyvä näätäeläin on hävinnyt Suomesta 1900-luvun kuluessa. Myyttisiä veden asukkaita ovat olleet vetehinen ja vesu eli vesikyy, jotka mainitaan myös Kalevalassa.

Antiikista 1700-luvun loppupuolelle asti uskottiin veden olevan yksi maailman alkuaineista. Sitten selvisi, että se onkin vedyn ja hapen yhdiste. Oppitekoinen uudissana vety tuli suomen kielessä tarpeelliseksi kuitenkin vasta 1800-luvun puolimaissa, kun luonnontieteistä alettiin puhua ja kirjoittaa suomeksi.

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehden numerossa 11/2018

Alzheimerin tautiin tarkoitettu lääke auttoi unien hallintaa.

Jos haluat hallita uniasi, se voi onnistua muistisairauden hoitoon tarkoitetulla lääkkeellä. Lääke virittää ihmisen näkemään niin sanottuja selkounia, kertoo Helsingin Sanomat jutussaan.

Selkounessa ihminen tiedostaa näkevänsä unta ja pystyy jopa vaikuttamaan siihen.

Joka toinen ihminen on mielestään nähnyt selkounen ainakin kerran elämässään. Joka neljäs näkee niitä kuukausittain, arvioi parin vuoden takainen tutkimuskatsaus.

Alzheimerlääke auttoi tuoreessa yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa koehenkilöitä selkouniin. Koehenkilöistä nuori nainen onnistui unessa rullaluistelemaan tavaratalossa, kun oli ensin suunnitellut sitä valveilla.

”Luistelimme ystäväni kanssa pitkin käytäviä. Oli niin hauskaa, että upposin täysillä uneen mukaan”, 25-vuotias nainen kuvailee.

Unet olivat koehenkilöiden mukaan lääkkeen vaikutuksesta todentuntuisempia kuin ilman lääkettä. Yhdysvaltalainen tutkimus julkaistiin Plos One -lehdessä.

Kokeessa tutkijat harjoittivat yli 120 eri ikäistä koehenkilöä näkemään selkounia. Ryhmään oli valkoitunut ihmisiä, jotka muistavat unensa hyvin ja ovat kiinnostuneita selkounista.

He opettelivat tekniikoita, joiden pitäisi helpottaa selkouneen pääsyä. Pitkin päivää ja ennen nukkumaan menoa voi esimerkiksi toistella itselleen, että kun näen unta, muistan näkeväni unta.

Unia voi visualisoida eli harjoitella mielessään etukäteen. Selkouneen päästyään voi tehdä todellisuustestejä, kuten onnistuuko seinän läpi käveleminen tai leijuminen.

Lääkekokeessa, jota johti selkounien uranuurtaja Stephen LaBerge, koehenkilöt saivat galantamiinia. Sitä käytetään lievän tai kohtalaisen vaikean Alzheimerin taudin hoitoon.

Lääke terästää asetyylikoliinin määrää aivoissa. Asetyylikoliini huolehtii viestien välityksestä aivosolujen välillä, virkistää muistia ja kiihdyttää rem-unta. Juuri remvaiheessa ihminen näkee yleisimmin unia.

Suurimman annoksen galantamiinia saaneista 42 prosenttia pystyi kuvauksensa mukaan selkouniin. Osuus oli huomattavasti suurempi osa kuin muissa koeryhmissä.

Koehenkilöiden unta ei mitattu unilaboratorioiden laitteilla, joilla tallennetaan silmien liikkeitä ja elintoimintoja. Tulokset perustuivat koehenkilöiden kertomaan.

LaBerge seurasi kuitenkin toisessa tuoreessa tutkimuksessaan silmien liikkeitä unennäön aikana. Silmien liikkeet kiihtyvät rem-unen aikana.

Kun koehenkilöt siirtyivät selkouneen, he liikuttivat silmiään ennalta sovitusti vasemmalta oikealle. Sitten heidän piti seurata unensa kohteita, joita he olivat ennalta visualisoineet.

Silmät liikkuivat sulavasti, samoin kuin ihmisen seuratessa katseella todellista kohdetta. Kuviteltua kohdetta seuratessa silmät liikkuvat nykäyksittäin.

Tutkimus julkaistiin Nature Communications -lehdessä.

Kysely

Oletko nähnyt selkounta?

mdmx
Seuraa 
Viestejä5216
Liittynyt23.11.2009

Viikon gallup: Oletko nähnyt selkounta?

Käyttäjä4499 kirjoitti: Mikä on mt häiriö? Kuten sanoin, minusta lääkkeen käyttö tuohon tarkoitukseen on arveluttavaa. Siinä mennään ehkä peruuttamattomasti alueelle, jonne ei pitäisi mielestäni olla mitään asiaa suoranaisesti. Ehkä en nyt vain ymmärrä tarvetta nähdä hallittua "unta" - miksi ei vain kuvitella? Jos "hourailet" saman, tunnet sen varmaan voimakkaammin. Mutta toisaalta et ole siitä niin tietoinen kuin hereillä ollessa, vai mitä? Niin siis, siinä nimenomaan on täysin tietoinen että...
Lue kommentti